Sociálny patologista

authenticated user

komentáre

Sociálny patologista

Toto snáď nie je možné, Ľubov! :-D To sme naozaj s Vivom až tak podobný?!

Sociálny patologista

Morozov požíval ešte viac smajlíkov než ja. Avšak jedným z jeho poznávacích znamení (okrem množstva linkov, v čom ma tiež celkom predčil) bolo nadmerné používanie výkričníkov.

Sociálny patologista

Hollywoodska amorálna spodina plná tých najhorších úchylov akých si len viete predstaviť je tou najposlednejšou skupinou, ktorá má nárok na akékoľvek moralizovanie, pokiaľ ide o problém sexuálneho harrasmentu (a vlastne moralizovania pri akejkoľvek téme. No a skutočnosť, že títo privilegovaní klauni sa ešte chcú vyjadrovať k veciam politickým z pozície nejakej autority je už úplná katastrofa). Zvrhlé správanie židovských predátorov ako Weinstein bolo dlhodobo známe všetkým, ktorí sa v tejto oblasti pohybujú. Išlo o obyčajné "otvorené tajomstvo". Všetky tie úbohé prostitútky - od vyschnutej hysterky Streepovej po regulérnu psychopatku Angelinu "homewrecker" Jolie, ktoré sa teraz pretekajú v tom, ktorá bude "za väčšiu obeť", v skutočnosti o tomto dlhodobo vedeli a participovali na tomto zneužívaní. Je to podobné pokrytecké správanie ako v prípade Clintonovej, ktorá nemala problém nechutne zneužívať ženskú otázku vo svojej antikampani proti Trumpovi, pričom sama dlhé roky kryla sexuálne zločiny svojho muža a ponižovala a zastrašovala jeho obete: https://www.youtube.com/watch?v=NvoRcPXURwg

Ale nasadnúť na "správnu vlnu", potom čo už nebolo možné zabrániť prevaleniu pravdy, je koniec koncov typické správanie morálnych zbabelcov a zločincov, ktorí sa chcú vyhnúť zodpovednosti. Clintonka a hollywoodske stádo privilegovaných kuriev nie sú žiadnymi "feministkami", žiadnymi spojencami a priateľmi žien - ale ich primárnymi degradátorkami a nepriateľkami.

Sociálny patologista

Chlapci, vaše pozorovacie a rozlišovacie schopnosti očividne nie sú také silné, ako som predpokladal :-) Som si myslel, že môj rukopis a témy sú také charakteristické, že nebudem musieť písať, že som si len zmenil meno (ale dobre vedieť do budúcna, aké ľahké je predstierať odlišnú identitu, ľudia si očividne nevšímajú :-)). Asi vás zmiatol ten nick, pretože tento typ trafených názvov je naozaj niečo, s čím by prišiel práve "talmudista" Morozov. Veru, ten starý dobrý excentrik ma normálne inšpiroval. :-)

Sociálny patologista

Ja naozaj nejdem zakladať akési Slovenské reakcionárske hnutie. :-) Ja nerozoberám špecifickú politickú situáciu Slovenska a netvorím PR slovenského reakcionára. Názov reakcionár bol len pokus nájsť vhodnejšie slovo než je „fašišta“ , slovo, ktoré nie je automaticky nadávkou v „slovníku normála“.

Reakcionárstvo je hodnotovo neutrálny pojem, ktorý môže mať i výrazne pozitívnu konotáciu ako:
- návrat k statusu quo ante namiesto negatívnej absencie požadovaných kvalít.
- a ako pozitívna, preskriptívna pozícia (Môžeš byť proti niečomu a zároveň propagovať voči tomu alternatívu).

Pochopiteľne, netrúfam si hodnotiť ako väčšina priemerných ľudí bude na také slovo reagovať. Zrejme budeš mať i pravdu, že to slovo nebude vzbudzovať pozitívny dojem (možno i dedičstvo marxizmu, ktorý vníma reakcionárstvo výhradne nagatívne). Avšak moje rozdelenie bolo čisto deskriptívne, nijako som nesledoval nejaké pragmatické ciele.

