Almos Koppany

komentáre

Almos Koppany

hypotézu
"...migrujú jednotlivci so sociálne deviantnými génmi."
odmieta falzifikovať, nehovoriac o tom že by sa ju snažila potvrdiť. Mechanizmus (granty, ostrakizácia) som popísal.

Intuitívne sa zdá že je pravdivá. O tom, že naše intuície nás niekedy klamú, sú popísané stohy kníh - dosť mám aj doma v knižnici. Ak je pravdivá, pre mnohých politikov by to malo fatálne následky. To je najpodstatnejšie, stratili by agendu. Preto vytvorili pre vedcov to mínové pole s tabuľkami Zákaz vstupu.

Výsledky by mohli otriasť základmi liberálnej politiky a donútili by konzervatívnych politikov zamyslieť sa nad hranicami solidarity. Nietzsche vytýka kresťanom sebevražednú slepotu.

"Sociálne deviantné skupiny teda môžu byť spôsobené kultúrnym vplyvom, ale žiaľ, mnohé sú také už v dôsledku svojej genetickej obmedzenosti."

To je najtvrdšia verzia hypotézy. Dôsledok by mohol byť napríklad kastrácia geneticky identifikovateľných jedincov. :-D

Môj názor je, že ak nejaký vplyv dlhodobo deformoval, iný opačný vplyv môže napraviť. Je to ale otázka na úrovni storočí.

Z praktického hľadiska samozrejme treba prijať maximálne ostražitú politiku. Ak mi niekto nevyvráti hypotézy založené ma objektívnych faktoch a zabraňuje ich vedeckému overeniu, považujem nálepkovanie rasista a xenofób za chrapúňstvo. Ak sa niekto chová takto iracionálne, potom je úplne prirodzené, že časť ľudí začne pátrať po motivácii, zámeroch. Ostrakizovať sprisahanecké teórie je iba zväčšovanie sily otázky o motivácii takéhoto iracionálneho chovania.

Ak vidím že nejaký región je postihnutý sociálne deviantným a násilníckym správaním, logicky rozumná reakcia je región izolovať a túto nákazu lokalizovať. Otvoriť dvere nákaze je zločin, nech mi to niekto vedecky vyvráti a ospravedlním sa.

Ak rozšírim túto nákazu na všetkých potomkov Abraháma bez ohľadu na to kde ako žijú dopúšťam sa podobnej hlúposti. Preto odlišujem Chomského, Blankfeina a pánov čo vydávajú http://hamodia.com/

Ak si pozorne prečítaš napríklad
http://hamodia.com/2015/10/14/israel-reacts-to-palestinian-terror/
mám kvôli tomuto šialenstvu ignorovať napríklad Chomského a nepustiť ho na Slovensko (hoci s mnohým čo hlása nesúhlasím!)?

Almos Koppany

nie je vytvorená explicitnými zákazmi. Postačuje ekonomický tlak v podobe grantovej politiky kombinovaný s ostrakizovaním nekonformných Againsttimov. Niektoré témy sú tabu a zákonite niektoré hypotézy v takejto regulovanej "vede" sa nedajú potvrdiť, ale ani falzifikovať.

Jestvujú komunity sociálnych deviantov. To je fakt a ani sa ho nik nepokúša vyvrátiť. V rámci týchto komunít je charakteristickým životným štýlom parazitizmus - všeobecne sociálna nezodpovednosť. Aj to je fakt ale nik sa neodváži urobiť seriózny výskum a štatisticky zatiaľ sice zjavnú, ale stále len hypotézu potvrdiť alebo vyvrátiť. A pokúsiť sa nájsť charakteristickú sekvenciu, ako napríklad u alkoholikov.

Je zjavné, že dieťa vyrastajúce v takejto komunite s vysokou pravdepodobnosťou prevezme vzorce chovania komunity. Ďalší fakt, pre ktorý sa normalizovaná veda ani nesnaží vytvoriť nejakú hypotézu a vedecky ju potvrdiť, alebo falzifikovať.

Mechanizmus "dedenia" určitého typu chovania v sociálne deviantných komunitách nie je jasný. Politicky nekorekná hypotéza v tej najtvrdšej forme by bola, že ten mechanizmus má už genetický charakter - vplyv sociálneho prostredia sa časom prenesie až na úroveň génov. Hypotéza sociálnej fylogenézy, ktorú by bolo potrebné potvrdiť, alebo vyvrátiť. Dôsledky potvrdenia hypotézy sú politicky nekorektné - problém je že niekto z hlúposti sociálne deviantné komunity definuje na základe rasových príznakov. Aman Againsttime sa pohybuje na veľmi tenkom ľade. Lebo bez problémov je možné jeho názory označiť ako nevedecké, lebo politicky "normalizovaná veda" neumožňuje urobiť nákladný výskum problematiky.

Mňa by napríklad interesoval jeden výskum v rámci dvoch diametrálne odlišne sa chovajúcich komunít rovnakej rasy, ktorý pekne reprezentujú
1. Noam Chomsky - http://www.jewishamerica.com/ja/timeline/chassidi.cfm
2. Lloyd Blankfein - komunita mešuge chucpe Židov, čo sa odtrhli z reťaze a robia na svete obrovskú spúšť.
Obaja vyrastali v úplne rôznom sociálnom prostredí. Ma toto prostredie vyply na dedenie sociopatickej úchylky osobnosti?

