O kultoch - scientológia, slniečkárstvo a ich spojitosť

Pozrel som si nedávno zopár videí so scientológmi, resp. ľuďmi, ktorí boli kedysi súčasťou tohto bizardného kultu. Jedna zo skutočností, ktorú si na týchto ľudí treba všimnúť je, že svojou mentalitou či celkovým nastavením sú to takmer vždy typickí "libtardi" či "slniečkári". Naozaj chcem používať aj výraz "libtard", aby som tieto typy odlíšil od klasických liberálov či libertariánov. Nemám až tak rád tento pojem, keďže je to americký výpožičok, ale predsa len celkom výstižný. Libtard je teda samostatná a odlišná kategória.

 

Tu máte nejaký príklad: bývalá scientologička Tory Christman, sa po opustení kultu dala na boj proti Georgovi Bushovi s rétorikou, že jeho náboženský konzervativizmus bol vraj reminiscenciou scientológie. Táto osoba však dodnes hlása, že USA je ovládané fanatickými kresťanmi a inými “ultra-pravičiarmi” napriek obrovskému vzostupu “libtardizmu” v USA, najmä počas vlády Obamu. Jednoducho je to typický príklad slniečkárskej rétoriky.
 
 
To, čo títo ex-scientologickí a iní ex-sektárski libtardi budú dookola omieľať je tvrdenie, že do ich sekty sa často dostávajú veľmi inteligentní ľudia. Stretneme sa tu s tézami typu, že čím viac mysle máte, tým viac mysle možno kontrolovať. To tvrdí napr. bývalý člen Moonovej sekty Steven Hassan. Predpokladám, že to týmto ľuďom pomáha cítiť sa lepšie ("Áno, do tejto sekty som vstúpil preto, lebo som bol v skutočnosti veľmi inteligentný", ha ha :-)).

 

  
Dovolím si však tvrdiť, že pre outsidera bude pri pozorovaní týchto ľudí skôr očividné to, že spoločným menovateľom tu nie je nejaká vysoká inteligencia, ale skôr "slniečkárstvo", "libtardizmus", t.j. tendencia byť vo výraznej miere puritánskym vo svojej mentalite.

Mark Twain popísal istý archetyp, ktorí je pomerne dobre známy a dal by sa charakterizovať ako slniečkárska "cat lady", t.j. bláznivú, povahovo "puritánsku" starú babu/osobu, ktorá sledovala kohokoľvek kto si vypil alebo zafajčil alebo zanadával alebo zobral meno Božie nadarmo alebo sa akokoľvek inak odchyľoval od predpokladaného "dobrého správania". Takáto osoba vždy klebetí, vždy špehuje, je to typický stalker a bonzák a je si veľmi dobre vedomá "hriechov", ktoré páchate. Myslím, že mnohí z nás sa s týmto typom patologickej osobnosti už vo svojom živote bohužiaľ stretli (častokrát aj za bývalého režimu).

 
 
Takáto osoba môže byť náboženským fanatikom (kresťanským či moslimským fundamentalistom, napríklad) alebo politickým fanatikom, tzv. slniečkárom, čo je pojem dnes najčastejšie používaný a zahŕňa rôznych „občianskych aktivistov“, študentov „gender studies“ alebo „liberálnych štúdií“, "sorosovských" mimovládkarov a obdobné typy. Jednoducho ide o ekvivalent šibnutých "pánbičkárov",  avšak v tomto prípade bude ich aktivita smerovať k nájdeniu takých "hriechov" ako sú rasizmus, islamofóbia, homofóbia, mizogýnia či obdobná "fóbia" či "izmus".
 
 
Ak si prečítate Orwellovu legendárnu knihu 1984, tak zistíte, že totalitárna vláda sa výrazne spoliehala práve na ľudí s týmto druhom fanatickej a agresívne konformnej mentality. A tieto typy ľudí dnes najhlasnejšie a najagresívnejšie vynucujú hodnoty súčasného systému.

Ale vráťme sa opäť k scientológii. Ďalšia paralela, ktorú si všimnete je, že scientológia má tiež svoje špecifické termíny pre "zlých ľudí" alebo "hriešnikov". Termíny ako wog, „supresív“ či supresívna osoba, PTS, ktoré znamenajú potenciálny zdroj problému. Tieto pojmy majú mimoriadne hlboký význam pre tých, ktorí sú súčasťou kultu scientológie. Podobné druhy termínov má napr. aj Moonova sekta a iné uzavretejšie kulty. V podstate ide o rôzne variácie na odhalenie "satanizmu".

Je zaujímavé vidieť, že rôzni ex-scientológovia a iní ex-kultisti málokedy zvažujú, že slová ako "rasista" či "fašista" majú obdobnú konotáciu a v podstate vypĺňajú psychologický priestor pre „supresívnu osobu“ alebo "wog". Pre mňa je to niečo šokujúco očividné - minimálne očividné pre mňa ako outsidera, t.j. niekoho, kto stojí mimo kultu.

Bývalí scientológovia budú vo svojich rozhovoroch často spomínať ako hlúpo sa cítia, ako nechápu, že mohli prepadnúť tak očividne retardovanej doktríne ako je scientológia. Áno, dostali sa do bodu, kedy si jasne uvedomili stupiditu a podvod scientológie, ale ich mentalita sa nezmenila. A preto vidíme ako mnohí z nich budú stále blabotať o rasizme a fašizme. Rovnako ako boli stupídni v čase, keď prepadli scientológii, tak sú stupídni stále rovnako i dnes, pokiaľ nevidia paralely medzi scientológiou a ich libtardským svetonázorom.

Príde mi celkom fascinujúce ako scientológia dokázala upustiť od niektorých jej pomerne dosť kontroverzných a politicky nekorektných postojov, tak aby bola viac v súlade s liberálnym systémom, zatiaľ čo si stále zachovala množstvo vieroučných článkov a praktík, ktoré de facto zabezpečujú jej večnú marginalizáciu. Pre majoritu ľudí pôjde stále o šialenosť. Ale len čo ide o nejaký konflikt s libtardským systémom (napr. rasizmus, homofóbia, feminizmus, atď.) citlivosť kultu sa zmení.

Ale stále sa nezmenia také extrémne pravidlá, že musíte byť de facto multimilionár (ako Tom Cruise), aby ste sa pripojili k Sea Org a stali sa "klírom" ani tzv. proces rehabilitácie, ktorý zahŕňa napr. 20-hodinové a vyslovene otrocké pracovné režimy, spanie vonku či dokonca aj fyzické týranie, bitie za „omyly“ a iné obdobné šokujúce praktiky tejto chorej sekty, ktoré vyplávali postupne na povrch.

Spomenul som pojem metakult. Čo je to vlastne ten metakult, ktorý dnes z veľkej časti ovláda náš systém? Ide o to, že tieto kulty (scientológia, Moonova sekta, atď.) nie sú ničím viac než mutáciou alebo výhonkom jedného širšieho metakultu - toho, čo môžeme nazvať progresívno-liberálnym uvažovaním vo všeobecnosti.

To čo majú tieto kulty často spoločné je popieranie genetickej dedičnosti. Sekulárne kulty budú inklinovať k nejakým radikálne environmentalistickým vysvetleniam pre variabilitu ľudských vlastností, t.j. že nič nie je v nás vpísané a povaha sveta je taká, že človek môže byť v ňom radikálne pozmenený.[1] Či už ide o tézu, že komunizmus môže fungovať alebo teóriu multikulturalizmu v zmysle ktorej ľudské skupiny z celého sveta môžu byť premiešané a žiť medzi sebou v harmónii a mieri.

Spirituálne kulty (tejto povahy) vám zase budú tvrdiť, že ste len duša a vaše fyzické telo je len nádobou pre vašu dušu alebo thetan alebo akýkoľvek iný bullshit, ktorý vás napadne.[2]

A moja teória je, že práve toto radikálne popieranie dedičnosti a genetiky je niečo, čo môže urobiť a robí z ľudí bláznov, niečo čo veľmi škodlivým spôsobom mení ich myseľ a vnímanie reality.

Pokiaľ totiž veríte, že tu nie je nič genetické vo vašom správaní, potom akýkoľvek problém, ktorý niekto má, môže byť vyriešený zásahmi do prostredia. Množstvo z brutality scientológie vyplýva práve z toho, že pristupuje k dedičným či inak biologicky podmieneným vlastnostiam a podmienkam tak, akoby neboli vrodené a dali sa vždy zmeniť. A zároveň núti ľudí k uvažovaniu, že pokiaľ sa vám nepodarí zmeniť niektoré vaše vlastnosti, resp. niektoré vaše psychologické problémy, potom je to len a len vaša vina a vo vás musí byť niečo zlé.

Ďalším aspektom tohto "libtardizmu", ktorý nie je nijakým novým fenoménom, je odlúčenie od rodiny. Je fascinujúce počúvať týchto kultistov, teda pardóóón, "ex-kultistov" o tom aké príšerné sú tieto sekty/kulty v tom ako nútia ľudí odpojiť sa od ich rodín. Je to naozaj na smiech, pretože "slniečkárstvo" má podobné účinky a u "slniečkárov" je väčšia pravdepodobnosť, že sa odlúčia od svojej rodiny a priateľov kvôli odlišným politickým postojom ako v prípade konzervatívcov. A intolerancia opačného názoru medzi "slniečkármi" je veľmi očividná len čo sa pokúsite spochybniť ich základné vieroučné premisy.

Na záver už len položím otázku: ako by náš svet vyzeral, ak by ho ovládla scientológia? Skúste si predstaviť, že namiesto kresťanstva by sa Ríma zmocnila práve takáto sekta alebo by vo svetovej vojne zvíťazil scientologický režim. Nuž, systém by veľmi pripomínal trockizmus, čiže ZSSR počas vlády "hardcore" boľševikov, samozrejme za predpokladu, že by sa umierneným typom nepodarilo ich nejako odstaviť od moci. Ľudia by boli pravidelne posielaní do centier "tréningu pre toleranciu a väčšiu citlivosť", kde by boli neustále "re-edukovaní" - vieme akým spôsobom a za akých podmienok. Bohužiaľ, súčasný kurz s čoraz rastúcou cenzúrou na webe i sprísňovaním "hejtspíč" legislatívy u mne vzbudzuje obavu, že sme na dobrej ceste sa práve k takémuto "scientologickému" systému dopracovať.


Poznámky

  1. 1. Napr. v ZSSR tí genetici, ktorí neprijali epigenetický determinizmus, t.j. myšlienku, že efekt génov bol čisto výsledkom prostredia, tzv. lysenkoizmus, boli poslaní na reedukáciu a trvalo to až do 60-tych rokov, kedy ZSSR začal robiť reálny genetický výskum na základe ktorého sa upustilo od tohto epigenetického determinizmu.                                                                                
  2. 2. Osobne sa považujem do istej miery za vedeckého materialistu. Materializmus tu vnímam ako vedeckú tézu, podľa ktorej všetko, čo existuje, je v nejakom zmysle hmotou. Neoznačil by som sa za absolutistického materialistu, ale rozhodne sa hlásim k materializmu v tom zmysle, že obrovská časť nášho porozumenia pozorovateľného sveta okolo nás bude spadať do kontextu príčiny a následku, ktoré existujú v rámci hmotnej roviny existencie. Predovšetkým odmietam radikálne tézy oddeľujúce človeka a prírodu, telo a myseľ či kultúru a biológiu.
 
8
Norman

nie som v scientológii zbehlý, musel som vyhľadať

WOG is a pejorative to boost Scientologists' self-confidence and, at the same time, identify anyone who isn't brilliant enough (like themselves) to idiotically surrender their lives to a sociopathic cult con man.

Niečo ako výraz "gój" u židov.
Sú to naozaj tie isté vzorce myslenia.
Zaujímavé, že "gój" sa môže používať, ale rovnaké použitie výrazu "žid" je tabu.

Roland Edvardsen

Hej, dali by sa nájsť aj paralely so židovstvom. Je to vždy o delení na "my a oni". Tie sekty sú na jedno kopyto - veď aj to je pointa článku.

Roland Edvardsen

Pôvodne som chcel vložiť do textu obrázok kisky ako dokonalého príkladu spojenia scientológie a libtardstva. Ale po dobrej rade som musel uznať, že takto zbytočne kaziť ľuďom deň a znižovať vážnosť problematiky danej témy výsmechom pablba nie je veľmi vhodné. :-)

Emanuel

Či je to tak. Vy však poviete, že chcem byť za každú cenu v opozite. Nechcem. Stretol som sa s scientológoiu, rozhodne si nemyslím, že sú to hlupáci. Práve naopak. Sú to parádne vychcaný hajzlíci. Oni ani veĺmi neskrývajú, že ich jediný cieĺ sú peniaze. A treba im uznať, že to vedia, s tými peniazmi. V prvom rade majú záujem o chytrých a úspešných. Hlupákov nepotrebujú. A ich metódy sú dobré , spoľahlivé a fungujú. Neviem, či je to nábozenstvo alebo kult. Skôr je to sekta, zameraná na úspech a peniaze a zotročénie.

Roland Edvardsen

Samozrejme, že je to aj o prachoch a moci a že ľudia v popredí sú vypočítaví manipulátori. Ale ten zbytok, ktorý sa na toto dá nahovoriť odmietam označiť za inteligentných. Vstup do scientológie je rozhodnutie naivnej a zúfalej existencie, ktorej scientológia predovšetkým poriadne "sklíruje" bankový účet. :-D

Silná, vyrovnaná osobnosť do takejto sekty nevstúpi. Aj ten Tom Cruise je len preceňovaný podivín (preceňovaný ako herec aj vzhľadovo - veď je to trpaslík :-)), ktorému sa rozpadli 3 manželstvá (aj kvôli scientológii a jej praktikám. Veď Katie Holmes nemohla ani kojiť jeho dcéru!) a x ďalších vzťahov a ktorému sa väčšina Hollywoodu smeje.

A metódy scientológie sú dobré, spoľahlivé a fungujú? Nežartuj. Scientológia je ukážková pseudoveda - asi tak na úrovni teleevangelistov "uzdravujúcich" chromých a homosexuálov. Pseudoveda, ktorá popiera existenciu duševných chorôb a ktorá bohvie koľkým zničila kvôli tomu život a znemožnila im adekvátnu liečbu ich stavu.

Hubbard bol len podpriemerný sci-fi autor a narkoman, ktorý toto vyslovene ponímal ako experiment: vytvorenie nového náboženstva na základoch totálneho bullshitu a následne zistenie koľko "oviec" sa na toto chytí a vylepší mu finančnú situáciu. A vidíme, že tých oviec bolo a je viac než dosť.

Emanuel

Nech je ako chce, Hubbard nebol celkom hlúpy, skôr to bol pekelne chytrý chlapík. Viete ja som sa stretol so scientologiou dávno. Musím Vám povedat, že je to veĺmi šikovne prepletené " Ale co presne? ", neviem. Celkom isto to nie je naboženstvo. To je isté. Ani kult celkom nie. Skôr je to akási "filozofia", akýsi "taoizmus", za jediným úcelom, uspokojenia v maximalnej miere a ani to velmi neskryva zištných pohnutok. Ja, ja,ja, nikto iný, len ja , vsetko pre mňa. Mne to silne pripomína slobodomurárstvo v modernizovanom poňatí dneška v jeho najčistejšej podobe iluminatov, teda osvietencov. Taký DIABLIZMUS .Takto som to aspoň videl ja, keď mi to predvádzali. Pyramidálny systém duchovneho a duševného otroctva.

Norman

vznik náboženstva a vôbec iné masové javy ale nie sú založené na podvode. Sám píšeš, že Hubard bol len priemerný autor braku - myslíš, že si zrazu zmyslel, že založí náboženstvo?
Základ činnosti Hubarda, Rajneesha, Mohameda alebo iných osôb pri vzniku hnutí je v tom, že ony chtiac či nechtiac, a v podstate nevediac, čo činia, dajú len zrnko špiny do lastúry.
To, že sa toto zrnko zaobalí perleťou, je dané prostredím, ktoré to potrebuje, je to dané určitým pretlakom, presýtenosťou prostredia. Danú perleťovú gulu už takmer vôbec nemožno hodnotiť podľa toho, kto to založil, ale na jednej strane podľa toho, čo ponúka a na druhej strane toho, aké je okolie, spoločnosť. Je to odraz nie vzniku, ale neskoršej doby. Keď také niečo spoločnosť potrebuje, nájde si akúkoľvek prvú vhodnú blbosť, okolo ktorej namotá svoju guličku, ktorú potrebuje uctievať.

Napríklad keď túžba po moci priviedla západnú vedu k odstráneniu absurdných iracionalít vo vládnucom svetonázore, a tým chtiac nechtiac k výraznému oslabeniu dominantného kresťanského náboženstva, začali sa následne tvoriť náboženstva nové. Nové náboženstvá, prirpdzene, majú formy sekty. Sú nové - ale môžu ba takmer vždy aj sú budované na akoby starobylom základe. Medzi ne patria aj mormoni,jehovisti a iné cirkve zaraďované medzi protestantské, ale aj rôzne židovské neosekty, vrátane rôznych odnoží politického židovstva, ktoré sa v skratke nazýva sionizmus. No a potom pseudovedecké sekty, od scientológie po najznámejšiu, marxizmus. Proste to ľudská spoločnosť potrebuje, alebo, vyjadrené tak, ako to hovoríš aj ty - tieto dnešné podnože druhu homo sapiens, tieto rasy, to evidentne potrebujú. Je to ich mentalita, charakter. A tento ich charakter, ako všetko v živote, je samozrejme v princípe dedičný.

Ale, aby som nebol zle pochopený, ako ľudia tieto veci obyčajne nesprávne chápu, musím dodať ešte podstatne:
Táto vlastnosť dnešného ľudstva vedie k omylom a nešťastiam, ale to neznamená, že riešením je jej odstránenie (ako si naivne myslia mnohí tzv. ateisti). Nie, mrzačenie nie je cesta. Tá tendencia je ako nový zmyslový orgán, ktorý je ešte vadný, poriadne nefunkčný, vedúci znova a znova do katastrofy. Ale správne riešenie nie je amputácia, ale dozretie podobných schopností človeka, teda jeho evolúcia.

Roland Edvardsen

Ok. Ale môžeme to ktoré náboženstvo len tak ľahko oddeliť od jeho zakladateľa? A Hubbarda je naozaj najlepšie vnímať ako podvodníka. Čím iným reálne bol?  Veď ten človek si v podstate vymyslel celú svoju persónu a svoj životný príbeh - od falošných tvrdení, že bol jadrovým fyzikom a medikom až po návštevu Tibetu či Indie (tu je kratší zoznam niektorých je lží). Predovšetkým, on sám ani neveril svojej doktríne. Bola ta pre neho istá hra, vklad, ktorý sa mu podaril. 

 

Ale jeho životný príbeh naozaj ukazuje klasický vzorec týchto sektárskych zakladateľov. Vždy vytvoria okolo svojej osoby nejaký mýtus a prezentujú sa ako niečo čím nie sú. Mohamed bol tiež len obyčajný gangster, lúpežník a klamár, ktorý si svoje zločiny vedel ospravedlniť ním vytvorenou doktrínou a  úspešne sa prezentovať pred svojimi priaznivcami ako nový prorok.

 

Ale nech už majú zakladatelia týchto kultov akékoľvek motivácie, tak pre nás je najpodstatnejší ich celkový dopad na jej prívržencov či spoločnosť ako takú rovnako ako ich pravdivostná hodnota. 

 

Norman

No veď on osobne bol len podvodník, ale nevytvoril to náboženstvo, to nebolo v jeho silách. Tieto hnutia sa veľmi rýchlo vymkýňajú z rúk ich zakladateľov a sú formované súčasnými predstavami más a ich potrebami. Čím viac budeš zdôrazňovať, aký bol Hubbard či Mohamed len krátkozraký človek, tým viac z toho vyplýva, že boli len čosi ako posledná zápalka pri sude s benzínom. Na zápalke záleži najmenej.

V dianetike je to, čo sa o týchto psychologických veciach vedelo v tej dobe, a dnes sú tam určite veci, ktoré sa o tom vedia dnes. Hubbard to ovplyvnil tak málo, ako nejaký potulný filozof z Galileje kresťanstvo.

Aj ten mýtus, čo, ako píšeš, okolo seba títo ľudia zakladajú, tvoria najčastejšie ich nasledovatelia. Tí chcú svojho patróna čo najviac zbožniť a robia to tak, ako vedia, podla seba. Ináč povedané, ak by nebol Hubbard, našli by si iného, kazatelov a rádoby murdcov je všade ako maku. Crowley, Gurdijev, Hubbard ... takých podvodníkov máš vždy kopu a vždy im nejakí hlupáci veria.

Náhodný okoloidúci

Zrejme je nevyhnutné rozlišovať náboženstvo a cirkev.
Aj ja ako ateista chápem, prečo ľudia potrebujú v niečo veriť. A s náboženstvom to podľa mňa bolo takto:
1. ľudia kedysi žili vo svete, ktorý sa výrazne prudko nemenil, skôr naopak, všetko išlo svojím tempom, a oni si nevedeli vysvetliť, ako to všetko vzniklo. Tak si vymysleli rôzne báje, ktoré môžu odrážať spoznávanie sveta človekom s mentalitou staršej doby kamennej. Hrdinami a tvorcami sveta v ich bájách boli nadprirodzené bytosti, mytologizovaní predkovia, prípadne personifkované prírodné sily.
2. ľudia sa boja smrti, lebo si uvedomujú, že to je skutočný koniec a po smrti je už len rozklad. A tak si zo strachu pred večnou ničotou vymysleli posmrtný život.
3. ľudia vidia a vedia, že svet je nespravodlivý a túžia po spravodlivosti. A tak si vymysleli svet, v ktorom sa dobro odmeňuje a zlo trestá. Tento svet prepojili s bodom 2.
4. ľudia potrebujú vzory, iba málokto je taký dobrý, aby mohol byť sám sebe vzorom :) Týmito vzormi sa mohli/môžu stať mytologické postavy z bodu č. 1.
5. ľudia občas potrebujú duševnú oporu a podporu a ak sa im jej nedostáva v skutočnom živote, tak si ju vymyslia v nadprirodzenej podobe.
6. ľudia majú sklon k rituálom - dochádza pri nich k uvoľňovaniu hormónu šťastia endorfínu. Ak rituál nevykonajú, majú nielen pocit viny, ale aj abstinenčné príznaky.
7. ľudia majú prirodzený sklon stúpať v hierarchii spoločnosti vyššie, lebo im to prináša jednak duševné uspokojenie, jednak materiálne výhody. No a rôzne ideológie vyhlasujú svojich prívržencov za nadradených voči ostatným, čiže prihlásením sa k určitej skupine si ľudia zvyšujú svoju hodnotu vo svojich očiach.