Absolútne však súhlasím so slovom konzervativizmus. Tiež sa nepekne sprofanovalo. Konzervatívci sú dnes viac než čokoľvek iné symbolom zlyhania, neschopnosti čokoľvek zakonzervovať. Ako raz povedal ktosik múdry: konzervatívec je len retardovaný liberál. :-) Osobne preferujem skôr výraz tradicionalista.

Pozri sa, ja nijako nespochybňujem tvoj systém delenie. Ty a ja však ideme na to z iného uhľa pohľadu. Ja sa pozerám na deklarované hodnoty a ciele, verejný postoj k politickej realite a historický kontext.

Diskusia bola predsa o pojme fašizmus a vhodnom postoji k tomuto výrazu na čo som nadviazal tým, že fašizmus (alebo možno skôr „fašizmus“, už sme to raz mali na túto tému debatu, kde som prišiel s pojmom „generický fašizmus“) vo svojej autentickej podobe dnes de facto neexistuje, ale existujú hnutia, sily, ktoré naň istým spôsobom nadväzujú (a niektoré sa i priamo hlásia k nadväznosti) a podobné je to i s liberalizmom a komunizmom - všetko 3 základné politické smery modernity .

Toto trojité delenie sa nám pekne odrážalo napr. v posledných francúzskych voľbách (napopulárnejší kanditáti: Le Pen, Macron, Melechton – „fašizmus“, „liberalizmus“, „komunizmus“) alebo i v tých amerických (Trump, Clintonová, Sanders). Koniec koncov tento boj 3 základných politických postojov bol i príbehom 2.sv. vojny.

Takže čo najjednoduchšie: máš tu obhajcov systému (systému, ktorý sa štandardne definuje ako neoliberálny) a jeho odporcov, ktorý chcú systém zmeniť, resp. nahradiť ho iným systémom. Odporcov však nemôžeš všetkých hodiť do jedného vreca, pretože tvoria dve antagonistické skupiny. Jedna skupina chce problémy neoliberalizmu vyriešiť návratom k „tradícií“ (veľmi veľmi zjednodušene povedané, ale v zásade je to tak), k tej tvojej dobrej „fyzike“, druhá naopak ešte urýchliť „liberálnu revolúciu“ (btw, Antifa, „progresívci“, marxisti, mimochodom často tvrdia, že „fašisti“ a „liberáli“ sú vlastne rovnakí, pretože obe skupiny v tom či inom bode akceptujú spoločenskú nerovnosť, akceptujú a zavádzajú hrierarchiu a viac či menej podporujú súkromné vlastníctvo. Je to analogické s našim „rosenbergovskými „ 2 stranami jednej mince či s liberálnym hádzaním „fašistov“ a „komunistov“ do jedného vreca, pretože sú to „zlí kolektivisti“).

A ešte k nechutnému feťákovi: Ja zase tvrdím, že konkrétne pozitívne kroky, ba dokonca i slová, úchyla Poliačika treba hodnotiť s veľkou rezervou. Poliačik mohol konať inak ako Merkelbaba (lebo musel so zaťatými päsťami poslúchať šéfa Sulíka), avšak vieme ako jeho vnútorný konflikt nakoniec dopadol: únikom a v zakotvení v „slniečkárskej“ strane. Poliačik ako sebadeklarovaný slniečkár môže ešte napáchať veľa škôd a je potencionálnou hrozbou. Kde vlastne berieš nejakú istotu, že je to len naivná biela ovečka a nie zákerný čierny zmrd? Jeho hodnotový systém a hodnotový systém Merkelbaby je rovnaký, t.j. pre mňa rovnako postačujúci na odstrel. :-)

Sociálny patologista

Pochopiteľne, že ak ide o termíny a taxonómiu, tak kreativite sa medze nekladú. Ja som však schválne použil takú terminológiu, ktorá je klasicky zaužívaná v politickej teórii a ktorá popisuje širší prístup k politike, nielen nejaké špecifiká typu pro-bruselskosť, pro-ruskosť a pod. Ak sa ti podarí niekedy presadiť nejakú lepšiu politickú terminológiu vo verejnom diskurze, potom fajn. Rád sa prispôsobím. Momentálne však pracujem s tým, čo je k dispozícii. 