Paradoxne potvrdenie kladnej odpovede by mohlo zmierniť rasové problémy. Ale napriek tomu by si nik netrúfol ani navrhnúť podobný výskum, nehovoriac už o jeho financovaní.

Asi sa líšime s Normanom v jednom zásadnom bode. Ja tvrdím, že rasu môže deformovať prostredie a že táto deformácia sa nemusí týkať napr. všetkých konkrétne Židov, ale je determinovaná dlhodobým vplyvom sociálneho prostredia. Ak na Strednom východe Semiti sú dlhodobo (skoro 70 rokov) vystavení abnormálnym životným podmienkam vzájomného boja o život, nevyhnutne to má vplyv na šablóny ich chovania. Ak nedokážu ovládať svoje emócie a majú sklon k násilníckemu riešeniu konfliktov, je to jasný príklad sociálne deviantného chovania. Dala by sa nájsť sekvencia génov charakteristická pre takýchto ľudí? Interesovalo by ma porovnanie Chassidov v USA napr. z NY, teda z prostredia kde vyrastal Noam Chomsky, s heredim chasidov žijúcich v Izraeli. Rovnaké rasa, rovnaké náboženstvo, odlišné životné podmienky. Tvrdím že genetika by mohla odhaliť nejaké sekvencie, ktoré sú dedené resp. absentujú v týchto skupinách.

Môj názor na sociálne deviantné komunity je taký, že ak "humanisti" podporujú sociálne nezodpovedné chovanie sa ľudí v týchto komunitách, páchajú zločin a že spôsobujú aj tažké genetické postihnutie tejto komunity. A môže sa to týkať celých kontinentov a rozvojovej "pomoci".

Ak mám negatívny postoj k migrácii tak je to preto, lebo si myslím že migrujú jedinci so sociálne deviantným chovaním, ktoré na Slovensku nezmenia a dokonca spôsob ich prijatia bude ich deviantné chovanie zosilňovať. Dokonca tvrdím, že je tu genetické riziko u potomkov ktorých tu splodia!

Je veľmi jednoduché označiť niekoho za rasistu a xenofóba v podmienkach, keď jeho názor je nemožné vedecky falzifikovať. Ak by mi niekto dokázal serióznym spôsobom vyvrátiť moju hypotézu tak mu poďakujem, otvorím flašku kvalitného vínka (momentálne dávam prednosť rieslingu) a svet sa mi bude zdať hneď krajší! Okrem iného aj eugenika by sa dostala do iného svetla.

Almos Koppany

Na jeho pochopenie si treba prečítať najpv jeho životopis. Podcenil jeden silný faktor - kolektívnu silu kooperácie slabších jedincov ich špecificky deformovanú vôľu k moci.

Prečo tento geniálny šialenec tento problém nevidel? Vyplýva to z jeho životopisu a jeho vlasnej psychológie. C.G. Jung v jednom z dopisov napísal nyšlienku, že často filozof viac vypovie o sebe ako o objektívnej realite.

Tvrdím že kúzlo je dokázať z každej filozofie odseparovať to ľudské, príliš ľudské...

A pripíjam Amanovi mojím moselským rieslingom! :-D

Almos Koppany

na to by som nesmel mať na pri počítači 7 dcl strik 1:3 z moselského rieslingu
http://www.vinnakarta.sk/p/259/h-riesling
Príliš často vidím tú spúšť, čo dokážu napáchať inžinieri ľudských duší. Zo Západu sa na nás privalilo tsunami intelektuálnych sračiek, ktoré niektorí Slováci nedokážu zvládnuť. A teraz si vyzerala, obhajuješ rovnaké sračky, ale ktoré sa nám snaží niekto prehodiť z Ruska. Ako keby nám nestačil scientológ na čele štátu ...

Teda nevykopal som vojnovú sekeru, iba som sa otriasol od hnusu keď som prečítal ten ruský derivát scientológie. Naopak, mal som obavy, že im to žerieš. Som rád, že tomu nie je tak...

Almos Koppany

"A nik tu ani nenaznačil, že "potrebuje rozhovor s bohom" - ty túto tému pocituješ ako problém?"

Prečítaj si pozorne http://www.koncepcia.eu/kto-je-clovek/ :

"Kto je Človek?
Človekom je osoba žijúca v neustálom dialógu s Bohom. Snaží sa neustále zvyšovať Mieru chápania chodu vecí a cieľov HNR, s vôľou zameranou na kooperáciu pri napĺňaní týchto cieľov. Vníma seba ako námestníka Boha na zemi."

Na margo genetiky:
http://www.koncepcia.eu/clovek-je-informacny-system/
"Rýchlosť genetickej obmeny spoločnosti má periódu zmeny cca. 25 – 30 rokov (niektoré deti sa rodia matkám v 12. roku a niektoré v 60. roku života matky – dlhodobý štatistický priemer leží podľa početnosti Norm. štat. rozdelenia Gaussovej krivky cca. pri 25. roku)"
http://www.koncepcia.eu/zmena-logiky-socialneho-spravania/
a z toho vyplývajúci "Zákon času a rozpad davo-elitárnej spoločnosti"
http://www.koncepcia.eu/wp-content/uploads/2014/07/zakon-casu.jpg
Netreba komentár.