Možno som to napísal tak trošku naivne a nie príliš presne, ale takto príčiny vzniku náboženstva chápem ja.

No a cirkev je mocenská inštitúcia, ktorá na všetkých týchto príčinách parazituje a s ich pomocou získava ekonomický a politický vplyv.

Norman

Dobre, Okoloidúci, dôvody náboženstiev sa dajú popísať rôzne, to hej. Proste budú vždy otázky, na ktoré ľudstvo nepozná odpovede, a tak tam musí dať hypotézy. A to je ono, či už sa to nazve náboženstvo, alebo metafyzika, je to vlatsne to isté. To je v poriadku.

Ale to oddelovanie náboženstva a církve, ako píšeš, že treba, práveže nie je to, čo myslím. Ľudia a organizácie budú vždy zlyhávať a zaostávať za teóriou, ale o to mi teraz nejde.
Ide o samotné tie kulty, o ich mechaniku a o ich charakteristiku - o schopnosť zistiť, v čom su dpbré a a v čom zlé. Nejde tu teraz o kritiku pupkatých kardinálov. Ba vlastne nám tu nejde ani o kritiku práve náboženstiev, ale skôr naopak, pripomenúť, že VSETKY spoločenské ideológie sú rovnako ako náboženstvá len kulty. A že veci zjednoduší, ak sa na ne takto pozrieme, že tak lepšie uvidíme ich vnútro.

Tieto kulty majú samostatný život a svoje charakteristiky. sú to samostatné entity - a to je zaujímavé. Rôzne tie církve a ľudia v nich, ktorí sa pechoria a zlyhávajú, robia zločiny či semtam aj nejaké dobro, - to sú už len druhotné javy, ktoré nie sú až tak zaujímavé.

Emanuel

Vezmeme si ako príklad Tom Kruise. Súhlasím s Vami, že je to herec slabučký, hlúpučký, drobný. Trpaslík zas nie je, netreba preháňať. No a vidíte, predsa. Urobili z neho hviezdu. Predstaviteĺov veĺkých, tvrdých, drsných chlapov , zároveň múdrych a premýšlavých. Nič, nie je ďalej od pravdy. Tento pán má poruchu osobnosti, je to ľahký debil. No a vidíte, predsa. Predsa ich metódy musia byť, účinné, spoľahlivé a fungujúce. Alebo si môžeme zobrať iného pána, ktorého vsetci dobre poznáme. Kiska. Karikatúra všetkého čo má predstavovat. Hlupák, neschopný, bezcharakterný, bezzásadový oportunista ktorý signalizuje celým svojím zjavom šaša Maroša, z menom ktoré znamená v ruštine Kiska=Pinda. No a vidíte, predsa. Dobrý anjel, filantrop, veĺkopodnikatel, prezident. Kým ho nechytili do parády, zkrachovanec, podvodník dedinského formatu, pospok na benzínovej pumpe. Nepodceňujete nepriateľa, mladý muži.

Roland Edvardsen

Samozrejme, že som to s tým "trpaslíkom" nemyslel doslovne. Tom Cruise nie je v žiadnom prípade škaredý alebo nejako fyzicky vadný. Vyzerá dobre, mladistvo a očividne sa o seba stará, akurát v Hollywoode je podľa mňa kopec lepšie vyzerajúcich hercov, ale beriem, že to je aj subjektívne. Popravde, nie je veľa hercov na ktorých mám vyslovene alergiu, ale on k nim patrí. Páčil sa mi len v zopár filmoch (napr. v Interview s upírom alebo Posledný samuraj). Myslím, že moju nesympatiu k nemu ovplyvnila práve tá scientológia kvôli ktorej sa často choval a chová ako idiot. Ja si práveže myslím, že bez tej scientológie by bol na tom o dosť lepšie - napr. by nestratil toľko fanúšikov.

Ku kiskátorovi sa škoda vyjadrovať. Netrúfam si odhadovať do akej miery to mohli byť práve scientológovia, ktorí ho vyzdvihli hore, ale rozhodne mu pomohlo to, že je to taká submisívna, konformná a vlezloprdelkosvská osobnosť, ktorá je fascinovaná mocou - a preto tá afinita k sektám.

Emanuel

Diabol na začiatku, vždy niečo dá. Mne vcelku bol ten Tomáš Kríž, tak zvláštne sympatický ale vedel som to od začiatku, že nemá všetkých päť pokope. Voľakedy dávno, keď som bol malý, to ešte bola doba ľadová a preháňali sa tu stáda mamutov, tak boli na ZDŠ, (základná detská škola) aj tzv. NC. Triedy, neviem čo , presne znamená záhadné EnCé, ako sa vyslovovalo, isto nie Numeric Control. A tie deti boli plné Tomášov Krížov, mali taký podivne tupý výraz, presne ako tento herec. Ďakujem dobe mamutov, vždy keď vidím blba, spoľahlivo ho poznám.
Keby som mal však určiť, na základe čoho spoznám EnCečkara, tak neviem a ani neviem, čo to znamenalo. Napriek tomu som si istý, že tie decká sa tam neocitli omylom. Jeden maník tam mal dokonca čisté jednotky, jeho otec bol právnik. Nevidel som ho 40 rokov, nedavno som ho spoľahlivo spoznal medzi bezďákmi. Iste je to on, tiež nebol škaredý, dokonca ani dnes nie je, len je hnedý od lacného chlastu. No a tam je odpoveď, aj o T. Krížovi. Oni vytiahnu taķéhoto blba úplne hore a on im bude slúžiť do roztrhania tela, pretože dobre vie, že bez nich by bol totálna nula na posmech ako predtým. A to je aj prípad Pišku. Vďaka jeho otcovi sa z neho stal indžimir, vďaka jeho otcovi ho zamestnali v nejakej organizacii, tam sa stal šéfom SZM a intenzívne smrdel do 89. Potom ho kopli do zadku ako prvého. Pretĺkal sa ako len mohol, vždy s velkým fiaskom. To on taktne vždy zamlčí. Rovnako ako to, že vzdy operoval na alebo skôr za hranou zákona. A zrazu z jedného večného lúzra a bankrotára sa stal z večera do rána, milionár. Ktosi mu zveril obrovský kapitál a organizáciu s dokonalym know-how. Pretože robiť úžeru vo veĺkom a mať tisíce a tisíce "klientov", nie je žiadna sranda. To táto Piška, nemohla vymyslieť ani náhodou ani za tisícročie nie. Riadiť cash-flow, takéhoto podniku je náročnejšie ako riadiť banku. Odkiaľ by to Piška vedel? Samozrejme nevedel. On bol len čísi biely kôň. Tak sfalšovat listinu, uplatiť úradníka ,to hej, to on robil, ale naozaj vymyslieť takúto zložitú schému ? A hlavne odkiaĺ sa vzali tie neskutočné miliony, potrebné na úverovanie miliónov položiek tovaru?
To je iná liga ako okradnúť kamarátov na pumpe o úspory. No a tam je odpoveď, prečo tento slizký človek bez úrovne, ked mu povedia skoč, spýta sa len ako ďaleko a vysoko. Správna otázka znie, či je jeho lietadlo, jeho a rovnako aj iný majetok. Môj názor je, že nie je. A preto počúva ako dobre vycvičený dunčo.

Norman

že smerujeme ku určitému "scientologickému " systému:
nechcem (zas) démonizovať prítomnosť, ale vidím to tak, že súčasný systém je už vybudovaný na podobných zásadách, ako rôzne kulty.

Napríklad teda scientológia vznikla po svetovej vojne, podobne ako súčasná globalistická politická doktrína. Obidve podliehali vtedajšej dobe, tým novým možnostiam pochopiť a ovládať celú spoločnosť - bez toho, aby si jej členovia (hneď) uvedomili svoje zotročenie.

Prirodzene, alternatívne kulty musia ponúknuť niečo nové, takže sú akoby viac aktívne, dynamické, exhibujúce. Ale ani to nie je nevyhnutná vlastnosť, skúsený kult sa často stáva usadeným a takmer neviditeľným.
Podobne metódy vplyvu na ľudí - kým nové alternatívne (aj politické) kulty sú priam nútené robiť intenzívne preškolenia, výplachy mozgov a propagáciu, tie usadené a mocné sa spoliehajú viac na plošné takmer podprahové pôsobenie a na zákulisné ovplyvňovanie.
Ale v podstate sú to stále sekty a mechanika ich moci sa až tak neodlišuje.

buko

"radikálne popieranie dedičnosti a genetiky je niečo, čo môže urobiť a robí z ľudí bláznov, niečo čo veľmi škodlivým spôsobom mení ich myseľ a vnímanie reality"

Zrejme nenapisem nic nove ale v psychologii je to vysvetlovane tzv. evolucnou psychologiou ako to popisal Jung a jeho predstava kolektivneho nevedomia, ako niecoho co dedime ako "dusevne dedicstvo" nazbierane pocas celej nasej evolucie tu na tejto planete (vratane nasho Stvorenia?).
Kolektívne nevedomie obsahuje takmer neobmedzené množstvo obrazov alebo pravzorov myslenia, ale Jung sám sa sústredil len na také z nich, ktoré obsahovali množstvo emócií. Tieto archetypy (pôvodné modely, podľa ktorých sa formujú podobné veci) sú ako všetky praobrazy "formy bez obsahu", ktoré reprezentujú najmä možnosť istéto typu vnímania či konania. Stále však majú veľkú silu, lebo nesú váhu tisícov rokov ľudskej skúsenosti. Ist proti archetypom ci nasilne ich pretvarat znamena ist proti tisickam rokov tychto skusenosti, ist proti svojej podstate.
Archetypy su podrobnejsie popisane napriklad tu:
http://neuron-ai.tuke.sk/tkacovaz/jung.htm

V Jungovej teórii je kolektívne nevedomie zložené z praobrazov - myšlienok alebo pamäťových stôp z našej pradávnej minulosti - nielen ľudskej minulosti, ale aj predhumánneho, zvieracieho pôvodu.
Jung zdôrazňoval, že my nededíme špecifické spomienky alebo myšlienky. Nebol zástancom teórie získaného charakteru, ako ho formuloval Jean Lamarck. Čo dedíme, je predispozícia alebo pohotovosť k istým ideám. Ľudské bytosti sa narodili s možnosťou trojdimenzionálneho videnia sveta, ale stávajú sa toho schopnými až prostredníctvom zážitkov a cvičenia. Podobne, ako hovoril Jung, sa rodíme s možnosťou vnímať, myslieť a cítiť istým spôsobom a táto možnosť sa napĺňa pomocou našej osobnej skúsenosti.
Nevedomie - tak osobné, ako aj kolektívne - môže byť pre nás veľkou pomocou:"má k dispozícii všetky podprahové obsahy, všetky tie veci, čo sme zabudli alebo prehliadli, rovnako ako múdrosť a zážitky nespočetných storočí".
Keď však nevedomie ignorujeme, môže narúšať naše životy.

Fenomen "mrtvych dusi" - biologickych inteligentnych strojov, ktori zo vsetkych archetypov nacuvaju a su ovladani len archetypom strachu a ktori prebrali kontrolu a tvoria majoritnu cast populacie krajin tzv. Zapadu sa da vysvetlit riadkami nizsie:

Přiznání k duši

Nesprávné fungování psýché může dalekosáhle poškodit tělo, stejně jako může naopak tělesné utrpení poškodit duši; neboť duše a tělo nejsou nic odděleného, je to spíše jeden a tentýž život.
Lidé dělají přece všechno, i to nejabsurdnější, aby unikli vlastní duši. Provozují indickou jógu jakéhokoli druhu, dodržují dietní pokyny, učí se nazpaměť teozofii, modlí se bezmyšlenkovitě mystické texty celé světové literatury – a to všechno proto, že si sami nevystačí, že sami se sebou nevyjdou a chybí jim jakákoli víra, že by z vlastní duše mohlo vzejít něco užitečného. A tak se duše stala oním Nazaretem, ze kterého nemůže přijít nic dobrého, a proto se to lidé snaží najít a zaopatřit ze všech světových stran: čím více zdaleka to je a čím je to extravagantnější, tím lépe.
Mezi organickým a psychickým růstem neexistuje žádný rozdíl. Jako rostlina vytváří své listy, tak psýché tvoří své symboly.
Podstata psýché sahá asi do temnot, daleko mimo kategorie našeho rozumu. Duše obsahuje tolik záhad co svět se svými galaktickými systémy, skýtajícími tak vznešenou podívanou, že jen duch zcela bez fantazie si nedokáže připustit svou nedostatečnost. Při této krajní nejistotě lidského chápání je osvícensky rozumářské počínání nejen směšné, ale i žalostně bezduché.

Vědomí a nevědomí

Naše vědomí nevytváří samo sebe, nýbrž vyvěrá z neznámé hlubiny. Probouzí se postupně v dítěti a z hlubiny spánku procitá každého rána z nevědomého stavu. Je jako dítě které se rodí z mateřského prazákladu nevědomí.

Praobrazy /Archetypy

Rozumíme vůbec kdy tomu, co myslíme? Chápeme pouze ono myšlení, jež není nic jiného něž rovnice, z níž nikdy nevyjde víc, než jsme do ní dosadili. To je intelekt. Nadto však existuje myšlení v prastarých obrazech, symbolech starších než historický člověk, které mu byly od pradávných časů vrozeny, přetrvávají všechny generace a věčně živě naplňují vrstvy naší duše. Plný život je možný jen ve schodě s nimi, moudrost je návrat k nim.

Wotan

"radikálne popieranie dedičnosti a genetiky je niečo, čo môže urobiť a robí z ľudí bláznov, niečo čo veľmi škodlivým spôsobom mení ich myseľ a vnímanie reality".

Aj opačný extrém je škodlivý! Nepochopenie problémov modernej genetiky, absolutizovanie vplyvu dedičnosti a zanedbanie vplyvu prostredia, dokáže z človeka urobiť ešte trápnejšieho blázna ako jej popieranie (ktoré je dnes veľmi zriedkavé).

Svet by bol veľmi jednoduchý. Stačilo by urobiť genotyp a zaškatuľkovať ho natvrdo a naveky do nejakej kategórie, stádo označkovať vypálením nejakého symbolu na čelo alebo na ruku (znamenie šelmy) a potom časť vytriedeného stáda odviesť na nejakú formu porážky.

Roland Edvardsen

Extrémy sú vždy škodlivé. Neviem, kde si prišiel na to, že popieranie genetiky je veľmi zriedkavé. V podstate všetky pokusy zlepšiť životy ľudí/populácii sú dnes uskutočňované skrz zmenu prostredia a eugenika je úplne tabu.

Samozrejme, že výskum išiel dopredu, takže vplyv génov je dnes jasnejší, a preto som i spomenul, že sa zavrhli niektoré extrémne teórie ako lysenkoizmus.

Ale skôr ide o to, ako systém či mainstream informuje o týchto veciach bežnú populáciu. V zásade pre ľavičiarsku agendu platí, že pri vlastnostiach, ktoré si želá ospravedlniť a tolerovať (napr. tučnota, transgenderizmus a pod.) bude klásť dôraz na genetický determinizmus, zatiaľ čo pri vlastnostiach, ktoré si želá zmeniť (maskulinita, femininita, rasové odlišnosti v inteligencii a temperamente, atď.) presadzuje sociálny konštruktivizmus a environmentálne prostriedky zmeny.

Wotan

Na popieranie eugeniky sú predovšetkým (okrem iných) etické dôvody!

S genetikou úplne bežne pracuje medicína. Ale lekárska genetika je už dávno ďalej, ako predstavy o rasách a šlachtení psov. :-D Ja som ešte nestretol človeka, ktorý by popieral dedičnosť, Ty áno?

Ak lekár genetik (jedného mám doma) niečo popiera, tak sú to naivné predstavy o genetike a ešte naivnejšie predstavy o jej aplikáciách. Lekárska genetika dokáže definovať pravdepodobnosť dedičnosti nejakej poruchy, u niektorých chorôb (aj psychických) už dokáže identifikovať reťazce a ich umiestnenie v genotype, ktoré znamenajú zvýšené riziko prepuknutia choroby alebo nejakej anomálie v chovaní. Problém je v tom, že sa jedná iba o pravdepodobnosť, nie je tu nejaký determinizmus. O tom ako pôsobia vzájomne v korelácii medzi sebou tieto reťazce sa vie veľmi málo, tak isto sa nevie presne definovať vplyv prostredia (podnienky) na vznik nejakého vonkajšieho prejavu.

Uvediem dva krásne príklady - alkoholizmus a schizofrénia.

Začnem tou hroznejšou alternatívou. Pozri si graf http://www.schizophrenia.com/research/hereditygen.htm
a pochopíš, že tu ide o zvýšenie rizika a nie determinizmus!
http://www.cspsychiatr.cz/detail.php?stat=34
http://www.schizophrenia.com/newletter/397/397genes.html
Dôležité je vždy slovíčko môže!

To isté platí pre alkoholizmus. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17923853
Vo vete " Finally, because slow ADH1B alcohol degradation is found in more than 90% of the white population compared to less than 10% of East Asians, the population attributable risk of heavy drinking and alcoholism by ADH1B.1/1 genotype was 67 and 62% among the white population compared with 9 and 24% among the East Asian population." si uvedom, že sa jedná iba o pravdepodobnosti vyjadrené v percentách!

A to sa bavíme o chorobách, nie o ľudských schopnostiach!

Treba si jednoducho prečítať nejakú modernejšiu knihu o genetike, porozprávať sa s lekárom ktorý s titulu svojej profesie denne prichádza do kontaktu s touto problematikou.

Norman

Povolená je len genetika fyzických vlastností a choroôb, samozrejme, ale popiera sa genetika mentálnych, charakterových a vyslovene inteligenčných vlastností.

To, že doktori a špecialisti vedci si medzi sebou robia výskumy, je v poriadku, ale je potláčaný prenos týchto poznatkov do verejnej známosti, do spoločenskej ideológie (naozaj je zbytočné to popierať).

Čo sa týka "pravdepodobnosti", práve ako štatistik by si si mal byť veľmi dobre vedomý, že pravdepodobnosť je to isté ako determinizmus, len teda určitý percentuálny. Keď bude pravdepodobnosť padnutia čísla 6 jeden zo šiestich, tak pri hodení 600 x priam "determinatívne" padne sto krát to číslo 6. Zákonite. Teda ešte raz - nie náhodne, ale ZAKONITE.

Štatistik

Pravdepodobnosť že pri 600 pokusoch nepadne ani raz šestka je priblžne 3,1x 10na -48 ... teda vôbec nemusí padnúť!TBUCV

mirages

48/300
takmer presne - z 300 hodov padla 48x 6-tka
po kazdych 10 hodoch som zapisal pocet padnutych 6tiek
po 100 hodoch 30 min. pauza:

1. cast
0 0 2 0 3 1 0 1 3 3 = 13
30 min.

2.cast
0 1 1 1 2 3 3 3 3 = 16
30 min.

3.cast
2 3 0 0 2 1 1 3 2 4 = 18
tu som zistil, ze v 2 casti som urobil len 9 serii
5min. pauza

4.cast
1 = 1
Spolu 48
(za pozornost stoji finisovanie 6tiek vzdy v poslednych dvoch seriach)

mirages

ako padali 6-ky

26. stv 48/300
27. pia 56/300 spln
28. sob 52/300
29. ned 50/300
30. pon 54/300

Norman

no, ak by si ten pokus, tých 600 hodov, urobil každú sekundu (všetkých 600 za sekundu),
tak by si hádzal celý čas trvania vesmíru, a nenastala by ta kombinácia, že nepadne ani jedna šestka.

31557600 . 17 000 000 000 = 6 x 10na 17 sekúnd jestvuje vraj tento vesmír.

A koľko by bolo treba skúšať
10 na48 / 10 na 17 = 10 na 31
teda asi 5 000000 000000 000000 000000 000000 takýchto vesmírov by bolo treba.
To už sú dosť veľké časy, kým nastane taká výnimka, skoro ako z indickej mytológie o kalpách.
Azda sa nemýlim.

Wotan

Nechápeš princíp, môže sa to podariť hneď na prvý raz! Nulová pravdepodobnosť je možná až v limite pre nekonečný počet pokusov.

Norman

tak si to ty.
Tvoj "princíp" je jedna sprostá lož, ktorú som ti tu rozbil na padrť.
Možno si ako bývalý účtovník či štatistik zvykol detičky bez maturitty či s fóbiou z matematiky strašiť čísielkami, ale tu s tým nepochodíš. Pravdepodobnosť nie je žiadna tajomná veda.

Účtovník

Dobrý postreh :)

Aj keby bola pravdepodobnosť 99,9999999999999999999999999%, že padne 6, tak sa vždy môže stať, aj to že nepadne, ale je to len výnimka potvrdzujúca, že v tých zvyšných 99,9999999999999999999999999% vždy padne.

"Vesmír" sa ale neriadi dákou nepodstatnou štatistikou, ale len zákonom schválnosti a teda ľudia si tie percentá proste zaokruhlia na 100% a tá osudová 6 im napriek ich posvätným zákonom raz padne, ale nie len tak hoďsikedy, ale práve v tú najnevhodnejšiu dobu. Iba toto jedno sa dá naozaj pevne determinovať, všetko ostatné je len o náhode, teda o schopnosti a technike hádzania.

Pekne si si to spočítal, ale aj jeden primitívny, ale zato správne hodený slovenský budzogáň, môže dať dole stíhačku, či pokojne aj celú tú vašu armádu, stačí sa len správne trafiť.

Karme je fuk ako je to nepravdepodobné, karma si vás totiž vždy nájde!

