O nadhľade

V posledných tisícročiach sa možnosti ľudstva značne rozšírili. Ale človek ovláda viac svoje okolie, ako sám seba. Výsledkom tohto rozporu je nekontrolovaná spotreba a exponenciálný rast ľudskej populácie. Systém rastie, ale nie je tvoriaci, je ničiaci. Miznú nenahradteľné zdroje Zeme, mizne genofond, a to ako rastlinný a zvierací, tak aj ľudský.

V bahne neprirodzenej spotreby vznikli nádory korporátnych a bankových mafií. Tieto dusia spoločnosť a privádzajú ju do stavu letargie. Hodnotový sytém zdegeneroval do vzývania konzunu a nezmyselnej predstavy trvalého rastu, rozmohlo sa zbabelé tolerovanie nízkosti a podlosti. Korporácie považujú človeka za spotrebný materiál a pre udržanie svojej moci nad spoločnosťou používajú všetky možné špinavé prostriedky: despociu, revolúcie a vojny.


V rýchlo rastúcej biomase sa znižuje hustota pozitívnych elementov. Ich spojenia sú slabšie, sú ako zásadité elementy v kyselom roztoku a tak mnohí z nich pociťujú odcudzenie a nevedia sa orientovať. Títo ľudia potrebujú podporu, povedomie o vlastnej podstate, svojej minulosti a svojich schopnostiach.

Vývoj sa začína u pozitívnych jednotlivcov a následne pokračuje smerom ku spoločnosti. Pospájané body  tvoria sieť a tá postupne vytvára plošné zmeny. Tento proces tu vždy bol, je a bude.

 

 

 kozmos nadhlad