"Kto na genetike napríklad bohatne"
Napríklad :
http://www.cd-genomics.com/Genomics.html?gclid=CKSsjbS3xMgCFYQfwwodMiIPyA
úžasný kšeft, ale keď sa porozprávaš s lekárom, čo študoval genetiku a dokonca sa jej profesionálne venoval, rýchlo prídeš na kamene úrazu tejto činnosti.
..."alebo si na nej stavia spoločenský status?"
Tak toto je na celú knihu!
Lebo predovšetkým si treba objasniť základy genetiky a to najmä fylogenézy. Jednoduchá predstava že podedíš nejaký kód (presnejšie výsledok spojenia dvoch kódov) a si nejak týmto determninovaný, je jednoducho naivná.
Istý čas frčal argument o štatistike uplatnenej na množine dekódovaných dát z genómu podľa rás. Výsledok, že rozptyl týchto dát v rámci rasy je väčší alebo rovný ich medzirasovému rozptylu sa mylne interpretoval a absencia genetickej odlišnosti medzi rasami. Viditeľné rozdiely sa vysvetľovali odlišným prírodným a sociálnym prostredím. To by si sa čudoval, aké granty a aký spoločenský status získali autori.
Keď sa však sústredíš na konkrétne sekvencie, uvidíš iný pohľad. Najmä na tie podmieňujúce abnormálne chovanie. Musel by si sa zahĺbiť do tajov matematickej štatistiky, aby si pochopil prečo je to tak. Skús získať grant, alebo uverejni prácu na túto tému a uvidíš, aký "spoločenský status" získaš. :-D A veľmi rýchlo sa dostaneš k téme, ktorá ťa teraz evidetne pohltila - k imigrácii! :-D

Almos Koppany

niečo na obecnejšiu tému ponúkam nasledovné:

Rozhovory s Bohom
V nakladateľstve TRITON vyšla v roku 2008 vynikajúce kniha
Marius Romme a Sandra Escher
„Hlasy“
http://www.martinus.sk/?uItem=53153
Keď si ju prečítate, prečítajte si všetky tri diely
http://www.martinus.sk/?uItem=145695
Rozhovorov s Bohom od autora Neale Donalda Walscha.
A aby ste mali úplnú predstavu,
https://sk.wikipedia.org/wiki/Zjavenia_Panny_M%C3%A1rie_v_Litmanovej
http://litmanova.info/1995.htm

V knihe „Hlasy“ sa dočítate, (nemal by som doslovne citovať) že v krajnom strese, v strachu a emocionálnej búrke sa môže stať, že a teraz zacitujem zo svedectva detí z Litmanovej
Ivetka Korčáková, nepochybne najinteligentnejšia z detí to popísala takto
http://zjeveni.cz/ivetka_zjeveni_marie_litmanova.php
Autori knihy „Hlasy“ spozorovali, že takýto príbeh má spoločnú schému:
strach->podivný hluk->sluchové a vizuálne halucinácie.

Jeden z géniov psychiatrie C. G. Jung zaujal k problému existencie Boha postoj (s ktorým osobne súhlasím, ale to nie je dôležité) že ide o fenomén ľudskej mysle a ako to taký je prístupný vedeckému skúmaniu. Dokonca uznával náboženstvo pre jeho psychoterapeutickú hodnotu!

Moderná katolícka teológia sa stavia k možnosti priameho rozhovoru s Bohom v takomto antropomorfnom zmysle veľmi opatrne. Ak dôjde k podobnému fenoménu, prakticky sú veľmi blízko k postoju Junga a snažia sa z tohto dialógu odseparovať tie antropomorfné prvky.

Je tu obrovské riziko, že ako to je napr. v spomenutom životnom príbehu Neala Donalda Walscha si autor urobí z podobného rozhovoru celoživotný kšeft a stane sa novým Poslom Božím – Majiteľom pravdy a jeho Veľkým námestníkom Zemegule.

Samozrejme takéto príbehy znejú ateistom ako rajská hudba. Ich časť zacíti príležitosť a snaží sa zneužiť fenomény ľudskej mysle na svoje ciele.

Vieru v Boha nepovažujem za duševnú chorobu. Na rozdiel od naivných interpretov genetiky si nemyslím, že človek je determinovaný iba génmi. Genetika sa stala pre šarlatánov ďalším úrodným poľom, kde paberkujú väčšinou dávno odhodené prekonané plody a používajú ich na svoje špinavé ciele. Nie je teda determinovaná ani geneticky.

Ak pocítite potrebu rozhovorov s Bohom, buďte veľmi opatrní. Ak Vám ju sugeruje niekto iný a nevychádzala to iba z Vášho vnútra, okamžite brzdite. Ocitli ste sa na veľmi nebezpečnej pôde! Vo Vašom nevedomí/podvedomí sa nachádzajú veľmi nebezpečné fenomény, ktoré zdravý človek používa iba zriedka a nepriamo.

Otvoriť bránu, firewall, to nie je hra pre amatérov!

Almos Koppany

v Bratislave minimálne v jednej ambulancii vysveľuje námestník Boha psychiatrovi svoje poznatky z pravidelných dialógov (Pod lampou) s Bohom. Naozaj by som bol zvedavý na Tvoju empatiu, keby si mala možnosť počúvať tie jeho pravdy a vidieť tú spúšť, akú urobili v jeho bezprostrednom okolí. Teším sa Tvoje nehnusné dobré slovo ...

Na Internete máš možnosť stiahnuť si v .pdf knižku od nebohého prof. Žuchu. Dočítaš sa v nej, akí sú psychiatri už vyhorení z toho, že počúvajú stále tie isté príbehy a z tej bezmocnosti, že nedokážu trpiacim ľuďom pomôcť.