Norman

to si ty, Wotan Morozov pod novým nickom?

Nie, čísla nezmeníš, nech si ktokoľvek, žiadne srandovanie o slovenskom budzogáni neplatí. Pravdepodobnosť je rovnako nevyhnutná, ako akákoľvek kauzalita. Presnejšie povedané, každá kauzalita je pravdepodobnostná - a napriek tomu funguje svet a je to istota.

Každý, kto pochybuje o pravdepodobnosti ako o kauzalite si môže dať do revolvera jeden náboj a skúsiť ruskú ruletu.
Potom mi môže hovoriť že neverí na to, že skupine agresívnych hlupákov sa narodí niečo iné, ako skupina agresívnych hlupákov. Potom môže hovoriť, že beverí - ale ani potom nebude mať pravdu.
Toto nie sú srabdy, hovoríme o živote a smrti celých národov- dovolte mi predpoveď:

Ak negri prekročia Stredomorie, zničia jednu rasu.
Svoju čiernu rasu.

Wotan

Kauzalita je jav, ktorý má charakter vysokej pravdepodobnosti korelácie dvoch udalostí, nič viac!

Norman

Tento detail ma zaujal. čo to znamená "vašu armádu"?
Ktorá armáda je tvoja?
Tá židovská?

No, príde čas vykladania kariet na stôl.

Wotan

je zatiaľ hypotetický pojem, lebo dnešná armáda SR sa iba tvári ako armáda.
https://www.hlavnespravy.sk/generalna-prokuratura-uz-ma-podnet-od-minist...
To že profesionaálny vojak Gajdoš stratil na základe informácií zo SIS nervy so SLovenskýámi brancami je pochopiteľné! Ale treba si uvedomiť, žer zareagoval primeranie, podal iba podnet , ktorý žiada, aby GP SR preskúmala činnosť polovojenskej organizácie Slovenskí branci. Je veľký rozdiel mšedzi trestným oznámením a takýmto podnetom!

Obrana vlasti nie je chaotické pobehovanie po lese a hranie sa na vojakov. Som za 3-mesačnú povinnú vojenskú službu bez výnimiek (modrých knižiek)!

Náhodný okoloidúci

To je len také ľudové pomenovanie pre náhodu/zhodu okolností, ktorá nám nevyhovuje alebo nám dokonca uškodí.

Náhodný okoloidúci

Neustále zmeny nickov nesvedčia o pevnom charaktere, podľa mňa sú skôr prejavom jeho slabosti.

Roland Edvardsen

Časté zmeny nickov sú jeden z najtypickejších znakov trolla.

Štatistik

Časté zmeny nálad, popieranie vlastných slov a opakované výbuchy zlosti a obviňovania so všetkého len Sionistov, sú zas typickým rysom pošahaného popierača holokaustu.

Ale však jasne, niekomu tie vaše bláznivé, trápne, posrané životy, musíte pripísať na konto.

Norman

Ajáj, a všetky frazy doktríny je ochotný používať.

Ćiste z tréningových dôvodov si to rozoberme:
1 zmeny nálad, opakované výbuchy zlosti.
Na rozdieľ od možno všeobecnej mienky, ani pri duchovnom tréningu sa rôzne typy nálad nepovažujú za slabosť. A v spoločenských témach, tam nejestvuje dôvod nebyť naštvaný

2. Len sionistov? Neobviňujeme len sionistov, ale ak ich TU niekto začne vyzdvihovať, hovorí sa hlavne o nich. Okrem toho - sionisti diktujú tomuto svetu súčasné náboženstvá, kulty, ideológie - takže je treba hovoriť najmä o nich a najmä o nich.

3. popierač holkaustu?
Holokaust je zakázané popierať takže tu nik holkaust nemôže popierať, to je logické. Ja dokonca nemám nič ani proti holkauzu, teda proti jeho nepopieraniu.

4. typical racist.
používanie angličtiny typické pre mladých idiotov.

5. posrané životy
presne tak, niekto tie naše posrané životy má na vine, podobne ako mal na vine posrané životy za socializmu. Mimocodom, kto mal na vine posrané životy židov v koncentrákoch? Tiež by si im povedal: "jasné, nadávate na nacistov, lebo veď niekomu tie vaše posraté životy musíte dať na vinu". A naozaj, to tvoje nadávanie na rasistov a fašistov - niekomu ten tvoj posratý život musíš dať za vinu. Prečo neustále sionisti skučia a sťažujú si? Prečo si neuvedomia, že len oni sami sú viní za tie ich posraté životy?

Náhodný okoloidúci

My nie sme odkázaní na fabulácie, nám stačí sledovať nitky. A my nemôžeme za to, že tak veľa nitiek vedie do Sionu, my sme ich nenaťahovali.

Emanuel

Anglický svet tomu hovorí common sense, čo by sa malo prekladať ako obecnú myseĺ, ktorú má každý. Každý človek , je rasista, preto pestuje rôzne rasy psov, holubov, oviec, kôz. Každý zdravý človek je rasista. Asi len šialenec by priniesol jazvečíka na dostihovú dráhu aby súťážil medzi chrtmi. Asi len šialenec by chcel z yorkšíra vychovať obranára. Asi len šialenec by doniesol mäsového holuba na preteky poštových holubov. Každý človek ktorý má zdravý zrak a sluch a životné skúsenosti a je múdry sa stane rasistom. Naopak, iba hlupák , šialenec popierajúci zdravý rozum, zatvárajúci oči a uši pred realitou nie je rasista. Iba šialenec a zločinec či spoločensķy nebezpečný asociál popiera realitu a pod hrozbou trestu , či priamo násilím si vynucuje popieranie reality a zakazuje vedecký výskum sveta. .A iba taký, prenasleduje ostatných zdravých ľudí za ich prirodzené postoje, vnucuje im svoje zvrátené názory aby ich mohol vykorisťovať. O nič iné tu nejde len o vykorisťovanie a parazitizmus.

Norman

Každý extrém sa vzďaľuje od pravdy, ale jednoduché pozorovanie súčasnosti jasne povie, že súčasná spoločenská doktrína popiera humánnu genetiku. Popieranie zákonov života je problém - vôbec sa nedá povedať, že by v súčasnosti hrozil opak.

Dalo by sa to vyjadriť aj inak. Nejde len o zámerné ignorovanie genetiky, ide aj o ignorovanie minulosti a stavu, v akom sa ľudstvo nachádza, ba podstaty, čo to ľudstvo vlastne je. V názoroch na seba, namiesto reality, racionality a vedy podlieha ľudstvo čomusi, čo sa bez preháňania dá nazvať delírium bláznov.
Ľudstvo, toto biologické spoločenstvo inteligenciou v princípe len o niečo vyššou, ako je napríklad inteligencia spoločenstva potkanov, si ešte stále namýšľa, že je akýmsi stredom vesmíru a že pozná jeho tajomstvá.

Pritom, keď sa stretnú predstavitelia dvoch najväčších politických celkov, tak nie sú schopní sa ani navzájom dohovoriť.
A podobne vedci spravili z vedy nie racionálny celok, ale množstvo teórii každá vo vlastnom jazyku, na ktoré sa len verí a nemožno ich navzájom konfrontovať, dokázať či vyvrátiť, lebo nemajú spoločný pojmový aparát (viď aj tá tu spomínaná gestalt pechologie).

Čo si napríklad máme predstaviť pod touto tvojou vetou:
"Stačilo by urobiť genotyp a zaškatuľkovať ho natvrdo..."
Čo to je za IRACIONALNY nezmysel? súhrn nejasných slov ktoré dohromady neznamenajú nič. My tu hovoríme o VEDE, o VEDECKEJ PRAVDE genetiky, nie o iracionálnom strachu a zariekavaniu satana.

Emanuel

Volá sa to kastovný systém. Viď "naši" Rómovia, je to úplný spodok kastovný, nedotknuteĺný. A pozrime sa na to bez sentimentu. Už sú 2000+ rokov, mimo Indie, mimo kást a čo sa zmenilo. Nezmenilo sa vôbec nič. Stále sú tam kde boli. Komunisti do nich naprali 100vky miliárd a ?? Výsledok poznáme, nebudeme tu papagájovat prefláknuté temy. Bez ohĺadu na prostredie a mieru vynaloženého úsilia, ostali v svojej kaste. Pretoze tá kasta je DNA. Kasta má chrániť ostatné kasty pred vzájomným zhubným vplyvom. A tie zanedbateľné zlomky promile, sú len vynimky potvrdzujuce pravidlo.

Wotan

funguje a dokonca spoľahlivo? Moderní Indovia majú na to odlišný názor!

Jestvuje nejaký "nedotknuteľný" reťazec v genóme Inda, ktorý ho predestinuje stať sa nedotknuteľným?

Emanuel

Musí existovať, inak by nevytvorili úplne rovnakú kastu nedotknuteľnych všade na svete, kde sa vyskytli. Či sú v subarktickom, či v tropickom, či v miernom pásme, v kapitalizme, feudalizme, socializme, diktatúre, výsledok je rovnaký špina, násilie, kriminalita, primitivizmus. Toť nedávno polievali kyselinou sírovou 3 ročné dieťa v Sheffielde. Čo myslíte čo ich k tomu nútilo ? Nebol to ten gén ?

Emanuel

Kde sa vyskytujú, žijú paraziticky. Za tie tisícky rokov sa to nezmenilo. Nikde a nikdy. Mainstream rozširuje fakenews o ich úspešnej integráciii na Západe. Je to lož, všade parazitujú na sociálnom systéme .

anon

Svet nie je jednoduchý, jednoduchý je tu očividne niekto druhý. :D

Urobiť genotyp? Neviem či som vás správne pochopil, ale jeden taký zdegenerovaný tu už je. Natvrdo zaškatuľkovaný sám sebou ako žid. Označkovaný zhohavením genitálií.

"A potom časť vytriedeného stáda odviesť" a zholokaustovať a následne to vyhlásiť za celosvetový sviatok a kult vyznávačov zlatého zholokaustovaného teľaťa.

Áno váš psychopatický klub židovských pošahancov je naozaj trochu jednoduchý, ale rozhodne to nie je celý svet.

Slovenský národ vaše duševné problémy s hľadaním vlastnej identity a vlasti, a la "kde domov můj", vôbec netrápia, chodťe si tie svoje holokasty a iné nepodstatné žvásty ľáskavo riešiť niekam inam.

Na Slovensku naozaj nikoho nezaujímajú tie vaše posraté úbohe životy.

Naozaj choďte sa už liečiť!

Lebo keď neprestanete s tým vašim terorizovaním, ako pouličné mačky, tak sa ľudia z okolitých bytoviek naserú a vyriešia tento problém po svojom.

Wotan

Numinóne fenomény vznikajú pri prežívaní transcendentna. Numinózno podľa Rudolfa Otta na človeka pôsobí odlišnými momentmi, ktoré nazýva mysterium tremendum a mysterium fascinans. Božstvo sa zjavuje ako tajomstvo, ako čosi absolútne odlišné (Ganz Andere, lat. totaliter aliter), čo v človeku vyvoláva obavu a bázeň, zároveň ho však priťahuje. Posvätno sa človeku javí ako energicum (plné sily), majestas (vznešenosť), vzbudzuje v ňom údiv (mirum).

C.G. Jung upozorňuje na citát Židom 10:31 – „Strašné je upadnúť do rúk živého Boha“.

Už v mytológii starého Egypta nájdeme fenomény čistého strachu z upadnutia do úplného chaosu, ktorý reprezentuje bohyňa Nu (tiež Nenu, Nunu, Nun). Prvotný chaos bol oddelený oblohou od Zeme, ktorá slúžila ako hradba proti Nu.
Sutech (tiež Set alebo Seth) bol bohom púšte, neúrody a antagonistom poriadku a sporiadanej kráľovskej vlády.
Dalo by sa popísať o tejto kosmogónii Egypta veľa, pikantné je to v kontexte s ESETom a jeho sestrou a manželkou Setha, bohyňou Nebthet, ale nie som si istý, či by mi to antivírový program čo nám nainštalovaný, dovolil. :-D

Reakcie na tieto fenomény sú rôzne, od zdravých až po vážne patologických, na ktorých najkrajnešou je jedna forma schizofŕénií, ktorá končí väčšinou veľmi fatálne.

Svet je stále viac z nášho pohľadu chaotický, sme zahrňovaný množstvom informácií, ktoré nedokážeme spracovať, čo je živná pôda pre rôzne manipulácie a vznik podivných náboženských siekt a ideológií.

Medzi množstvom obranných mechanizmov, natvrdo zadrátovaných v našom podvedomí, je automatická snaha zjednodušovať pomocou filtrovania informácií a generalizovania. Vytvárame si šablóny (gestalty), a to už na úrovni vnímania napríklad obrazov („tvarová psychológia“ o tom popísala tisíce strán).

Scientológia a jej dianetika zneužívajú patologické reakcie na problémy moderného sveta. Je to forma psychoanalýzy, v ktorej „liečiteľ“ scientológ uvádza nešťastníka do hypnoidného stavu na hrane úplnej hypnózy a v tomto stave svojej obeti „vyplachuje“ („clearuje“) obsah nevedomia a nahrádza ho vlastnými sugesciami gestaltov, ktoré naočkuje úbohej obeti takomto v bezbrannom stave.

Wotan

„Množstvo z brutality scientológie vyplýva práve z toho, že pristupuje k dedičným či inak biologicky podmieneným vlastnostiam a podmienkam tak, akoby neboli vrodené a dali sa vždy zmeniť.“

So scientológiou som sa stretol už v roku 1990, kedy som bol oslovený jej prvými apoštolmi na Slovensku. Nakoľko ten, kto my doniesol ešte „voľne sypaný“ prvý preklad Dianetiky bol môj kamarát, mohol som si mu otvorene povedať svoj názor. Nedokázal by som prednášať takéto drísty bez toho, aby som sa nezačal rehotať na plné kolo!

Scientológia netvrdí nič o vrodených predispozíciách. To si iba hreješ vlastnú polievočku. To že má ambíciu odblokovať vrodené dispozície vyčistením obsahu podvedomia (clearovaním – rozumej vypláchnutím mozgu) svojej obete ešte neznamená, že by tvrdila že má schopnosť „opraviť“ geneticky postihnutého alebo iba pre určité sféry života handicapovaného jedinca.

Roland Edvardsen

Scientológia sľubuje radikálnu zmenu vlastností jedinca (napr. zvýšenie IQ) skrz pseudovedecké prostriedky, čím nerešpektuje, že u každého jedinca existujú limity dané aj jeho genetikou. A ak nedochádza k zmene, často sa uchýli k veľmi pochybným praktikám.

Neviem o čo ti zase ide? Nestačil ti minulý výprask, keď si tu obhajoval sionizmus? Prestaň s týmito dezinpretáciami obsahu textov a hľadaním malicherností.

Wotan

Scientológia netvrdí, že dokáže zvýšiť zdedené IQ. Toto IQ môže byť potlačené/zašpinené nevedomím, preto človeka clearuje, aby odhalila jeho skutočný vrodený potenciál.

Roland Edvardsen

Problém je v tom, že potenciál, ktorý scientológia predpokladá je veľakrát nereálny a keďže je to univerzalistická doktrína, tak to sľubuje každému. Ja neviem o čom sa tu akože chceš baviť. Už som tu spomínal, že scientológia popiera existenciu psychických chorôb vrátane genetických či iných biologických faktorov za ich vznikom. Tu máš slová samotných scientológov: https://www.cchr.org/quick-facts/no-genetic-proof-of-mental-illnesses.html

Wotan

https://www.cchr.org/quick-facts/no-genetic-proof-of-mental-illnesses.html
je jeden z názorov, ktorý naviac nie je vedecky podložený!
"CCHR was co-founded in 1969 by the Church of Scientology and Professor of Psychiatry Emeritus Dr. Thomas Szasz"
Vieš čo je to emeritný? Tu je diskusia konkrétne o psychických chorobách, ale nie o genetike všeobecne.

Scientológia a konkrétne dianetika sa snaží nahradiť a diskreditovať psychiatriu, je to vec konkurenčného boja o peniaze bohatých klientov. Nie to problém jej vzťahu ku genetike ako takej!

Opakujem, že pojem "clear" neznamená vylepšenie genetickej predispozície, ale iba vyčistenie (vyclearovanie) obsahu nevedomia tak, aby sa mohla naplno prejaviť!

Roland Edvardsen

Ja čítam dobre, ty šmejd. :-) Ja viem, že scientológia bojuje proti psychiatrii, ale robí to aj klamlivými tvrdenia o popieraní genetického vplyvu na duševné poruchy. Tá sekta teda do istej miery spochybňuje i genetiku.

Wotan

Tvoja predstava o výprasku vyplýva z chorobného antisemitizmu. Ty máš psychicky podmienennú poruchu vnímania, v ktorej vidíš Židov všade, a keď je to zjavne úpná kravina, použiješ pojem syntetického Žida. A to je príznak choroby.

Obhajoba 99% slušných Židov nie je obhajoba sionizmu, ujasni si pojmy a hlavne začni sa liečiť!

A teraz môžeš ako správny psychopat začať zúriť a nadávať mi! :-D

Norman

ale dávať sem fotky židoviek v uniforme vyzbrojených kvérom je propagovanie sionizmu.
A to je len jedna vec zo sto, čo si robil.

Wotan

Ak žena, ktorá je ochotná brániť svoju vlasť, v ktorej žije, nie je vlastenka ale rovno sionistka, tak máš podivné vnímanie reality.

Aby som to zaklincoval, posielam fotografiu kapitánky Or Na’aman, veliteľky batérie Patriotov, čo zostrelila sýrsky Su-22.

https://www.jpost.com/Israel-News/Double-whammy-Female-IDF-officer-downe...

Národ, ktorý iba papuľuje a nie je ochotný uvolniť prostriedky na nákup zbraní a postaviť sa na obranu svojej existencie, si ju nezaslúži! O tom bola tá fotka a o tom je aj tá nová fotografia.

Izarelský štát má za sebou 70 rokov existencie, Or Na’aman patrí do generácie čo sa tam narodila. Bráni svoju vlasť aj zo zbraňou v ruke. Fakt že je to žena musí ťažko uraziť hrdosť islamských mizogýnov ... :-D

https://finweb.hnonline.sk/komentare-patrie/533247-jedni-ho-obdivuju-ini...

Ak žiješ v nejakom štáte a nejaká banda teroristov ohrozuje jeho existenciu, potom zobrať do ruky zbraň a brániť sa nie je prejav sionizmu, ale pud sebazáchovy. Or Na’aman nemusí byť sionistka, i keď to nemôžem vylúčiť, lebo ju osobne nepoznám.

Norman

propaganda zločinného štátu je nechutná.

Prepáč, ale tvoj postoj voči slovenskému národu, ktorého jazykom rozprávaš, je tiež drzosť. Ako si to vlastne predstavuješ, ty si fakt myslíš, že nikoho neurážaš? "Národ ktorý papuluje ...." len aby ste sa neprerátali a neskôr neľutovali, že neostalo len pri papulovaní.
Čo sa týka zaplatenia zbraní - zas máme platiť americkým židom? To tu propaguješ už mesiac.

Ten posledný odstavec, o obrane, to si myslel Palestínčanov, ktorí by podla teba mali právo rozkopať tie votrelecké židovské hlavy, že.
A každý, kto bojuje za sionistikých zločincov alebo ich obhajuje, je sionista.

Wotan

Každý národ, ktorý si vytvoril národný štát, musel si jeho existenciu vybojovať! Izrael nie je výnimka! Rusi na Kryme si museli vybojovať silou svoje právo pripojiť sa k Rusku, Donbas si svoje pripojenie k Rusku VYBOJUJE SILOU, Mariupoľ (ukr. Маріуполь) je na rade. Новороссия je iba otázka času, lebo na Ukrajine vládne banda úplných idiotov
https://www.hlavnespravy.sk/ukrajina-vymyslela-ako-oslabit-rusko/1475946
https://www.hlavnespravy.sk/chystaju-sa-rusi-americania-podelit-si-chutn...
Stačí?
Nevidím dôvod, prečo by som mal ma Izrael pozerať inak, ako na Rusko! Mimochodom pozorne si vypočuj
https://www.youtube.com/watch?v=h3TZQ5yzxvU
Pozorne sleduj reakciu Rusov na zostrelenie Su-22! Evidetne došlo k dohode medzi Ruskom a Izraelom ohľadom režimu leteckej podpory na hranici s Izreaelom, ktorú Sýrčania porušili. A tak Rusi síce rétoricky odsúdili zostrelenie, ale prakticky neurobia nič na podporu Asadových avantúr v tomto regióne, ktoré neosúhlasili!

Norman

Národ nemôže územie svojho štátu ukradnúť. Nemôže ho ukradnúť takým násilným spôsobom, ako to spravili sionisti s Palestínou.

Donbas si chráni zem, na ktorej tí ľudia žili odjakživa, v mieri, nikomu ju ju neurvali. Tvrdenie, že každý národ si musí zem vybojovať, je ako tvrdenie, že každý majetok sa musí ukradnúť - je to práve ideológia zlodejov.
Izraelci tú zem, ktorú teraz ovládajú, ukradli, je to hnusný socioinžiniersky experiment, navyše na báze zatuchnutého, primitívneho náboženstva. Ten projekte je vrcholne amorálny a aj preto nemá budúcnosť.

Porovnávať históriu Izraela s Ruskom či s jeho časťami je úplný nezmysel, pretože Rusko má práve charakter usadeného skutočného národa, ktorý dáva prednosť reálnym hodnotám a morálke, kdežto izraelci majú charakter rozbehanej sekty, ktorá si historicky nedokázala ani vytvoriť domov.

To video som si vypočul - ak si myslel na to, že mnoho Izraelcov sú vlastne ruskí bastardi, tak to je samozrejme všeobecne známe. Druhá polovica sú nemeckí bastardi, čo je tiež známe. To samozrejme zločincov ani najmenej neospravedlňuje, práve naopak.

Snažís sa nás presvedčiť, že Rusi a Izraelci sú výborní kamarádi. Nuž, Rusi robili a robia množstvo ťažkých politických chýb, ale že by zabudli na večnú animozitu medzi nimi a židmi, to pochybujem. A ak aj na moment zabudnú, židia im to nechtiac vždy pripomenú.

