Yahwe-m'kaddesh

komentáre

Yahwe-m'kaddesh

Ostaň si na úrovni kynologických predstáv o genetike (i keď aj ani tam nesedia, lebo psi sa vyberajú na základe vlastností a trénujú sa), keď Ti to stačí na odôvodnenie Tvojho názoru.

Bo som rozhodnutý rekapitulovať hlúposti a ukázať aký si nekonzistentný. Al ak si ohchotný napísať "tie linky vôbec nie sú v rozpore s tým, čo ti tu vysvetlujeme" tak si hlupák takého kalibru, že je škoda strácať na to čas.

Yahwe-m'kaddesh

je asi podstatný rozdiel ... Ja tu diskutujem o aplikovaní genetiky na sociológiu, teda ľudí. Mimochodom, aj toho čistokrvného geneticky šľachteného psa keď necvičíš, tak sa "zopsuje" a stratí svoje umelo vyšľachtené vlastnosti.

Yahwe-m'kaddesh
Yahwe-m'kaddesh

Chýbajú Ti základy genetiky a poučuješ. Opakujem sú rastliny(!), kde identický(!) genotyp produkuje v rôznom prostredí iné vlastnosti. Teda žiadne podmnožiny, ale identické sekvencie! Naštuduj si to, alebo si to daj vysvetliť od niekoho kvalifikovaného v Tvojom okolí!

Práve pre rôzne variácie vplyvu rôznych kombinácií sekvencií a rôznych vplyvov prostredia je používanie genetiky na vysvetľovanie deviantného chovania niektorých komunít nekonštruktívne a nevedecké. Ja tvrdím, že určujúcim prvkom je prostredie a toto prostredie môže spätne ovplyvňovať genetické predispozície ľudí v ňom prežívajúcich.

Genetická predispozícia je možnosť, viac alebo menšej vypočítateľná pravdepodobnosť vzniku nejakej anomálie (fyzickej alewbo psychickej). Práve z dôvodu laickej interpretácie "genome sequencing" - komerčnej analýzy genomu - sa vážne uvažuje o jeho zákaze!

http://knowgenetics.org/dtc-genetics-pros-and-cons/

Otrasný príklad ľudskej hlúposti je
https://www.sciencebasedmedicine.org/angelina-jolie-surgical-strategies-...

K téme genetiky sme sa dostali cez rasu, ako sociálny konštrukt. Ja tvrdím že to nie je sociálny konštrukt, ale že určenie rasy nie je ostre, nie je praktické. A že ani genetika nepomôže. Som toho názoru, že táranie o rasových rozdieloch ne kontraporduktívne a že sa oplatí diskutovať o vplyve prostredia a jeho vplyve na (ne)prirodzený výber, ktorého výsledokom môže byť genetická predispozícia (nie kauzalita!) s vysokou pravdepodobnosťou nežiadúceho chovania.

Kauzalita je zjednodušene povedané predispozícia s pravdepodobnosťou rovnou 1!

Yahwe-m'kaddesh

O genetickej kauzalite by sme mohli hovoriť vtedy, ak by platilo pravidlo
G = nejaká konkrétna sekvencia na konkrétnom mieste
V = dedená vlastnosť
G -> V (jednoznačne implikuje, kauzálny vzťah)

V realite ale platí
(G1,G2, ... Gn)(P1) -> V1
(G1,G2, ... Gn)(P2) -> V2
.....

Teda - v realite nejakú vlastnosť nikdy neurčuje jedna konkrétna sekvencia, ale väčšinou ich kombinácia a aj to za nejakých konkrétnech podmienok.

Napríklad tá istá genetická informácia v semene rastliny v rôznych podmienkach môže vytvoriť na prvý pohľad úplne inú rastlinu.

Už vôbec neplatí opačný vzťah - t.j. ak poznáme Vi môžeme tvrdiť že je prítomné Gi!

O genetickej kauzalite v medicíne je dobrý článok
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3846511/

Predstava že každej vlastnosti zodpovedná konkrétny gén je veľmi naivná. Vzťah medzi genetickou predispozíciou a vplyvom prostredia je veľmi komplikovaný.

Ak je možné identifikovať na základe štatistického vyhodnotenia súboru nejakých genotypov konkrétnu sekvenciu, ktorá znamená zvýšené riziko napr. alkoholizmu, neznamená to dokonca ani to, že vlastník tohto genotypu sa dokoca aj za rizikových podmienok nevyhnutne (s pravdepodobnosťou 1) stane alkoholikom. Naopak v rizikových podmienkach sa uchlastná aj človek, ktorý takúto génovú sekvenciu nemá.

O tom, aké je nevedecké používanie genetickej kauzality na sociálne chovanie ľudí sa popísalo more literatúry.

Ak vznikne uzavretá komunita s antisociálnym deviantným chovaním, je veľmi ťažko identifikovať postihutých geneticky, prevažuje skôr vplyv prostredia. Fakt je ale že sa v rámci takejto skupiny zvyšuje riziko dedenej genetickej predispozície. Dnešný stav vedy neumožňuje kvantifikovať podiel prostredia a genetickej predispozície.

Medzi genetickou predispozíciou a genetickou kauzalitou je obrovský rozdiel!

Yahwe-m'kaddesh

je hlúposť, ktorá bola už dávno vyvrátená. Prepáč za ten "neslušný" výraz, ale nedá sa to inak okomentovať! :-D Máme začať od základov, aby som Ti to vysvetlil na rastlinkách? :-D Asi by bolo treba začať na tejto úrovni, aby si sa vyliečil zo svojej "vedy".

Yahwe-m'kaddesh

Prečítaj si po sebe, čo si napísal, porovnaj to s tým čo som napísal ja a bude Ti jasné, kto z nás dvoch je troll! :-D

Yahwe-m'kaddesh

Ja som netvrdil, že rasy nejestvujú! Tvrdím, že je ich obtiažne definovať a teda hranice sú neostré!

Ja tvrdím, že riešenie problémov na rasovom základe je nekonštruktívne, naopak má v sebe nesmierny deštruktívny potenciál.

Asi si neprečítal ten link ... Sú Tutsi rasa? Alebo bol to problém skôr sociálny? Sú Rómovia rasa? Definujte kto je Róm a kto nie!

Zober si Róma (a poznám osobne pár), ktorý je adaptovaný na spoločnosť v ktorej žije a dokonca je veľmi úspešný. Nestratil nič zo svojej kultúry, vzhľadu a niektorých "indických" životných filozofických postojov. Nik s ním nemá problémy! A pozri sa na fotografie z Rómskych osád sociálnych deviantov, zájdi si medzi bezdomovcov!

Rasa nie je sociálny konštrukt, ale pri riešení problémov sociálne vylúčených deviantných komunít je konštruktívnejšie používať "sociálne konštrukty", ako operovať s neostrým delením na rasy, ktoré z hľadiska riešenia problému sú irelevatné!!!

"... namiesto termínu "rasa" používať termín "geneticky disponovaní".

A čo by si tým vyriešil? Vecnú poznámku o problémoch určenia rasovej príslušnosti na základe analýzy genómu?

Černošky a Rómky majú geneticky danú predispozíciu tučnieť po tridsiatke. Znamená to, že každá rodina, v ktorej sa tento jav vyskytuje, sú Rómovia alebo Černosi podľa vlastnej voľby?

Černosi a moja rodina majú vrodenú menšiu náchylnosť k zubným kazom. Som Černoch?

Nálepkovať ľudí je veľmi jednoduché a má to svoje korene uložené v podvedomí človeka. Ale riešia takéto nálepky skutočné problémy?

Najkrajším Árijcom v NSDAP bol Reinhard Tristan Eugen Heydrich (už len to árijské Tristan :-D!).
http://orig00.deviantart.net/42df/f/2013/042/f/9/heydrich_colored_by_iis... Proste Árijec krasavec! :-D
Porovnaj ich s inými "árijcami" zo špičky NSDAP a začni samotným Hitlerom! :-D

Norimberské rasové zákony, aké mali výsledky? Ferengovia ušli za hranice a naivná židovská inteligencia a zavšivavení zobráci Židia si to odsrali, lebo jedni kvôli svojej naivite, druhí pre chudobu ostali.

Ako to ovplyvnilo výsledky II. svetovej vojny? Ako vyzerá Nemecko dnes? Prečítaj si knihu "Už je tu zase" http://www.martinus.sk/?uItem=150303 , stojí to za to!

Nemeckú verejenú mienku zmasírovali Frengovia tak, že dnes vládne ich mediálne simulacrum Merkelová, neschopná ale veľmi agresívna komsomolka s popletenou hlavou, v ktorej sa poplietli idey otecka pastora, komunistická výchova a liberálne naivné drísty.

Nemecko zažilo dva hospodárske zázraky. Hitlerov a Adenauerov.