Napr. výraz reakcionár či reakcionársky je relatívne dobre popisný na tento web a názory tu prezentované, pretože svojou obhajobou napr. biologického realizmu či národnej slobody a tradície (dobre zažitej múdrosti predkov) volá jednoznačne po návrat k status quo ante. Zároveň je to slovo, ktoré nás viac vracia ku koreňom. Nie je to negatívne pôsobiaci ani zužujúci termín ako "fašizmus" (ktorý bol len jednou z viacerých reakcionárskych vetví), hoci netvrdím, že je to termín dokonalý. 

 

Tvoje delenie na čierne a biele ovce je už delením na základe ich povahy a funkcie, ktorú v spoločnosti vykonávajú. Ok, povedzme, že Merkelbaba je čierna ovca a Poliačik funguje ako naivná biela ovca, avšak to nič nemení na tom, že politická orientácia, ideológia ktorú obaja tým či onakým spôsobom presadzujú alebo propagujú je podobná. Neviem či vôbec má nejaký zmysel riešiť, kto je tu idealista, ktorý verí že práve tá jeho ideológia povedie k vytúženej utópií a kto je len psychopat alebo oportunista chladnokrvne plniaci príkazy "pánov."  

To o čo som sa pokúsil bolo čo najjednoduchšie rozdeliť istú sadu politických postojov za pomoci zaužívaného politického jazyka, ktorý je či môže byť zrozumiteľný pre väčšinu politicky gramotných ľudí. 

Pochopiteľne, každé označenie bude pokrivkávať a časom mu hrozí, že stratí svoju opisnú užitočnosť (a navyše tie isté termíny mohli v rôznych obdobiach popisovať rôzne veci. Napr. národní socialisti sa vo svojom čase nepovažovali za reakcionárov, hoci dnes ľudí, ktorí sa tak označujú možno považovať za reakcionárov. Niektorí používajú i výraz reakcionársky modernizmus) - ale to už je iný príbeh. 

 

Sociálny patologista

Dobre, treba napísať, že 2. a 3. skupina majú spoločný koreň. Taktiež som napísal, že tu dochádza k prekrytiu, avšak zabudol som zdôrazniť, že najmä v prípade 2. a 3.skupiny. Poliačik, Pietruchová, Obama, Clintonová či Merkelbaba sú celkom dobré príklady liberálov, ktorí oscilujú medzi neoliberalizmom a progresivizmom (a netreba zabúdať, že mnohí z týchto ľudí, ako napr. Merkelbaba, mali v minulosti otvorenú marxistickú orientáciu). Avšak to, že rovnako vlk ako i pes patria do čelade psovitých šeliem predsa neznamená, že sú jedno a to isté. ANTIFA a jej podobní veľmi ostro kritizujú neoliberalizmus, kapitalizmus a korporativizmus a volajú po revolučnej zmene, zvrhnutí "kapitalistickej, fašistickej oligarchie". Ich predstava usporiadania spoločnosti a fungovania ekonomiky je v mnohom odlišná a hoci súhlasím, že táto vetva predstavuje fake opozíciu voči neoliberalizmu (v skutočnosti je skryto, a niekedy i otvorene, podporovaná dnešným systémom), tak intelektuálna poctivosť si vyžaduje rozlíšenie.

