Liberálnosť, alebo len druhá forma otroctva?

Dnes sa výrazne odvšadiaľ valí pojem "liberálnosť", je ním oštempľované všetko, čo ide zo Západu, z Ameriky. Všetci to poznajú, len mi tak napadlo, že tento problém má niekoľko vrstiev.

Prvý problém je ten jednoduchší, známejší. Každému, čo sa len trocha zaoberá spoločnosťou je jasné, že dnešní "liberáli" sú už len minimálne o slobode - rovnako málo, ako sú "socialisti" zameraní naozaj na sociálne podmienky, alebo ako "kozervativci" zachovávajú akési (len oni vedia ktoré, a prečo práve tie) hodnoty. O "komunistoch", "kapitalistoch", "fašistoch" ani nehovoriac - všetko to sú v dnešnom "postmodernom" svete len prázdne slová. Západ na čele s Washingtonom ignoruje slobody, reálne ich už všetky znásilnil a zničil. To je prvý problém konceptu "liberálnosť" - to, že je mŕtvy, zdochnutý ako žaba na asfalte.

Druhý nepríjemný efekt nadužívania slova "liberálnosť" je ten, že alternatíva či opozícia proti režimu pestuje v ľuďoch odpor nielen proti tomuto slovu, ale proti slobode ako takej. To je blbý omyl, sloboda je základný inštinkt a základná potreba živého organizmu, nemôžete ľudí presviedčať, že sloboda je zlo. Alternatíva a "konzervatívci" sa tak chytili do pasce manipulátorov, snažia sa presvedčiť ľudí, že nepotrebujú dýchať - a to sa nikdy nepodarí.

Tretia zákernosť pojmu "liberálnosť" je ale v tom, že aj v pôvodnom najlepšom politickom zmysle znamenal iba jedno: oslobodenie od štátu. Len a len od štátu, od doktrín štátom deklarovaných ako základné hodnoty. "Liberálnosť" znamená oslabovanie štátu, aby - o to viac zotročili ľudí korporácie.
Hej, toto je o jednoznačne jasnom modeli modernej spoločnosti ako konfrontácií dvoch behemotov - na jednej strane štát, stará entita, a na druhej strane korporácie, nové entity. Štát sú štruktúry založené na základných odvekých silách, na moci zbraní a/alebo na moci ľudu. Korporácie vznikli a rozmnožili sa len relatívne nedávno, na báze ovládnutia niektorých (prírodných a následne výrobných) síl. A "liberálnosť" - to bol od samého začiatku nástroj korporácií na odtrhnutie más od štátu, aby sa takéhoto bezbranného davu následne mohli zmocniť a spracovať ho.

That's all, eto vsjo, alles.

Od samého začiatku je to nástroj zneužívajúci základný inštinkt "zajacov", ktoré korporácie chcú požuiť pre seba ako jeden zo zdrojov svojho blahobytu. SVOJHO blahobytu, nie blahobytu tých zajacov.

"Liberálnosť" Západu nie je dekadentná preto, že ľudia azda trtkajú ako zajace, každý s každým s každým otvorom, ani v tom, že sa prakticky môžu zabíjať presne podľa kultov krvi a hrôzy vo filmoch, ani preto, že je choroba označovaná za normálnosť - to všetko je nechutné a zdegenerované, ale sú to len kraviny. Podstata problému je, že "librálnosť" je otroctvo a ľudia po tom, ako "si užijú" či už počas tohto užívania sú ako zajace klepnutí po krku, v horšom prípade zaživa hodení do mlynčeka na mäso (a použití napríklad na kŕmenie ostatných zajacov).

"Štát je zlo", "najlepší je minimálny štát" a podobné heslá - to je podstata "liberalizmu". Je to ako radiť ovciam, že nepotrebujú
okolo seba plot, že ho majú zvaliť majú vyjsť do čierneho lesa, kde sa zapoja do kamarátstva s hyenami, vlkmi a inými "liberálnymi" kreatúrami. Poďte ovečky, poďte debilkovia, poďte medzi nás. Radiť ľuďom, že majú zahodiť zbrane, lebo sa o ich "bezpečnosť" postará napríklad nejaké NATO. Ale to je už ďalšia téma, aj keď s "liberalizmom" amerického typu určite priamo spojená.

Slobodu potrebujeme všetci. Ale len satanské korporácie dokážu otroctvo nazvať slobodou. Americký režim môžete nazývať "liberalizmom"", ale dnes je to len ťažký zdegenerovaný korporativizmus.

0

nové