Nemecko malo úžasných vodcov, ktorých obdivujem (a bol som sa osobne pozrieť na ich pamiatky) -

https://en.wikipedia.org/wiki/Frederick_the_Great
https://en.wikipedia.org/wiki/Otto_von_Bismarck
https://en.wikipedia.org/wiki/Konrad_Adenauer

Prečo Nemci približne v roku 1965 odkopli odkaz svojich predkov? A okamžite to išlo s Nemeckom dole vodou, dnes zažívame finále! Čo to bol za ideologický vírus, ktorí Ferengovia nasadili Nemcom do hlavy? Nie je náhodou ten istý, čo u nás šírili po roku 1990? To je problém, nad ktorým je hodno sa zamyslieť!

Yahwe-m'kaddesh

Kde som tvrdil, že tomu tak je? Máte popletené elementárne pojmy a potom "filozofujete"!

Yahwe-m'kaddesh

je nekonštruktívne používať tam, kde práve "sociálny konštrukt" (napr. deviantná komunita, ktorá sa napr. vytvorila v minulosti na rasovom základe) umožňuje riešiť problémy.

Ak sa pokúsite definovať rasu na zálade genetiky, narazíte na veľké problémy. Tak isto podľa vzhľadu, kde narazíte na problémy miery (miešanci), alebo kultúrne a pod.

To že definícia rasy je vo svojej podstate neostrá, ešte neznamená že je sociálny konštrukt!

Yahwe-m'kaddesh

Rasové (!?) nepokoje v Rwande.
https://en.wikipedia.org/wiki/Origins_of_Hutu_and_Tutsi
Oplatí sa prečítať!

Yahwe-m'kaddesh

Sú nádherný príklad takto sociálne definovanej komunitiy medzi Židmi. Sionisti detto.

Yahwe-m'kaddesh

„Samozrejme, veľa z toho je aj náhodne individuálne, vytvorené našimi skúsenosťami. Ale nejaký základ tam bezpochyby je. Ja to tu ani nemienim opakovať či argumentovať, len ma zaujíma, bez urážky, ako si možeš myslieť, že to tak nie je.“
Nakoľko som štatisticky spracovával vedeckú prácu z oblasti genetiky, musel som si aj niečo naštudovať.

Len pre poriadok genóm z hľadiska informatiky môžeme popísať napr. ako veľmi dlhý súbor reťazcov znakov (ktoré pre názornosť môžeme popísať písmenkami).

Je vedecky preukázané, že ak zoberiem reprezentatívny súbor jedincov z dvoch rás a štatisticky vyhodnotím rozdiely v ich genómoch, paradoxne často sa našli väčšie rozdiely medzi jedincami v rámci rasy ako medzi rasami navzájom. Dá sa to aj zdôvodniť, ale na to tu nie je priestor.

Znamená to, že rasa nie je dôležitá, že to nie je faktor, ktorý by sme mali brať do úvahy? Aby bolo jasné, na rozdiel od niektorých „vedcov“ tvrdím, že je to omyl!

V rámci genómu môžem nájsť reťazce, ktoré majú na svedomí sklon/zraniteľnosť voči niektorým poruchám. Je vedecky preukázané, že za rozdiely v zdravotnom stave rás nemôže iba životospráva, ale aj zvýšený výskyt takýchto reťazcov v populácii rasy. Príklad – už bol identifikovaný reťazec spôsobujúci sklony k používaniu návykových omamných látok (napríklad alkoholu).

Problém je v tom, že jestvuje fylogenéza – vplyv prostredia na vonkajší prejav genómu a následne čo je ešte komplikovanejšie, (ne)prirodzený výber jedincov napríklad v izolovanej rasovo odlíšenej komunite. Napríklad deviantná komunita zvýhodňuje geneticky disponovaných deviantov a tí sa množia rýchlejšie, pričom nepostihnutí z tejto komunity utekajú (negatívny „prirodzený“ výber).

Následkom týchto procesov aj v rámci konkrétnej rasy môžu vzniknúť komunity, výrazne sa líšiace svojim genómom – dispozíciami. A preto tvrdím, že treba definovať komunity a že rasový príznak nepostačuje!

Problém, čo som tu iba zhruba načrtol, je koreňom mylných predstáv o riešení problematiky Rómov na Slovensku. Je to problém sociálny a iba v druhom (historickom) pláne rasový.

Obrovskou chybou multikulturalizmu je nepochopenie faktu, že hrozí riziko vzniku izolovaných, sociálne vylúčených deviantných komunít s parazitickým spôsobom života. Zákonite vzniknú problémy (ne)prirodzeného výberu a postupnej deformácie genetickej dispozície jedincov, v nich žijúcich. (Fuj, toto bolo politicky veľmi nekorektné, ale pravdivé!) :-D

Yahwe-m'kaddesh

Namýšľame si, akí sme racionálni... Amorálne postoje alebo jednoducho hlúpe rozhodnutia sú vraj len problémom dispozícií konkrétneho jednotlivca. (Narodil sa už taký! :-D)

V skutočnosti nás viac formuje prostredie, v ktorom sme vyrastali a v ktorom žijeme. Je veľmi ťažko odlíšiť genetiku, ktorá môže mať na svedomí sklon/náchylnosť k poruchám normálneho sociálneho chovania, od vplyvov prostredia.

Komunita bankárov Židov vyrastala v prostredí, do ktorého ho vytlačila stredoveká bigotná katolícka cirkev. Keď začali extrémne profitovať, zmenila názory - ale už bolo neskoro. Už boli na svete generácie, ktoré mali zafixované "ferengské" vzorce chovania.

Sú národy, ktoré majú podobné sklony (povestne známi sú Škóti ale aj "katolícki" Íri ) a naopak napríklad Slovania sú v tomto smere dosť indisponovaní.

Je naivné domnievať sa, že rasa vopred preddefinuje niečo v ľudskom chovaní. Ako Židofil poznám pár empatických inteligetných Židov, ktorí majú veľmi ďaleko k spomenutým ferengským zásadám. Ale poviem to inak - jednoducho ich nesmierne libido (životná energia) bola prostredím/výchovou nasmerovaná do iných sfér (napr. kultúra, veda). Ale to obrovské libido - proste vyvolený národ! :-D

Ale ak sa hyperlibido kombinuje so sociopatickou osobnosťou, vznikne ukážkový a nebezpečný hajzel. Slovan nemá inú alternatívu, ako študovať tento jav, vypestovať si intuíciu na rozpoznanie podobných pažravých grázlov! Mňa osobne ešte nik z nich nedostal! Buď som s nimi urobil rýchlo poriadok, alebo som sa jednoducho otočil na opätku a zanechal som ich osamotených s ich chúťkami.

Anglosaskú kultúru by som do toho neplietol. USA boli vzor toho antikultúrneho bordelu, čo sa nám snažia nainfikovať. Nemecko nám predvádza ešte žalostnejší obrázok. Tvrdím, že mám viac germánskych génov ako priemerný občan tento krajiny a tom som na Slovensku nie výnimka! Paradoxne sa za po storočia môže stať, že Slováci sa stanú poslednými Árijcami v Európe! :-D

Yahwe-m'kaddesh

http://www.bbc.com/news/uk-politics-18519395

A nie sú tieto výkriky Ferengov skôr prejavom ich strachu? A čo ak sú iba príznakom, že ich SYSTÉM sa rúca a preto sa snažia vyprovokovať inú, ako finančnú krízu. Každý krach ich podvodníckeho systému končil vojnou a je úplne jedno, akú formu nová vojna bude mať!

Malý domček v neexponovanej lokalite, pozemok kde sa dajú nasadiť krumple, studňa, kotol na pevné palivo. Zásoba petroleja na svietenie. Petrolejky na predaj. Peniaze ani zlato nebudú mať žiadnu cenu. Zásoby tabaku a cigaretových papierikov, dobre uskladnené. (It's always good business to know about new customers before they walk in your door.)

To je IV. pilier pre nadchádzajúce zlé časy. Nerobte si ilúzie, dobre už bolo!

http://synopse.startrek.cz/database/rules.htm

Yahwe-m'kaddesh

volí aj Doc. JUDr. Cupera CSc. Už len tento fakt mi stačí na to, aby som bláznovi, čo ho dal na kandidátku, nedal svoj hlas.

Yahwe-m'kaddesh

3. "Politikom sa už istý čas stávajú výlučne humanoidi, ktorý v živote nikdy nič konštruktívne nerobili, ergo nepracovali".
- je to dôsledok toho, že ich neberieme na zodpovednosť! Ak by pár grázlov prišlo o majetok a na desiatky rokov skončili v kriminále, podobné typy by sa do politiky netlačili. Nehovoriac o tom, keby ich pár odvislo na kandelábroch!

4. O tom, aký má "verejnoprávny" a nestranný charakter FED a jeho deriváty, by som vedel napísať celú knihu, podkladov mám na to dostatok. Výsledky práce týchto inštitúcií zodpovedajú profesionálnej minulosti a často aj budúcnosti kreatúr, čo ich vedú.

5. Klamstvá "homo economicus" a "free market" klesli na úroveň komunistických utopických drístov.

6. "... aj takí môžu ovplyvňovať chod krajiny, ktorí sa na ňom iba priživujú." Dokonalé riešenie problému nejestvuje, ale je možné sa trochu priblížiť prijateľnému, nie optimálnemu riešeniu.

