Bohatstvo

Norman
kali

Civilizácia je nástroj s ktorým ľudia nevedia ešte pracovať, aby to ľudstvo dokázalo musí sa mentálne a duchovne posunúť vpred a nato je potrebné sa znova vrátiť ku koreňom, k prvopočiatku spoločnosti. https://www.youtube.com/watch?v=3eeYGKnNCb8

Norman

toto je základný a jediný podstatný bod.
To je základný bod aj tohto portálu. To je základný motív tých rôznych pokusov o renesanciu v minulom storočí. A je to jediná budúcnosť ľudstva v budúcich storočiach.

Ludstvo sa má vyvíjať, ale ono debilizuje.

Ifka

OUN si váží života svých členů, vysoce si ho váží; ale – naše myšlenka v našem chápání je tak velkolepá, že když mluvíme o její realizaci, nemusí být obětováni jednotlivci, ani stovky, ale miliony obětí, aby ji realizovali. - Štěpán Bandera pokračování viz link ))))

https://mronline.org/2022/06/11/how-pre-ww-ii-ukrainian-fascists-pioneer...