Almos Koppany

Ak počuješ lož, je morálnou povinnosťou ozvať sa! Minimum čo možeš urobiť je vysmiať sa jej autorom. Nemám moc niečo zakazovať, ani by som to nikomu neradil.

Mali ste niekedy vo svojom okolí (rodina, kamarát) obeť nejakých bludných predstáv? Viete si predstaviť akú spúšť dokáže takto postihnutý človek urobiť vo svojom okolí?

Tolerancia je krásna vlastnosť Slováka, ale mala by mať svoje hranice. Ľudí s klasickými infekčnými chorobami izolujeme a ak neposlúchnu, trestáme ich. Myslíte si že psychické infekcie nie sú infekčné a sú neškodné? Začnite sa viac interesovať o svoje okolie!

Jestvuje množstvo diagnostických systémov duševných chorôb. Majú svoju evolúciu ale ak sa v niečom zhodujú tak v tom, že človek ktorý sa začne považovať za námestníka Boha na zemi a vedie s ním denne obojstranné dialógy, taký človek trpí na jednu špeciálnu vetvu celej rodiny chorôb, ktoré nazývame schizofrénie. Majú svoj vývoj v čase a koniec je strašný!

"Nechajme to dozrieť samé."

Nakoľko sa nepovažujem za spasiteľa ľudstva a dokonca ani Slovákov :-D asi mi nič iné neostáva. Začal som pátrať na Internete a čím viac čítam o tejto psychickej lepre, tým viac mi to smrdí FSB. Nemyslím si, že táto zbraň hybridnej vojny by mala na Slovensku charakter ZHN! :-D Na to sme Slováci príliš prízemní (v tom dobrom slova zmysle). Ale môže mať rádovo desiatky až stovky obetí.

"Sú tam desiatky,možno stovky hodín práce,prekladov,kedy to robia a možno aj zadarmo.Sú to predsa neznámi ľudia,viem,že chodia aj sem a tu si prečítajú také hnusné slová,ako si napísal."

Možno som až moc empatický, lebo poznám potencionálne následky. Varoval som, umývam si ruky ako Pilát, nebudem viac špiniť Slovensko svojimi hnusnými slovami. Vina padne na tých "tolerantných a empatických", ktorí ma zastavili. Nakoľko si nenamýšľam, že som majiteľ pravdy, ani spasiteľ a už vonkoncom nie námestník Boha a nevediem s ním dialógy,

"... fiat voluntas tua sicum in coelo, et in terra."

Len aby to nedopadlo s niektorými tolerantnými empatikmi takto:

http://www.tvnoviny.sk/domace/1695125_zivot-je-smrt-stan-sa-vola-bozia-z...

Almos Koppany

nazvať nejaký výplod pseudovedy "Úplne najdostatočnejšia teória všeobecna"? Áno mám problém, s podobnými podvodníkmi čo vrámci boja proti iným podvodníkom ponúkajú smiešny ezoterický guláš.

Almos Koppany

môžeme spustiť osobitný humoristický blog s názvom
"DVTR - Scientologógia prevarená postsovietskymi pseudovedcami na ezoterickú sračku"

alebo Z hovna bič neupletieš!

http://mattstone.blogs.com/.a/6a00d8341bffb053ef01bb0809716a970d-pi

Stalin prehlásil, že kybernetika je buržoázna paveda, ktorá tvrdí že počítač dokáže nahradiť človeka. Sovietsky postmarxistickí teo-rectici riadenia dospeli dialekticky k záveru:

"Človek je dvojkanálový informačný systém, v ktorom prebieha neustála obnova informácii na 2 úrovniach:
genetickej – genetický kód, ako nositeľ v dnešnom ponímaní fyzickej, viditeľnej časti danej osoby.
negenetickej – psychika (vedomie + podvedomie) charakterizovaná kultúrou, v ktorej sa osoba nachádza."

"Aké ruské!" povedala by poručík Susan Ivanova a dodala by:
" I know, I know. It's a Russian thing. When we're about to do something stupid, we like to catalog the full extent of our stupidity for future reference."

Ale v rámci DVTR ponúkajú aj inú definíciu:

"Človekom je osoba žijúca v neustálom dialógu s Bohom. Snaží sa neustále zvyšovať Mieru chápania chodu vecí a cieľov HNR, s vôľou zameranou na kooperáciu pri napĺňaní týchto cieľov. Vníma seba ako námestníka Boha na zemi."

A aby sme to doplnili ponúknem ešte jednu definíciu:

HNR - Hierarchicky nejvyššie riadenie - priblíženia sa k objektívnej realite.

Je to naozaj "Veľký námet na premýšľanie" - 3 až 5 strán za deň a navyše opakovane ...

Možno títo páni naozaj vnímajú "seba ako námestníka Boha na zemi". Možno naozaj prežívajú intenzívne dialógy s Bohom. V každej psychiatrickej ambulancii majú bohaté skúsenosti s najmenej tuctom takto osvietených ľudí. Alebo táto partička pseudovedcov má iba za cieľ, aby ste začali vykonávať podobné duchovné cvičenia. :-D

Almos Koppany

na stránkach http://www.koncepcia.eu/. Urobil som si záver, že je to sovietskou ezoterickou pseudovedou prevarená scientologická sračka, určená na osprosťovanie Slovanov. Inšpirovaní tým, ako L. Ron Hubbard zkurvil Freuda rozhodli sa, že pridajú k tomu ešte informatickú systémovú pavedu a slovník, aby takto zmodernizovali jeho Dianetiku. Je iba otázkou času, kedy a ako začnú vytĺkať z ľudí peniaze. Ak sa tak nestane potom je jasné, že ich financuje FSB.

