tema : spoločnosť

spoločenské kulty, kultúrne hypnotiká a narkotiká určené na zotročovanie. a debilizáciu