Samozrejme nikomu neberiem jeho vlastnú systematiku. Kľudne môžeš rozlišovať len pro-belochov a anti-belochov. :-)

Sociálny patologista

Slovo "progres" si dnes naozaj privlastnil nepriateľ, ale treba mať na pamäti, že slovo progres či progresívny je v skutočnosti hodnotovo neutrálny termín. Áno, oni ho spájajú automaticky s niečim pozitívnym, progres, pokrok k lepšiemu. Ale zamyslite sa napr. nad vetou : "moja rakovina je veľmi progresívna, postupuje vpred veľmi rýchlo" :-). Chápete kam smerujem? Jednoducho progres len znamená, že niečo napreduje k cieľu, ale tento cieľ nemusí predsa znamenať hneď niečo pozitívne. Svojim spôsobom sme všetci progresivisti, no nie?

Sociálny patologista

Vidíš, a na západ od Ruska zase označujú Rusov za "fašistov". Taký Dugin býva často označovaný za ideologickú hlavu "neo-fašizmu" v post-sovietskom Rusku. Popravde v tomto je práveže Západ o niečo bližšie k pravde než ruská strana - súčasné Rusko má bližšie k fašizmu ako neoliberálny a neomarxistický Západ. :-)

Problém je teda v tom, že slovo fašizmus sa stalo synonymom pre akúkoľvek formu autoritárstva a šikany, degradovalo len na úroveň lacnej politickej nadávky bez toho, aby sa ľudia vôbec zamysleli kam naozaj presne ich ideologický oponent spadá.

Popravde, osobne začínam i viac upúšťať nielen od používania termínu fašizmus, ale i komunizmus. Nemal by som ani Antifu označovať za komunistov, pretože je to de facto podobné, ako keď nás oni označujú za nacistov či fašistov.

Moje termíny a základné členenie je teda nasledujúce (napíšte mi, či s ním súhlasíte alebo navrhujete niečo lepšie):

1. reakcionári: aka skutoční "pravičiari" či konzervatívci. Patria sem identitári/bieli nacionalisti, tradicionalisti, pravicoví libertariáni, národní socialisti/ "fašisti", skrátka akýkoľvek "pravičiari", ktorí odmietajú rovnako neoliberalizmus, ako i progresivizmus ("ľavičiarstvo") - 2 strany jednej mince :-).

2. liberáli: podporovatelia súčasného neoliberálneho systému v podobe v akej je tu cca od 2.sv. vojny: patria sem sociálni demokrati, neokonzervatívci, sociálni/ľavicoví libertariáni alebo akýkoľvek iný politický alebo záujmový subjekt podporovaný dominantnou politickou triedou. To sú tí spomínaní "drurindovci", Merkelbaba, ale dnes napr. i značná časť SMERU a pod..

3. progresívci: radikálnejší ľavičiari v podobe v akej dnes existujú v západnom svete: patria sem typy, ktoré tradične označujeme v slovenskom a českom prostredí pojmom "slniečkar", demokratickí socialisti (antistalinistická ľavica), ANTIFA, zelení, skrátka akýkoľvek sebadeklarujúci sa ľavičiar, ktorý odmieta rovnako reakcionárstvo, ako i neoliberalizmus (spomínaný Blaha bude veľmi dobrý príklad).

Pochopiteľne, že medzi týmito skupinami existujú i prekrytia, ale filozoficky sú jednoznačne od seba ľahko odlíšiteľné a myslím, že v diskusii môžu poslúžiť ako efektívna skratka pre základné označenie zrozumiteľné i oponentom z mainstreamu. Termíny ako fašizmus, komunizmus a liberalizmus sú totiž všetko zastaralé pojmy z dávnej éry a žiadna z týchto ideológií dnes reálne neexistuje vo svojej patričnej klasickej podobe (napriek tomu, že nie klasický liberalizmus, ale neoliberalizmus je politický systém, ktorý má status quo, tak si myslím, že stačí pre obhajcov tohto systému používať výraz liberál).

Sociálny patologista

Samozrejme, že tie termíny stratili svoj pôvodný význam - už dlhšie nejde o nejaké "čisté" koncepty, ale koncepty beznádejne skreslené a zmiešané priam až do ich protikladov (viď absurdnosti ako "pravičiar Poliačik"), a preto i častokrát celkom zbytočné pre účely bližšej analýzy, objasnenia.