Ak človek má záujem na Internete a na poličkách kníhkupectiev je dosť informácií na to, aby si človek urobil svoj vlastný názor. Výborná téma na premýšľanie je ekomika Nemecka v období 1918-1958. Dva hospodárske zázraky - Hitlerov a Adenauerov, v čom sa líšili a čo mali spoločné.

Z toho čo mali spoločné spomeniem iba jeden faktor/slovo - "Ordnung". Ako majiteľ génov Germánov (lepších ako 80% dnešných obyvateľov Nemecka :-D) mám pre toto slovo cit a chápem jeho zmysel. Spomenuté body 1-6 čo sme tu vypočítali majú spoločné jedno - jeho absenciu v hlavách občanov, čo idú k voľbám.

Yahwe-m'kaddesh

Amorálne hlúpe táranie nezodpovedných darmožráčov!
Ako je možné, že politiku XXI. storočia ovládli NiktošAsociáli, „hady v oblekoch“?
---
To nie je iba problém Čiech alebo Slovenska, pozrite sa okolo a najkrajšie to vidno práve v inštitúciách Európskej únie! Alkoholik víta predsedov vlády
https://www.youtube.com/watch?v=XPgiI46FCDU
Tým Niktošom okolo je to smiešne, ale keby takto nacenganý prišiel do práce robotník v automobilke, dostal by okamžitú výpoveď! A tento pán poučuje o morálke, táto nula je predsedom vlády Európy? Môžeme padnúť ešte hlbšie?
https://www.youtube.com/watch?v=KiNVkrWyCko
https://www.youtube.com/watch?v=Q1yb04ehBOU
---
Zjavne sa jedná o systémovú chybu demokracie a konečne by sme mali mať odvahu to pomenovať!
---
Tých chorôb, ktoré budú v konečnom dôsledku smrteľné, je veľa a preto uvediem iba dve najzásadnejšie.
1. Beztrestnosť politikov, ktorá spôsobuje ich nehanebné nezodpovedné správanie sa pri správe veci verejných.
2. Manipulácia voličov za pomoci presstitútov v médiách.

Yahwe-m'kaddesh

"12 hodin denne vysielaceho času v STV a primeraný rozpočet k tomu"
Svätá prostota ... o tom to vôbec nie je!

Yahwe-m'kaddesh

uvádzam stránku z Chazarského Vestníka HN
http://hn.hnonline.sk/svet-120/putin-uznal-ze-asad-urobil-vela-zleho-dal...

Už len ten titulok, ten stojí za pozornosť:
"Putin uznal, že Asad urobil veľa zlého."
Pozrite si diskusiu na tému účelovo idotského prekladu z ruštiny, kde nájdete podrobnosti:
http://hn.hnonline.sk/svet-120/putin-uznal-ze-asad-urobil-vela-zleho-dal...

Poviete si možno - datail, malá chybička! Nie páni, a to treba konečne pochopiť, to sú cielene vypúšťané lži, ktoré vytvárajú kontext, v ktorom masy vnímajú informačný chaos, ktorý sa na nich valí.

Treba zabudnúť na naivnú predstavu, že človek je racionálny tvor. Čím viac Vám ju vtĺkajú do hlavy, tým viac by ste mali byť opatrnejší akceptovať túto lichotivú predstavu o sebe a klásť si otázku - prečo mi tak lichotia a je to naozaj pravda?

Yahwe-m'kaddesh

Má svoje účinné nástroje, ale aj limity. A na tie limity teraz tvrdo narazila.

Dá sa proti mediálnym manipulátorom bojovať? Dovolím si veľmi odvážne tvrdenie, že v dnešnej situácii, kde došlo k súbehu finančnej a migračnej krízy, v situácii keď politická korektnosť sa ocitla v ostrej konfrontácii so zdravým rozumom,

ÁNO, dá sa bojovať a aj zvíťaziť!

Otázka je za akých predpokladov? Bojovníci s mediálnou čvargou, ktorá ovládla médiá na Slovensku, musia poznať ich technológiu a nemilosrdne demaskovať ich klamstvá a používané metódy!

Ako príklad profesionálneho prístupu uvediem rozhovor Putina, ktorý poskytol pre Bild. Dobre vyškolený v KGB profesionál si dokáže vytrieť riť s akýmkoľvek mediálnym prostitútom! Čo im nakoniec ostane? Posledná zbraň sú peniaze a mocenské ovládnutie mediálneho priestoru. Preto ten cirkus okolo nového mediálneho zákona v Poľsku.

Nemusím súhlasiť s názormi, ktoré prezentuje server „Nadhľad“. Ale ponúkam vedomosti, ktoré Vám umožnia bojovať s gaunermi v regulárnom boji ako rovní s rovným. Ponúkam Vám zbrane, ktoré umožnia férový boj. A nakoľko gauneri presadzujú sprostosti, ktoré sú v tak obrovskom rozpore so záujmami väčšiny voličov, nepomôže im ani mocenské ovládnutie mediálneho priestoru!

Nech zvíťazí pravda a je mi jedno, kto bude víťaz! Lebo doterajší priebeh súboja považujem za neférový! Zbrane, je to o zbraniach! A čo sú tie zbrane? Vedomosti, nič viac ani menej ako vedomosti! A samozrejme ochota ich ovládnuť ...

Yahwe-m'kaddesh

Dobre, ale prakticky to predstavuje aj hodnotenie kvality budúceho plodu!

Ale prosím, akceptujem Tvoje chápenie pojmu eugeniky (a ani tu nebudú s Tebou všetci súhlasiť!).

V štúdii, čo som spracovával ako primárne rizikové zdravotné faktory pre plod boli pred počatím a počas tehotenstva:

1. životné prostredie;
2. používanie alkoholu, drog, fajčenie a napodiv aj čiernej kávy (i keď podľa môjho názoru je to ovplyvnené koreláciou s fajčením);
3. starostlivosť o matku (nie iba lekárska) počas tehotenstva;
4. atď. ...

Asi sa zhodneme, že faktor sociálneho prostredia spomenuté riziká ovplyňuje zásadným spôsobom.

Ale i v prípade že sa narodí na prvý pohľad zdravé dieťa, môže počas rastu dostať veľmi rizikové "memy" - zjednodušene povedané šablóny správania. A zase je tu zásadný problém sociálne prostredie rodičov.

Ak sa pozriem na problém iba pragmaticky, masové sterilizácie deviantných komunít by dokázali podstatným spôsobom riešiť niektoré vážne problémy spločnosti na Slovensku.

Teda ak akcepujem Tvoj únik z lekárskej stránky problému, tak sa odrazu z Tvojej "modernej eugeniky" stane veľmi radikálna sociálna politika!

Aj keď minimalizujem škadalizovanie prechmatov konkrétnej politiky eugeniky v minulosti, tak zásadné výhrady jej kritikov sa týkajú práve radikálnosti sociálnej politiky, ktorá je napadnuteľná z pozície bojovníkov proti rasizmu. Lebo aj na Slovensku Ti je jasné, kto väčšinou žije v mnou spomínaných komunitách sociálnych deviantov!

A v tomto okamžiku, aj po všetkých mnou spomenutých zjednodušeniach narazíme na zásadný problém našej civilizácie - pokrytectvo/farizejstvo "kresťanov" modernej spoločnosti.

Podľa môjho názoru žijeme obdobie úpadku našej Judeo-kresťanskej civilizácie. Jej peknou ukážkou ja osobnosť pastrorovej dcérenky Merkelovej. Jej rozhodnutie ohľadom imigrácie má korene v jej výchove a je to téma sama o sebe.

Máme na výber dve cesty. Prvá je cesta postupného šľachtenia "Nadčloveka" metódami, používaným pri pestovaní zvierat. Nietzsche by napísal koniec otrockej morálky, ktorá chráni slabých a života neschopných. Je to zdanlivo jednoduchá, "vedecká" cesta, ktorá by viedla k zníženiu popuácie na zemi povedzme na 300 miliónov, čo by z hľadiska trvale udržateľného rozvoja a udržania genofondu ľudstva bola približne optimálna hodnota.

Druhá cesta je náročná a nedá sa jednoducho popísať. Ale v princípe je to cesta zhodenia pokryteckých masiek a návrat k tradičnému chápaniu viery tak, ako je symbolicky formou príbehov popísané napr. v Bilblii. Nezačnime sa hneď hádať, povedzme že akceptujem prvú cestu a preto ju popíšem presnejšie, čo znamená z hľadiska praktickej etiky, psychológie a sociológie.

Yahwe-m'kaddesh

že nie je eugenika ako eugenika. A tak začnime diskutovať o tej eugenike, ktorú Norman označil ako „modernú“, Ak som to správne pochopil, je to eugenika bez potratov. Dokonca aj prenatálna diagnostika je vyhodená pred zátvorku (naozaj nie je na nej nič zlé, problém je iba jej zneužitie). Aby som sa vyhol neférovým metódam diskusie, nebudem brať do úvahy historické skúsenosti a zabudnem na riziká, ako a na čo sa v minulosti táto prax zvrhla. Proste hrubá čiara a bodka!

V takomto ponímaní sa eugenika redukuje na obmedzenie práva na rozmnožovanie na základe zhodnotenia kvality budúceho plodu. Ak by bola dôsledná, naozaj sú pre zvyšovanie kvality budúcej populácie potraty zbytočné (?).