Začať vecne argumentovať proti takej obrovskej mase sprostostí je veľmi obťiažne. Na každú kapitolu týchto naivných (?) hlúpostí by bolo treba napísať najmenej 3 vysvetľujúce, kde by si musel najprv definovať reálny stav vedy a potom vysvetlovať manipuláciu autorov a ich ciele.

Už len stránka http://www.koncepcia.eu/pouzivana-terminologia/
dokáže človeka doslovne skoliť, definície typu

"História = h-is-tória = korporátne umenie interpretácie dejinných faktov subjektom riadenia vzhľadom na objekt riadenia."

Takáto k-oko-tina (okatá kok-otina) je priehľadná ako sklo - predpokladá apriori postoj a k definovanému pojmu a pomocou úžasných ruských teórií riadenia (v praxi ale nedokázali riadiť ani mestké hajzle) osprostiť svoju obeť pseudomodernou terminológiou. Mohol by som pokračovať riadok po riadku, ale stojí to vôbec za námahu?

Almos Koppany

Nevyzerajú, on je perfektne vyškolený spravodajský dôstojník a sovieti boli v ideologickej kampani teoreticky veľmi dobrý - až na to, že keď malo prísť na realizáciu teórii vo veľkej politike narazili na stranicke elity - senilné ÚV.

Andropov sa z nich išiel niekedy zblázniť a Gorbačov radšej zavrel krám - už sa s tým nedalo nič robiť! Bol na túto tému krásny seriál ruskej TV - "Brežnev" - treba si ho pozrieť! Podľa mňa autorom bol šéf Leonidovej ochranky. :-D

Almos Koppany

"DVTR a KOB nie je ničím iným než koncepciou."
Persuázia - nazvime to veda o presvedčovaní :-D - pozná jeden princíp
(mimochodom Sovieti sa ňou zaoberali veľmi intenzívne, to je náhodička :-D)
- nájdi spôsob, ako presvedčíš svoju obeť že sama prišla na to, čo jej sugeruješ.

Jezuiti to praktizovali už dávno. Ich duchovné cvičenia sú RIADENÁ autosugescia. Ruská postmarxistická ezoterická pseudoveda zaodela tieto prastaré metódy do nového "vedeckého" šatu.

Som realista, iba málo ľudí má čas, schopnosti a prostriedky zaoberať sa vytvorením si panciera chrániaceho pred podobnými brutálnymi manipulátormi. Preto si z nich robím srandu kde môžem, lebo výsmech je strašná zbraň! :-D

Almos Koppany

Po krachu komunizmu masa darmožráčov profesionálnych marxistov leninistov z obrovských naničhodných výskumných ústavov nemala čo robiť. A preto sa preladila na novú, ezoterickú vlnu. Ale to komunistické inžinierstvo ľudských duší im ostalo zažraté pod kožou a preto použijúc Cicovu terminológiu "snívanú svoje vlhké sny" o tom, ako budú za pomoci svojej pseudovedy ovládať svet.

Almos Koppany

s vlastnou predstaviu. Klasika, je to osvedčená metóda satanskej komunikácie každého fanatika.
Nik netvrdil, že Slovák je Nadčlovek. Stále sa pohybujeme na úrovni štatistického priemeru. O vlhkých snoch KSB sociálneho inžinierstva by sa dalo písať veľmi dlho ... :-D

Pláton inšpiroval už niekoľko generácií inžinerov ľudských duší, majiteľov pravdy (Ja som cesta, pravda i život ... originalita 0,00 prd). Elity, ktoré svojimi viac alebo menej "duchovnými cvičeniami" skončili ako banda násilníckych bláznov (jezuiti, SS, komunisti) - jednoducho predstava nomenklatúry riadiacej blbý národ historicky nikdy nefungovala.

Realita je taká, že 95% ľudí jednoducho bojuje o svoje prežitie (samozrejme každý z nich má inú predstavu, čo to "prežitie" znamená) a nemá čas na čítanie hlbokých myšlienok napriek reklame typu:
"Po prečítaní a spracovaní tohto dokumentu podvedomím, bude miera chápania prebiehajúcich procesov v prírode a spoločnosti danou osobou postupne vyššia, ako miera chápania globálnych „elít“, manažmentu firmy kde pracuje, politikov európskeho “formátu“, slovenského, či lokálnych samospráv."

Položím jednoduchú otázku - naozaj si myslíš, že tie Tvoje "globálne elity" chápu čo robia? :-D

Obávam sa, že autori myšlienok
http://www.koncepcia.eu/pouzivana-terminologia/

nechápu sami seba a neostáva mi iné iba odporučiť aby si doštudovali filozofiu a psychológiu.

Almos Koppany

Ideš rozvracať niečo, čo už je dávno rozvrátené. Aby si sa z toho čo uvidíš nepozvracal! :-D

Áno, pôvodne bola predstava že Sionisti morálne rozložia svet a oni zostanú Tí nepoškvrnení!

Aký je výsledok? Vytúžená "Zem zasľúbená" je plná nenávisti, Semiti sa medzi sebou mlátia ako nepríčetní. Čitaj častejšie
http://www.jerusalemonline.com/
a polož si otázku - Chcel by som žiť v takom štáte? Zlaté Slovensko!
Uvedom si, ako hlboko zasiahol morálny rozvrat komunitu Židov v USA. Madof, chodiaci do synagógy a tváriaci sa ako filantrop v skutočnosti okradol ješivu a pamätník holocaustu. Ako vyzerá ich "umenie"? Naše skutočne slovenské je priam vzor čistoty! Aká je rozvodovosť, stav rodiny v tejto komunite? Zlaté Slovensko!

