komentáre

slaven1

Kuciak bol biely kôň, ho picli lebo veľa vedel. Všimli si to viacerí, tu celý článok Jany Teleki, ktorý vkladám do archívu, lebo tu bude mať dlhšie trvanie než na Eurorespekt. V článku Tekeli uvádza, že to odznelo na tlačovke 6.9.2017 (odkaz nižšie), ale ja som to na dostupných záznamoch nepočul (Vaského záznam, HN záznam).

Aktualizácia: Tekeli v článku nehovorí, že to odznelo práve na člačovke 6.9.2017. V článku uvádza iba, že na tlačovke "odznelo aj oveľa závažnejšie vyhlásenie Kočnera vo vzťahu k Jánovi Kuciakovi", nehovorí aké. Je to mútne napísané. Tekeli priamo neuvádza, kde odznela hláška "pán Kuciak, ja zistím kto Vás kŕmi informáciami". #skutokSaNestal #naVýchodeNičNieJe

Pán Kuciak, ja zistím kto Vás kŕmi informáciami

Veta, ktorá pravdepodobne spečatila osud Jána Kuciaka

Pred niekoľkými dňami polícia postúpila trestné konanie vo veci vraždy Jána Kuciaka  a Martiny Kušnírovej na obžalobu. Podľa polície je objednávateľom vraždy Marián Kočner, ktorý je v súčasnosti vo väzbe pre falšovanie a marenie spravodlivosti. Médiá opäť oprašujú vyhrážanie Kočnera novinárom na tlačovkách a jeho arogantné vystupovanie pred súdom.

Správanie obžalovaného pred súdom  

Na tzv. lavici obžalovaných, na rozdiel od zvyšku novinárskej obce, pravidelne som sedávala niekoľko rokov, takže názory a postrehy novinárskej obce ku správaniu obžalovaného sú mne osobne, slušne povedané na smiech. Osobne som nechápala obžalovaných, ktorí dokázali odsedieť takmer bez slova celý proces a počúvať všetky obvinenia na vlastnú osobu, nakoľko ja som to nedokázala. Nepamätám si situáciu, že by som, čo len jediný krát prejavila voči orgánom na tzv. výkon spravodlivosti rešpekt, prípadne úctu. Nezastavili ma ani hrozbami neprimeraných pokút, ani trestným stíhaním.

Väčšina obvinených a obžalovaných, voči ktorým boli neskôr zastavené dlhoročné konania zdieľajú môj názor, pretože na pojednávaniach sa správali podobne. Právnici zastupujúci tzv. mafiánskych bossov vysvetľujú mlčanie ich klientov tým, že sú si vedomí toho, že skutok spáchali a mlčanie je jediný spôsob ako si v danej situácii nepriťažiť.

Zároveň je potrebné si uvedomiť, že vo všeobecnosti tlačovky a prípadne napádanie obžalovaného na súdoch vníma väčšina novinárov ako predstavenie, či nástroj seba prezentácie.

Právo vyjadriť sa k obžalobe ako aj jej odôvodneniu, či navrhovať výsluchy svedkov a predkladať dôkazy, ktoré vedú k objasneniu veci je základným právom každého občana, ktorému bolo vznesené obvinenie a následne bola vec prokuratúrou po vypracovaní obžaloby postúpená na prejednanie súdu. Túto skutočnosť, podobne ako orgány na výkon spravodlivosti, musia rešpektovať aj na novinári. Bez ohľadu na to, či sa s výpoveďou obžalovaného stotožňujú alebo nie.

Kočnerova výpoveď

O výpovedi Mariána Kočnera médiá síce informovali veľa, avšak v snahe obmedziť informácie súvisiace s vecou, venovali pozornosť najmä jeho gestám a spôsobu vyjadrovania. Najčastejšie sa pohoršovali nad tým, že neprejavuje rešpekt voči prokurátorovi ani senátu ŠTS a správa sa arogantne ako na tlačovkách, ktoré v minulosti organizoval.