Urobme ďalší nereálny predpoklad, predpokladajme že veda dokáže urobiť dostatočne spoľahlivú prognózu budúcej kvality plodu. Predpokladajme, že sa politici dokázali zjednotiť na znení zákonov, ktoré by zabezpečili spravodlivú realizáciu eugenickej politiky. Podľa údajov, ktoré som mal možnosť štatisticky spracovávať, došlo by k zvýšeniu kvality plodu maximálne o 10%! Tých 90% deformácií nemá genetický základ a najdrastickejšie prípady sú odhaliteľné iba prenatálnou diagnostikou a v záujme „riešenia“ problému je ako nevyhnutný logicky ďalší krok presadenie potratov.

V čom je koreň problému z hľadiska skutočnej vedy a nie „vedy“ na úrovni časopisu v štýle čo vydáva Rostas?

1. Tento typ „vedy“ predpokladá veľmi naivný genetický determinizmus. Je to veda na úrovni kríženia hrachu aplikovaná na podstatne komplikovanejší systém ako je hrach. Skúmajúca jeden príznak, ku ktorému dnes dokážeme presne definovať konkrétnu sekvenciu a následne pri krížení pomerne spoľahlivo určiť pravdepodobnosť jeho výskytu pri krížení. Predpokladá systém rozmnožovania ako uzavretý, bez vonkajších vplyvov.

2. Realita je ale úplne iná. Výsledok – nový organizmus závisí od prostredia, v ktorom sa rozvíja. Dokonca aj na úrovni podstatne jednoduchšieho organizmu to tak nefunguje. Fylogenetika okrem iných problémov skúma aj problém závislosti vlastností geneticky identických organizmov na prostredí.

Zatiaľ iba toto na úvod, keď budem mať viac čas, popíšem problém podrobnejšie. Ale už teraz vopred upozorňujem, že v prípade genetiky človeka ten mix génov ovplyvňujúci jeho budúcu „kvalitu“ jej o niekoľko rádov zložitejší a vplyv prostredia podstatne väčší (jeden možný spôsob riešenia problému je zavedenie pojmu „mem“).

Yahwe-m'kaddesh

Keď som sa svojim katolíckym kamarátom priznal, že som podpísal petíciu za registrované partnerstvá, okamžite reagovali podľa môjho vtedajšieho názoru paranoidne! „Uvidíš že je to prvý krok, po ktorom sa spustí lavína končiaca sa manželstvom a adopciou detí!“ Neveril som a stalo sa. Právny pozitivizmus a úroveň súdnictva v ČR potvrdili ich názory.
http://www.lidovky.cz/nikdo-uz-nemuze-zpochybnit-nase-rodicovska-prava-r...

Keď tak čítam názory Normana na „modernú eugeniku“ tak sa nemôžem ubrániť už ani ja podozreniu. Eugenika bez prenatálnej diagnostiky a následných potratov? Bez násilnej sterilizácie? To ako že iba na začiatok, aby sa prelomil prvý zákon a úžasný systém právneho pozitivizmu sa postará za pomoci právnických kľučiek a formálneho výkladu zákonov o ostatné?

Prikladám jeden názor, ktorý celkom presne formuluje katolícke stanovisko:

"Jsou věci na které je nejlepší ani nepomyslet.
Problém je stejně jen uměle vyvolaný, postižení lidé většinou děti stejně nemají a nebo je mají ti u kterých nejsou jejich nemoci dědičné. Je to spíš taková zkouška kolik si toho necháme líbit a jak moc snadným jsme terčem.
Demokracii jako záruku všeobecného blahobytu a štěstí prezentovali ti kteří slibovali ráj na zemi bez Boha a předstírali že dokážou vyřešit všechny problémy a zajistit všem slušný životní standard. O čemž už se nemluví přibližně od konce studené války."

Yahwe-m'kaddesh

je už doložerné aj archeologicky. Naštuduj si to!
http://www.jpost.com/Israel-News/Culture/Ancient-rock-adds-evidence-of-K...
My židofili, čo čítame nesprávnu tlač máme na to iný názor ... :-D

Yahwe-m'kaddesh

a potom ich víťazne rozdupeš! :-D

"Ty útočíš na neznalosť ľudstva ako celku - ale na druhej strane dáš vyššie ako autoritu nejaký katechizmus ... koho to? Ktorá autorita ho napísala??!"

Ponukol som názor, aby bolo o čom diskutovať. Jasne som povedal že NEVIEM!

"Napísal som jasne: eugenika nepožaduje žiadne zabíjanie, ba ani potraty."

História hovorí niečo úplne iné!
http://www.eugenicsarchive.org/eugenics/list3.pl
To nie je tá správna eugenika, Ty máš inú, modernejšiu?

Yahwe-m'kaddesh

prezentuje účelovú podmnožinu problému a preto treba presne definovať rôzne prúdy, ktoré v histórii a v rôznych krajinách predstavuje tento problém.

Ale najprv začnime o viac alebo menej zamlčaných východiskách obhajcov eugeniky.

1. Jestvuje objektívne definovateľné spločenské dobro. Tento predpoklad je predmetom kritiky ultraliberálov a preto je zábavné (Normana k nim určite nezaraďujem), ak sa v oblasti eugeniky a eutanázie títo fanatici vyjadrujú k tejto téme v pozitívnom slova zmysle.
2. Spoločenské dobro dokáže definovať veda. Tento veľmi optimistický predpoklad vyznávajú fanatickí ateisti, žiaľ sa týka väčšinou ľudí ktorí prichádzajú s reálnou vedou do kontaktu veľmi zriedka a sprostredkovane.
3. Hodnotu jednotlivca dokážeme hodnotiť na základe "vedecky" definovaného spoločenského dobra.
4. Veda dokáže odhaliť kvalitu budúceho plodu a preto dokáže objektívne definovať právo na rozmnožovanie s ohľadom na spločenské dobro.

Vcelku chápem pozitívnu motiváciu niektorých (nie všetkých!) obhajcov eugeniky. Pokiaľ by východiská 1-4 boli pravdivé, dokonca by som ich hodnotil pozitívnejšie ako neargumentované stanovisko fanatika typu lebo KCC!

Norman ma kritizoval preto, lebo som zbytočne do problému zavliekol Nietzscheho. Musím konštatovať, že práve Nietzsche bol prvý a veľmi dôsledný kritik KC a išiel nemilosrdne na podstatu toho, čo nazval otrocká kresťanská morálka. V tejto oblasti všetky ostatné kritiky sú vlastne iba doplnky alebo komentáre k jeho dielu.

Ak si pozorne prečítate KCC, nájdete tam presne to, čo nazval "otrockou morálkou". Obhajobu slabých na základe predpokladu znalosti KC spločenského dobra.

Ak by som skutočne s nadhľadu pozrel na diskusiu katolíkov a obhajcov eutanázie musím konštatovať, že oba tábory sa obhadzujú vedeckými poznatkami v záujme presadenia vlastného názoru, čo je dobré pre ľudstvo ako celok.:-D

Možno som sprostý, ale napriek tomu že som musel prečítať jednu vedeckú prácu na tému týkajúcu sa prenatálnej diagnostiky preto, lebo som štatisticky vyhodnocoval dáta, poviem úprimne a bez pretvárky

N E V I E M !

Ja osobne v prípade, že nemám primeranú istotu ohľadom konečných následkov, správam sa zodpovedne a nekonám.

Yahwe-m'kaddesh

Pokúste sa pochopiť stanovisko katolíckej cirkvi, to že ho tu budem prezentovať ešte neznamená, že s ním na 100% súhlasím. Ale treba ho poznať, aby sme sa zdržali zbytočnému osočovaniu a urážaniu. Lebo diskusia je o tom, že ponechám oponenta vecne definovať svoje stanovisko a potom môže začať súboj argumentov a nie urážok a obvinení.

