sémantika

sémy, koncepty, jazyk, myslenie

        všetky texty                                      -->iba úvahy