Morálny rozklad ktorého sa stali najväčšími propagátormi (napr. Ayn Rand), zasiahol predovšetkým ich! Krajina, ktorá ich prichýlila a najviac podporuje, je zachvátená morálnou rakovinou apokalyptických rozmerov. Čo chceš rozvrátiť - imitovanú lesbickú lásku medzi Madonou a Britney Spears? V USA už ani buzeranti nie sú to, čo bývali ... :-D Čo chceš huckať, potrebuješ huckať islamistov proti buzerantom z Charlie Hebdo?
http://freebeacon.com/wp-content/uploads/2015/01/charliehebdo-540x342.png
Čo už dokážeš dodať k tomuto
http://www.veteranstoday.com/wp-content/uploads/2015/01/charlie-hebdo-65... ?

Treba sa skôr zamyslieť ako založiť štát na Slovensku, lebo toto čo tu máme je založené aj vďaka našim "kresťanom" na veľmi vratkom základe.

Sionisti zosnovali také sprisahanie, že mu nakoniec ani sami nerozumejú a tak sa im podarilo načúrať si na hlavu.

http://i.huffpost.com/gen/2462932/thumbs/o-VEILED-570.jpg

Urobme si vlastné sprisahanie, Slovákov so slamou v topánkach! :-D Naučme sa niektoré metódy a využime ich vo vlastný prospech!

Almos Koppany

"Proste ešte stále nám trčí slama z bot ..."

Vieš čo, ak si mám vybrať medzi národom ktorému trči slama z topánok a národom ... a teraz radšej nešpecifikujem, stačí sa pozrieť okolo seba, tak je mi Slovák ďaleko sympatickejší.

S jeho priamočiarou sedliackou logikou a rozvážnosťou, ktorú jeho hysterické okolie považuje za zadubenosť, jeho vrodenou ahinsá/ahimsa/ahimsá - neubližovaním a neodporovaním násiliu ... atď.! Lebo štatisticky väčšina Slovákov si stále uchovali tento model chovania a je to model, ktorý mu umožnil PREŽIŤ tie najväčšie hurikány pomerne slušne a s podľa možností najmenšími škodami.

Hrdo sa hlásim k mojej zadubenosti, ktorá nemieni meniť svet. Z jednoduchého dôvodu - vychádza to z reálneho ocenenia našich možností.

Teraz nastal okamžik, kedy sa krásne odhaľuje mentalita národov v Európe! Stačí sa pozerať okolo seba!

Za posledných 25 rokov nikomu nevadili sociálne rozdiely na Slovensku, ľudia mrzli a umierali na následky podchladenia, úžerníci prenasledujú penzistov, nevieme sa postarať o siroty... atď..

A odrazu ľudia, čo vytvorili tento systém sa rozhodli, že budú solidárni s celým svetom a len preto, aby zamaskovali katastrofálne výsledky svoje vojenskej, ekonomickej a sociálnej politiky začali osprosťovať cez médiá solidaritou bez hraníc! Slovensko podľa týchto hlásteľov morálky má investovať 3x toľko do sociálene a kultúrne obtiažne adaptabilných islamských dezertérov v porovnaní s našimi sociálne odkázanými spoluobčanmi.

Ak by niekto premenil ten Gabčíkovský koncentrák na sirotčinec pre 1500 deciek zo Slovenska ale aj zo Sýrie, iba málo Slovákov by protestovali. Nie, my tam budeme kŕmiť dezertérov, čo odmietli brániť svoje rodiny a čakajú, že v ich domovine pôjdu za nich bojovať "križiaci".

Prepáčte, ale ja sa nedám poučovať o solidarite od moralistov model majiteľka sociálenho bytu a politická mŕtvola.

A už vôbec mi nebude vadiť mudrovanie hysterických falošných "nadľudí" z nášho okolia. Nenasadím si ani jarmuku, ani fez, ani burku, nebudem sa po zemi váľať v kŕčoch rusofóbie, islamofóbie ani antisemitizmu. Keď ma dokážu niečo PRAKTICKÉ tieto národy naučiť, tak sa poučím, ale pchať sa im do zadku ako to robí užerník scientologický Clear nemienim. Tak si predstavujem národnú hrdosť

JA SLOVÁK SO SLAMOU V TOPÁKACH!

Almos Koppany

Vieš ako by to dopadlo? Maximálne pol roka u nich doma, potom vytriezvenie a imigranti by boli hodnený na krk štátu - teda aj Tebe!

Almos Koppany

Hlúpa komsomolska oportunistka, ktorej dovolili hrať sa na svetovú političku. Dzurinda v sukni, nič viac.

Princíp je rovnaký - hlupák oportunista bez charakteru je POUŽITEĽNÝ!

Almos Koppany

a je ho škoda. Ale princíp bol ten, že sa nehral na černocha. Keď sa hrajú takto Indovia (alebo Slováci), je to hrozná zábava.

Almos Koppany

https://www.youtube.com/watch?v=O8TmYK0qKDM

Všimni si, čo tam vyvádza ten bubeník - to čistá Suni Dhol music ... :-D - porovnaj to s nasledujúcou ukážkou

Almos Koppany

Na 90% ide o zbabelých dezertérov a kriminálne živly, ktoré dokážu utiecť z potápajúcej lode ako prví!

