Invencia nie je spodina, ale ani spodina nie je žiadna invencia

Každý systém žije podľa toho, ako sa dokáže brániť entropickému úpadku a teda koľko tvorivých elementov obsahuje.

Každý systém potrebuje tvorivé, invenčné prvky, ktoré ho prispôsobujú zmeneným vonkajším podmienkam a vyvažujú vnútorný rozklad. Ale režim, ktorý má zákonitú tendenciu udržiavať status quo, invenciu potláča a označuje za zlo. Toto je starý známy problém každého režimu, boj zatuchnutých mocenských štruktúr proti novej pozitívnej invencii.
To je klasická téma, boj osvietenej alternatívy zdola voči vládnucej zatuchnutosti.

Taká je situácia za normálneho pokojného stavu. Mohlo by sa veriť, že keď sa pomery zhoršia, zvýši sa "revolučný potenciál davu" a alternatíva zvíťazí. O tom hovoria všetky možné teórie pokroku a revolúcií.

Ale tak to žiaľ nefunguje. Vidíme to v histórii, že to tak priamočiaro nejde.

Keď sa pomery zhoršia, dav sa nezdvihne a racionálne si nevyberie lepšiu cestu. Dav je lenivý a zbabelý a vzbúri sa len keď už bolesť je neznesiteľná, a potom sa rozhoduje iracionálne a bez rozmyslu. Dvihne sa nielen nejaký kultivovaný národ, ale hlavne veľká dlhodobo mrzačená vrstva, bez rozhľadu a s charakterom rovnako pokazeným, ako ho majú mocní za oponou.

To, čo sa teraz vyvaluje a vyvalí zdola, bude prevažne naozaj naštvaná spodina spoločnosti, a bude to mať len málo spoločné s doterajšou alternatívou, s doterajšou inventívnou časťou spoločnosti. Vyvali sa infikovaná žumpa.

To je fáza, ktorá podľa všetkého nastala a nastáva čoraz viac. Kým doteraz bolo možné alternatívu kritizovať, že je povedzme slabá a bez správnych schopností, dnes je ten jej domček zmetený vlnou cunami plnej nových a škaredo naštvaných zúfalcov. Všetko, čo doteraz bolo v alternatíve, teraz už stráca dopad. Ako povedal klasik: Dokonáno jest.

Nechcem to len kritizovať, toto, čo sa dej, je vlastne pozitívne vymetenie Augiášovho chlievu. Je to v podstate to, na čo sme čakali. Ale také udalosti sú bez kontroly, vstupujeme do bifurkačného bodu a ktorým smerom z neho vyjdeme sa nedá spočítať. Jestvuje množstvo nahromadenej tendencie, neviditeľnej karmy, a navyše aj ohromný faktor náhody. Pozitívne je, že starý hnoj bude odnesený Dunajom, ale ... nahradí ho rýchlo nový. Nik to na Slovensku nekontroluje, lebo, ako hovorí príslovie: z hovna bič neupletieš. 

To, čo sa bude teraz označovať za nové ľudové sily, bude prevažne kalná voda spodiny. Staré sily sú už aj tak v podstate ticho, píšu len udalosti z frontu, aj keď sú to niekedy udalosti inde zo sveta, stále je to len o konflikte Amerika - Rusko. Nejestvujú tu žiadne domáce sily, ktoré by dokázali pracovať so slovenskými špecifikami. Všetci sa len priklonili k nejakej zahraničnej mocnosti - a to je málo.

A tak je isté len to, že prichádzajúca explózia bude neriadená. 

 

0

nové