Emanuel

Skúsim namietať. Nechajme bokom politiku štátu Izrael. Jedna základná otázka. Sionizmu. Štát Izrael. Podľa mňa v tomto majú Izraelci pravdu. Majú právo na svoj štát a mal by byť tam, kde je. Židia tam žili odjakživa a vzdy. Áno boli rozptýlený ale bez akýchkoľvek pochybností toto, bolo ich pôvodné kráĺovstvo. Hovorí o tom množstvo dókazov. Nedajú sa spochybniť. Nemali by sme im ho upierať, myslím právo na Izrael a Jeruzalem. Naopak, Palestínci sú konstrukt a výplod fantázie. Palestínci sú Arabi, úplne rovnaký ako v Egypte, Tunise, Maroku,Jordánsku, Saudskej Arábii, Iraku. Je to jeden jediný národ, hovoriaci jednou rečou, atť. Nazývať, tychto Arabov podľa kmeňa Filištíncov-Pelistejscov, je tak komické a hlúpe, ako nazvať Araba, žijúceho v Marseille Keltom . Všetci vieme, kto boli Filištinci a všetci vieme kto sú Arabi. To, že po 2000 rokoch, utvorili Židia štát Izrael je správne a ja im to právo plne priznávam. Rovnako aj to, že ich hlavné mesto má byť Jeruzalem. Teraz neriešim, ako si majú usporiadať svoje vzťahy s Arabmi. Arabi boli tí, čo zničili Antiku a dnes žijú v krajinách, kde nie sú póvodným obyvateĺstvom. To je skoro všade , kde dnes žijú okrem Arabského poloostrova. Arab je ako mor, kam príde nastane úpadok a špina a smrad, ako tieň za nimi ide púšt. Nevidím ako zlé, že vznikol štát Izrael, ako zlé vidím to, že tak neodišli vsetci Židia. Áno sú to bastardi ako vácsina národov sveta. Ale keby to odišli vsetci, svet by bol zachránený. A klúdne si to môžu rozdat z moslimami aj s atómovymi zbraňami. Kiež by vybojovali tuto bitku za nás. Pretože táto bitka Europu a biele národy čaká. Bitka s moslimami, rozumej s Arabmi. Biele národy ustupujú a ustupujú už 2000 rokov. Bohuzial, výsledok poznáme. Zomrela, lepšie povedané bola zavraždená naša civilizácia v stredomorí. A zabili ju Arabi, moslimovia. Dávno sme to mali napraviť. Za to že si Židia vzali späť, svoju vlast im patrí moja úcta.

Norman

je jasné, že aj v tomto máš iné názory ako my.

Nebudem ti po bodoch písať, v čom nemáš pravdu. Dovoľ ale, aby som ti pripomenul, že okrem toho, že židia rozpútali tú dlhú neustálu vojnu o Palestínu, urobili ešte niečo dôležitejšie: to židovské banky okradli tvoje deti a tvoje vnúčatá o Východoslovenské železiarne, o Slovnaft, o všetky strategické podniky, o banky a v určitom zmysle o celú menu (minule si tu nadával na Euro, nie?).

Takže maj židov v úcte, ak chceš, ale buď si istý, že tvoje vnúčatá raz prídu a napľujú ti za to na tvoj hrob.
A zaslúžiš si to, pretože iba *** má v úcte tých, ktorí zničili životy jeho vnukov.

Emanuel

Ale jedno, neprotirečí druhému. Naopak, nečítaš poriadne, alebo som sa nevyjadril dostatočne jasne. Ja si myslím, že naše myslenie je velmi podobné a aj názory. Plne zdieĺam Tvoje názory na VSZ a Slovnaft. Ale táto vec nie je v protiklade s tým , čo píšes ďalej. Je to presne naopak. Ja som totiž za to aby Židia, tým myslim vsetci odisli do svojej rodnej zeme Izraela. To je prave dósledok sionizmu a dovedenie do konca jeho základnej myslienky. Pochopil si ? Majú svoju vlasť, za ktorou skučali, ako píšeš, tak nech sa páci. RECIPROCITA.

Norman

respektíve zámerná lož z ich strany, že problémy sionizmu sú tu preto, lebo nemajú vlasť.

Okrem toho, priamo k Izraelu:
Izrael a ťahanice okolo sú ako vpichnutá hrdzavá ihla a zahnisaná rana, a práve preto sa od Izraela od roku 1948 sa šíri šialenstvo radikálneho Islámu.
Za druhé, islámsku inváziu do Európy, už od vojny ale hlavne tú za posledných niekoľko rokov, podporujú v prvom rade sionisti (teda aj Izrael, priamo od nich sem posielajú odpad).

Toto v žiadnom prípade si nezaslúži úctu, ani náhodou, od nikoho.
V žiadnom voľnom zmysle. Túto vec tu občas spomíname aj v súvislosti nejakými európskymi nacionalistami - mať zhovievavý postoj voči Izraelu je tá najhoršia možná chyba.

Viem, Emanuel, nie si politik či historik, ale to sú len výhovorky, ako keď Uhrík hovoril, že nie je historik. Uhrík mal pravdu, treba sa vyhnúť povinnosti hovoriť, ale my tu nemusíme a nechceme nič skrývať. Dobre, nie si historik - dobre, tak prečo si teda nedáš poradiť?

Vieš, tento portál funguje ako určitý záchranný čln, aby sa určití ľudia mohli vytiahnuť z tých svinstiev, z toho marazmu, v ktorom sú ľudia v dnešnej ponorení až po nos. Mám dojem že naozaj sme poskytli niektorým možnosť aspoň na chvíliu sa vynoriť, osušiť, vydýchnuť. V pohode. Ale prečo niektorí z nich majú priam chronické nutkanie okamžite kecať do riadenia a smerovania loďky. A prečo majú niektorí tendenciu si ten marazmus, ktorý ich zožiera, ťahať so sebou na palubu? Prečo chcú poloslepí stroskotanci diktovať vzdelaným navigátorom s prístrojmi, kde je aká hviezda na nebi a kam majú natočiť kormidlo. Prečo chcú ešte aj na ľodi chváliť chobotnice, ktorým práve unikli?

Už som sa síce zbavil ilúzii, že na webe sa dajú vybudovať zmysluplné anonymné diskusie - nie, nik to nedokázal - ale stále hľadám ľudí, ktorí majú rovnaké názory. Veštica hovorila, alebo to bola štatistika, že vraj, že ešte dvaja-traja, možno desať, na Slovensku by mali byť. Prosím vás teda, vy, čo máte židov v úcte alebo máte iné poškodenia - my nie sme slničečkarska záchranná loď v Stredozemí, berúca stroskotancov, nie sme ani nemocnica a už vôbec nie sme spasitelia, ktorí vám prezradia, čo je to svet, ako funguje svet, ako môžete byť prebudení ani ako môžete byť trvalo šťastní. Nie, nič z toho nerobíme a nebudeme robiť. My nebudeme nikoho prehovárať a už vôbec nie s niekym debatiť o tom, kto z nás má pravdu - nie už teraz a určite nie tu - to už všetko je za nami, stokrát, tisíckrát, doba debát sa už minula, Už je neskoro. My sme len malá lampa pre tých pár ľudí, čo tam niekde možno ešte sú.

Emanuel

Asi je to splnom či zatmením. Tiež, by som tu mohol vzdychať ako Ty. Ale zrejme nemáš deň. Ja nie som voči Židom zhovievavý. Vážim si, že majú konečne svoj štát. Poznám dobre teorémy sionizmu. A z nich vyplýva, že hajde domov. Podľá hesla, dobre si rozmysli, čo si praješ, lebo sa Ti to môže splniť ale nemusí páčiť. Ty by si mal v prvom rade spoznat svojho nepriateľa. Nepoznáš ho. Predstav si ideáĺny stav, že v Európe by neboli ziadny Židia. Vsetci by sedeli v Izraeli. Veď to by bol raj na žemi. Čo vieš o izraelskom obcianstve . Nič. A pritom stači ziadat reciprocitu. Samozrejme viem o podpore imigrácie zo strany Sionu, za úcelom znicenia bielej rasy. Keby sedeli doma na riti, tázko by mohli čosi . Inak to im vyhovuje, tým, ze exportujú islam k nám, exportujú svoje problémy. Keby sedeli doma, museli by zdochyňat vo vojne oni a len a iba oni. Semitsko-semitská vojna. Nech hádzu po sebe atóm, tá predstava sa mi páči. A Ty Norman, namiesto prskania viac premýšlaj, keď ma chceš poucit. Premýslaniu predchadza počúvanie, syntéze analýza. Moja syntéza, spočíva v tom, uzavrieť Židov do Izraela a odrezať ich od medzin. Kapitálu. Stačí odmietnuť ich dvojitú morálku. Raz vystupujú ako Zidia, raz ako kozmopoliti. Ale sami túto taktiku iným upierajú, v Izraeli je 7. Stupňov obcianstva. A presne toto by sme mali zaviesť aj my. Chápeš ? Zidia by v EU prisli o obcianstvo. Mali by maximálne štatut gastarbeita. Z toho by vyplynulo z hrusky dole. Ziaden Sarkozy,Hollande, Milikan. Bez prava voliť a práva byt volený. Presne ako v Izraeli cudzinci.

Norman

tú rozprávku som počul prvý raz pred dvadsiatimi rokmi a ani vtedy nebola zábavná.

Emanuel

Zatiaĺ, sa o to nikto ani nepokúsil. Mám postup, taktiku, strategiu. Čo majú iný, nic, vôbec nic.

Roland Edvardsen

Takže anti-semitizmus je podľa teba choroba, ktorou trpím? Takže teraz to tu chceš hrať na slniečkára? Alebo ti tá zaľúbenosť do Danka už úplne rozomlela mozog?

Ty vieš o mne hovno a ak by si ma aspoň trochu poznal tak by si vedel, že z ľudí, ktorí tu pôsobia mám najmenej sklony k prílišnému kolektivizmu. Nehádžem všetkých Židov do jedného vreca a dokonca viem oceniť niektoré aspekty v ich ideológiách (na FB som mal text o odmietnutí absolutistických postojov k ideológiám vrátane tých označovaných za židovské. Norman možno bude vedieť).

Ja dokonca nemám a priori nič ani proti židovskému štátu, ale obhajovať spôsob jeho vzniku a jeho metódy voči Palestínčanom môže iba morálne hovado a psychopat tvojho typu.

Naozaj som ti nechcel veľmi nadávať, ale bohužiaľ je príliš ťažké u teba nájsť výstižnejšie výrazy. :-)

Wotan

a jeho "3D test" trafil klinec po hlavičke.

"... obhajovať spôsob jeho vzniku a jeho metódy voči Palestínčanom môže iba morálne hovado a psychopat tvojho typu."

No to je úroveň argumentácie, ktorá zodpovedá Tvojim vedomostiam o vzniku tohot štátu a "Palestínskom národe"!

Vedomosti 0,00prd, lebo na to aby si ich získal, treba pracovitosť a trpezlivosť, následne treba adekvátnu sociálnu inteligenciu, ktorú jednoducho nemáš!

Predveď sa a definuj "Palestínsky národ"! Kedy tento pojem vznikol a koľko Palestíncov ušlo v roku 1948?

Ak na štát Izreal pozerám bez predsudkov a pragmaticky, neznamená to že som sionista. Morálne hovado je ten, kto používa dvojakú morálku a má predsudky.

Norman

je to, čo používaš ty, Morozov. Si posadnutý židmi a obhajuješ ich najťažšie zločiny. V tomto smere tu naozaj len troluješ a snažíš sa provokovať ľudí. Problematika Izarela je široko známa a neskúšaj tu provokovať štýlom "predveď sa, definuj ..." si na to malý pán, aby si TY niekomu rozkazoval, čo ti má predviesť.

Jediné, čo dosiahneš, že tu budeme na Izrael a ak chceš aj na židov, sionistov a podobných, len ešte viac pluť. To naozaj chceš?
V podstate tu teraz slúžiš ako taká malá zámienka, aby sme sa na židoch zabávali. To nie je od teba príliš bystré.

A debila Šaranšského aj s jeho bodmi antisemitizmu si strč za klobúk. Židia sú takmer všetci antislovania a TO je podstatné a vlastne jediné dôležité. Ty si ale myslíš, že Slovania nedokážu dosiahnuť soravodlivosť - ale to sa škaredo mýliš. S pravdepodobnosťou rovnou istote sa táto záležitosť dá v priebehu tohto storočia do poriadku. To mi môžeš veriť - a je celkom omožné, že dokonca aj ty sa toho ešte dožiješ - prinajmenšom vecí, aké si ešte nevidel. Takže sa drž, nech o to neprídeš :-)

Lena

Vedieť, znamená byť veľmi opatrný, dávať si pozor.

Wotan zámerne blázni a mrhá časom. Nemá nič iného na práci. Môže sa bicyklovat po nábreží Dunaja, cestovať, zdravo sa stravovať a odpočívať, cestovať. Prečo sedí doma pri compe a toto tu píše ?

Norman strácaš s nim čas, lebo máš srdce a si spravodlivý. Ale defacto je stratený čas časom návratu ? Ak, tak v akej podobe ? Myslím, že už len v tej, že to tu čítame. O diskusiách v Nadhľade a o veciach premýšľame a to nás núti napísať toto a reagovať.

Z mojej strany povedzme takto : Wotan nemá vkus, je to človek, ktorý sa nevie obliecť, nevie sa chovať tam, kde z povolenia iných môže vstúpiť. Je možno sčítaný, ale jeho čítanie už od jeho detstva generuje pocit kvantity nad kvalitou uvedomeného. Môže byť rovnako tak rozvracač tohto portálu, ako i nudiaci sa človek, z rôznych jemu osobných dôvodov.

To je mnohým zrejmé v zmysle dokladovania linkov a odkazov. Kto ale skutočne Wotan je?

Norman

kedysi to nebolo až také
http://nadhlad.com/clovek/pavlik-morozov

Tam spomína tzv. Ferengov, napríklad ... nemal ich rád .... :)

Alebo napríklad tento jeho komentár - to ešte mal nádej:

http://nadhlad.com/comment/11333#comment-11333

Lena

a pasoval sam seba za bojovníka. Myslím ale, že preskočil všetky hodnosti a pasoval sa za generála. Bojovník a ešte k tomu generál. Ten sen detstva sa mu samému akoby pomocou Nadhĺadu splnil, to sa nepodarí vidieť len tak hocikomu. Buďme radi, že ho tu máme. Ako odstrašujúci príklad, Maskota :)

Jeho snaha nie je škodlivá, príde mi výsostne poučná. Robí presný opak " Ako umenšiť sam seba a stať sa dokonalým :)". Veď vđaka nemu stojí za to opäť zdôrazniť to všeobecne známe, ako vravia taoarchitekti / architekti - dokonalosť vzniká vtedy, keď už nie je z návrhu veci a jej zmyslu čo ubrať. Ale on stale pridáva. A sam to nechápe. A to je údajne inteligentný.

Emanuel

V tomto spore. Nebudem ho preto komentovať , každý spor má svoju históriu a svoj vývoj. Ja nie som sudca ani rozhodca. A tak ako Váš spor s Normanom má svoj vývoj aj spor Arabov a Izraelcov. Musím povedať Wotan, ze naozaj Palestínci neexistujú, to je blbosť, lož a podvod. Sú to Arabi. Dobre ale zas, keď ideme do histórie ako vznikol Izrael, musíte uznať, že si vraždy, ktorých sa dopustili na Angličanoch boli vrazdy na nevinných. Prečo zavrazdili Bernadotteho, bola obyčajná sprosta vražda, zbytočná. A tých vrážd sa dopustili mnohých. Čo je vrchol, že vrahovia, neskôr viedli Izrael. To nemá v histórii obdobu. A táto skutočnosť vypovedá o mnohom. Hovoríte o dvojitej morálke, suhlasím. A keď dosiahli konečne svoj cieĺ teda Izrael. Tak aj ostatné národy majú právo poslať Izraelcov domov do Izraela. Ja som za nech budujú svoj národný štát, ako teraz deklarovali v ustave. Nebudem ich za to kritizovat. To sa mi páci. Nepáči sa mi práve dvojitá morálka. Viď Soroš. Raz, Žid, raz Maďar, raz Američan, raz .. keď svet má prijať úzus, že Zidia a Izrael sú zvrchovaným národom a štátom. Ja som za vsetkymi dvatsiatimi, ale potom nech láskami milí Židia, priznajú toto právo aj iným štátom a národom. Aj nám Slovákom a nech sa nestarajú do nás, našej politiky, hospodárstva , kultúry. A nech nám nevnucujú svoj holočosi. A keď sa im nepáči, NECH PÁLIA DOMOV DO IZRAELA. NIKTO ICH TU NEDRŽÍ. TOTO JE SLOVENSKO A PATRÍ SLOVAKOM. TU SU IBA A LEN HOSTIA. RECIPROCITA.

anon

Keď nejestvujú Palestínci, potom nejestvuje podľa rovnakej logiky ani žiaden iný semitský národ ani židia.

Podľa tvojej logiky zrejme ani Slováci nejestvujú, lebo sú to podľa teba len nejaký Slovania.

Židia nám nemusia nič priznavať.

Nikoho tu totiž ich názor nezaujíma, oni nie su žiadna autorita, len pouličná zmes odpadlíkov.
Palestínci majú rovnaké právo žiť si podľa seba ako ktokoľvek iný vo svojej vlasti.

Emanuel

Zas, mi niečo podsúvate, z vlastnej neznalosti. V prvom rade co som napísal, je do bodky pravda. Palestina je len názov krajiny podľa Pelistejcov, to bol morsky národ, ktorý si podrobil Izraelcov. Pelištejci boli biely narod pribuzný Kréťanom. To, co tam dnes žije nemá s nimi vóbec nič, sú to privandrovalci z Arabskeho poloostrova. Sú to oni, kto zničili, vsetko dobré čo tam bolo. Vaša analógia medzi Slovanmi a Slovákmi kríva. V prvom rade sami Arabi volajú po vytvoren Arabskéhoí kalifátu, ale to by ste museli vedieť dejiny Arabov. Arabi zijú v kmeňoch. Ja im priznávam pravo , žiť v ich vlasti. Ale Palestina to nie je. Problém, Arabov je ten ze sa množia ako potkany a nárokujú si vsetko, celý svet. Aj Spanielsko, aj Francuzsko, celé stredomorie. Aj Svedsko. Buď ich zaženieme do Arabie alebo nás zničia. Reciprocita. Este raz Reciprocita.

anon

Aj Macedónsko je len krajina po niekom pomenovaná, to ale neznamená, že na ňu nemajú nárok, alebo že Macedónci vôbec nejestvujú, tak ako to tvrdíte vy, ako sudca a rozhodca o Palestíncoch.

Kto si čo vybojuje to má, keď si Palestínci znova vybojujú svoju vlasť, tak bude ich, židia tak už americkými rukami spravili.

Emanuel

Áno Macedónsko je po niekom pomenovaná a nežijú v nej Macedónci ale Bulhari. Lenže Macedónci dnes neexistujú, preto Bulharov odtiaĺ nevyháňa. Okrem Albáncov. Pretože Tí vyháňajú zo všadiaľ všetkých. Srbov z Kosova, Čiernohorcov z Čiernej hory, Macedoncov-Bulharov z Macedónska, Grékov z Grécka,.....presne to robia Arabi. Všade sa nasáčkujú a všetko vybývajú a ďalej a ďalej sa rozťahujú. Obidva "národy" sú moslimské a žijú v kmeňovom usporiadaní. Arabi a Albánci. Vráťme sa však k Palestíne. Palestínci neexistujú, sú to Arabi. A nasáčkovali sa do Palestíny, čo bola len jedna provincia Izraela. Židia si len vzali čo bolo ich odjakživa. Čo sa týka boja Arabov a Izraelcov. Nech sa perú a nech do toho neťahajú nás. Lenže to Zidia presne chcú aby biely vybojovali za nich ich boj. Náš záujem je aby všetci Židia žili v Izraeli. No aked by to tak bolo a "Palestinci" by si znova vybojovali svoju vlasť, v poriadku. Zbavili by sme oboch. Máte niečo proti tomu. Poznáte to kde sa dvaja bijú... ide o to kto bude ten tretí ??

Náhodný okoloidúci

Dovolím si pripomenúť teóriu izraelského historika Šloma Sanda, ktorý tvrdí, že práve súčasní Palestínčania sú arabizovaní a islamizovaní potomkovia biblických Židov/Izraelitov. Nehľadal som k tomu žiadne výskumy a porovnávania DNA starovekej a súčasnej populácie Palestíny, tak to beriem zatiaľ len ako teóriu alebo pracovnú hypotézu.

Pokiaľ ide o Macedónsko a súčasných Macedóncov, je dosť vysoká pravdepodobnosť, že súčasná populácia slovansky hovoriacich Macedóncov vznikla zmiešaním starovekých Macedóncov so Slovanmi, pričom slovanský jazyk prevládol a vytlačil starovekú grécku macedónčinu. V takom prípade by súčasní Macedónci mali mať právo pokladať sa za Macedóncov.

Ale treba to porovnať aj s Američanmi. Kto sú to tí "Američania"? Hovoria anglicky, ich predkovia prišlli/priplavili sa na severoamerický kontinent z Európy, z Gueit Buitein, z nemeckých kniežatstiev, z Holandska, zo Škandinávie, časť populácie sa presídlila zo románsky hovoriacich krajín, časť zo slovanských, boli tam zavlečení černosi zo západnej Afriky... A pritom tam najmenej 10 - 15 000 rokov pred Kolumbovoui plavbou žili Indiáni, ázijského pôvodu. Takže otázka znie - majú "Američania" z USA právo označovať sa za Američanov? Nie sú to v podstate len obyčaní Angličania? Čo potom obyvatelia Južnej Ameriky? To nie sú Američania? Amerika je predsa (dvoj)kontinent, nie štát.

A čo Belgičania? Existujú vôbec? Belgovia boli staroveký keltský kmeň, zostalo po nich len meno územia. Majú súčasní Valóni a Flámi právo nazývať sami seba Belgičanmi? Majú vôbec geneticky niečo spoločné s kmeňom Belgov?