Almos Koppany

"Liptovská povaha". Jozef Lénart a jeho politická kariéra je krásny reprezentnant. Ešte aj oportunistovi Husákovi liezol na nervy ...

"My sme takí malí,tichí,veční." - presne! :-D Moja stará mama mala termín "voš pod chrastou". :-D

Almos Koppany

Slováci ale nechápu ani mentalitu iných Slovanov, je dobré poznať názory Semitov na Slovákov aby sme pochopili prečo je tomu tak!

Slovanská vzájomnosť sa nám nádherne prezentovala vo V4 a politika Čechov a Poliakov veľmi pekne prezentovala tieto rozdiely. Je interesantné že aj väčšina Rusov aj Semitov pozerajú na Slovákov s ďaleko väčšími sympatiami ako na Čechov a Poliakov!

Sme malá krajina a naše myslenie tomu zodpovedá. Našou taktikou je prispôsobiť sa okolnostiam a neodporovať okupantom. Ale na veľké počudovanie dokážeme meniť myslenie väčšiny okupantov podstatne efektívnejšie ako Česi a Poliaci. Začalo sme takto pôsobiť na Maďarov - náš vplyv na sv. Štefana bol zásadný a tento neskôr kresťanský svätý sa dostal k moci vďaka Slovakom. Koppany (Kopáň) :-D bol hunský pohan, nezvládnuteľný pohanský barbar a bez našej podpory by sa kresťanstvo v Maďarsku nepresadilo. Maďari to neradi počujú, ale je to jednoducho overený historický fakt.

Nie sme národ veľkých gest, hystéria a náboženský fanatizmus sú väčšine Slovákov cudzie. Preto ťažko pochopíme mentalitu vzájomne sa mlátiacich nepodarených Abrahámových synov a keď sa o to pokúsime, výsledkom je strašná naivita!

Ako nádhernú ukážku hlúposti niektorých Slovákov uvediem dva úžasné exempláre:

Predseda Zahraničného výboru Národnej rady SR František Šebej
http://tv.hnonline.sk/rozhovor-tyzdna-147/demokraticka-a-stabilna-syria-...

Keby ste ho poznali osobne, tak poviete fajn inteligentný správny chlap. Ale keď Slovák s jeho "malým myslením" začne mudrovať o veľkej politike, Semiti sa idú popukať od smiechu a Rusov ide trafiť šľak!

Druhá ukážka
Politická mŕtvola Magda Vášáryová
https://www.youtube.com/watch?v=nSjjkjK1HU0&feature=youtu.be&t=27

Afektovaná hysterka ktorej politika udrela na mozog začína meditovať o morálke a filozofii. A zase tu máme problém s našim "malým myslením" - problémy ega a hormonálna nerovnováha spôsobujú, že zdravý rozum pri vyjadrovaní sa k náročným témam sedí v kútiku a iba dodatočne bude vysvetlovať, čo nekontrolované emócie napáchali - vyvádzali na obrazovke!

Paradoxne si ale myslím, že nie My by sme sa mali učiť, ale väčšina Európanov by sa mal učiť od Slovákov naše "malé myslenie"! Stačí porovnať následky najväčších katastrof I. a II. svetovej vojny a komunizmu na území Slovenska a v okolitých štátoch. Slovensko je "oko hurikánu" a príčinou je naše "malé myslenie"!

Ťažko definovať Slováka, lebo sme väčšinou obrovsky zbastardený tým, ako sa Slovenky párili s okupantami. Ale je ti asi nejaký "Genius loci", alebo je to prírodou, alebo je to kombinácia génov, memov a kultúry, ale som rád že som Slovák a s údivom hľadím, ako vyvádzajú naši Slovanskí bratia a nepodarené Abrahámove deti. Ak by som najradšej vystaval okolo Slovenska taký plot, aký postavili v Izraeli a tvrdím, že čím bude na Slovensku menej imigrantov tým lepšie, nech to niekto nazve xenofóbiou, je mi tu jedno. Ľudia ktorí pracovali v krajinách nepodarených potomkov Abraháma (a je ich pomerne veľa!) mi dajú za pravdu.

Bola by škoda pre Európu, keby sa táto naša špecifická mentalita rozplynula v nejakej unifikovanej Európe junkerov Junckera a všetkých tých bláznov, čo sú tam teraz u vesla.

Mám "malé myslenie" a som na to hrdý! :-D

Almos Koppany

http://www.jerusalemonline.com/news/middle-east/the-arab-world/syrian-li...
a pre orientáciu
https://en.wikipedia.org/wiki/Free_Syrian_Army
aby som zaklincoval úvahy Slovákov o veľkej politike! :-D

Keď počujem pojem "liberálna opozícia" v Sýrii, idem sa počúrať od smiechu. To dokážu používať "Slováci" ako Duleba a Tkačenko pri svojich hlbokých geopolitických úvahách! :-D

Almos Koppany

http://www.buffed.de/Er-ist-wieder-da-Film-260896/Videos/
a komentár k nakrúcaniu
http://www.theguardian.com/film/2015/oct/06/hitler-look-whos-back-direct...
Citujem:
"“Our idea was to find out how people react to Hitler today, and to his ideas and to ask does he have a chance nowadays,” director David Wnendt told the Guardian. His conclusion? “Unfortunately yes.”" :-D

Almos Koppany

Niektoré scény (a vraj tie najlepšie! :-D) sa nakrúcali medzi Nemcami na živo (dnes) A FUNGOVALO TO!
http://www.buffed.de/Er-ist-wieder-da-Film-260896/Videos/4-Teaser-ueber-...
Až do 00:00:20, potom 00:00:35-40 ; 00:00:45-50 ; neúčinkovali herci, ale dnešní Nemci natočení bez ich vedomia a pokiaľ poznám právne pomery, po poskytnutí finančnej náhrady súhlasili s použitím záberov, kde obdivujú Hitlera! Filmári doviedli pôvodnú predlohu ad absurdum a satiru umiestnili do reality, ktorá prekonala pôvodnú satrickú predlohu!