Problémom internetovej spoločnosti je, a diskusia aj tu to pekne prezentuje, že sa vytvárajú uzavreté vzájomne nekomunikujúce komunity a chýba dialóg. Zacitujem príslušné časti Katechizmu katolíckej cirkvi (KCC):

Potrat
2270 Ľudský život treba absolútne rešpektovať
a chrániť už od chvíle počatia. Ľudskej bytosti už od prvej chvíle jej jestvovania treba priznať práva osoby, medzi ktorými je nedotknuteľné právo každej nevinnej bytosti na život.
„Skôr, než som ťa utvoril v matkinom živote, poznal som ťa, skôr, než si vyšiel z lona, posvätil som ťa“ (Jer 1, 5)48
„Moje údy neboli utajené pred tebou, keď som vznikal v skrytosti, utkávaný v hlbinách zeme“ (Ž 139, 15).
2271 Cirkev už od prvého storočia učila, že každý vyvolaný potrat je morálne zlo. Toto učenie sa nezmenilo. Ostáva nemenné. Priamy potrat, to znamená chcený ako cieľ alebo ako prostriedok, závažne protirečí morálnemu zákonu:
„Nezabiješ zárodok potratom ani neusmrtíš novonarodené dieťa.“ „Boh... Pán života, zveril ľuďom vznešenú úlohu chrániť život, čo sa má uskutočňovať spôsobom dôstojným človeka. Život treba teda chrániť s najväčšou starostlivosťou už od počatia; potrat a vražda novonarodeného dieťaťa sú ohavnými zločinmi.“
2272 Formálna (vedomá a dobrovoľná, a nie iba materiálna) spolupráca pri potrate je ťažký hriech. Cirkev trestá tento zločin proti ľudskému životu kánonickým trestom exkomunikácie. „Kto zapríčiní potrat, ktorý skutočne nastane, upadne do exkomunikácie uloženej vopred vyneseným rozsudkom [excommunicatio latae sententiae],“ „samým činom spáchania deliktu“ a za podmienok stanovených právom.
Cirkev tým nemieni zužovať oblasť milosrdenstva. Zdôrazňuje závažnosť spáchaného zločinu a nenapraviteľnú škodu spôsobenú usmrtenému neviniatku, jeho rodičom a celej spoločnosti.
2273 Neodňateľné právo každého nevinného ľudského jednotlivca na život je konštitutívnym prvkom občianskej spoločnosti a jej zákonodarstva:
„Občianska spoločnosť i politická moc musia uznávať a rešpektovať neodňateľné práva osoby. Práva človeka nezávisia ani od jednotlivcov, ani od rodičov a nie sú ani koncesiou spoločnosti a štátu. Patria k ľudskej prirodzenosti a sú vlastné ľudskej osobe vďaka stvoriteľskému činu, v ktorom má osoba svoj pôvod. Medzi týmito základnými právami treba v tomto ohľade pripomenúť právo na život a telesnú neporušiteľnosť každej ľudskej bytosti od chvíle počatia až po smrť.“
„Vo chvíli, keď pozitívny zákon zbavuje nejakú skupinu ľudských bytostí ochrany, ktorú im má občianske zákonodarstvo poskytnúť, štát popiera rovnosť všetkých pred zákonom. Keď štát nedáva svoju moc do služieb práv všetkých občanov a najmä tých najslabších, sú tým ohrozené samotné základy právneho štátu... Ako dôsledok rešpektovania a ochrany, ktoré treba priznať ešte nenarodenému dieťaťu už od chvíle jeho počatia, má zákon stanoviť primerané trestné sankcie za každé úmyselné porušenie jeho práv.“
2274 Keďže sa s embryom má už od počatia zaobchádzať ako s osobou, treba ho chrániť v jeho neporušiteľnosti, liečiť ho a uzdraviť, pokiaľ je to možné, ako každú inú ľudskú bytosť.
Predpôrodná diagnóza je morálne dovolená, ak „rešpektuje život a neporušiteľnosť ľudského embrya a plodu a je zameraná na jeho individuálne zachovanie alebo uzdravenie... Je však v závažnom rozpore s morálnym zákonom, ak predvída, v závislosti od výsledkov, možnosť vyvolať potrat. Diagnóza sa nesmie rovnať rozsudku smrti.“
2275 „Zákroky na ľudskom embryu sa majú považovať za dovolené pod podmienkou, že rešpektujú život a neporušiteľnosť embrya a neprinášajú preň neprimerané riziká, ale majú za cieľ jeho uzdravenie, zlepšenie jeho zdravotného stavu alebo jeho individuálne prežitie.“
„Je nemorálne vytvárať ľudské embryá na to, aby sa využívali ako ,biologický materiál‘, s ktorým možno voľne nakladať.“ „Niektoré pokusy o zásah do chromozómového alebo genetického dedičstva nie sú terapeutické, ale smerujú k vytváraniu ľudských bytostí vybratých podľa pohlavia alebo iných vopred stanovených vlastností. Takéto manipulácie sú v protiklade s osobnou dôstojnosťou ľudskej bytosti, s jej neporušiteľnosťou a s jej totožnosťou,“ ktorá je jedinečná a neopakovateľná.
Eutanázia
2276 Tí, ktorých životná sila sa zmenšila alebo oslabla, vyžadujú si osobitnú úctu. Choré alebo telesne či mentálne postihnuté osoby treba podporovať, aby mohli, pokiaľ je to možné, viesť normálny život.
2277 Priama eutanázia – nech by na ňu boli akékoľvek dôvody a použili sa akékoľvek prostriedky – spočíva v usmrtení telesne alebo mentálne postihnutých, chorých alebo umierajúcich. Je morálne neprijateľná.
Takisto aj konanie alebo zanedbanie, ktoré samo osebe alebo zámerne zapríčiňuje smrť s cieľom skončiť bolesť, je vraždou, ktorá je v závažnom rozpore s dôstojnosťou ľudskej osoby a s úctou k živému Bohu, jej Stvoriteľovi. Omyl v úsudku, do ktorého možno s dobrým úmyslom upadnúť, nemení povahu tohto vražedného činu, ktorý treba vždy odsúdiť a vylúčiť.
2278 Prerušenie nákladných, nebezpečných, mimoriadnych alebo vzhľadom na očakávané výsledky neúmerných liečebných procedúr môže byť oprávnené. Je to odmietnutie „liečby za každú cenu“. Nechce sa tým spôsobiť smrť, iba sa prijme, že jej nemožno zabrániť.
1007 Rozhodnutie má urobiť chorý, ak je na to oprávnený a je toho schopný; v inom prípade tí, ktorí sú na to oprávnení podľa zákona, pričom majú vždy rešpektovať rozumnú vôľu a oprávnené záujmy chorého.
2279 Ani keď sa smrť pokladá za veľmi blízku, nemožno oprávnene prerušiť liečenie, ktoré sa má zvyčajne poskytovať chorej osobe. Používanie utišujúcich liekov na zmiernenie utrpenia umierajúceho, hoci aj s rizikom, že sa mu tým skráti život, môže byť morálne v zhode s ľudskou dôstojnosťou, ak nie je smrť chcená ani ako cieľ, ani ako prostriedok, ale sa iba predvída a pripúšťa sa ako nevyhnutná. Liečby, ktoré zmierňujú bolesti, sú jednou z vynikajúcich foriem nezištnej lásky. Z tohto dôvodu ich treba podporovať.
Rešpektovanie ľudskej osoby a vedecký výskum
2292 Vedecké, či už lekárske, alebo psychologické pokusy na osobách alebo na skupinách ľudí môžu prispieť k uzdraveniu chorých a k pokroku verejného zdravotníctva.
2293 Základný, ako aj aplikovaný vedecký výskum je významným prejavom vlády človeka nad stvorením. Veda a technika sú vzácne prostriedky, ak sú postavené do služieb človeka a napomáhajú jeho celkový rozvoj na prospech všetkých. Ale samy osebe nemôžu určovať zmysel ľudskej existencie a ľudského pokroku. Veda a technika sú zamerané na človeka, ktorému vďačia za svoj pôvod a rozvoj. Určenie svojho cieľa a vedomie svojho ohraničenia majú teda v ľudskej osobe a v jej morálnych hodnotách.
2294 Je iluzórne vyžadovať, aby vedecký výskum a jeho aplikácie boli morálne neutrálne. Na druhej strane orientačné kritériá sa nemôžu odvodzovať ani z čisto technickej účinnosti, ani z užitočnosti, ktorá z nich môže vyplývať pre jedných na škodu druhých, ani – čo by bolo ešte horšie – z prevládajúcich ideológií. Veda a technika už pre svoj vnútorný význam vyžadujú bezpodmienečné rešpektovanie základných kritérií morálnosti.
2375 Majú byť v službách ľudskej osoby, jej neodňateľných práv, jej skutočného a celkového dobra, a to v súlade s Božím plánom a Božou vôľou.
2295 Výskumy alebo pokusy na ľudskej bytosti nemôžu oprávňovať činy, ktoré sú samy osebe proti dôstojnosti ľudskej osoby a proti morálnemu zákonu. Prípadný súhlas jednotlivcov, ktorí sa im podrobujú, také činy neospravedlňuje. Pokusy na ľudskej bytosti nie sú morálne oprávnené, ak sa nimi život alebo psychická a telesná integrita jednotlivca vystavuje neprimeraným rizikám alebo takým, ktorým sa možno vyhnúť. Pokusy na ľudských bytostiach sa nezhodujú s dôstojnosťou človeka tým viac, ak sa konajú bez súhlasu náležite informovaného subjektu, alebo jeho príbuzných, ktorí majú na to právo.

Yahwe-m'kaddesh

lebo priestor na slobodnú diskusiu na túto tému naozaj chýba!

Yahwe-m'kaddesh

vie rozoznať, čo je fikcia a čo je pravda. Nie si Ty náhodou Kiska, majiteľ rozumu a srdca? :-D

Yahwe-m'kaddesh

Ako živnostník som mal možnosť stretnúť sa so stovkami ľudí rôznych profesií. Moja skúsenosť je taká, že pomerne rýchlo som dokázal rozpoznať veriaceho kresťana alebo Žida, čím to je? :-D Nenašiel som medzi nimi žiadneho agresívneho sociopata a boli to veľmi dobrí a spoľahliví partneri.