Píšem toto všetko preto, aby sme si ujasnili, že ak chceme byť spravodliví, nemôžeme otázku existencie alebo neexistencie Palestínčanov posudzovať izolovane, ale musíme brať do úvahy všetky porovnateľné prípady.

Ešte k Arabom - súhlasím s názorom, že naozaj doma sú len na Arabskom polostrove a všade inde sú len votrelci a okupanti.
Alebo takí Turci. Naozaj doma sú asi len v oblasti Altaja, v Strednej Ázii, kedysi osídlenej europoidným obyvateľstvom, sa turkické kmene usídlili historicky nedávno a Byzanciu dobyli ani nie pred 800 rokmi a Carihrad pred nejakými 500 rokmi.

Pokladáme vojenskú inváziu za legitímny spôsob získania územia? V takom prípade by toto právo mali mať všetky národy. Alebo nepokladáme? V takom prípade máme morálne právo zneškodňovať okupantov všetkými dostupnými prostriedkami.

anon

Vojenská invázia je legitímny spôsob získania územia, lebo keby nie, tak by sme si dnes mohli pokojne nárokovať aj Turecké mestá v dnešnom Turecku, napr. Malkara=Michalová, Karacabey=Michalica, Bigadiç=Bohatica, Üsküdar=Štítare, atď.

Emanuel

Nechali sme ich dobit Konstantinopol. Už dávno mali byt zahnaní do Ázie.

Emanuel

Najprv si uvedomte, čo ste napísali. Arabizovaní... a tu je odpoveď, aj keď by bola hypotéza pravdivá. A ja to pripúšťam, uvedomili ste si, čo st napísali ??? Arabi dobili Izrael 641, to je do roku 1941, presne 1300 rokov, čo zodpovedá 45 generáciám. Koĺko je v tých potomkoch Židovskej a koĺko Arabskej krvi ?? Hmm, čo myslíte ? Asi nestojí ani za reč. A podobne je to aj s Macedoncami. Dokonca by som povedal, este horsie. Sú to Bulhari a vie to celý Balkán. Nemajú pravo sa pokladať za Macedóncov ani náhodou, samozrejme , ze sa Gréci jedujú.
A s Američanmi ste total mimo misu. Žiaden Američan neexistuje. To je snáď vtip. Nestojí ani za odpoveď ak nemám pochybovat o Vašom zdravom rozume. Rovnako o Belgičanoch. Samozrejme, ze sú to Belgičania.
S Arabmi súhlasim aj s Turkami. Naša chyba že sme ich nedali do laty a nezahnali domov. Ja som za to aj dnes. Vojna je skvelá vec, len ju treba premysliet, naplánovat a vyhrať. To je môj sen, vyhnať bubušov do certovej matere a vrátit im vsetko zlo co tu napáchali za 1500 rokov. Mame lietadla, atom, vodik, tak co treba váhat ? Ziadne zlutovanie. Áno máme moralne pravo vyhnat ich. Nič im nedlžime len milióny našich mrtvych.

Náhodný okoloidúci

Ja som to všetko nadhodil len ako pracovné hypotézy a rečnícke otázky :) aby sme si uvedomili rozdiel medzi etnickým národom a politickým "národom". Je to dostatočne jasné?

Takže ak existujú Američania a Belgičania ako politické národy (zmiešaná populácia s pestrým etnickým pozadím), ktoré sa nazvali podľa nimi obývaného územia, mali by existovať aj Palestínčania. Alebo nie?
A ako je možné, že kosovských Albáncov nám "naše" "verejnoprávne" médiá predhadzujú ako Kosovčanov? Čo potom kosovskí Srbi? To nie sú Kosovčania?

Ale keď už si spomenul Bulharov - tak tí súčasní sú zmesou Trákov, Slovanov a pôvodných turkických Bulharov, od ktorých pochádza samotné etnonymum Bulhar. To nie je žiadne tajomstvo. A analýza DNA odhalila dokonca aj mutáciu haploskupiny R1a, typickú pre skýtske kmene, čiže v súčasnej bulharskej populácii môžu pretrvávať gény starovekých Antov, u ktorých sa predpokladá iránsky/skýtsky pôvod (nepliesť si to so súčasným Iránom).
A myslíš si, že starovekí Macedónci boli vyhubení a nie asimilovaní?

Emanuel

Že nie ste ozembuch, podľa štruktúry Vášho príspevku aj to o co Vám ide. Tak som Vám odpovedal. Lenže ja žiaden politický národ neuznávam. Belgičania sú predsa iná kvalita ako Američania. Vóbec by som to nemotal spolu. Dopustili by sme sa demagógie. Čo za Američanka je Madla Albright ??? Alebo Trump ?? Veď je to komické. Á čo sa týka Bulharov, naozaj to čo píšete nie je tajomstvo. Ale nemám rad toto relativizovanie. Samozrejme, ze Bulhary sú zmesov , tak ako drvivá väcsina národov, ale to, že je tam kvapooooôčička Macedónskej krvi z nich rozhodne Macedoncov nerobí. Zvlášt ked vidím tie čierne "Macedónske" držky pochybujem o ich slovanskosti. Ale no chudáci, znásilnovali ich Turci, tak ich beriem na milost. A posledná otazka, Macedonci pravý, doplatili na vyboje Alexandra. Holi vyhubení rovjako ako Spartania

Roland Edvardsen

Samozrejme, že Palestínčania sú národ. Čo iné by mali byť? Nezáleží na tom ako starý. Podobné argumenty mi pripomínajú tvrdenia kdejakých rusofilov, že ani Ukrajinci nie sú skutočný národ. Neviem, prečo to ľudia potrebujú až tak komplikovať? Neverím v spoločenskú konštrukciu reality, ale uznávam a verím v spoločenskú konštrukciu spoločnosti. Čiže ak nejaká skupina ľudí o sebe uvažuje ako o národa a prehlasuje sa za národ, potom to je národ.

S tými Američanmi nebudem súhlasiť. Samozrejme, že je to národ - špecifický belošský národ (tak bol i pôvodne založený a pomerne dlho chápaný). Američania sú belošská etnicita rovnako ako Kanaďania, Quebečania, Austrálčania, Afrikánci, atď. Nejde len o nejakých generických belochov, pretože inak by medzi nimi neboli žiadne odlišnosti. Lenže medzi nimi sú reálne odlišnosti rovnako kultúrne ako aj lingvistické (nie je angličtina ako angličtina - sú tam veľké rozdiely) bez ohľadu na to ako subtílne sa ti ako cudziemu pozorovateľovi môžu javiť.

A k právu na územie: môžeš uplatniť autochtónny argument, že právo na územie má ten, kto tam bol prvý. Ale darwinista ti môže oponovať presným opakom: že právo na územie má posledný "organizmus" na scéne jednoducho preto, že bol najúspešnejší a všetci pred ním zlyhali.

Samozrejme, že oba tieto argumenty sú morálne absurdné. Nemôžeš legitimitu k nejakému územiu posudzovať len na základe toho, kto tam bol prvý alebo posledný. Právo na územie v sebe obsahuje viac faktorov ako len číru prítomnosť buď na začiatku, alebo na konci boja o moc.

Len skutočnosť, že sa niekto nachádza na nejakom kúsku zeme ešte nevyhnutne nezakladá vlastníctvo k tejto zemi. A dôraz na autochtónnosť nerozlišuje medzi okupáciou a zhodnotením teritória. Daná skupina ľudí by mala príslušnú zem i nejako zhodnotiť, prevziať zaň zodpovednosť.

Prečo by sa malo legitímne vlastníctvo zeme odvodzovať výlučne z minulosti (prvá okupácia) a nie z budúcnosti (čo s ňou pravdepodobne urobí ďalšia skupina)? Ak aj boli americkí indiáni úplne prvými ľuďmi na americkom kontinente (tam sa samozrejme postupne striedali a genocídovali rôzne kmene), tak s tou zemou až tak veľa nespravili v porovnaní s bielymi. Príde mi to ako morálna absurdita tvrdiť, že všetky vybudované farmy, továrne, elektrárne, mestá a všetky kultúrne a technologické úspechy Ameriky sú nelegitímne, pretože pred belochmi toto územie obývala menšia skupina ľudí z doby kamennej.

Ale ak aj chceš tvrdiť, že prvotná okupácia zakladá práva, potom na základe čoho tvrdíš, že neskoršie využitie zeme nie? Čo je viac dôležité: ako ľudia využili danú zem alebo čo z danej zeme vytvorili? Vzhľadom k tomu, že prvými okupantmi krajín boli skôr primitívne kmene, zatiaľ čo neskorší okupanti sú zvyčajne spoločensky a technologicky na vyššej úrovni, nezakladá argument autochtónnosti bias proti civilizácii, pokroku a rasám, ktoré ich môžu produkovať a udržiavať?

Náhodný okoloidúci

Aj Bolívia leží na /juho/americkom kontinente. Takže aj obyvatelia Bolívie sú vlastne Američania. Alebo nie? Alebo si potomkovia anglických osadníkov osídľujúci len časť kontinentu môžu pre seba uzurpovať meno celého kontinentu?

Roland Edvardsen

Už sa to takto zaužívalo. Všetci chápu, že pod pojmom Američania sa myslia obyvatelia USA. Nechápem, prečo ti tak vadí ako sa nazývajú? To je ich problém.

Náhodný okoloidúci

Napíšem to inak. Ide mi o to, aby sa používal jeden meter pre všetkých.
Ak "Američania" nazvali sami seba podľa územia, ktoré osídlili, musia mať také isté právo - nazvať sa podľa územia a právo na vlastnú etnicitu - aj iné skupiny ľudí - Palestínčania, Macedónci, Moraváci/Moravania. A iní.

Ale priznám sa k jednej veci - mám silnú alergiu na anglojazyčnú terminológiu, možno preto teraz tak podpichujem.
Pineapple - borovicové jablko - v skutočnosti ananás.
Sycamore - podľa Anglánov druh javora - sykomora je v skutočnosti druh figovníka.
Cedar - nejaký ihličnan, ktorý s pravým libanonským cédrom má spoločného toľko ako zajac so slonom.
Butterefly - maslová mucha - motýľ.
A našlo by sa toho oveľa viac.

Náhodný okoloidúci

Citujem:
"Samozrejme, že je to národ - špecifický belošský národ (tak bol i pôvodne založený a pomerne dlho chápaný). Američania sú belošská etnicita rovnako ako Kanaďania, Quebečania, Austrálčania, Afrikánci, atď. Nejde len o nejakých generických belochov, pretože inak by medzi nimi neboli žiadne odlišnosti. Lenže medzi nimi sú reálne odlišnosti rovnako kultúrne ako aj lingvistické (nie je angličtina ako angličtina - sú tam veľké rozdiely) bez ohľadu na to ako subtílne sa ti ako cudziemu pozorovateľovi môžu javiť."

Čo potom obyvatelia USA afrického, poľského alebo čínskeho pôvodu? Sú, alebo nie sú "Američania"?

Roland Edvardsen

Neviem, prečo si tam primiešal Američanov poľského pôvodu. Väčšina bielych Američanov je premiešaných, je tam ešte aké také anglosaské jadro (WASP), ale dokonca ani to nikdy nebolo úplne čisto anglické/britské (absorbovali pomerne skoro do seba aj nejaké nemecké a holandské elementy).

Obyvatelia USA afrického alebo čínskeho pôvodu samozrejme nie sú Američanmi, resp. ani neboli pôvodne vnímaní ako Američania. Tvrdenia, že USA boli vždy multirasovou spoločnosťou je mýtus. Od začiatku kolonizácia až po značnú časť histórie USA tu bol konsenzus, že černosi a Ameroindiáni - a neskôr i mestici a Orientálci - nie sú súčasťou národa. Hej, mohli sa nachádzať v bielom spoločenstve, ale v žiadnom prípade neboli jeho súčasťou a nemali nasledovať jeho osud. Koloniálny konsenzus, že negroidi a indiáni nie sú súčasťou bieleho národa bol zakotvený aj v ústave a bol ďalej rozpracovaný v zákone o naturalizácii.

USA mali až do r. 1965 upravenú imigračnú politiku a proces získania občianstva tak, aby bola udržaná belošská majorita ( cca 90% belochov, 10% negroidov). Vieme kto a prečo to zmenil. 

Emanuel

Obchádzajú sa aj iné ako vraví N. kua dôležité národy. Nemci, Frantíci, Slovania, ... a zrazu je všetko inak. Nakoniec zistíme, že Anglovia sú bezvyznamný. Ale dali tomu jazyk. Ako v HU tzv. Maďari. Už vidime náhle, že sa nejedná o elementy.

Roland Edvardsen

Na pôvodný anglosaský základ sa nabalili ďalšie európske etniká, ktoré sa však dobre asimilovali a prijali jazyk a americkú kultúru za svoju. Koľko Američanov bude mať čistý európsky pôvod? Absolútne minimum. Napr. aj moji príbuzní, ktorí tam emigrovali po vojne sa tam skrížili s miestnymi "Italoameričanmi". Čiže takmer všetci bieli Američania predstavujú európsky mix, ktorý však má svoj spoločný a špecifický jazyk i spoločnú kultúru.
Ja som tu schválne hodil ten naturalizačný akt, kde sa jasne hovorí o tom, že súčasťou národa môžu byť len slobodní belosi dobrého charakteru. Áno, pôvodne tam boli isté trenice s belochmi katolíckeho vyznania, ale to sa postupom času vyriešilo.

Amerika/USA dodnes zostáva kultúrne a normatívne bielou spoločnosťou. Aj pre ostatných obyvateľoch sveta platí,
že keď sa povie slovo Američan, tak si predstavia belocha. Z toho dôvodu bolo nevyhnutné vytvoriť výrazy ako Afroameričan a Aziatoameričan. A áno, už sa začal používať aj výraz Euroameričan, ale to je asi podobné ako keby si leva nazýval "mačací lev". :-)

Náhodný okoloidúci

Takže: Roland tvrdí, že Palestínčania sú národ. Emanuel tvrdí, že Palestínčania nie sú národ.

Aká je teda definícia národa? Na základe čoho sa jednej skupine priznáva právo pokladať sa za národ a inej skupine sa toto právo odopiera?

Emanuel

Ze sa narodí potkan v stajni, neznamená, ze je kôň. Poznáte to isto sám, darmo sa za neho prehlási.Arabi su vóbec podivná struktúra. NIE JE TO MODERNY NÁROD, ŽIJÚ V KMEŇOVOM USPORIADANÍ. A oni sami žiadnych Palestíncov neuznávajú. To je jednoducho blud. Stačí si pozriet, šestdňovu vojnu, kto zaútocil na izrael ? "PALESTINČANIA " VARI ? Nechcem tu papagájovat dejiny, viete to isto sám .

Murkoslav

Bibliu som čítal už veľmi dávno, ale pamätám si celkom dobre ako tam bol popísaný príbeh o tom ako židia dobíjali krajinu Kanaáncov, čiže miesto kde je dnes Izrael. Bolo to tam dosť nepekne popísané ako zabili všetkých kanaánskych mužov, ženy, deti, dokonca aj domáce zvieratá. Len toľko k tomu, ako je to územie údajne ich "zaslúbená zem". Proste ju dobili. To sa bavíme zhruba o roku 1000-1500 pred Kristom...

Môžeme mať výhrady voči náboženským povedačkám, ale Biblia iste reálny základ dejinných udalostí v sebe má. V tom sa asi zhodneme.... Neskôr keď vznikol islam a rozširoval sa, tak kopec židov konvertovalo na islam.. to sú tí dnešní Palestínčania.. Či už príjmeme to pomenovanie (podľa filištíncov) pre nich, alebo nepríjmeme... sú to potomkovia pôvodne tam žijúcich židov.. väčšina z nich.. aj keď nie sú čistí po krvi... a za tie stáročia sa to tam zrejme miešalo... Výskum DNA haploskupín by osvetlil tmavé nejasné kontúry "kto je kto"... Niektorí židia sa potom pravdaže rozšírili do diaspor po svete. Možno utekali pred rozpínavosťou islamu, možno utekali za ľahkými ziskami.. veď biznis im vždy išiel dobre..

No a cca po roku 1940 začali do novo vytvoreného Izraela prúdiť tisícky, neskôr po roku 1990 doslova milióny a milióny chazarov - nesemitských židov, ktorí žili predtým rozšírení po Európe, Rusku.. Rozšírení, pretože im Rusi rozprášili okolo roku 1000 ten ich kaganát medzi Čiernym a Kaspickým morom, pretože už pohár pretiekol...ale to je iná téma... Takže toľko k tej záslúbenej zemi. Značné percento, zrejme väčšina, dnes žijúcich židov v Izraeli, nie sú ani semiti, ani ich pra-pra-predkovia nikdy v Izraeli nežili. Reč jidiš nemá nič spoločné s rečou hebrejskou... Podobne aj ten ich dnešný izrealský premiér Bibi Mielikowski.. moc semitských génov teda nemá...

Tým ale samozrejme nechcem obhajovať arabov, ani islam. Pretože je to nebezpečná ideológia. Ktorá sa šíri ako rakovina. V boji o Izrael nedržím palce ani jednej strane, ani arabom, ani židom-chazarom. Snáď držím palce len tým pôvodným židom a kresťanom, ktorí tam dokázali stáročia v pokoji prežiť a odolali islamizácii.

Emanuel

Áno hovorili ňou dávno. Jidiš = nemčina. Nie som jazykovedec, počul som ľudi rozprávajúcich jidiš a rozumel som im. Laicky je to skomolená nemčina. Židia v izraeli hovoria ivrit. Ivrit je moderná hebrejčina, vychadzajúca z kanáančini . Židia nekonvertovali veĺmi na islam ani na krestanstvo. Treba vedieť, že judaizmus je rasove nabozenstvo. Majú to oni dobre premyslené. Prilievali do židovského substrátu, vseličo. Môže sa to niekomu nepáčiť, ale Židia praktizujú eugeniku ako nikto iný ! Môžeme sa učiť.

Norman

Dalo by sa o tom napísať celé pojednanie, ale jednou vetou:
vy dvaja, Emanuel a Morozov(Wotan,Jahwe,...) ste dva prípady posadnutosti židovstvom.
Židovská posadnutosť, tak sa to dá volať.
Dokonca celá sekta okolo toho vznikla, prosionistickí kresťania.
Z vás vypadávajú vety, ktoré do vás ich propaganda nasúkala, a vy si to ani neuvedomujete, vety slepého obdivu a submisivity

"Majú to oni dobre premyslené"
"Môžeme sa učiť"
"praktizujú eugeniku ako nikto iný !"

(k tomu poslednému čisto fakticky - eugeniku praktizoval každý biely národ, kým angloameričania neboli ovládnutí sionistami a eugeniku začali potláčať v Európe a neskôr (samovražedne) aj u seba doma v Amerike.

A prepáč, znova - to sú staré známe veci. Že sú židia rasisti, ale nie vo vedeckom zmysle rozlišovania rás, ale v politickom zmysle snahy o zotročenie slabších rás, to je stará známa vec. Ale na to sme nepotrebovali a nepotrebujeme židov, aby sme to vedeli. Okrem toho, dôležité, TENTO parazitický rasizmus my nechceme, je to SVINSTVO. Je to práve jedno ťažké morálne postihnutie, ktoré sa ťahá s ich rasou, rasou asýrčanov, chaldejcov a podobných zvyškov, z akých sú pomiešaní. To svinstvo je otvorene popísané v ich knihách, Jozefovskými návodmi na zotročenie Egypťanov začínajúc a pokynmi na zotročenie gojim v talmude končiac - a každý, kto ich knihy považuje za hodnotné, nieto ešte sväté, týmto amorálnym marazmom nasiakava a eticky degeneruje.

Dôkazov je v celej histórii dosť.
Treba si dať pozor na jedy.

A jidiš nehovrili "dávno", Jidiš, teda skomolená nemčina, je základ ich reálnej "židovskej" kultúry, (ivrit je umelý jazyk, ktorý pred rokom 1945 ani nejestvoval, nik ním nehovoril). V jidiš je teda formovaná tzv. židovská kultúra a bez nemčiny by nemali tzv. židia jazyk ani kulúru, rovnako, ako by bez nemeckej (a slovanskej) krvi nemali ani IQ vyššie od púštnej krysy.

Emanuel

Žiadnym židovstvom posadnuty nie som. Jednoducho ich poznám. A máme sa od nich veľa čo učiť. Nemyslím to zlé. Chápem Tvoj hnev, je v mnohom oprávnený. Hnev je však zlý radca. Nasratostou sa milý Norman vojny nevyhrávajú. Vojna sa vyhráva dobrou pripravou. Vieš aj o VSŽ aj o Slovnaft sme prišli vlastnou hlúposťou. Obohrali nás ako malé deti o guličky.Vyguličkovali. Ja som vedel, že VSŽ padne uz v roku 1996. A pripravovali to od roku 1993. Takže tak. Nikde a nikdy som nevyhlasoval, že su mojim vzorom alebo že ich máme nasledovať . Vôbec nie. Rovnako si nesmieme zatvárať oči pred zlom ktoré nás obklopuje. Naopak musíme spoznať ako pracujú, aby sme nepadali do ich pascí ako Indiáni v Amerike. Keby sme to vedeli, neojebabrali by nás o všetko.

Ema

Ty si taký jednoduchý. Zanietene jednoduchý.
Typická obeť morálneho odpadu, ktorá nám zasmraďuje našu ekologickú niku pod názvom sionizmus.

Emanuel

Lebo Vašu poslednú vetu, nedokážem pochopiť. Podĺa mňa nemá žiaden význam ani obsah. Skúste vysvetlit, čo myslíte pod "morálny odpad" a prečo je sionizmus Váším ekologickým otvorom v stene. Keďže nika je otvor v stene.

Norman

Nuž, hnev možno vyzerá ináč. Ale poviem ti, Emanuel - hnev je vždy to prvé, čo ľuďom zoberú a zakážu, aby z nich spravili otrokov. To prvé.

ps Ale od študovania židov ťa neodrádzam. Dobre ich študuj, ja študujem temné a beštiálne stránky ľudstva odmalička - tak ho možno najlepšie poznať. Židovstvo je iba jedna z nich.

