ello

komentáre

ello

rada čítam Vaše príspevky. Len Vám chcem priateľsky poradiť. Ja teda nie som s gramatikou veľká kamarátka, ale všimla som si jednu chybu ktoru stále robíte.Píše sa zaujímavý, zaujímavá, a nie zaújmavý, zaújmavá.

Ináč prajem všetko dobré, a veľa imagnácie!