Almos Koppany

z článku:

"It is Freud in action: Mr Erekat perfectly explained the purpose (in fact, the only purpose) of the Palestinian state. In contrast to them, Kurds are distinct people, with their own language and culture. Now they are valiantly resisting ISIL and succeed where Iraq government troops are cowardly fleeing, abandoning military hardware supplied by US."

Má to výhodu, že ma nik nemôže obviniť z putinovskej propagandy, ale ja naopak môžem zahájiť obranu pomocou automatickej brokovnice značký "Antisemith & Wesson"! :-D

Všetky strany chápu problém rovnako (!), vrátane tej Izraelskej :-D a projekujú svoje nevedomé motívy na svojich súperov.

Bašir Asad je tou skutočnou obeťou konfliktu v Sýrii, nechcel a ani pôvodne nemal vládnuť! Slovenský lekár, ktorý ho pozná osobne tvrdí, že to bol inteligentný mierny pán, čo bol odhodlaný vládnuť kultúrnymi prostriedkami. Ale vysadol na tigra (besného, krutého) a musel jazdiť podľa pravidiel, ktoré neurčoval on, ale jeho súperi.

Ak Putin tvrdí, že práve podpora Baššára Háfiza al-Asada je cestou k mieru, vie o čom hovorí. V tejto krajine pracovalo a žilo veľa Rusov (a aj Slovákov!), poznajú tamojšie pomery lepšie ako CIA.

Odporúčam pozorne sledovať postoje Izraela v tomto konflikte, majú veľmi dobré informácie Who is Who v tomto konflikte. Keď si urobíte jednoduchý prienik ruského a izraelského postoja, dostanete sa veľmi blízko pravde.

Almos Koppany

Mám to s politicky korektného zdroja Jerusalemonline :-D
http://www.jerusalemonline.com/news/middle-east/the-arab-world/plo-oppos...
Citujem:
“Kurdish independence would be a poisoned sword against the Arabs.” - autor výroku je PLO Secretary General Saeb Erekat !
V tomto regióne poriadok nikdy nebude, "jedovaté meče" nezávislosti tam trčia zo všetkých strán. Prečítajte si aj komentáre, ich autori žijú v regióne a vedia s kým majú česť, (ak aj my vieme zase svoje o autoroch :-D).

Almos Koppany

Najmä ak poznám názory väčšiny Nemcov, ktoré povedia iba vtedy, keď sú si istí že ich zdieľate ... :-D

Almos Koppany

Podobne ako pri vnímaní obrazu, tak aj pri vnímaní hudby pracujeme so šablónami. A podobne ako pri vnímaní schématických obrázkov sa nám vyvolávajú emocionálne nabité asociácie - engramy. Nie je to iba kultúrny kontext! Výskum problému je naozaj v plienkach.

"černošský hip-hop nechápem" - nechápu ho ani naše pubertálne opice! Stačí sa pozrieť na to, ako neprirodzene pôsobí slovensky spevajúci chujko, hrajúci sa na černocha. Gestá nemajú ten ich pôvodný zmysel z čierneho pouličného gangu, chýbajú ostatné komponenety neverbálnej komunikácie, hlasový prejav je neprirodzený až trápny.

Krásny kultúrny a veľmi prirodzený mix je napríklad:
https://www.google.sk/#q=eliane+elias&tbm=vid

Almos Koppany

Vypočujte si
http://www.thesufi.com/sufimusic.html
Psychológia účinku hudby je fascinujúci problém. Nie je to Richard Wagner :-D, ale aj táto hudba má niečo do seba.
---
Richard Wagner, to je téma na diskusiu!
---
Treba si prečítať
http://www.martinus.sk/?uItem=18207
až potom človek pochopí o čom jej jeho hudba.

Almos Koppany

Včera bola u Havrana ďalšia zo série objektívnych :-D diskusií

Ako oponenta imigračnej politiky si pozvali Daga Daniša. Správny Slovák musel od radosti vzdychať, lebo naša najväčšia radosť je škodoradosť. Dagovi nechali vyžrať klasickú liberálnu polievku – presilovka proti dvom utáraným demagógom odtrhnutým od reality.

Z akýchsi záhadných dôvodov zavolali do diskusie Erika Taberyho, šéfredaktora časopisu Respekt, ktorý v ČR už dávno stratil rešpekt väčšinovej spoločnosti a má ho akurát u kaviarenských povaľačov pravdoláskarov. Druhým diskutujúcim bol sociológ Michal Vašečka, financovaný cez granty EÚ.
https://www.muni.cz/people/6679/cv
Ak si pozriete podrobne jeho profil, okamžite pochopíte kam zákonite musela smerovať diskusia.

Daniša veľmi primitívnym spôsobom obhádzali skutočnými perlami ducha!

Treba si pozrieť reprízu, naozaj to stojí za to a pobavíte sa! Dozviete sa úžasné informácie! :-D