Marián Kočner si predovšetkým uvedomoval, že právo je na jeho strane a na pojednávaní skutočne podobne ako na tlačovkách nemal problém presne zodpovedať na položené otázky. Práve preto je z môjho pohľadu nepochopiteľné rozčarovanie novinárov z jeho výpovede.

Tlačové konferencie organizované Kočnerom

Od tlačoviek verejných činiteľov sa líšili predovšetkým tým, že rozoberal problematiku, ktorú ovládal.  Kočner detailne popisoval korupčné správanie politikov, vyvracal vyjadrenia politikov k jeho osobe adekvátnymi listinami, zverejňoval informácie o závažnej trestnej  činnosti, ktorú páchali a ich prepojenia na organizovaný zločin.

Zámerom tlačoviek Mariána Kočnera, nebolo iba obhajovať zákonnosť svojho podnikania, ale najmä poukazovať na zavádzanie občanov politikmi a systematicky obnažovať ich trestnú činnosť. V súčasnosti sú tieto tlačovky prezentované ako nástroj na vydieranie a zastrašovanie politikov a novinárov, čo však nie je pravdou.

Na tlačovkách odznelo veľa informácií o trestnej činnosti vysokopostavených verejných činiteľov, nezákonnom financovaní politických strán a listinami bolo vyvrátených množstvo nepravdivých tvrdení nielen politikov, ale najmä novinárov. Napriek zdôvodneniu a predkladania listín, ktoré vyvracali tvrdenia politikov, médiá vo svojich výstupoch paradoxne prezentovali vyjadrenia Mariána Kočnera ako klamstvá.

Vyhrážanie novinárom

Každý, kto si pozrie Kočnerove tlačovky, na ktorých sa mimochodom zúčastnil aj nebohý Ján Kuciak a prehrá si niekoľko spoločných konfrontácií s Mariánom Kočnerom pochopí, na základe otázok kladených Jánom Kuciakom, že Kočner nepovažoval Jána Kuciaka za hrozbu, ktorá by mohla akýmkoľvek spôsobom vplývať na prostredie, v ktorom sa pohyboval a už vonkoncom nie na jeho podnikateľské aktivity, či vyvodenie trestnoprávnej zodpovednosti. Paradoxne mnoho iných novinárov bezdôvodne po ňom vrieskalo, že je podvodník, ktorý patrí do väzby. Keď si Kočner uvedomil, že je objektom systematicky riadenej diskreditácie oznámil takmer kolegom, že sa bude venovať ich nerestiam, respektíve zbierať na nich špinu a v najbližších dňoch spustí portál „Na pranieri“, ktorého hlavnou úlohou bude diskreditácia novinárov a pretriasanie ich súkromia na verejnosti.

Médiá často publikujú vyjadrenie, kde sa Kočner vyhrážal, Kuciakovi, že „sa začne zaujímať o jeho rodičov a rodinu, … že ak zistí ‚akúkoľvek špinu‘, tak ju zverejní“. Kuciak v septembri roku 2017 podal na Kočnera trestné oznámenie.

Na tlačovke organizovanej 6. septembra v  2017 odznelo aj oveľa závažnejšie vyhlásenie Kočnera vo vzťahu k Jánovi Kuciakovi, ktorému médiá špeciálnu pozornosť síce nevenujú, ale s najväčšou pravdepodobnosťou bolo spúšťačom následných udalostí.

Pán Kuciak, ja zistím kto Vás kŕmi informáciami …

O Mariánovi Kočnerovi bolo známe, že pokiaľ povedal, že niečo zistí, bude iba otázkou času kedy na verejnosť preniknú mená objednávateľov finančne kvalitne zabezpečenej diskreditačnej kampane voči jeho osobe. Navyše v tom období mal spoľahlivo zistené akým zázrakom sa do jeho domu dostali monitorovacie zariadenia a nahrávky, ktorých súčasťou boli povestné raňajky zo Sulíkom. Dokonca mal aj nahrávky z obdobia, počas ktorého bol monitorovaný.

