Midnight68

komentáre

Midnight68

Vážený Dobrosráč,

Vy keď sa pomýlite aj pravdu poviete. Hubu máte pernamentne plnú humanizmu, lásky, ale na druhej strane ak Vám to sadne do argumentácie nemáte problém schvalovať genocídu celých etník len preto, že zhodou okolností boli v danom momente na nižšom civilizačnom stupni /minimálne teda z technologického pohľadu/ ako agresor. No, aj židia akosi z istého pohľadu boli na tom menej vyvinutí ako agresor - teda z vojenského hľadiska, takže ich vyvraždenie bolo v podstate tiež Ok - podľa Vašej logiky.