tema : kolaps

kolaps súčasného antropomorfického výbuchu