O nadhľade

V posledných tisícročiach sa možnosti ľudstva značne rozšírili. Nastal stav, že človek ovláda viac svoje okolie, ako sám seba.

 

Výsledkom je nekontrolovaná expanzia a spotreba. Systém hovorí o výrobe, ale nie je tvoriaci, je ničiaci. Miznú nenahradteľné zdroje Zeme, mizne genofond, a to aj ľudský. Hodnotový sytém zdegeneroval do absurdnej predstavy trvalého rastu a vzývania konzumu.

 

Moc vlastnia  korporátne a bankove mafiePlutokracia považuje človeka za domestikované zviera a pre udržanie svojej moci podporuje morálnu slabosť, zbabelosť a toleranciu zla, masmediálné pavučiny, ale aj politickú totalitu, revolúcie a vojny.

 

 

 

 

 

 

slovný aparát: 

nordická tradícia ( dôstojnosť, morálna prevaha, inteligencia, húževnatosť )

- kulty ( anglosionizmus, konzumizmus, plutokracia, globalizmus )

antropologický realizmus ( etnický, rasový, zdroje, preľudnenie )