Nebudeme sa musieť pohybovať v kategóriách blázni a normálni. Pre každého živnostníka podnikajúceho v službách je životne dôležité, aby dokázal rozpoznať hajzla, čo mu nezaplatí za prácu. Mne sa to nestalo, lebo pomerne rýchlo som dokázal rozpoznať s kým mám tú česť a dokázal som slušne a bez nejakých scén v prípade potreby vycúvať zo zakázky.

Ešte v úplných začiatkoch podnikania som navštívil VS na Cajle (mimochodom tam pracovalo pár veľmi šikovných technikov, čo dokázali na kolene robiť divy). Už pri vrátnici za bránou ma pozdravil jeden pán v teplákoch "Pochválen buď Pán Ježiš Kristus"! Slušne som pozdravil "Ma veky Amen!" a s úsmevom sme sa rozišli. Na slobode v tom čase pobehovalo podstatne viac agresívnych bláznov, ktorí skončili veľmi zle... To je tá relativita.

Pre mňa je "kresťanský lunatik" menší a menej nebezpečný blázon ako Majský, Vareha, Iliščin a comp. Nehovoriac o politikoch...

Ale je to preukázaný fakt, že viera v Boha je pomerne dobrá prevencia duševných chorôb. Dokážeš pochopiť čo sa snažím vysvetliť?

Yahwe-m'kaddesh

priznávam, že mi možno(?) (na úkor zrozumiteľnosti) vypadla čiarka. Si víťaz ako korektor čiarok, žiaden horolezec ... :-D

Yahwe-m'kaddesh

„Za prvé, hneď v úvode svojho príspevku nezmyselne spájaš eugeniku s eutanáziou (čo je však možno i tvoj zákerný zámer, veď dobre vieme, že Židia tieto pojmy radi spájajú).“

Spája ich právo na život. Minimálne eugenika obmedzuje právo na jeho počatie v mene priam božskej schopnosti niekoho (napr. štátu, zákonodarcov) rozhodnúť, čo sa narodí a ohodnotiť prínos budúceho plodu pre spoločnosť.

„Za druhé, strašíš tu nejakým zneužitím, ale to je veľmi pochybná argumentácia. Čo sa nedá zneužiť? Ak by sme uvažovali takýmto spôsobom, tak by sme sa predsa nikam nepohli. Všetko je zneužiteľné.“

Zneužiteľná je aj kolobežka, bicykel, motorka, auto a lietadlo. Rozdiel je v riziku, ktoré predstavuje pre okolie. Argumentujem možnými následkami a historickou skúsenosťou.

„... aby jej proces bol pod určitým dohľadom a podliehal politickej vôli, ktorá by eventuálne bránila vzniku nejakého nekontrolovaného „eugenického trhu““.

Politická vôľa napr. SMERu? Aká by bola? :-D Poznáme dva totalitné systémy, ktoré aplikovali eugeniku a eutanáziu (i keď formy sa líšili, tá nacistická bola poctivejšia, technokratická). Ako dopadli komunisti a nacisti? Aké úžasné kádre vychovali Hitlerjugend a Komsomol? Napr. Brežneva, Jakeša, Ivana Miklóša, Jána Fígeľa PhDr, Jána Oravca, básnika Mikuláša Dzurindu... Ideálni kandidáti ... na eutanáziu?

„Pravdepodobnejšie je skôr to, že zákonodarci vytvoria systém stimulov, ktoré budú demotivovať „nevhodných“ k tomu, aby sa rozmnožovali a motivovať „vhodných“, aby mali viac detí.“

Predstava že NR SR by mala vytvoriť podobný systém stimulov ma rozosmiala. A ešte viac predstava, aké by boli kritériá „vhodnosti“! :-D Naničhodníci by rozhodovali o „vhodnosti“ ...
Keď sa bavíme o eugenike tak výrok „U väčšiny znakov sa dá jasne určiť, či sú dobré alebo nie“ je priam prorocká vízia. Ja by som si netrúfol, a to som štatisticky spracovával genetickú štúdiu s podobným obsahom. Jasne sa nedá určiť nič, iba nejasne pravdepodobnosť. Nič viac.

„Kritériom môže byť napr. dosiahnuté vzdelanie, čistý register trestov, zamestnanosť, dobrý zdravotný stav, a pod.“

Prečítaj si pár životopisov skutočných géniov so zásadným prínosom ľudstvu. Akých mali rodičov a v akých podmienkach sa narodili. Ty by si im ani nedovolil narodiť sa! :-D

„Spôsob merania čoho?“ Predsa miery splnenia tvojich kritérií. Čitaš po sebe čo napíšeš? Predpokladajme že by to bol vážený priemer. Ako ohodnotíš kvalitu vzdelania (aj VŠ nemajú často ani úroveň kvalitnej strednej školy, tresty sú za rôzne previnenia, zamestnanosť – okamžitá alebo priemer na n-rokov, čo je to dobrý zdravotný stav? Akú váhu budú mať získané hodnoty v celkovom hodnotení? A toto chceš dať do rúk „zákonodarcom“?

„Kto dnes vykonáva napr. očkovanie alebo umelé oplodnenie? Čo je toto za kreténsku otázku?“

Ak sa pohybujeme na úrovni eugeniky niekto musí prijať „administratívny výkon rozhodnutia o odňatí práva rozmnožovať sa“. :-D Je pravdepodobné, že súhlas nebude vždy dobrovoľný. Kto bude potom vykonávať násilnú sterilizáciu? Lekár za asistencie orgánov činných v trestom konaní? Alebo zriadime funkciu prenatálneho kata?
Kto z nás dvoch má kreténske odpovede?

Yahwe-m'kaddesh

aplikuješ na väčšinu postáv pred cca 3. storočím n.l., vymažeš najmenej polovicu histórie.

Yahwe-m'kaddesh

Diskusia v ktorej protivníka oflajstruješ výrokmi "ohurovať ma slovami a spojeniami, ktoré sú len nezmyselným predvádzaním sa, ničomu neprospievajú, lebo sú Ti očividne cudzie, nerozumieš im" je s prepáčením primitívna a hlúpa. Aj ťa môžem oflajstrovať ako primitívneho nevzdelaného hlupáka, ktorý má problém porozumieť textu z viac ako 30 viet - máš pocit že toto sa dá nazvať diskusiou?

Snažil som sa Ti slušne vysvetliť moju predstavu a ilustroval som ju Svedkami Jehovovými. Bola to poznámka k veci, lebo som chcel povedať že kresťan si predstavuje Krista ako jednu z osôb Trojice. To ťa malo ohúriť?

Jasne som Ti vysvetlil, že pre mňa nie je dôležitý vedecký dôkaz existencie Trojice, lebo ani teoreticky ho nik nemôže poskytnúť. Slovo fenomenológia je pre človeka s elementárnymi vedomosťami v oblasti základov filozofie úplne bežné a presne vystihuje pohľad na problém.

"Religionistika NEMÁ žiadne náboženské predstavy. Nanajvýš ich môže študovať."
A čo iné som napísal? Tvrdil som snáď že ""Religionistika MÁ náboženské predstavy." Máš problém sledovať text (okrem svojho :-D)?

"Ako Ty môžeš na tomto svete pochopiť čokoľvek, keď do všetkého vstupuješ s pretvárkou a únikom do nereálneho?"

Zase agresívne obvinenie bez opory v texte. V čom sa pretvarujem, kde unikám do nereálneho?

Bez pretvárky som napísal, že neviem objektívne vedecky dokázať Kristovu existenciu a otvorene som napísal že to nepovažujem za podstatné! Tento postoj považuješ za pretvárku? V čom? Je únik do nereálneho otvorené priznanie že Božia Trojica jestvuje v mysliach ľudí a že tento psychický jav (keď Ti vadí výraz fenomén ľudskej mysle) sa môže študovať, že má nejakú funkciu a rôzne formy?

"Nechcem Ťa ešte viac zahanbovať, preto nekomentujem zvyšok."

A toto bolo čo? Tak si predstavuješ diskusiu? Myslíš si že neviem byť podobne agresívny a sprostý?

Diskusia nie je o vybľakovaní hesiel, o nezodpovedných a veľmi povrchných návrhoch na riešenie zložitých problémov. Musíš sa snažiť najprv aj trochu pochopiť stanovisko druhej strany, nezamená to že musíš súhlasiť.

Katolícka cirkev verí v niečo, čo sa dá tiež redukovať na heslo "Právo na život". Verí v to, že život vzniká už v okamžiku počatia a od tohoto okamžiku treba ho chrániť. Ja otvorenie priznávam že neviem a pochybujem, že sa toto stanovisko dá vedecky v dohľadnej budúcnosti dokázať. Ale nebudem urážať a zosmiešňovať ľudí, čo majú takýto názor, ako to urobil článok, ku ktorému diskutujeme. Ja som si dal prácu a snažil som sa pochopiť ich stanovisko a môj záver je, že NEVIEM. A racionálna reakcia na návrh zákona by mala byť otázka, či niečo vyrieši, koho poškodí a či tej škode sa nedá predísť.

