Takto to vyzera

Kvôli tomuto Európe preskočilo a pácha samovraždu?
Biden ukončil plynovody Nord Stream, prečo my neukončíme amerických vazalov?
Je už európske ľudstvo, niekďajšia germania magna, rozvarené ako jablkové pyré?

Norman