Emanuel

Tak ako keď hodia človeka do hlbokej vody, ak chce prežiť, musí plávať, či aspoň okolo seba kopať nohami a búchať rukami. Tak aj my, sme obklopení hlbokou a temnou vodou židovstva, ak chceme prežít, či ešte lepšie prosperovať, musíme sa naučít z tejto hĺbky a temnoty veľmi rýchle VYPLÁVAŤ NA SÚŠ. Iste tých temných stránok ľudstva je celý rad. Úprimne sa Ti vyznávam, radšej by som strávil svoj život inak a iným spósobom. Bol som jednoducho prinútený. Bola to otázka bytia a doslova prežítia. Mnohí ľudia ani nevedia kto a ako ich zničí. Je na to mém. NEVEDIA O SVOJOM ŽIVOTE.

Norman

v tomto sa zhodneme, nik z nás nechce byť naivný (na rozdiel od širokej spoločnosti, ktorá žiaľ často vidí svet priružovo).

Ale dodám, že nemožno sa len učiť od oponenta, treba ho objektívne prekonať, A ja tvrdím, odjakživa, že to ide ľahšie, ako sa zdá. Že treba vidieť jeho chyby a slabosti, ktoré on tak rád skrýva.

Kedže máš nejaké roky, zas by so urobil analógiu s komunistami. Aj tí sa zdali pevne usadení a že to majú premyslené nadlho. Ale len čo sa rozsypal systém, zostalo z nich len ukríknuté nič. Pri moci prežoli len tí, čo boli súčasne aj v iných mafiach. No všetky mafie sa nedajú naraz zničiť, padne vždy iba jedna, a to aj za pomoci tých ostatných.

Náhodný okoloidúci

O údajnom dobytí Kanaánu Izraelitmi sa píše v tomto článku:
https://invivomagazin.sk/biblia-vs-historia-invazia-do-zaslubenej-zeme-a...
Je tam celá séria článkov, z ktorých vyplýva, že starozákonné príbehy a "udalosti" sú buď čistý výmysel alebo vznikli vykrádaním a prekrútením a účelovým prispôsobením staršej cudzej mytológie a občas aj skutočných udalostí.
IN VIVO magazín je síce dosť slniečkový, ale aj napriek tomu občas prinesie zaujímavé články.

Emanuel

Vidíme to aj dnes okolo seba. HoloX každodenný daj nám ó pane. Neprejde jeden jediný den aby v mainstreame nebežali tažké propagandistické vyplachy mozgov Gójov. Tak sa rodia biblie dneška. Dookola a dokola opakovaním až to prejde do povedomia a odtiaĺ do podvedomia ľudí.A robia to aj iný. Napríklad Nemci. Ich najväčšia lož je svätá krava. SŤAHOVANIE NÁRODOV. Podľa toho, všetko pekné krásne, hodnotné čo sa nájde na území Slovanov je Nemeckého pôvodu. Raz keď o 5000 rokov vykopú veĺkú nerezovú bránu s nápisom US steel za Košicami. Budú takýto ""mudrci"" a "znalci" vyhlasovať, že tuto uprostred divočiny a barbarov Anglosasi, vybudovali vyspelú technologickú civilizáciu. A budu onanovat ako k nám dotrepali velké technológie.

mirages

okrem stahovania narodov by mohlo byt este otvorenou otazkou, ci rimsku risu rozlozilo krestanstvo a ci naopak si od nejakeho mmomentu rimska risa nepredlzila zivot vdaka krestanstvu

Emanuel

S rukou na srdci, neviem odpovedať čestne a uprimne. U mňa je to 50 : 50. Raz tak a inokedy inak. Niekdey si myslím, ze krestanstvo znicilo antiku a inokedy sa mi zdá, že to bola jej posledná sanca.

mirages

pad rise si mohli sposobit sami a krestanstvo sluzi len na zastretie tejto skutocnosti
alebo
krestanstvo vyznamne prispelo k rozdeleniu rr a padu zapadorimskej rise
a stahovanie narodov je mem, ktory bol vymysleny, aby zakryl podiel krestanstva na pade rima

niche
https://en.wikipedia.org/wiki/Ecological_niche

Emanuel

Myslím, že to bolo inak. Rím padol presne na to, na čo padli vsetky veĺké ríše. Na rasové miešanie. Dovoz všelijakych bubušov do Ríma, rozhodne ničomu dobrému neprospel. Zrútila sa sa podstata Ríma. Presne tento problém, môžeme pozorovať v súčastnosti v západnej Európe. Priveľa parazitov a nechota rímskeho substrátu bojovat. Povedal by som genetické vyčerpanie. V tomto bolo kresťanstvo nepodstatné. Z tohto dôvodu zvalcovali Rím , bývalí vazali. Z tohto dôvodu sa centrum moci presunulo na sever do Germánie k Frankom. To bol dôvod pádu Ríma. Nie som istý, či krestanstvo zohralo vôbec nejakú rolu. Akonáhle sa centrum presunulo k Frankom, k Merovejom, bolo už krestanské .
Lenže na rozdiel od Ríma, už bubuši zostali na juhu a boli viac menej pobytí či jednoducho odišli. Dodnes vidíme pozostatky bubušov v Itálii. Biely Sever a na Juh od Ríma viac a viac bubušácky. Neskôr sa ten istý scénar, zopakoval v Konstantinopoli. Postupná a pomalá invázia bubušov do Ríše, rozložila Konstantinopol. Nezachránili to ani najlepší vojaci sveta tej doby. NORMANOV-VIKINGOV-VARJAGOV. Bolo ich príliš málo. Centrum moci sa plynulo presunulo do Moskvy= tretí Rím . Skôr sa mi zdá, že krestanstvo predlžilo agóniu Ríma. A na báze noveho nábozenstva , krestanstva sa presunula moc do novych centrier na Sever a na Východ. Bohužiaĺ nové centrá moci, nemali v sebe silu, vzdorovať Islamu a tento problém sa rieši dodnes .

Ľubov

O antike bez servítky,pomaly hádam aj čas dozrel. Nemyslím na všeobecne známe javy,ako homosexualita a pedofília taká vlastná levantíncom,ide mi skôr o to,že antické kulty využívali ľudské obete .
To je čistý chtonizmus,nechvália sa tým,ani niet čím.
https://www.hlavnespravy.sk/deti-ako-obeta-bohom-sucasnost-sa-nelisi-od-...

Preto najstarší benediktínsky kláštor vznikol na mieste Apolónovho chrámu na hore Montecassino (bolo tam zabitých veľa detí),pôvodní kresťania bojovali s temnotou,to však s dnešnou rck naozaj nemá nič spoločné. Ale tí prví,musela to byť sila,o krorej žial nemáme ani predstavu.

Roland Edvardsen

Zdravím ťa Ľubov, chýbala si nám. :-)

Tento článok je zase len ďalšia pro-embryonálna agitka tentoraz zaobalená ako "historické okienko". No proste typické HS, tam je škoda niečo písať. Ak ľudia nevidia, že je to fundamentalistický trash, tak potom je mi ľúto. Ja im to nevysvetlím.
A neviem o akých antických kultoch píšeš. Rimania zakázali ľudské obety zákonom a dokonca zlikvidovali druidský kult, ktorý ich praktikoval. A nezdá sa, že by ich praktikovali i Gréci. Ok, možno v niektorých oblastiach v archaickom období k takému niečomu došlo (viď niektoré pozoruhodné nálezy: https://www.smithsonianmag.com/smart-news/did-ancient-greeks-engage-huma...), ale určite nešlo o nejakú rozšírenú prax v antickom svete.

Ľubov

desať dní bez signálu,brr:-).

Veď tieto informácie zatial nie sú verejné,mám ich od človeka,ktorý sa venuje tejto problematike 28 rokov.Mnohí kňazi majú doktoráty z histórie,napr.aj V. Judák(ale on to nie je,samozrejme)

Rimania zakázali,ale Roland....ach,Ty velké dieťa. :-) Prečo potom archeológovia nachádzajú kosti obetí ešte aj 700 rokov po (zákaze).Čo sa týka nášho územia,takou ikonou stretu pohanského kultu a raného kresťanstva je Velestúr.

Čo sa týka Tvojej kritiky HS,nebudem to komentovať.Ešte nemám celkom doladenú formu,ale budem Ťa pozorovať.-)

Roland Edvardsen

Prečo ma nazývaš veľkým dieťaťom? Reč bola predsa o antike, nie ostatných pohanských kultoch. Antické civilizácie Grécka a Ríma obety ľudí nezvykli praktikovať. Ja neviem o čo sa chceš sporiť? Rimania legislatívne ľudské obety zakázali, takáto prax sa im protivila.

anon

Prepáčte, že sa vám do toho opäť miešam, ale nápisy na Velestúre, pôvodnejšie Veleštúre boli vyryté len pomerne nedávno a stavím sa že do materiálu, ktorý sa zvetrá za pár desaťroči a nie žeby vydržal nejaké tisícročia, keď údajne mali existovať nejakí pohania.

Všetko čo vieme o tzv. pohanoch vychádza z kresťanských predstáv a výmyslov, ktoré sú ešte navyše úplne ľubovoľne prekrútené.

Jedna sa väčšinou o variáciu Egyptských mýtov, teda židokresťanských mýtov, pričom mená gréckych a nemeckých Bohov sú nahradené novovytvorenými slovanskými čítaj ruskými menami Bohov, pochádzajúcich taktiež z kresťanských zdrojov, hlavne kroník napr. o polabských ponemčených slovanoch..

Nič z toho nie je pôvodom slovenské.

Ešte aj tie vraj pôvodné mená tých vraj slovanských bohov, (v skutočnosti napr. hradov) , sú v ponemčenom tvare napr. taký štamgast Radegast.

Z Wolgastu môžeme spraviť ďalšieho Volohošťa, jednoznačne ide o posvätného vola.
Stačí po latinsky napísať, že napr. že Volocaustus deus Sciavorum a máme tu nové praslovanské, doslova Holokaustové Božstvo..

A teraz trochu mágie:
Tzv. Húni:
Attila
Rugila
Valamir
Bleda
Charaton

Tzv. Suebi v Španielsku:
Rechila
Ariamir
Theodemar
Miro
Ricimer
Hermeric

Škoda, že tu nie je Baloo..

sandro

Roland, vrazdenie (najma)deti bolo v Rime a v Grecku uplne beznym javom. V Rime bolo zakazane zakonom presne v case padu zapadorimskej rise. Tieto informacie sa pokladaju za vseobecne platne, takze som prekvapeny ze tvrdis nieco ine(ok, mas fakt obdivhodny zaber, nemozes vediet vsetko:) ). T.zn. zmena nastala naozaj az za rozkvetu krestanstva - cca v tom case sa zacala praktizovat aj sloboda vierovyznania a koniec prenasledovania krestanov. Na druhej strane, predpokladam, ze vy na tomto fore so ''selekciou'' novorodencov zasadny problem nemate - ako stupenci ''zdravej'' eugeniky.
@Lubov : nesud dnesne rkc iba podla obalu, ten je skutocne nestravitelny. V jej vnutri najdes stale to nalepsie co tu este mame. A chces, zoberiem ta na navstevu za Kuffom, hodi sa mu tam v Zakovciach cokolvek uzitocne .

Roland Edvardsen

Až na to, že sa bavíme o ľudských/detských obetiach bohom, nie infanticíde novorodencov (v prírode relatívne rozšírený jav, dodnes praktikovaný aj niektorými domorodými kmeňmi napr. v Južnej Amerike) ako súkromnej záležitosti matky alebo otca (v starovekom Grécku o niečom takom rozhodoval otec), resp. rodiny alebo rozhodnutia politického orgánu ako v prípade rady starších v Sparte. Samozrejme ja dobre viem, že infanticída nebola trestná a v prípade postihnutého novorodenca dokonca vynucovaná (spomínaná Sparta, napríklad), ale nemám informáciu, že by bola praktikovaná ako obeta bohom (ako som už spomínal Gréci a Rimania považovali ľudské obety za barbarské). Na infanticídu sa nazeralo podobne ako na potrat (treba si uvedomiť, že potraty v týchto dávnych časoch boli omnoho rizikovejšie a žene hrozila často smrť. Infanticída bola bezpečnejšie riešenie pre ženu).

S eugenikou by samozrejme ľudia nemali mať problém. Bohužiaľ, hlúpe náboženské predsudky robia svoje - a preto sme tam, kde sme. :-(

sandro

Greci poznali infanticidu aj ako obetu bohom. Bola to zrejme kombinacia zabitia neduziveho dietata a zaroven obete pre nejake pohanske bozstvo. Rim samozrejme Grecku mytologiu so vsetkym vsudy preberal. Kazdopadne, Rim vo vrazdeni Grekov predcil a nebolo to kvoli bohom:)
K Eugenike- nikdy som sa nezmieril s tym, aky prud tu preferujete s Normanom v tejto oblasti. Mozno aj preto uz dlhsie citim, ze si nemame ja a nadhlad prilis vela toho navzajom dat. Co som chcel, to som povedal a co som potreboval vediet uz asi viem. Moj nazor je ten, ze zdrava eugenika je ta prirodna. T.zn. bez napichania dietata hadickami a zdravotnictvom na stereoidoch, ktore ho udrzia pri zivote 60rokov a umoznia mu dajme tomu aj splodit dalsie potomstvo na hadickach. Ale to je uz ina otazka. Zabijanie deti pre ich vzhlad alebo pohlavie je zlo, ktore nemoze spolocnosti priniest dlhodobo nic pozitivne. Ved aj ten Rim padol a nebolo to tak dlho po tom ako padol moralne.

Roland Edvardsen

Nejaký zdroj k tvrdeniu, že Gréci praktikovali infanticídu ako obetu bohom? (Nespochybňujem to, ale zaujíma ma to).

O tom morálnom páde Ríma - práveže to vôbec nie je tak, ako sa to zvykne interpretovať. Rím za čias rôznych tých dekadentných cisárov doslova prekypoval bohatstvom a luxusom a vydržal ešte dlho potom. Netreba zabúdať, že Rím padol v čase, keď už bol (relatívne dlho) kresťanským a kedy kresťanstvo presadilo viacero striktnejších či konzervatívnejších pohľadov aj do rodinnej a sexuálnej oblasti - či už pozmenením legislatívy alebo skrz čisto kultúrny vplyv a propagandu (zákaz či sťaženie rozvodov, potratov, kriminalizácia pasívnej mužskej homosexuality, atď.). Čiže paradoxne Rím v čase svojho pádu bol alebo mal byť po morálnej stránke konzervatívnejší ako v čase jeho najväčšieho rozkvetu. Totiž dôvody jeho pádu určite nestáli a nepadali na kresťanstve ani na nejakej sexuálnej dekadencii, ale mali najmä ekonomický, hospodársky, vojenský a z časti i etnický charakter.

K eugeniku: nuž, všetkým sa nedá vyhovieť. Katolíckych pro-life webov je habadej, takže máš si z čoho vyberať. Každopádne eugenika určite nie je o zabíjaní detí a neviem o tom, že by tu niekto niekedy obhajoval zabíjanie detí - samozrejme skutočných detí životaschopných mimo maternice matky, nie embryií, ktoré sú na maternici závislé a neschopné života mimo nej. :-)

Norman

viacerí sa nezmierili s tým, čo tu preferujeme a propagujeme. My vieme, že máme mnoho nepriateľov a že mnohí chodia aj sem, aby nám podložili nohu alebo inak znepríjemnili prácu.
Taký je život. Budete sa s tým musieť zmieriť :)

Ale faktom zostáva to, čo tu hovoríme a čo niektorých z vás štve najviac:
1. že schovávanie sa za kresťanstvo Slovákom nijako nepomôže,
2. že schovávanie sa za Rusko Slovákom nepomôže.

Je to nepríjemné, ale tieto dve veci sú pravda a aj keď varujeme len zopár ľudí, aj tak to budeme robiť. Tieto dva body sú to, čo súčasnej slovenskej alternatíve hrozí najviac !!
Slováci sa musia spoliehať na seba. Chce to trocha odvahy a rozhodnosti, ale nie je to žiadna veda ani védy, zvládne to každý národ, ktorý má dosť vôle k životu. Slaboši, alkoholici, obdivovatelia konzumu, áut a pozlátka ale nie (keby ste aspoň v tomto boli naozaj kresťania!)

Ľubov

aj ja Ti píšem.-).

Norman a Roland nie sú proti nám. Trocha mi to trvalo,ale už to viem.

Ale chcela som sa Ťa opýtať na Kuffu.Naozaj ho poznáš osobne? Chápeš,že človek je v strehu,keď len počuje o charite(kresťanská láska k slabým).Ešte máme dosť čerstvých skúseností s matkou Terezou,ktorá mala reklamu v celej západnej Európe,len v Kalkate ju nikto nepoznal.

Čo Kuffovi vyčítam,ak sa dá,povedz mu to. Zaujíma ma,čo si o tábore padlých anjelov myslia samotní obyvatelia Žakoviec. A ešte ,prečo hovorí o recidivistoch,krorí idú opakovane do basy,že idú na služobnú cestu? Veď je to zlachčovanie zločinu.

Chcela by som ešte žiť,keď sa objaví kňaz,ktorý bude pomáhať ľuďom,ktorí nie sú ani vrahovia,ani zlodeji,ani prostitúti. Sú nevinní a nikdy nikomu neublížili,ale nemajú nič.Alebo pomáhať chudobným obéznym deťom.hej,v prázdninových táboroch,mohla by sa tam aj liečiť závislosť na soc.sieťach.

Boj za záchranu rck nesmie prestať.Toto si myslím ,hoci do kostola nechodím.Zvláštne..

sandro

S tou charitou to mam rovnako, preto som sa bol presvedcit osobne.
Kuffa je rovny chlap, tam nemam ziadne pochyby, ale nejak uz nevladzem sem pisat, vysvetlovat, presviedcat..Samozrejme, tebe interne by som kludne cely pricip fungovania Zakoviec vysvetil, len to technicky nie je mozne. S Nadhladom to mam asi ako so zenou, prve 2 roky je clovek zamilovany, neskor zacne vnimat najma tie rozdiely a chyby a skor ho otravuje. Ale v podstate ju ma stale rad:) Mozno len jedna vec(uz pre Normana): koncept s viac clankami a menej neprehladnymi a vysilujucimi debatami, je podla mna ovela ucinnejsi recept. Ja osobne prechadzam do pasivnej polohy, ale to neznamena, ze to tu prestanem uplne citat alebo sa tu budem pateticky lucit. To urcite nie, tento portal je asi celozivotna zavislost.

Norman

určite je koncept s článkami bez starosti o debaty klasický a jednoduchší - ale práve pre mňa sú debaty základom a výhodou webu. Je to zlozvyk, je to menej bežné a možno aj menej efektívne - ale ja to nerobím pre efektívnosť. Ak to obmedzím, tak len preto, lebo sa nedá stále rovnako intenzívne bežať. V debatách sa tvoria myšlienky priamo, živo a autenticky. Debaty sú nová forma, ktorú umožňuje len web - ale mali by to byť debaty ľudí, ktorí majú rovnaký cieľ, leň hľadajú najlepšiu cestu - teda nie rozhovori ľudí s rôznymi hodnotami. Ja za to nemôžem, viem dobre zo skúsenosti, že to sa tak rýchlo nezmení, potrebujete čas :-)
Rovnako je bežné, že ma niekto niečoho plné zuby. Nielen portálu, ale politiky či filozofie vôbec. Tu už takých bolo. Len si daj pauzu, respektíve časový odstup.
Ja už som tu spomínal, a moje duchovné pozanie mi to hovorí explicitne - ja v princípe nechcem ani jedného prehovárať či prehovoriť. Možno som to predtým skúšal, niekedy to bolo treba, niekedy to bol intelektúálny záujem. Ale v princípe to nerobím. Utrpenia je na svete dosť, načo trpieť ešte aj tu.

Roland Edvardsen

Vidím, že Sandro so žiadnou podporou svojho tvrdenia neprišiel. Nevadí. 

Ja naozaj nechápem, čo títo ľudia očakávajú? Aby im stále niekto ustupoval, neustále bral na nich ohľady (z akého titulu? Lebo tu majú akúsi "tradíciu"? Nuž, Európa má dlhú tradíciu aj anti-klerikalizmu,  spochybňovania dogmy, keď už tak) nech už propagujú akýkoľvek nezmysel (ako napr. tu náš sva...teda Emanuel a aj iní)?

Pokiaľ viem, tak Nadhľad nebojuje za nejaké kresťanstvo či katolicizmus. Neviem, ale aj Wikipédia nám ukazuje, že kresťanstvo je dnes v Európe mŕtvym alebo umierajúcim náboženstvom. Z toho dôvodu mi príde pochabé, aby nacionalisti museli za každú cenu identifikovať etnické, genetické a kultúrne záujmy belochov so zachovaním kresťanstva. Nech sa cirkev o seba postará sama (niežeby jej hrozil nejaký zánik - medzi hnedoidmi sa jej darí jedna radosť, a preto aj ona má dnes v záujme dovliecť ich do Európy čo možno najviac). Pre nás je kľúčové, aby v Európe ostali belosi majoritou aj o 200 rokov, nie aby ostala kresťanská. 

A musím sa naozaj až diviť ako nekriticky idú uctievať niekoho ako je Kuffa. Za Kuffu sú všetci tí liberáli od Pietruchovej až po Havrana v skutočnosti mimoriadne vďační, pretože môžu skrz neho hádzať ostatných kresťanov do jedného vreca ako iracionálnych a fanatických. Kuffa je ekvivalent niekoho ako Magát, alebo obdobného typu, t.j. potetovaného holohlavca, ktorý bude velice "LARP"ovať ako naci klišé, dvíhať pažu a vypisovať na FB, že jeho idol Adolf H. bol mierotvorca.

Samozrejme, že slobodu slova Kuffovi nemienim v žiadnom  prípade upierať, ale predsa len by ma zaujímalo, či by sa tunajší jeho fanúšikovia pod rôzne tie divné výroky vedeli podpísať. Pretože mnohé jeho výroky sú nielen prehnané, ale aj fakticky nesprávne. Nuž, takto to dopadá, keď sa k istým problematikám vyjadruje niekto, kto im takmer vôbec nerozumie a myslí si, že katolícka teológia je seriózna veda, ktorá na ne dáva odpovede. To sa potom nedivne, že si kdejaký liberál na ňom zgustne a ľahko ho zvozí pod zem. 