Hulákajúcich a dupajúcich hlupákov je na svete dostatok (náboženskí a ateisitickí fundamentalisti sú len podomnožina). Vyrieši niečo, ak sa ľudia budú navzájom okrikovať a flajstrovať nálepkami, ako to robí článok o ktorom diskutujeme?

Yahwe-m'kaddesh

že by ťa hneď po narodení nehodili do priepasti? :-D

Yahwe-m'kaddesh

Minimálne pomerne spoľahlivo historicky potvrdená postava nového proroka najprv Židov, neskôr aj Gójov. Sám seba podľa dochovaných prameňov označil ako syna Božieho. Čo tým myslel sa nedá z týchto textov celkom presne dedukovať. Výkladov je niekoľko, kresťanské cirkevné spoločenstvá veria v jeho jednotu s Otcom – Svätú trojicu. Napríklad Svedkovia Jehovovi sa nemôžu z tohto dôvodu označiť ako kresťania.

Objektívne klasickými vedeckými metódami nemôžeme nikoho z tejto trojice dokázať a ja si osobne kladiem otázku čo je to naozaj podstatné. Boh Otec, Boh Syn a Duch svätý sú objektívne pozorovateľná psychická realita (fenomén mysle) veriacich kresťanov. Ako taká je úplne legitímnym predmetom vedeckého skúmania psychológie a v širšom kontexte s inými náboženskými predstavami religionistiky.

Keď sa pozerám na problém viery v Krista z fenomenologického hľadiska, nemôžem prehlásiť že by som mohol rozdeliť ľudstvo iba podľa jednoduchého kritéria viery v božskú podstatu Ježiša Krista. Keď problém zúžim iba na katolícku cirkev (KC), veriaci čo sa k nej hlásia, predstavujú veľkú kvalitatívne odlišnú škálu predstáv (pre ilustráciu – poverčivá babička z Lendaku a teológ Tomáš Halík študujúci Nietzscheho.) Paušálne generalizujúce útoky na katolícku cirkev zamerané skôr na poverčivé predstavy nevzdelaných babiek (niekedy ďaleko za hranicou katechizmu KC) sú smiešne a neférové!

Viera Ježiša Krista a ešte viac v Panenku Máriu je veľmi podobná bhaktijóge alebo viere v Krišnu – je to cesta lásky, ktorá je pre väčšinu ľudstva prístupnejšia ako iné cesty.

Akú funkciu má všeobecne viera v Boha v spoločnosti? Je preukázané, že na psychiatrických klinikách sa vyskytuje neproporcionálne málo skutočne veriacich, naopak je tam veľa pacientov, čo stratili vieru. Je to zase téma na dlhú diskusiu, ale keď bude treba, pokojne môžeme.

Aby som to teda sumarizoval – viera v Ježiša Krista je fenomén ľudskej mysle, ktorý otvára cestu k viere v Boha a umožňuje človeku nastoliť stav vnútornej harmónie vo svete plnom hrozieb a konfliktov. Netvrdím že to jediná cesta ale tvrdím, že v našom kultúrnom kontexte je to cesta najschodnejšia. Inými slovami http://www.svatepismo.sk/listovat.php?kniha=50&kapitola=14
"Ja som cesta, pravda a život.“

Yahwe-m'kaddesh

Ako Platón a Sparťania, nerob si problémy, časom sa vyliečiš :-D!

Yahwe-m'kaddesh

"Myslím, že nie som ďaleko od pravdy, keď napíšem, že úlohou eugeniky je nahradiť prirodzený výber, ktorý sme si my ako spoločensky žijúci živočíšny druh zrušili spolu so vznikom civilizácie, v mene humanity a záchrany každého jednotlivca, aj takého, ktorý by v prípade fungovania prirodzeného výberu nemal ani najmenšiu šancu dlhodobo prežiť, nieto ešte množiť sa."

Skoro ho cituješ ... :-D

Yahwe-m'kaddesh

A žiadna eutanázia - sám si povedal, že ju nekto spája s eugenikou zámerne, a teraz navrhneš toto. :-D

Chcelo by to samostatnú tému, toto osie hniezdo ... :-D

Yahwe-m'kaddesh

"Boh je mŕtvy, nech povstane Božský Človek."
Ak ho chceš pochopiť, prečítaj si najprv jeho životopis.
1. Treba si pozorne prečítať celý text: "Boh je mŕtvy a vy ste ho zabili! Ako sa utešíme? Zavliekli ste ho do svojich chrámov a tam ste ho zabili!" Chápal ho ako psychickú realitu, fenomén ľudskej mysle. C.G. Jung to od neho prevzal a pracoval s touto myšlienkou ďalej. Ak sa pozrieš na celý text možno pochopíš o čo mu išlo.
2. "Nech povstane Božský Človek." Táto predstava mala byť odpoveďou na otázku "Ako sa utešíme?" ?! Utešil sa niekto touto predstavou, utešil sa sám Nietzsche? Je riešením nahradiť víziu Boha Človeka Ježiša Krista inou víziou Nadčloveka - Božského Človeka?
3. "Aj Nietzsche mal svojho Boha. Bol to však boh nadhistorický: Večný, Nekonečný, Univerzálny a Nepoznateľný. Niečo, ako TAO."
Naozaj si myslíš že katolícki teológovia si ho predstavujú inak? Pletieš si ľudovú zbožnosť s oficiálnou náukou cirkvi.
4. "Keď hovoril o mŕtvom Bohu, mal na mysli neudržateľnosť mýtov a bludov o Bohu Abraháma, Ježiša, Mohameda aj neudržateľnosti všetkých ostatných "bohov" a bôžikov."
Kto bol Zarathustra? Vízia Nadčloveka bola čo?
Mýty a bludy zabili Boha Abraháma, Ježiša, Mohameda ... a teda určite neboli "neudržateľné"!

Yahwe-m'kaddesh

a možno dostaneš aj Nobelovku!
"ponúkni svoje riešenia"
Neponúkam "riešenia" - iba historickú skúsenosť. Každá civilizácia v štádiu rastu mala systém hodnôt, ktoré v rôznej forme predstavuje Desatoro. Opakujem, v rôznej forme! Keď ich opustila, nastalo obdobie úpadku.
"Si jednoducho typický hodnotový relativista" - hlúposť, úplný opak! Volám po preformulovaní starých osvedčených hodnôt, nie ich negácii alebo prehodnocovaní.
"Netuším ako si zistil, že výsledkom Nietzscheovho "riešenia" mala byť duševná choroba?"
Nie ja, ale jeden z najväčších psychiatrov C. G. Jung. Môžem Ti zacitovať, ak máš záujem!
"A očividne si nikdy nečítal žiadnu diskusiu ..."
Unáhlený úsudok, tých kydov vulgárnych ateistov som si prečítal dosť.

Yahwe-m'kaddesh

Riešite problémy, ktoré sa už dávno snažil riešiť a výsledkom jeho "riešenia" bola duševná choroba. Čo sa týka urážania, rešpektujem každú vieru a aj tú ateistickú, ale to čo tu predvádzate je za hranicou zdravého rozumu. Toľko nenávisti voči katolíkom (napatrím k nim!) na tak malom priestore, to sa hneď tak neuvidí!

A tak sa pýtam, dobre páni Boh je mŕtvy, čo ponúkate ako náhradu? Na čom založíte Vaše "hodnoty", aká bude Vaša etika? Položil som zásadné otázky ohľadom eutanázie/eugeniky, aká je Vaša odpoveď?

"treťotriedny server" ... nepotrebuje komentár. Uveď prvotriedny! Rád sa poučím ... :-D

Smejete sa z islamského a katolíckeho fundamentalizmu, ten ateistický nie je tiež smiešny? :-D

Majitelia pravdy celého sveta spojte sa!

(Komunisti, náboženskí fanatici s rôznym perím, fašisti a vulgárni ateisti, ezoterickí vizionári - úžasná spoločnosť :-D!)

Yahwe-m'kaddesh

Ak by som to mal krátko glosovať, tak by som to označil za aktualizované komentáre k dielu geniálneho šialenca s menom Friedrich Wilhelm Nietzsche ... :-D
Najprv k povrchovej, prírodovednej vrstve problému. Bioetika je pomerne nová interdisciplinárna disciplína, ktorá reaguje na hrozivú priepasť medzi možnosťami nových technológii a hlúposťou ľudí, ktorí by ich mali využívať. Skutočne vecné a kvalitnejšie zdroje na túto tému poskytuje server
http://www.bioethics.net/
Kvôli môjmu postoju k dielu Nietzscheho som sa dostal nie raz do konfliktu s ľuďmi, pre ktorých bolo spoločné to, že ho nikdy nečítali a ak niečo prečítali, nepochopili.
http://1.bp.blogspot.com/-9cvAlxUF4GY/U6eQjIYNJEI/AAAAAAAABDA/cpTzNL_x_s...
Keď to tu čítam, tak sa mi pred očami objavil obrázok
https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/736x/6d/69/d2/6d69d2e026c8026e36517...

Yahwe-m'kaddesh

rozpoznať dôsledky svojho konania som veľký pesimista. A v otázkach eugeniky a eutanázie (nedajú sa od seba oddeliť) by som bol maximálne opatrný, lebo následky zneužitia môžu znamenať pre spoločnosť doslovne katastrofu (nie iba morálnu)!

