Sapienti a planéta

Prognózy ekologického vývoja Zeme sú u časti vedcov, prognostikov, ale aj politikov a verejnosti dosť čierne. Veci sú neisté. Ale aby sme si zlepšili náladu, poďme  sa pozrieť na pozitívne modely  a možnosti.

V prvom rade si povedzme, že aj keď sa to dnes pri pohľade na Zem a ľudstvo nezdá, ale sapienti naozaj dokážu na planéte typu Zem žiť a vyvíjať sa. A to naozaj dlhodobo a bez spôsobenia akéhokoľvek ekologického ohrozenia, teda bez ohrozenia seba, iných druhov či rovnováhy planéty ako takej. 


Model

Ako by vyzeral taký model sapientnej spoločnosti, ovládajúcej približne dnešnú úroveň techniky a majúcej aspoň taký komfort života, ako my dnes?  V podstate sú to veci staré známe, len to tu znova zhrnieme.

Za prvé - sapientná spoločnosť spotrebúva len energiu, ktorá na planétu prichádza alebo je ňou samovoľne generovaná. Nevyčerpáva energetické zásoby, nemíňa a nedegraduje nenahraditeľné materiálové zásoby na energiu. 

Vystačenie s "obnoviteľnými" druhmi energie je dosiahnuteľné vcelku ľahko pri zásadách, že počet členov nerastie cez tomu zodpovedajúce limity. Sapientne ľudstvo nebuduje absurdné megastavby a nerobí zbytočný a vlastne škodlivý  terraforming. Sapientné ľudstvo nepreváža materiál z jedného konca planéty na druhý. A nepreváža ako šialené ani samo seba, či už za zábavou alebo za inými "pracovnými" účelmi. Spoločnosť sapientov ovládajúca elektrotechniku je informačne pospájaná a nejestvuje dôvod na každodenné presuny stámiliónov osob.

Počet členov sapientnej spoločnosti je teda prispôsobený potenciálu planéty, takže ju nevyčerpávajú. Potraviny a iné základné potreby sú produkované najvyššou známou technikou - prírodzenou biotechnológiou - teda vlastne samoorganizačne a samovoľne, s minimálnou kontrolou či námahou samotných sapientov. Potraviny sú v maximálnej miere priamo rastúce, teda sapienti nepestujú žiadne sebepodobné druhy na konzumáciu. Rovnako nechovajú milliony sapientov na účely takzvanej "zábavy" či ných druhov zneužívania. Sapientná spoločnosť netoleruje otroctvo a to ani otroctvo skryté za politickými nálepkami "demokracia", "voľný trh" a podobne.

Ubytovania a iná technika je stavaná na základe absolútnej preferencie kvality nad kvantitou, na základe zásad minimalizmu. Spoločnosť žije rozptýlená v osadách, pospájaných elektronikou, nie hrubými betónovými spojeniami. Sapientná spoločnosť hodná toho mena žije v bezpečnosti a v komforte, podobnom, ako dnes zažívame na dovolenkách. Spôsob života je čistý a teda možno povedať puritánsky, ale nie asketický, teda nepríjemný.

Tento druh civilizácie nepotrebuje megafabriky na produkovanie zariadení, ktoré sa v priebehu pár rokov menia na šrot. Neobnoviteľné zdroje sa míňajú naozaj minimálne, s perspektívou vyčerpania až za státisíce rokov. Sapientná spoločnosť neprepadá šialenstvám typu expanzie a industrializácie.

Hodnoty a ciele sapientnej spoločnosti sú hlavne zvyšovanie najkvalitnejšej sféry planéty, teda noosféry. Ciel je zameraný na vnútorný duševný svet populácie, na zvyšovanie jeho kvality, na źvyšovanie poznania. Zameranie nie je extenzívne, ale intenzívne. Tento druh kultúry nie je náročný na zdroje. 
 