 Neviem, ale ja som bol pomerne vždy veľmi konzervatívne založený a nikdy som nepodporoval nič iné než len tradičnú rodinu (t.j. monogamná a heterosexuálna rodina s deťmi) a dovolím si tvrdiť, že by som ju (ako sekulárny konzervatívec) vedel obhájiť omnoho lepšie ako to robia kresťania - práve preto, že by som sa neoháňal nijakou Bibliou či teológiou. A obhajoval by som ju bez všetkého toho patetického moralizmu, pseudovedy a agresívneho jazyka abrahámizmu, ktoré  právom u ostatných vyvolávajú odpor. Koniec koncov, preto som vo svojom článku o Dúhovom pochode hodil výrok indického majstra Sadhgura, ktorý nepotrebuje privolávať nejaké "blesky na Sodomu" a pripravovať druhých o dôstojnosť, ale hovorí o problematike identifikácie a politického zgrupovania sa skrz sexualitu. 

 Toto je celý problém s kresťanmi: že nepoznajú mieru a zabíjajú čas nepodstatným namiesto toho, aby riešili reálne problémy. Pretože Slovensko nemá problém ani s potratmi, ani s HIV či "análnym stykom", ani s metalovými kapelami s "bububu" imidžom. Toto sú umelé (ne)problematiky živené médiami, na ktorých radosť ježiškári reagujú presne tak, ako si to želajú. A potom druhá strana mince: kde boli masové protesty za život, keď sa bombardovala Juhoslávia alebo Irak? Kde sú masové protesty organizované cirkvou proti migrácii z islamských krajín? Prečo sa RKC nevyjadruje k islamu v takej miere ako sa vyjadruje k potratom? 

 Kuffa a femino-lesbiánka Fábry sa v skutočnosti navzájom potrebujú. Obaja sa v tom "bahne" vyžívajú a oba tieto extrémy veľmi dobre poslúžia na zahlcovanie Slovenska týmto zástupným balastom a rozoštvávanie spoločnosti, národa, zatiaľ čo reálne problémy a skutočne zásadné poznania a témy (napr. aj nedávno spomínaná otázka rasy) ostanú pekne odsunuté bokom, tak ako si to globalistický Moloch želá. 

 Opäť sa budem pýtať dokedy sa bude tzv. slovenská alternatíva uspokojovať s každým polo-bláznom veľakrát len z titulu, že "naštve tých zlých liberálov". Kuffa, ezoterický striptér Rostas aj s jeho "štúrovským anti-semitizmom" či "nácek" Magát - to sú len rôzne variácie dlhodobo trvajúcej mizérie alternatívy a jej nedostatku vyzretých a racionálnych osobností, ktoré by vedeli prísť s prijateľným a zjednocujúcim programom pre Slovensko 21.storočia. 
Náhodný okoloidúci

100% súhlas. Howgh.

Kvôli radeniu príspevkov - je to odpoveď na tento:
http://www.nadhlad.com/comment/30800#comment-30800

Ľubov

(po skončení konkláve-volby nového pápeža sa pred ním zapálil trs sena a nechal sa zhorieť ) Ako pripomenutie pominutelnosti všetkého hmotného.

Ja by som s Rolandom tiež súhlasila,lebo je to napísané jenoznačne a logicky. Trochu Ti závidím,že máš v tom tak jasno. Ja v tom však jasno nemám,pretože skoro nič neviem. Však nepoznáme poriadne ani svoju skutočnú,kompletnú anatómiu.A netušíme,kto naozaj sme.

Čo ak môžeme žiť večne ? No,vylúčiť sa to nedá,táto možnosť .Teraz mi možno povieš,že je to prirodzený strach z konca, a ten je vlastný každému bioorganizmu,preto si homo sapiens vytvoril túto barličku .

Pius X. bol( podľa istého človeka od fachu) posledný pápež,ktorý nebol infiltrovaný kabalou.
Tu je len z wiki,pravda bude silnejšia https://sk.wikipedia.org/wiki/Pius_X.

Roland Edvardsen

Ľubov, ja sa naozaj divím komukoľvek v alternatíve, kto je schopný akokoľvek chváliť niečo také ako Vatikán. Veď samotný Slovenský štát s ním nemal zrovna najideálnejšie vzťahy (slovami „Slovensko nie je katolícky štát“ odmietol predseda vlády Tuka demarš Svätej stolice kritizujúci politiku štátu v oblasti ľudských práv). Vatikán, ako ho poznáme, je výrazne infiltrovaný slobodomurárstvom – a to pomerne už dosť dlho. Dokonca symbolizmus inkorporovaný do Vatikánu , ako napr. jeho veľký obelisk (btw, ukážkový falický symbol), patrí slobodomurárstvu. To isté platí o jezuitskom ráde, ktorý bol a je silne prepojený so slobodomurármi – buď skrz neskoršiu slobodomurársku infiltráciu, alebo mohlo od začiatku ísť len o jednu masívnu „power play“ medzi dvomi odlišnými elitnými skupinami jednej veľkej konšpirácie.

Popravde, neviem s istotou, kde presne je pravda, pokiaľ ide o Vatikán, jezuitov a slobodomurárov. Ale vzhľadom k tomu, že slobodomurárstvo bolo svojim charakterom vždy veľmi anti-kresťanské a obzvlášť anti-katolícke, tak sa zdá skôr pravdepodobnejšia verzia, že tu ide o štandardnú infiltráciu. Každopádne jednoznačne platí, že mainstreamová RKC je svojim charakterom masonická (a nie je tomu tak „len“ od 2. Vatikánskeho koncilu, ale pôjde tu o storočia) - je to predĺženie slobodomurárskej moci a slobodomurárskej obrazotvornosti, vskutku „dvojička slobodomurárstva, ako to výstižne pomenovala Savitri Devi. Vlastne celé mainstreamové kresťanstvo je dnes mimoriadne prehnité a bolo by veľmi naivné sa akokoľvek naň spoliehať.

Norman

Ja by som ani nehodnotil dnešné kresťanstvo a jeho magickoidné "tendencie" - to sú klasické problémy každého kultu, to sú ich veci a veci ich konkurencie.
Mne ide v týchto debatách o politicko-spoločenský aspekt kresťanstva, ktorý teda je, ako sme tu vyjadrili, pasívny, zameraný na malichernosti, druhoradé témy, je charakteristicky submisívny.
Kresťanstvo, a zaručene to platí pre Slovensko, nie je politicko-spoločenská sila, ktorá by mohla niečo výrazné zmeniť, nejako výrazne sa zapojiť do dejinných procesov. Bohužiaľ, ešte k sebe puta a tak vlastne neutralizuje množstvo dobrých a schopných ľudí, ktorí, ak by neboli zvádzaní do tejto pasivity, by mohli v spoločnosti veľa vecí ozdraviť, vyčistiť, vylepšiť.

Len dúfam, že o dvesto či tisíc rokov sa tu ľudia nebudú podobne vyjadrovať o islame, náboženstve "našom" tradičnom.

Ľubov

Roland,nie je čo riešiť.

Otázka dobrá,ale adresát zlý.V alternatíve to vieme,kto to nechce vedieť,sú kňazi. Kolkokrát sa pýtam,prečo mlčia,čoho sa tak boja. Prečo sú takí zbabelí. Veď dnes už neskončia na hranici ako Savonarola...

Vatikán práveže nemôžeme ignorovať,je to cenrum "ich" moci.Hlava medúzy.Len som chcela pripomenúť,že medzi stovkami pápežov sa občas musela vyskytnúť aj silná osobnosť.Bývali viac na očiach.Dnes akoby už nemali takú moc....ale opak bude pravdou.

Emanuel

Áno, tie kulty boli naozaj také ako ste povedali. Tieto skutočnosti si môže každý kto chce ľahko overiť čítaním starých antických bájí alebo Íliady . Ľudské obete sú tam veĺmi presne opísané . Nie sú to žiadne výmysly. Antickú mytológiu mám doslova encyklopedicky zvládnutú a aj keď som sa jej už viac ako 40 rokov nevenoval, stačí ľahučké osvieženie a som v tom. Čo nasajeme v detstve zostane v nás natrvalo. Veľká škoda je že dnešné deti sú zavalené strašným balastom , zrejme naschvál. Mali by byť vzdelávané klasickým spôsobom.

Roland Edvardsen

V tom je pointa: že sa to spomína v antickej mytológií ako ozvena niečoho, čo sa možno uskutočňovalo v archaických časoch - ale do akej miery a ako často to mohlo byť rozšírené, tak o tom veľa nevieme. Nie je tu dostatočná evidencia, ktorá by poukazovala na to, že by išlo o nejakú rozšírenú prax. Ale vidíme, že v neskorších dobách sa od toho muselo upustiť. Ako som už spomínal, Rimania mali zákon o zákaze takýchto obetí (hoci išlo už len o formálnu záležitosť, keďže Rimania tak či tak v tom čase žiadne ľudské obety neuskutočňovali).

Ľubov

Čo má bližšie k satanizmu,resp.kde sa to začalo? Rím bol multikultúrny kotol,tógu ich nosilo len pár.Takže si ho predstavujem ako čosi také,čo už je niekde aj dnes:smrad,krv a perverznosti.Naposledy sa predviedli pri otváraní Gotthadského tunelu.To nie je mytológia vs realita.Je to reálne a je to nebezpečné.

ps. Velké dieťa,to bolo trocha príliš familiárne,ver mi, že vnímam Tvoju mladosť veľmi pozitívne.

Roland Edvardsen

Netreba zabúdať, že dejiny Ríma sa nám členia na niekoľko období (kráľovstvo, republika, principát, dominát), z ktorých každé malo odlišný charakter (zásadný bod zlomu bol prechod z republiky na cisárstvo). Prví Rimania boli podobní Sparťanom - rovnako prísni, strohí, poriadkumilovní, pomerne jednoduchí a skromní. Neboli až tak odlišní od Germánov, Keltov či Slovanov. Ešte aj v období po púnskych vojnách viacerí vysokopostavení Rimania odmietali, aby sa ich deti namiesto praktických znalostí napr. z poľnohospodárstva učili grécku filozofiu. Zastávali totiž názor, že prílišné "chytračenie" a spochybňovanie všetkého možného pokazí mládež (no proste "hardcore" konzervy). Podobný prístup bol aj v Sparte, ktorá pohŕdala liberálnejšími a kozmopolitnejšími Aténami (vrátane jej filozofov).

Rím sa začal výrazne meniť na konci republiky s tým ako viac a viac bohatol a absorboval do seba cudzie kultúrne vplyvy. Jednoducho postupne doplatil na svoju vlastnú nenažranosť a napáchol rôznymi pochybnými orientálnymi maniermi (vrátane niektorých dosť bizardných kultov).

Emanuel

Svet a ľudia sa za tisíce rokov zmenili dost málo. RR má analógiu dneska v USA. Rovnako ako USA robí svetového policajta a drancuje celý svet vojensky aj financne cez petrodolár. Aký bol dóvod vpádu do Iraku a Afganistanu. Vydrancovať. To isté robil aj Rím. Drancoval a drancoval svoje provincie. Rovnako ako USA. A rovnako dovážal bubušov ako otrokov a rovnako aj novych obcanov. A v Ríme, práve tak aj dnešnom NY boli stvrte národov provincii. Kiež by RR nerozvrátila Júdeu. Zmenili tým svet.

Norman

nerád sa hrabem v tejto časti histórie, ale nič nemá k ľudským obetiam bližšie, ako upalovanie ľudí verejne na hraniciach.
To bol obrad satanizmu so všetkými atribútmi, určite oveľa viac, ako akékoľvek moderné tanečky.
Skrvavený zmučený človek sa na námestí pribviazal ku kolu, kňaz mu dal požehnanie a zapálili to. Sledvali to davy, ženy, deti. Aj obetované boli davy, ženy, deti.

A církev to nezakazovala, či už katolická alebo protestantská, a židovská si medlila ruky.
To nie je mýtus, to je nedávna realita.
To bol skutočný holokaust.

Ľubov

polemika je o strete raného kresťanstva s post rímskou spoločnosťou .

Kladivo na čarodejnice prišlo o 14 storočí neskôr. Len si to chcem predstaviť,ako to asi vyzeralo:zdegenerovaná smotánka za múrmi a multikulti davy na forum romanum.Čo mi to len pripomína? Žeby Paríž?

Roland dobre pripomenul,že aj antika mala svoju gradáciu smerom hore,aj opačne.Všetky konzervatívne cnost Sparty,ktoré by nás mohli inšpirovať dnes sú zabudnuté a ostalo bohužial iba povedomie o utracovaní poškodených detí. Je to pravda,alebo lož?

Veď to,že sa ničomu,čo nám hovorili ,už nedá veriť.A čo sa týka čarodejníc,jednu kacírsku mšlienku,čo ak si to niektoré zaslúžili?

Norman

Tieto krvavé témy nepovažujem za svoje, príliš pripomínaju mýty holokaustu,ale keď už ste to sem z neznámych dôvodov vtiahli - kresťanastvo od samého zčiatku presadzovalo svoje panstvo satanistickým vyvražďovaním "pohanov". A to nie jednotlivo, ale po celých rodoch, dedinách, vtedajších národoch. Nič si vaic kresťanstvo nedonieslo zo svojej asýrskej domoviny viac, ako masové genocídne vraždenie.
Možno Džingischán a jeho doba boli v tomto horší, ale ten sa až tak do Európy nedostal, ten zničil hlavne Čínu a Islam - tu v Európe nič zatiaľ neprekonalo dobu, keď z Blízkeho východu prišlo totalitárne náboženstvo a presadilo sa krvou.
Zatiaľ.
Teraz prichádza rovnako z Blízkeho východu jeho bratské totalitárne náboženstvo s rovnakým bohom, Elohím-Alahom, a keď sa pokúsu presadiť a presadí, budú (zas) doslovne tiecť rieky plné krvi.

Kresťania im zatiaľ umývajú nohy. Namiesto toho, aby sa tomu postavili na obranu, začali sa zrazu ako na povel starať ... -, neuveriteľné, ale je to tak, začali sa starať o "nenarodené deti". Teda o problém, ktorý nejestvuje. Kedže kresťania nedokážu povedať pravdu, či už z hlúposti alebo zbabelosti, našli si zástupný problém, v ktorom "bojujú".
To je tak falošné, ako tvrdiť, že bojujú proti islamizácii a degenerácii Európy tým, že sa starajú o Tour de France, alebo tým, že sa starajú o to, aby lavičky v meste boli pekne natreté na žlto. Nenarodené deti, Tour de France či lavičky v meste sú v tomto smere rovnaká zábava a skrývanie sa pred pravdou.

Mimochodom, robili sme si starosti, bola si v nemocnici alebo na Kryme sa venovať ruským básniam?

Ľubov

Toto áčko bolo naozaj náhle a neplánované. Ale nesúviselo so mnou.Bola som na kraji dediny,lebo môj príbuzný ma potreboval.

Chýbal mi Nadhľad,ale nedalo sa ani čítať,ani písať.Našťastie tam bola mačka,hej, a tá mi frevencie nadhľadu normálne pripomínala. Trocha chladná a prieberčivá.-)

ps.Sardinky v oleji?
Pch,nie...
Čerstvý losos?
Dobre,daj trochu
.-)

ps1. Norman,čo myslíš,kde som objavila knihu J.Kozáka Korene indoeurópskej duchovnej tradície? A kde som sa dozvedela o takom pojme-chtonizmus? A aké kresťanstvo mám na mysli,keď sa ho zastávam? To ma tak málo poznáš,ak si myslíš,že ma zaujímajú nejaké babylonské úbohé kópie.

Emanuel

Nemám však dnes energiu diskutovať na túto tému, iste bude lepšia príležitosť. K upáleniu človeka sa pristupovalo v historii RKC, len velmi výnimočne. Odporúčam, židovský film, Goyove prízraky, natočený Miltonom Formanom, ktorý je otvorenou židovskou propagandou. Mám to dvd doma a dobre preštudované aj komentarmi producenta, režiseŕa, hercov. Ešte ani on si nedovolil v tej propagande, v rozhodujúcich bodoch klamať. Nakoniec tento film, vyznieva ako antipropaganda a debakel pôvodného zámeru. Pre premýšĺavého človeka, ktorý pozná dejiny a súvislosti. Z obete je razom vinník. Forman nakoniec ukázal prstom na seba. Upálenie figuríny tam bolo ukázané správne. Aj uškrtenie slobodomurára zbehnutého kňaza , zločinca , a vlastizradcu. Čo robili iné denominácie a lživo pripisovali RKC, neskôr zámerne pripisovali RKC. Každy si má za svoje hriechy zodpovedať sám. V tej miere ako ich spáchal. V tomto dotknutý "statočne" mlčia, zrazu je kresťan ako kresťan. Ale to chce samostatnú debatu. Rozhodne však RKC nepraktikovala ľudské obete , na rozdiel od pohanstva, kde boli podstatou kultu. V RKC bolo jasne povedane, toto je moja krv, preliata za Vás a toto je moje telo,... robte tak na moju pamiatku. Tým je povedané všetko.

Norman

Ako ľahko sa dosiahne, aby židokresťania "nemali energiu diskutovať".

Norman

Áno, v židokresťanstve je ľudská obeť v samom centre náuky.

Ľubov

Každý kult ,ak chce mať nejaké praktické výsledky,bez mágie sa nazaobíde.To sú tisícročné skúsenosti,je to v nás,darmo,všetky tie farby,kvety,oheň,hej,aj kalichy,aj kalichy(predtým kotle),no,na vodu neboli...

Napríklad taký odev,aj ten má svoju úlohu,napr.krátke nohavice,alebo zástera,alebo... tu by mohol nasledovať citát z knihy Numeri,kde sa do najmenších podrobností opisuje predpísaný odev,bez ktorého do Stánku nikto nesmie.Heď som vedela,že toto nemá s egypťanmi nič spoločné. Namiesto oholenej hlavy naondulovaná brada,naniesto bieleho ľanu, kostým ako z kolotoča.A zlato,veľa zlata,to je ale univerzálne.

Židokresťanstvo pochytilo z toho,čo sa zdalo účinné.Nezabúdajme,že kulty v Babylone museli byť naozaj silné.Nemyslím si,že zanikli.-(.

Emanuel

Je to predsa Tvoj Web. Ked som" sútazil " s deťmi musel som budit zdanie vyrovnaneho suboja

Norman

Aha, takže ty si, Emanuel, tiež po Wotanovi Morozovovi, už druhý génius na tomto webe. Nerátam spomínaneho Svargu, lebo to bol tiež génius, ktorý všade bol, všetko vedel už pár rokov vopred a bol neprekonatelný hlavne v debatách (on dokázal napísať tony a tony a tony textu a myslel si, že tým niekoho porazí).

Vieš, Emanuel, naozaj ťažko presvedčiť ľudí ako ty, že nemáš pravdu. Źe tu nie sú žiadne deti. A konieckoncov tu nie je ani žiadna súťaž.

Neviem, možno je to, ako hovorí Roland, v tej vrodenej povahe. Ty si čital v detstve klasickú mytológiu, ja som čital klasickú mytológiu. Ja som tam videl krásu, ideály. Ty si tam videl krv.
Dobre.

Emanuel

A ako vieš, co som tam videl ? V detstve som videl čosi ako príbeh a nesķór som to pochopil podstatu. Prečo by mala byť Ifigénia obetovaná a nakoniec nebola ale, stala sa z nej vrahyňa, Agamemnón za to zaplatil životom. Akú to má logiku a zmysel, neustále vraždenie pre rozmary bohov ? Aký je v tom ideal ? Naozaj v tom nevidím , žiadny ideal, ziadnu krásu. A že sa nejaký bĺázni pribijajú na kríž, nezmyselne, nechápem akú to má spojitosť s Jezišom ???. Áno bol tak popravený, to je vsetko. Norman ja sa nechcem hádať. Stále hĺadáš zádrapky . Nerozumiem prečo, chceš tu mat, len jednofarebné a zhodné názory ? O to Ti ide ?

Norman

s tým srdením a hnevaním? Zádrapky? Ja alebo ty?
Hm, čo majú spoločné katolíci pribití na kríž s Ježišom. :-)

Emanuel

Nikde nie je napísané, že vyhráš . Si si toho vedomý ? Tak znie otázka.

Norman

V týchto rozhovoroch sa nedá viditeľne vyhrať, a ak to aj niekedy tak vyzerá, aj tak to nemá význam. Dá sa vyhrať neskôr, keď zasiate semeno po čase vyklíči - ale to už zas nie je vidno.
Každý sme si napísali svoje.
Moja pozícia je samozrejme ľahšia, lebo mám neskonalú prax a sú aj iné veci. Preto sa nebojím, že prehrám, ale ani nemienim nikoho rozdupať.
Vždy ale nastane čas, keď stačilo.

Emanuel

Láskavo ma neporovnavaj s Wotanom, ci kým, lebo ja nikoho neurážam ani neponižujem ani do nikoho neskáčem. Iba diskutujem.

Emanuel

Ale ono je to obyčajné bosoráctvo, opísané tak ako ho praktikovali. Do detailov. Mnohí keď si čítajú tzv. Mytológiu a je tam , že Minotaurovi obetovali deti 7 chlapcov a 7 panien, tak to berú ako rozprávky, lenže bohužiaĺ to bol opis reality. Nic viac a nic menej. Či legenda o Ifigénii, tam sa hovorí celý cas o ĺudských obetách. Vecne bez nejakej nadsázky ako o remesle. Skrátka opis reality nič viac, tak to treba akceptovať. Práve tak ako Aztékovia , ešte v 16. Storočí konali ľudske rituálne obete. Mechanizmus týchto obetí je mimochodom na celom svete rovnaký, vo všetkých rítoch. Totožný.
Nakoniec aj Anežka Hrúzová bola rituálne zabitá a nebola jediná v tej dobe. Bolo ich viac. Áno, je to tak krv je od nepamäti tá najcennejšia "surovina" ako sídlo života pre vsetky rituály bez výnimky. Prapraprapra staré frázy ako zaplatiť krvou, je dnes bezobsažná, ale voľakedy mala len jeden konkrétny význam. Dnes je to len fráza a nechápeme , ze to nenola nadsázka, ani vtip, ani alegória či hyperbola. Je to dedicstvo starých časov, ale nie zas tak starych ako by si ľudia mysleli.

