Priatel1

authenticated user

komentáre

Priatel1

Áno, myslím, že fyziognómia v ich prípade o mnohom vypovedá... Tá baba čo spomínaš je ok, ale asi už má veru iný flek:)
Aj v tom linku čo uvádza Vrbovčan sú pekné osoby.

Priatel1

Troška si zakonšpirujem - Tomáš Trungel je človek z oragnizácie Kolégium Antona Neuwirtha (KAN)?
https://www.kolegium.org/2016/03/profil-studenta-17-tomas-trungel/

Na akcii organizácie KAN sa kedysi angažoval napr. aj Paľko Demeš ("Free Society Seminar v budúcnosti", str.34):
http://www.kolegium.org/wp-content/uploads/2014/04/vyrocna-sprava-WEB.pdf
Ale hlavný hlavný peňazovod bude zrejme Konrad Adenauer Stiftung (politická nadácia CDU)?

Len sa pýtam...