Plot pred ambasádou USA - pripomenutie americkej arogancie

Počuli ste o kauze plotu okolo americkej ambasády v centre Bratislavy?

Myslím, že v diskusii o obrannej dohode medzi USA a SR sa tento príklad určite oplatí spomenúť. Preto vám v krátkosti rozpoviem príbeh plotu okolo americkej ambasády, ktorý je jazvou historického centra Bratislavy už dve dekády. Táto kauza totiž ukazuje, do akej miery je americká strana ochotná bezočivo nerešpektovať požiadavky hostiteľskej krajiny či domáceho obyvateľstva, alebo si dokonca diktovať podmienky.
Od roku 2019 si totiž americká strana vyhradzuje platiť nájom len v prípade, že bude na to mať prostriedky. Nech sa páči, čítajte:

ZA PREJAV DOBREJ VÔLE AROGANCIA
Trojmetrový železný plot vybudovala ambasáda v reakcii na útoky z 11. septembra 2001. Slovenská strana prejavila dobrú vôľu a výstavbu plotu povolila, pretože malo ísť o DOČASNÉ bezpečnostné opatrenie, nie trvalé.
V roku 2005 nasledoval ďalší prejav dobrej vôle. Celý pozemok od ambasády až po plot (dokopy 1,3 km2) zastupiteľstvo hlavného mesta prenajalo americkej strane na 10 rokov za symbolickú korunu. S koncom nájomnej zmluvy však mestskí poslanci chceli dosiahnuť odstránenie plotu z historického centra a tak deklarovali, že zmluvu z roku 2005 nepredĺžia. Americká požiadavka z roku 2013 znela: predĺženie nájmu o 10 rokov s opciou na dvakrát po 10 rokov. Čiže de facto do roku 2045‼️
Po prísľube americkej ambasády, že sa v dohľadnej dobe presťahuje, slovenská strana po tretíkrát voči ambasáde prejavila dobrú vôľu. Mesto schválilo prenájom pozemku na 18 mesiacov, kým sa nevysporiada presťahovanie ambasády. To bol rok 2014. Dočasný prenájom platil do augusta 2016.

Dva mesiace pred vypršaním tejto lehoty zastupiteľstvo schválilo dodatok v podobe ďalšieho predĺženia zmluvy, avšak s radikálnym zvýšením nájmu — po novom žiadal magistrát jedno euro za jeden štvorcový meter na deň. Ambasáda na nové podmienky pristúpila a zmluvu podpísala, avšak až po vypršaní pôvodnej — podpísaný dodatok teda nikdy nemohol nadobudnúť platnosť.

A aby toho nebolo dosť, tak Američania si do dokumentu jednostranne vložili túto podmienku: "Všetky finančné záväzky nájomcu vyplývajúce z tejto zmluvy podliehajú dostupnosti finančných prostriedkov, ktoré každoročne vyčleňuje Kongres Spojených štátov amerických.“
Odvtedy stál plot v centre Bratislavy nezákonne. Vtedajší starosta Starého mesta Radoslav Števčík podpísal v roku 2018 rozhodnutie, ktorým nariadil v prípade nevyhnutnosti plot odstrániť formou exekúcie. Američanom hrozila blamáž. Voči rozhodnutiu sa odvolali a rozhodovať mal o veci Krajský stavebný úrad. Lenže prišli voľby...

AMERIČANOV ZACHRÁNIL VALLO
Zmenil sa starosta Starého mesta, zmenil sa primátor Bratislavy. Matúš Vallo po pol roku od nástupu do funkcie veľkolepo vyhlásil, že mestské zastupiteľstvo a vedenie mesta dokázali to, čo nedokázali ich predchodcovia – uzavrieť novú nájomnú zmluvu s Američanmi. Čo je zavádzajúce tvrdenie. Lebo bývalému zastupiteľstvu vôbec nešlo o uzatvorenie novej zmluvy.
Jednoducho chcelo vzniknutú situáciu vyriešiť niektorým z dvoch spôsobov: buď zákonnou cestou dosiahnuť odstránenie plota, alebo (ak sa Američania cítia tak v krajine svojho spojenca tak nebezpečne) presťahovanie ambasády mimo historického centra, kde môže mať pokojne formu protiatómového krytu.
Vallo vyhlásil, že pre mesto získal viac ako sa dalo: že ambasáda sa zaviazala do šiestich rokov odísť a že ročne pritečie do mestskej kasy 480 000 eur. Sme približne v polovici šesť ročnej lehoty a v sťahovaní ambasády USA stále nenastal výraznejší posun. Navyše USA majú 3 ročnú opciu. Teda nie 6 ročný nájom, ale 9 ročný. A ani s tými státisícmi eur to nebude také isté: nájomná zmluva s ambasádou totiž obsahuje formuláciu z roku 2016, o platení nájomného len v prípade dostupnosti finančných prostriedkov.
Navyše, magistrát nie je jedinou inštitúciou hostiteľskej krajiny, voči ktorej sa americká ambasáda správa arogantne. Koncom roku vyplávala na povrch informácia, že Pamiatkovému úradu dlhujú Američania viac ako štvrť milióna eur za nájom budovy‼️

PREČO BY TO ROBILI?
Keď obhajcom súčasného znenia dohody s USA dochádzajú argumenty, tak sa začnú pýtať, prečo by to tí Američania robili? Prečo by nechceli z nášho územia odísť? Prečo by zachraňovali svojich občanov pred trestným stíhaním na Slovensku? Prečo by sa na území hostiteľskej krajiny mali správať arogantne?
Myslím, že ak má niekto chrániť záujmy Slovenska, tak by nemal za každú cenu hľadať dôvody prečo sa protistrana neuchýli k neželaným aktivitám, ale skôr sa snažiť poistiť svoju krajinu na všetky možné prípady.
Ale v kontexte desaťročia trvajúcej kauzy plotu okolo americkej ambasády by som apologétom súčasného znenia dohody s USA adresoval – po ich vlastnom vzore – otázky:

Prečo to tí Američania robia, milí proatlantickí priatelia?
Prečo takýmto nedôstojným spôsobom krivia Viedenský dohovor (ktorý skutočne hovorí, že hostiteľská krajina je povinná zabezpečením "všetkých vhodných opatrení na ochranu miestností misie", no stačí zásť do Prahy, aby ste videli, že pred ambasádou USA nemusí stáť protitanková bariéra)?
Prečo nie sú ochotní rešpektovať vôľu samosprávy a domáceho obyvateľstva?
Prečo arogantne zavádzajú, bezočivo klamú miesto toho, aby spoločne so zástupcami hostiteľskej krajiny našli konštruktívne riešenie?
Prečo sa miesto korektného jednania typického pre dvoch rovnocenných partnerov správajú ako miestodržiteľ k domorodcom v kolónii?
Ak nám dokážu naši proatlantickí oponenti odpovedať na tieto otázky, tak si zároveň odpovedia aj na svoje otázky kladené pri obrannej dohode s USA.

Artur Bekmatov

nové