Emanuel

Formálny zákaz zákonom ? A prečo vlastne by zakazovali niečo čo odporovalo oficálnemu kultu ? V tej sérii, Rím , ktorú natočili v 2005 Angličania, ste mali verne zobrazenú obeť Býka, kde jeho krv stiekla na Atiu Júliu, milenku Cézara.
Gladiátorské hry neboli ničím iným ako ľudskymi obetami, pre verejne blaho. Neskôr síce stratili tento póvodny zmysel ako riuálne obete ale to nič nemení na podstate.

Roland Edvardsen

Oficiálny kult praktikoval ľudské obete? Ok, nejaké ľudské obete tu mohli byť v starších časoch, veď toto nepopieram, ale ak aj k niečomu takému došlo, tak Rimania postupne od toho upustili. Opäť, neviem o čom tu chceš diskutovať. Rimania jednoducho zákonom zakázali ľudské obety bohom. Zdroj som tu už dával. Ako gúgliť vieme, takže snáď si o tom každý vie niečo zistiť i sám. A zákaz ľudských obiet Rimania vynucovali aj u podrobených národov.

Gladiátorské hry boli panem et circenses - to čo dnešné veľké futbalové zápasy (len s pridaným aspektom krvi a smrti).

Btw, Atia v seriáli Rím z r. 2005 nebola milenka Júlia Caesara (ňou bola Servillia, jej úhlavná sokyňa), ale jeho neter. Mala však pomer s Markom Antoniom. :-)

Norman

Rím zakazoval javy, na ktoré narazil v cudzích krajinách, ktoré obsadil. Zakazoval to, čo doma nikdy nemal nechcel mať. Ľudské obete boli možno len v kulte semitského boha Bála, teda u Féničanov, v Kartágu. Ale ani to nie je nejako isté, ľudstvo vždy šíri prehnané povesti.

Netreba si robiť predstavu o minulosti podľa rozprávok ani dnešnych filmov a seriálov. Takže v televízii ukázali, ako steká býčia krv na Júliu či koho ... No, to sú len herci, dnešní herci, dnešní židovskí scenáristi, ktorí vám to píšu. Ja som videl zábery z reality, kde si katolíci reálne pribíjali ruky a nohy na kríž, a boli tak zavesení pár hodín, aby napodobili svojho boha. To nie sú herci, to nie je falošná krv.

Emanuel

Bola neter Ceasara, vzťah tam bolo naznačený, to bol dôvod sváru so Servilliou. Ukončiť vzťah Ceasara a Servillie, matky Brutusa. Neskôr mala vzťah s Markom Antoniom . Hociak, naozaj podstatná je tá obeť posvátného býka a zaliatie krvou Atie . Vraciam sa k ludským obetám. Gladiatorske hry tie prvé, sa uskutočnili na 9. Deň po pohrebe ako zmierenie predka, ľudskou obeťou. Práve preliata krv, tam hrala tú hlavnú úlohu. Krvou sa materializovala duša mŕtveho. Z tiéňa na čosi viac. Tento mechanizmus sa vyskytuje vo všetkych kultoch po celom svete. Gladiátorské hry boli neskôr chápané ako divadlo. Netreba však zabúdať, že podstata divadla bola jediná, prelievať krv. Krv, krv, krv, nič iné. Vsadeprítomný pach krvi .Taký je opis. Či si to uvedomovali davy tupých oviec, je otázka. Najskôr nie, chlieb a hry. O tomto diskutujeme. Pani Ľubov, to jasne povedala. Či si Vy milý Roland chcete pripustiť tuto skutočnosť alebo nie. Satanizmus tu je aj s jeho kultom krvi. Praktizuje sa aj dnes. V kulte Satana, alebo Jupitera ak chcete, Molocha, Baala, nie je dôležité ako ho voláte, je ľudská krv najvyššou cenou. Ja by som skôr povedal, že zákaz ľudských obetí, v nekoršom Ríme bol preto, aby bol vyhradený pre elitu a jej bosorácke praktiky. To bol skutočný dóvod, rovnako aj obetovanie kresťanov.. pravda, toto malo zostať utajené. Prelievanie ľudskej krvi a jej obeta , najlepšie mladej panny, nezaťaženej hriechom, pretrvalo až do 20.storočia. Keď sa niektoré rituálne vraždy prevalili na verejnosť. Najznámejšia je Anežka Hrúzová, rozhodne však nebola jediná. Že to bola rituálna vražda, kde obeť bola podrezaná a stečená z krvi, je bez akejkoĺvek pochybnosti. Tento fakt nebol nikdy spochybnený ani vyvrátený. Holý fakt. Ostatné, teda, kto a za akým účelom spáchal túto ritualnu vraždu je ďalšia nadstavba. Preto isté sily, napli všetky sily aby, zakryli tieto praktiky a všetko, co je stým spojené. Ako povery, predsudky, báje, mýty atp. O tom bola debata.

Norman

Vy, židokresťania, ste tou krvou posadnutí. V tvojom príspevku, Emanuel, si ju spomenul 12 krát, jej pach, jej prelievanie ...

To už je na hrane.
Ver mi, Emanuel, videl som kopu ľudí na webe skolabovať, niektorí sem doteraz chodia, stane sa to a už je neskoro, už ti nik nepomôže.

mirages

..kto je moje t.lo a pije moju k.v, má večný život..

ta formulacia ma uz ako decko mierne sokovala

Emanuel

Pojem židokresťania je pre mňa nezmyselný. Ja nie som posadnutý krvou. O ľudskych obetách tu zacal ktosi iný. Do kolapsu mám ďaleko, ani si neviem predstaviť, co by to malo byť. Vieš ja sa teráz hrám s niečim čo si vyžaduje mimoriadnu sústredenosť , pokoj, istú ruku. Mám na očiach úzasnú Zeiss optiku a keď oddychujem tak čosi napísem. Relax. Vóbec ani netuším co si tým vlastne myslel. Keď Tá to srdí, tak povedz, prejdeme na inú tému dobre? Nakoniec Ty si tu šef.

Norman

tá tvoja hra na to - ja som kľudný, ty si nervózny, je tiež tak na úrovni prvej triedy ľudovej. Popísal si tu tony nenávistnych rečí a teraz sa hráš, že s tým nič nemáš. Dokonca aj "tému tu začal niekto iný" - ach, ty alibista, áno, ale ty si sa do nej posadnuto pustil.

Emanuel

Vieš, čo dám si pauzu, hoci si tam nahodil zaujímavú tému, pád Ríma. Keď to vsak má viesť k nejakej kontroverzii, tak radsej nie. Ale vravel som Ti, že nemam energiu na toto. Ty si zakontroval, že aké jednoduché ..... . Vidiš, vidis. Dobre, niekedy inokedy, teraz sa idem pohrať s vlastnou hračkou . Tak sa nehnevaj. Toto pieskovisko si postavil Ty. Tvoja hra a Tvoja hračka. Rozhodne Ti nechcem kazit Tvoju hru. Rešpektujem to. V jednom sa vsak Roland nemýlil. Ďaleko viac sa mi páčia HS, pravda to je iná káva, jedná sa o spravodajstvo, nadhlad je Tvoj privatny debatný klub. Každý z Vás robí pre vlasteneckú scénu neoceniteĺné služby. A preto si vázim HS. Ale v čom sa Rolan mýli je jeho postoj k HS. HS uz dnes porazil mainstream ako sme.sk, dennikn.sk. svojou sledovanostou a dôveryhodnosťou. To je veľká vec. Tešim sa a prajem im ten úspech. Úspech zatiaľ nevídaný a neslýchaný. Každý vlastenec by sa mal tešít, preto nerozumiem tomu kyslému tónu. Škoda, že Ty vo mne vidíš nepriateľa. Lebo ja v Tebe rozhodne vidím priateľa aj v Rolandovi. Napriek tomu, že som katolík a Vy najskôr ateisti. Mne to však vobec nevadí. Nemienim robiť katechéta, to ma nebaví a mám k tomu až odpor. Ja som prezentoval historiu tak ako ju vidím . Pretože dnes je jednoduché byt anti-katolícky, či dokonca urážat katolíkov. To je v móde, širiť propagandu proti-katolíkom, beztrestné. Robia to židia, slobodomurari, neomarxisti, reformovaní, rôzne sekty, libtardi,,, skrátka vsetci. V tomto zmysle hovorit o zidokrestanstve a myslieť na RKC je smiešne. Pretoze to je lož. Keby si tak nazval reformovanych, prosim. Ale katolíkov ? Nie ze by ma to trápilo, či urážalo. Vôbec nie, ako sa vraví karavána ide a psy brešú. Katolíci tu budú, keď ostatní dávno nie. A preto ma to necháva ľahostajnym. Otázka znie, ci vóbec môžu katolíci nieco namietať, lebo zdá sa, ze v nadhĺade nie. Napriklad na HS nie je cenzura ziadna. U Teba Norman je. Tak to vidím. Prajem peknú nedelu. Idem sa pohrat.

Roland Edvardsen

Byť katolíkom a propagovať typické katolícke postoje na prevarené témy ako potraty a LGBT nie je žiadne veľké hrdinstvo či niečo z čoho by ľudia mali padať na zadok. Je to v podstate tiež mainstream, nehovoriac o tom akými finančnými prostriedkami disponuje RKC. Máte vlastnú televíziu, rádiá, tony webov, vychádzajú vám kdejaké periodiká od katolíckych novín až po Rosu, viete ľahko zorganizovať masové akcie, púte, atď., ale v konečnom dôsledku vidíme, že napriek všetkým výhodám sa vám Slovensko nedarí posunúť k lepšiemu. Prečo tu stále máme pôrodnosť cca 1.4-1.5, ak ste vraj taká ohromná sila? Prečo tie vaše katolíčky nerodia viac Slovákov? :-)

HS je komercia, bulvár, ktorý musí každého anti-retarda odpudzovať - teda ani nie tak tie správy (tie si celkom rád prečítam), ale ich diskutéri a niektorí blogeri jednoznačne. Samozrejme, kvitujem, že sa im nejako podarilo zmobilizovať masy, to áno. Akurát by to chcelo trochu iné smerovanie, imho. Navyše mám trochu obavu, či to celé neslúži len ako nejaké odbytisko, vybitie si zlosti. Niežeby na tom bolo niečo zlé, ale ľudia sa potrebujú aktivizovať aj inak než len v diskusných fórach...

Ďalej, keďže Norman je tiež anti-retard a anti-troll, tak si musíš ty a tebe podobní zvyknúť aj na cenzúru. Nechcel by som, aby Nadhľad dopadol tak žalostne ako HS. :-)

Emanuel

HS má ďaleko vyššiu úroveň ako etalón sme.sk, v každom ohĺade. Mali by sa tešíť ako dieťa, že to dokázali , keď sa zjavili HS, pripadalo a pripadá mi to ako zázrak , doslova ako zjavenie. Nič podobné a tak kvalitné tu nie je. Iste je tam pár blogerov, ale práve tá ich naivita je soľou zeme. Postupne dôjde k prerodu kvantity na kvalitu. Vytriedi sa to samé. Práve neexistencia cenzúry, ostré debaty na a aj za hranou, kde si debatujúci musia obhajovať svoje názory, bez zasahovania redakcie, je skvelé. Už tam chodia aj starý matadori zo sme.sk a dostävajú na frak !! Ale nikto ich nevypína ako to robi sme.sk . Jednoducho prehrajú .Nie je to jednofarebné, monotóne ako je nadhľad. Kde Ste Vy a Norman a potom nič ,ked niekdo dvihne hlavu, je "vytrollovaný". Nadhľad.com je taká cigánska férovka, presne ako sme.sk. Toto surové konštatovanie faktu bude dôvod postupného umierania. Kiež by Nadhlad.com dopadol tak "žalostne" ako HS. To zo srdca prajem Normanovi. Skutočne neviem kde sa vo Vás berie tá malosť. Je mi z tohoto javu smutne. Také našské. Hranie sa na elitu ducha. No snáď dozriete na toho Rolanda Edvardssona. Na ostatné, budem reagovať inde a postupne.

Norman

Nemal som čas a nemám k tomu všetkému, tak len "krátko".
Za prvé, ja som o HS nepovedal ani slovo zlého, naopak, aj Roland je svedkom, že som sa vždy vyjadroval o HS pozitívne.
Ale za prvé, márne sa pokúšate, Emanuel, ma nejako naštvať porovnávaním HS s Nadhľadom. HS bol od začiatku iný projekt, inak koncipovaný a s inou podporou. HS môžete porovnávať so Slobodným vysielačom, Infovojnou alebo inými vážnymi alternatívnymi ale verejnými projektami politických síl a strán. HS tvorcovia boli zbehlí v masmediálnej oblasti, reklame a na to boli od začiatku zameraní, na masovosť. Takže tam treba porovnávať sledovanosť či známosť, úspešnosť. A tam si vedú Hlavne Správy bezpochyby veľmi dobre.

Za druhé, HS boli a sú len generátor správ. Naozaj, relatívne málo mali a doteraz nedávajú priestor na nejaké hodnotiace texty, autorské texty. Neviem, možno v blogoch, tie sú vzadu, tam zájdem len výnimočne. Dôvod je zrejme práve ten, že boli a sú zameraní na čítanosť čoby hlavný faktor a nedokážu sa tejto svojej profesionálnej deformácie zbaviť. Tým sa ale stále vyčleňujú spomedzi médii či portálov, ktoré majú nejaké hodnoty a mesage.

V poslednom čase to akoby HS skúšali zmeniť, ale nenašli nič iné, ako tému potratov. To je zatiaľ smutné. Ale ja verím, že dajú v budúcnosti viac priestoru aj iným témam.
Zvlášť ma potešilo, že články nie sú už len anonymné, ale že sa im tam začínajú zjavovať texty ľudí s analytickými schonosťami a rozhľadom. Mali by dať veru viac priestoru vlastným textom a neobmädzovať sa len na krátke preberanie správ, ktoré ľudia aj tak poznajú. Žiadne mienkotvorné médium sa neobmedzuje a netvári, že nemá názor. Každé musia prezentovať nejakí ľudia, ako Lichtner či Huďo, ale HS akoby svojich autorov držali nakrátko, dávajú tým ľuďom ešte menej priestoru, ako Prop či Nadhľad. Trocha rozmachu to chce :)

Diskusia v HS sú kapitola sama o sebe. V určitom zmysle sú výborné a naozaj zozbierali nespokojných ľudí, dali im priestor na krátke odplutie si - to presne bolo treba spraviť. Oni to technicky zvládli.
Iná vec je, že poznáme tieto fázy života komentovaných systémov. Zažili sme to už na Sme, na Pravde aj inde. Internet má svoje zákony, reálne, a komentáre na HS sú už teraz zahľtené ani nie že trolmi, ale rôznymi bláznami. Okrem toho, aj početnosť má svoje hranice - napríklad ja som ich svojho času čítal aj tam prispieval, veru, ale teraz ich takmer samozrejme nikdy už neprebehnem celé, pod žiadnym článkom. Je ich priveľa, a tento problém je neriešiteľný :). Je to dobre, ale je to aj zle.

Čo sa týka necenzurovania - to je až podivné. Články na HS sú dosť opatrné a konformné v otázke paragrafov, ešte aj na copyright a iné formalizmy si dávajú pozor (opakujem, sú to masmediálni profíci), ale v diskusiach dovolujú všetko. Bacha, buď môžu naraziť, alebo ich hydra naschvál necháva, aby ich neskôr chytila za gule, alebo si ich už teraz pestuje a má s nimi dohodu.

Čo sa týka porovnania Nadhľadu so Sme - som rád, že po mesiacoch prítomnosti tu ste to, Emanuel, aj vy pochopil - áno, tak ako Sme dáva priestor svojmu svetonázoru, aj my dávame priestor svojmu svetonázoru. Možno niekedy pred desiatimi rokmi sme boli ochotní debatiť, až donekonečna , to sme ešte boli na iných platformách. Ale časy sa zlepšujú (alebo zhoršujú, proste menia) a je jasné, že každá myšlienka potrebuje svoj priestor a tak, ako ich dáva globalistický plutokratický mamut na Sme a stovkách iných masmédii na Slovensku, tak aj my dáme priestor tým myšlienkam, ktoré priestor vôbec nemajú. A že tak, ako majú priestor aj kresťania v desiatkach svojich médií, novín či televízií a v tisícoch svojich chrámoch, pre šírenie svojich myšleinok, tak my dáme trocha priestoru myšlienkam racionalizmu a inteligencie. A že tak, ako majú maximálny priestor proamerické alebo z druhej strany zatiaľ skromnejšie proruské mocenské ideológie, my dáme priestor neutrálnej pravde :)
Oh, koľký to hriech, viem ... ale, bože, aký to jedinečný pocit, aká úľava.
To stálo za to :-)

Ináč, je to môj prvý (a hoffentlich aj posledný) mediálny projekt, nikdy som sa rozpakmi a neskúsenosťou v tejto oblasti netajil - takže akýkoľvek pokus a podpichovanie z Vašej strany je (zas) úplne mimo. Nadhľad je ukážka, ako sa v oblasti médii dajú robiť aj zásadnejšie veci ľavou rukou, bez financovania, bez ponižujúcich reklám - ak má človek na svojej strane rozhľad, inteligenciu a pravdu :-)

Dík za pozornosť.

Ľubov

Vidíš,takto to ja neviem .Takto nejako si predstavujem,že mohol rozmýšlať renesančný chlapík.Stroho logicky,ale mal aj svoje emocionálne slabosti. Nejaké tie predsudky....čo už.

Ja mám problém ostať dlhšie racionálna,ale občasné záblesky mám.-).Preto sem chodím,aby mi balónik neuletel.

Ži dlho a prosperuj.

Roland Edvardsen

Hmm? Bolo tam naznačené, že Atia svojho strýka chcela zviesť, ale ten ju odmietol. Nemyslím, že mali byť milenci, ale Atia bola natoľko posadnutá mocou, že bola ochotná zájsť až takto ďaleko a vyspať sa s ním. No a keď sa dozvedela, že má pomer so Serviliou, tak zo žiarlivosti zariadila zverejnenie ich aféry (ktorú Caesar musel ukončiť, čo následne spôsobilo celú lavínu, t.j. pomstu ohrdnutej milenky s krvavým, "shakespearovským", záverom :-))

Zbytok však naozaj nemienim nejako komentovať. Áno, krv bola dôležitá, ale Rimania obetovali zvieratá, nie ľudí. Neviem, prečo potrebuješ za každú cenu démonizovať antiku. Bez nej by bolo kresťanstvo len smiešna židovská povera.

Wotan

Treba si prečítať knihu samotného Hubbarda a jeho knihu "A History Of Man"
https://vinaire.files.wordpress.com/2013/07/history_of_man.pdf
Je tam na strane 6 definovaný pojem "GENETIC ENTITY (GE)”.
Je to síce poriadne deformovaná, biologicky nepodložená deformácia chápania genetiky, ale je to stále genetika.

Roland Edvardsen

Prepáč, ale nechce sa mi študovať všetky tie nezmysly nejakého feťáka a sociopata. Nie je podstatné, čo vypisuje Hubbard, ale ako scientológia funguje v praxi a ako ju ostatní ľudia vnímajú. A faktom je, že táto sekta vzbudzuje falošný dojem, že ľuďom za pomoci istých environmentálných prostriedkov pomôže získať schopnosti, ktoré im jednoducho geneticky nie sú predurčené.

Emanuel

Boli ste to Vy, kto otvoril scientológiu. Je to do istej miery, Pandorina skrinka. Možno budete donútený, voĺky nevoľky si prečítať výplod toho feťáka, to ukáže ešte čas, aby ste vedeli ľahsie odporovat hydre . Možno som Vám nemal odpovedať tu, pretože Vám chcem odpovedať na inú závažnú vec ktorú ste nastolili. Možno ste ani sám nevedeli aký vážny problém ste nastolili a pomenovali. Dali ste si námahu a napísali analógiu medzi scientológiou a slniečkárstvom. Nie je vóbec hlúposť. Poviem Vám príbeh zo života. Poznám konkrétnu rodinu. Dobrú zdravú konzervatívnu kresťanskú rodinu, vsetko funguje ako má. Manželstvo by som označil za vzorné po každej stránke. Deti vedené k zdravému vlastenectvu. Jedno z detí , dospievajúci syn , podľa slov matky najtalentovanejsie z detí , sa dosta do područia slniečkárov. Z dobrého a nádejného chlapca sa stal jeden nihilista. Nevedia si s ním, rady na žiaden spôsob. Rodičia zúfalí, matka mu už povedala, nech ide z domu, radšej ako sa má dívať na takú trosku. Takže áno máte pravdu v tom závere, ako ste ho zhrnuli.

Janko Fazulko

Všimli ste si niekedy, že keď insitný slovenský národovec chce napísať dejiny Slovákov, vždy to skončí na pulte s nadpisom:
Tajné dejiny
Zakázané dejiny
Zamlčané dejiny...?

Vedel by niekto vysvetliť alebo vytmaviť, prečo?

Podľa mňa preto, že nevieme prijať pravdu o našej úbohosti, tak si vymýšľame chujoviny.

Norman

My veľmi dobre vieme o Tvoje úbohosti.
Veľmi dobre vieme o tvojej podlosti a nenávisti voči Slovákom (lebo sa považuješ za kríženca maďara s rusom)
Nemusíš sa skúšať znova a znova ju predvádzať.
A nebudeš ju tu predvádzať.
Choď robiť prednášky o Gurdijevovi či Klimovovi, ak nájdeš aspoň teda tých troch ľudí, čo by mali záujem. Ale tvoju nenávisť voči Slovákom si choď predvádzať niekam do Ruska alebo inej kisky, kam patríš.

ps. neskúšaj odpovedať, tvoje príspevky budú vyhadzované. Varujem ťa, ani to neskúšaj.