O nadhľade

V posledných storočiach sa možnosti ľudstva značne rozšírili. Ale človek ovláda viac svoje okolie, ako sám seba.

Výsledkom tohto rozporu je nekontrolovaná spotreba a expanzia  ľudskej populácie. Systém hovorí o produkcii, ale nie je tvoriaci, je ničiaci. Miznú nenahradteľné zdroje Zeme, mizne genofond, a to ako rastlinný a zvierací, tak aj ľudský.

Ľudstvo ignoruje prírodné zákonitosti, vrátane svojich genetických daností . 

 

V bahne abnormálnej  spotreby vznikli nádory korporátnych a bankových mafií. Hodnotový sytém zdegeneroval do nezmyselnej predstavy trvalého rastu a vzývania konzumu. Rozmohlo sa zbabelé tolerovanie nízkosti.  Plutokracia považuje človeka za spotrebný materiál a pre udržanie svojej moci používa masmediálné lži, politickú totalitu, opakované revolúcie aj vojny.

 


 

 

 kozmos nadhlad