O nadhľade

 

 

V posledných tisícročiach sa externé možnosti ľudstva značne rozšírili. Nastal stav, že človek ovláda viac svoje okolie, ako sám seba.

 

Výsledkom je nekontrolovaná expanzia a spotreba. Hodnotový sytém zdegeneroval do vzývania konzumu a do absurdnej predstavy trvalého rastuSystém hovorí o výrobe, ale nie je tvoriaci, je naopak ničiaci.  Miznú nenahradteľné zdroje Zeme: nerastné, biologické, genofond, a to aj ľudský

 

Moc vlastnia  korporátne a bankove mafie. Táto plutokracia považuje človeka za domestikované zviera a pre udržanie svojej moci podporuje jeho morálnu slabosť, zbabelosť a toleranciu zla. Používa masmediálné pavučiny, politickú totalitu, revolúcie a vojny.

 

 

 

 

 

 

témy

- vedomie       gnóza, veda a kultúra v širokom zmysle slova
- moc               formy spoločenskej moci
- kulty             mocenské kulty a ich odnože
- história         základný zdroj antropologickej vedy
biopolitika    biológický determinizmus a rasový racionalizmus 

geopolitika   geografické a globálne faktory 

 

 
 
 

logo:

Abstraktná symbolika mysliacej štruktúry.

Horný kruh je nekonečná periférna myseľ, pod ňou je kruh jadra vedomia, ústiaci do dlhej externej osi.

Pozitívum mandaly je zdôraznenie ťažiska, jadra, z ktorého vychádza energia hore aj dole. Takéto správne zobrazenie formy dodáva základne predpoklady - rovnováhu a silu. 

 

 

 ( obrázok v originále je označovaný ako valkýra, toto je pretransformovanie jeho obsahu)