Zdravá sapientná spoločnosť prirodzene nemá veľké straty spôsobené vnútorným trením, zadrhávaním a konfliktami a teda nepotrebuje na ich riešenie vynakladať a ničiť ďalšie prostriedky. 

 

Predpoklady

Uvedený stručný model môže pripomínať mnohé doterajšie utópie, vytvorené viacerými vizionármi. Ale pozor - od nich sa líši v tom, že ich utópie boli prevažne stavané na predpoklade vzniku naformulovaním zákonov a zmenou politikého režimu - a preto to boli a zostali len nerealizovateľné utópie. Vyššie načrtnutý model hovorí o spoločnosti naozajstných sapientov - teda nie toho druhu, ktorý sa síce  Homo sapiens sám nazval, ale taký nie je.

V tom je bohužiaľ tá pointa, ktorú si mnohý už uvedomil - dokonalý model teda je prirodzene možný - ale nie so súčasným ľudstvom.

Odpoveď na známu dilemu, či "meniť spoločnosť alebo človeka", sa prikláňa  jednoznačne na stranu, že prvotná a základná je zmena človeka. Sapientnú spoločnosť nemožno dosiahnuť len zmenou zákonov, zmenou majetkových pomerov, ba ani tvrdou indoktrináciu hoc aj na úrovni náboženských dogiem - takých pokusov už tu bolo nemálo a všetky tak či onak zlyhali.

 

Čo robiť
 
Zušľachtenie samotného druhu Homo sapiens je ale vec tažko dosiahnuteľná. Jediná nádej je, že určitá podmnožina ľudského druhu už dnes naozaj sapientná je, alebo sapientnosť obsahuje imanentne. Len s tým sa dá rátať, nič iné nemáme k dispozícii. Lebo v tejto fáze sa ľudstvo dokonca ako celok nevyvíja, ale degraduje. Napriek tomu je evolúcia možná - ale teda iba parciálna, iba jeho časti.
 
Nechcem sem dávať ďalšie hypotézy, ale vcelku reálny je predpoklad, že sa globálna spoločnosť pod vplyvom problémov a kolapsov zas rozdelí a viaceré jeho izolované spoločnosti skolabujú a doslovne zaniknú. Z toho vyplýva, že jednou z metód podpory evolúcie je podporovať izolovanosť a rozdelenie sveta. Nechcem byť cynický ani žartovať, ale to sa dá nazvať skutočné multikulti - opätovné rozdelenie na separované kultúry utvorí multi-kultúrnosť a každá taká kultúra pôjde proste v ústrety svojmu osudu. A tak to má byť.
 
Tento predpoklad znie možno niekomu dosť kruto, ale v reále to nemusí byť dramaticky rýchlo a jednotlivci si možno ani neuvedomia nejaký rozdieľ v utrpení či v poklese svojho vlastného životného štandardu oproti minulým časom. Väčšina ľudstva žije aj dnes tvrdo a biedne, nič špecificky horšie, ako podobný stav, ich ani potom nečaká. Pokles populácie a následné vyhynutie - to spôsobuje ľudstvo už dnes a denne mnohým druhom a nikoho to zdá sa nebolí, tak ich zrejme nebude bolieť ani zánik viacerých ich vlastných etník.
 

Prognóza
 
Toto je najnormálnejšia ale aj azda najoptimistickejšia predpoveď, akú možno reálne čakať. Sú samozrejme možné extrémne veci, hlavne v negatívnom katastrofickom smere. A určite aj sa nejaké vyskytnú, veriť na trvalé šťastie nemôžeme. Ale zas platí: všetko zlé je na niečo dobré. Ak by sa ekologické a ekonomické pomery naozaj dramaticky zhoršili, možno to vidieť tak, že evolúciu v darwinovskom zmysle slova to urýchli. Stále sa dá veriť, že nejaká mysliaca rasa dosiahne aj potom stav reálnej sapientnosti a nastane hore popísaný pozitívny model.
 
Takže v každom prípade možno byť kľudný a treba brať veci z nadhľadu.
 
 
 
 
 
5