globalika

globálna medzinárodná politika, determinovaná rozložením zdrojov (ľudí, surovín, energie).