O nadhľade

 

V posledných tisícročiach sa externé možnosti ľudstva značne rozšírili. Nastal stav, že človek ovláda viac svoje okolie, ako sám seba.

 

 

Výsledkom je nekontrolovaná expanzia a spotreba. 

Hodnotový sytém zdegeneroval do vzývania konzumu a do absurdnej predstavy trvalého rastu

Systém hovorí o výrobe, ale nie je tvoriaci, je naopak ničiaci.  Miznú nenahradteľné zdroje Zeme: nerastné, biologické, genofond, a to aj ľudský

 

 

Moc vlastnia  bankové a korporátne mafie.

Táto plutokracia považuje človeka za domestikované zviera a pre udržanie svojej moci podporuje a zámerne šíri jeho morálnu slabosť, zbabelosť a toleranciu zla.

Na to používa sústavu mýtov, masmediálné siete, politickú totalitu, revolúcie a vojny.

 

 

 

 

 

 

témy

- princípy       základné faktory evolúcie sveta, filozofie, psychológie
georealita    geografické faktory, stav zeme, energie a zdrojov, biodiverzita

- antropológia        ľudstvo - genetika , história a súčasný stav

- kulty             podstata spoločenkej moci, základné mocenské kulty súčasnosti na Západe

- súčasnosť     aktuálne udalosti boja o moc v rôznych oblastiach

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Poznámka k logu:

Obrázok je označovaný ako valkýry, je chápaný ako dve valkýry proti sebe.

Ja v tom vidím mysliacu bytosť.

Horný kruh symbolizuje periférnu myseľ, v stredeje jadro vedomia, ústiace do dlhej externej osi.

Pozitívum mandaly je zdôraznenie ťažiska, z ktorého vychádza energia hore aj dole. 

Proste sa na to dobre pozerá :) Je to mandala, posiluje to :)