Východiskový predpoklad podobných úvah spočíva v naivnom predpoklade, že dokážeme objektívne zhodnotiť hodnotu človeka. Problém je :

1. Kto bude hodnotiť;
2. aké budú kritériá;
3. spôsob merania;
4. kto a ako bude vykonávať navrhované „riešenia“.

Skúste zamyslieť nad týmito otázkami a pochopíte, že otvárate Pandorinu skrinku. Páni poslanci sa pokúsili vyprovokovať diskusiu a vo svojej hlúposti si neuvedomili, aká bude zákonitá odozva verejnosti.

História nám ukázala dôsledky eutanázie/eugeniky a tie naozaj stoja za úvahu. Najnovšie možnosti genetiky (diagnostika, génové manipulácie) problém ešte viac vyostrili do absurdných rozmerov.

Predstavme si vzorového ideálneho človeka – napríklad árijca. A postavte k nemu napríklad elitu NSDAP a uvidíte problém celej frašky árijosofizmu v krásnej nahote. :-D Každý druhý z tejto „elity“ by bol podľa ich kritérií vážny kandidát na eutanáziu, nehovoriac o tom, že v rámci eugeniky sa niektorí propagátori jej myšlienok nemali ani narodiť ... :-D

Yahwe-m'kaddesh

ale chápem Tvoje dôvody. V otázke genetiky, rás a skúmania rozdielov panuje vo vede stredovek, našťastie nekonformných ešte neupaľujú (iba ostrakizujú a profesionálne/ekonomicky likvidujú) :-D!

Yahwe-m'kaddesh

Ale veľa agresívnych sociopatov pri svojej obrane používa svoju (pričasto iba prímes - viď Novotný) židovskú krv na svoju obranu. Prirodzenú reakciu na svoje deviantné správanie voči okoliu vydávajú za antisemitizmus. A vinu židovskej komunity vidím v tom, že nedajú svojim odbrzdeným „súkmeňovcom“ jasne na vedomie, že odpor proti parazitickému spôsobu života a prípadne agresívnemu sionizmu nie je antisemitizmus! Naopak podliehajú ilúzii, že musia „svoju krv“ obhajovať za každú cenu „lebo holocaust“! Nevidia, že sa chytili do vlastnej pasce neustáleho a už únavného omieľania skutočnej obrovskej krivdy spred viac ako pol storočia.

Agresívnych sociopatov som stretol v živote veľa na nie všetci boli Židia. Pre svoju potrebu ich kategorizujem nasledovne:

1. Besní psi – je to tá najviditeľnejšia skupina, svoju agresivitu dávajú veľmi otvorene na vedomie svojmu okoliu a spoliehajú sa na zastrašovanie. Pavel Novotný patrí do tejto kategórie.
2. Hady v sakách – to nie je môj termín, preberám ho od amerických autorov. Ide o korporačných/korporatívnych sociopatov, sú podstatne nebezpečnejší, lebo sú kultivovaní a svoju agresivitu pred otvoreným útokom pomerne úspešne maskujú. Ukážkový príklad je Ivan Teflónovič Hrochokožnikov.
3. Hysterickí masochisti, ktorí svoje okolie premyslene emocionálne vydierajú, sú to takí „profesionálni“ chudáci.

Najmä o druhej skupine sa rozhodne nadá napísať, že sú to úplní hlupáci. Sú to ale veľmi vážne psychicky chorí jedinci, ktorí sú nebezpeční okoliu a v konečnom dôsledku väčšinou predovšetkým sebe. Otázkou je, či je to choroba dedičná, či je ju možné získať nešťastnou osobnou skúsenosťou bez ohľadu na genetickú záťaž, alebo či pre jej prepuknutie jestvuje genetická predispozícia. Ak uznám všetky hypotézy ako možné, tak potom si musím položiť otázku o možnosti akéhosi prirodzeného výberu – negatívneho sociálneho darwinizmu?

V rámci politickej korektnosti a grantovej politiky je výskum porovnávajúci rasy neprípustný, preto sa musíme pohybovať na veľmi tenkej pôde dohadov a osobných skúseností. Táto situácia vedeckej neistoty nahráva extrémistom na oboch stranách barikády.

V rámci svojej profesie (poskytovanie služieb) som sa pohyboval medzi rôznymi profesionálnymi prostrediami a moja osobná skúsenosť mi skôr dosvedčuje, že vplyv profesionálneho prostredia je podstatne väčší ako nejaká genetika. V prostredí „umelcov“ som našiel podstatne viac „besných psov“ a „hysterických masochistov“, ako je priemer. A vôbec to nezáviselo na rase. Napodiv jestvujú kvalitné vedecké štúdie, ktoré preukázali abnormálne vysoký výskyt „hadov v sakách“ vo finančnom sektore a medzi špičkovými managermi a politikmi. Moja osobná skúsenosť to potvrdzuje.

V živote som stretol skutočne špičkových lekárov Židov, ktorých sociálna inteligencia vysoko prevyšovala priemer. Moja osobná skúsenosť je taká, že čím je Žid viac oddaný náboženskej viere svojich predkov, tým je aj sociálne inteligentnejší (Baruch Mayers je nádherný príklad).

Pavel Novotný je kameň na krku svojho otca, ktorému veľmi vážne svojimi výčinmi v bulvári poškodil jeho podnikanie. Otázne je, či otecko nezanedbal niečo vo výchove a následkom toho zasiahla mocná ruka Hospodina Pána Zástupov ...

Yahwe-m'kaddesh

Erupcie chorého nekontrolovaného libida bez sebareflexie ...

Svojim spôsobom musím poďakovať tomuto sprostému chucpe za to, že začínam chápať generáciu svojich rodičov a starých rodičov. Antisemitizmus mi vždy pripadal smiešny a nepochopiteľný. Keď si ale predstavím, že podobní arogantní duševne postihnutí chucpe sa takto predvádzali pred rokom 1939 aj na Slovensku tak sa nečudujem, že to vyvolalo tak silný až patologický odpor.

Rozhodne netúžim po tom, aby nám na Slovensku pochodovali nacisti a mlátili na ulici Židov. Ale ľudia ako Pavel Novotný dokážu svojou sprostou aroganciou vyprovokovať nenávisť takého druhu, ktorá sa s ohľadom na ostentatívne hlásané židovstvo priam núka na generalizovanie!

Pavel Novotný je podľa všetkých kritérií ťažko postihnutá sociopatická osobnosť. Je to vidno už na úrovni neverbálnej komunikácie, ale i tón jeho hlasu, spôsob artikulácie, používanie jazyka, bez ohľadu na škandalózny myšlienkový náboj, svedčí o patologickej abnormalite jeho osobnosti.

Nechápem rozumnejších Židov, že s ľuďmi jeho druhu neurobia poriadok. Snažil som sa s nimi komunikovať na túto tému a dokážem pochopiť, že s odbrzdeným mešumedom Židom sa nedá nadviazať rozumná komunikácia. Ale kdesi v pozadí mám pocit, že sa nedokážu zrieknuť tejto i keď nebezpečnej, provokujúcej a teda škodiacej bandy iba preto, lebo je to tá istá ICH „vyvolená“, i keď chorá krv. V tom vidím pre zmenu židovský rasizmus ja a tento postoj mi je odporný.

Nepodarení potomkovia synov Abraháma Izák a Izmael majú spoločné obrovské libido – životnú energiu, ktorá sa podobne ako energia vo fyzike môže navonok prejavovať v rôznych formách. Keď nie je kontrolovaná/ovládaná vierou alebo dokonca deformované náboženstvo toto libido povzbudzuje k agresivite, sú pre okolie nebezpeční. Nemôžu sa potom čudovať, že ich okolie sa snaží vytlačiť zo svojej komunity. Zjednodušene a konkrétne povedané som rád, že kreatúra ako Pavel Novotný nie je v mojom okolí a netúžim po tom, aby mi niekto s EÚ naordinoval prijatie podobných agresívnych bláznov, čo sa evidentne nedokážu kontrolovať. Ak tak chcú a nedokážu sa ovládnuť, nech sa medzi sebou mlátia na Strednom východe, ale ja netúžim po tom, aby sa Slovensko zmenilo na ICH bojisko. A už zo zásady som proti tomu, aby sme sa akoukoľvek formou podieľali na ich vyčíňaní, vrátane finančnej spoluúčasti!

Yahwe-m'kaddesh

Riešenie je nedovoliť im to!

Yahwe-m'kaddesh

Prečítaj si niečo o
https://en.wikipedia.org/wiki/Gestalt_psychology
Proste si vyrástla v prostredí, kde sa Ti to nezafixovalo. Nie je to nič nenormálne, väčšina žien má s tým problémy. A to aj exempláre, ktoré považujem za mimoriadne inteligentné! Proste u Teba ten povedzme 7-rozmerný vektor má iný pomer súradníc ale v absolútnej hodnote (ktorú je prakticky veľmi problematické ohodnotiť) si na tom dobre. A v tom je tá "židovina" IQ testov ... :-D

Stránky