Stále sú však hromadne používané vo verejnom diskurze, a preto keď sa ma niekto opýta na moje politické presvedčenie alebo politické presvedčenia, ktorým oponujem, tak nemám problém tie výrazy použiť, pokiaľ viem, že dotyčnému poskytnú správnu informáciu. Myslím, že všetci tu prítomní si napr. vedia predstaviť akých ľudí mám na mysli, keď píšem napr. o "regresívnej ľavici". Ale taktiež si myslím, že by bolo možno na čase prísť s novými pojmami. Je to na debatu.

Mimochodom, mám stále problém s používaním výrazu "fašizoidný" v takomto negatívnom zmysle. Už sme sa tu dávnejšie o tom bavili. Toto je proste jazyk nepriateľa, a preto osobne navrhujem a preferujem iné výrazy. Pokiaľ ide o historický fašizmus....Ok, nie som fašista, ale úprimne, považujem ho v mnohom za celkom inšpiratívny. :-)

Sociálny patologista

"Pravičiar" Poliačik, hehe. No dobre, neodolal som to zdvôrazniť, lebo je to pre mňa naozaj päsť na oko (btw, feťák je už v Progresívnom Slovensku a tí sa viac identifikujú s ľavicou) vzhľadom k tomu, že sa občas sám zvyknem označovať za pravičiara (alternatívny pravičiar, nový pravičiar, disidentský pravičiar, neliberálny pravičiar, niekedy i "super pravičiar" :-)), keďže je to v istom kontexte pre majoritu stále zrozumiteľné označenie (budem už musieť konečne napísať text o "ľavici" a "pravici", čo vlastne tie pojmy majú reprezentovať a či má význam vôbec s nimi operovať. A ak áno, kedy, za akých okolností).

Každopádne doxerské prasa Benčík mal pravdepodobne na mysli skôr "old-school" komunistické typy, ktoré sa často vyznačujú afinitou k Rusku a istým spoločenským konzervativizmom (viď ľudia ako Hrdlička z KSS).

Áno, smradľavé anarcho-feťácke socky, ale i niečo ortodoxnejší marxisti akým je Blaha, napriek deklarovanej anti-systémovosti a kritike liberalizmu a kapitalizmu (treba tiež napísať, že nejedenkrát trefnej) sú len ďalším predĺžením chápadlom systému, jasná pasca, do ktorej však mnohí mladí idealisti dnes ľahko spadnú. Preto na to neustále upozorňovať a nebáť sa tvrdo kritizovať ľudí ako Blaha či Chmelár podobne ako neoliberálnych "dzurindovcov".

Inak pre tých, ktorí chcú študovať dnešný moderný marxizmus, modernú ľavicovú ideológiu, ktorá nadväzuje na staršie marxistické teórie, hoci sa chce silou mocou dištancovať od zločinov komunizmu, odporúčam tento web: https://antistablog.wordpress.com/2018/01/05/preco-je-smer-pravicova-az-...
Ale upozorňujem, že tie texty si budú vyžadovať silný žalúdok. Vskutku ideologická šialenosť, ktorá však môže naivnú, idealistickú myseľ ľahko opantať. Bacha na nich.

Sociálny patologista

Počkajte, náš Saruman z Ružomberku tvrdí, že sa obáva aj ľavicového extrémizmu? He, he. Starému potkanovi očividne treba opäť pripomenúť jeho pózovanie s logom Antify na jednej marcovej antifašistickej estráde, kde sa škeril do objektívu spoločne s ďalším obdobným pripečencom - špinavým feťákom Poliačikom. A ťažko možno nájsť lepší príklad toho, čo sa štandardne myslí pod pojmom ľavicový extrémizmus, než je Antifa, hoci je dosť možné, že "expert na extrémizmus" Benčík má pod týmto pojmom na mysli niečo úplne iné. Tiež je možné i to, že vzhľadom na jeho dosť slabý rozhľad asi naozaj nemal potuchy s čím presne to pózuje. Ale aj tak, treba mu to pripomínať. :-)

Stránky