korporácie

spoločenská moc cez majetok - korporácie, banky.

Stránky