O nadhľade

 

V posledných tisícročiach sa externé možnosti ľudstva značne rozšírili. Nastal stav, že človek ovláda viac svoje okolie, ako sám seba.

 

Výsledkom je nekontrolovaná expanzia a spotreba. Hodnotový sytém zdegeneroval do vzývania konzumu a do absurdnej predstavy trvalého rastuSystém hovorí o výrobe, ale nie je tvoriaci, je naopak ničiaci.  Miznú nenahradteľné zdroje Zeme: nerastné, biologické, genofond, a to aj ľudský

 

Moc vlastnia  bankové a korporátne mafieTáto plutokracia považuje človeka za domestikované zviera a pre udržanie svojej moci podporuje a zámerne šíri jeho morálnu slabosť, zbabelosť a toleranciu zla. Na to používa sústavu mýtov, masmediálné siete, politickú totalitu, ale aj revolúcie a vojny.

 

 

 

 

 

 

 

 

Okrem niektorých základných princípov a histórie nám z textov vyšli štyri základné problémy či hrozby:

 

- globálny prírodný kolaps, vyčerpanie zdrojov dostupnej energie, genocída živočíšnych druhov

 

- preľudnenie: exponenciálny nárast ľudstva, z toho vyplývajúci jeho genetický úpadok a beznádejné ničivé migrácie

 

- kulty:  trvajúca moc kultov a vznik neoverzií, ich vzájomný boj a fatálne dôsledky

 

- plutokracia: spoločenský systém podmienený industriálnym šialenstvom a natlačením ľudí v mraveniskách, založený na fiktívnej hodnote peňazí

 

 

Na záver sú v hlavnom menu zozbierané prejavy dôsledkov týchto problémov - teda rôzne konflikty a vojny.

 

 
 
 
Ako doplnok ponúkame spracovanie a preklady niekoľkých základných klasických svetonázorových textov: Tomášovo evanjelium, Tao te ťing a Aštavákra gíta.