Ján Kuciak nebol hrozbou pre Kočnera, ale pre svojich informátorov, respektíve oligarchov v pozadí

Krátko po vražde Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej médiá vyzdvihovali Jánove analytické schopnosti a zdôrazňovali, že pracoval s informáciami z verejne dostupných zdrojov. Táto informácia sa nezakladala na pravde.

Už pri letmom čítaní textov zistíme, že sú v nich použité informácie zo spravodajských služieb,  paradoxne nielen zo Slovenskej informačnej služby a Vojenského spravodajstva, informácie podliehajúce daňovému tajomstvu, bankovému tajomstvu, z jednotlivých ministerstiev, informácie zo systémov v správe polície a ďalších inštitúcií, ktoré  nemôže zistiť štandardným postupom, nielen novinár, ale ani príslušník SIS. Zároveň, ak si uvedomíme množstvo informácií, ktoré údajne Ján Kuciak spracovával, nie je v žiadnom prípade možné, aby zber informácií bol riešený, jedným prípadne dvomi spolupracovníkmi.

Deň má 24 hodín

Viac hodín nemali ani dni Jána Kuciaka, ktorý okrem práce pre portál Aktuality. sk,  angažoval sa v medzinárodných organizáciách, pôsobil ako pedagóg na UKF v Nitre a v konečnom dôsledku strávil nezanedbateľné množstvo hodín presunmi.

Ani za predpokladu, že by mal Ján Kuciak prístupy ku všetkým serverom štátnej správy, nebolo možné zhromaždiť informácie, zverejnené v textoch. Zaujímavým, prvkom jeho textov boli vzťahové grafy, podobné tým,  ktoré sa v súčasnosti sporadicky objavujú pri jednotlivých menách novinárov, lustrovaných v súvislosti s kauzou Rybanič.

Tlačovka Mariána Kočnera, na ktorej  Ján Kuciak kládol Kočnerovi otázky odhalila niekoľko závažných faktov. Ján Kuciak si uvedomoval, že právne nie je možné napadnúť Kočnerove obchodné aktivity,  v súvislosti s odvedenými daňami. Nebolo možné konštatovať ani to, že krátil daň nakoľko nemal daňové nedoplatky a pokuty, ktoré boli uložené firmám, v ktorých mal účasť alebo riadil, uhrádzal Kočner bezprostredne po prevzatí rozhodnutia. Na podporu svojich tvrdení Kočner predkladal médiám adekvátne listiny a závery kontrol vykonaných daňovým úradom.

Ak skutočne vezmeme do úvahy množstvo zverejnených informácií, pozorne vypočujeme obsah Kočnerových tlačoviek zistíme najmä to, že jeho diskreditácia bola pripravená prostredníctvom troch tokov, ktoré v prípade vyhodnotenia vedú minimálne k trom trestným konaniam s trestnou sadzou doživotie. Tretí tok súvisel s pokusom spojiť Kočnera s pozemkovou mafiou a Ndranghetou, ktorý nevyšiel najmä z dôvodu, že okrem žiadosti o príspevok na rozvoj cestovného ruchu z eurofondov, ktorá bola v konečnom dôsledku zamietnutá, nemal žiadne väzby ani na Vadalovcov a ani príslušné ministerstvá.

Mimochodom, Monika Tódová sľubovala Kočnerovi doživotie už na tlačovke v roku 2017, keď voči nemu nebolo vznesené ani obvinenie a za trestné skutky, ktoré v tom čase neboli ani predmetom vyšetrovania.

Ak spätne zhodnotíme udalosti z predchádzajúceho obdobia, obvinenie Mariána Kočnera vyvoláva čoraz väčšie pochybnosti v súvislosti nielen s konaním, ktoré je voči nemu vedené vo veci tzv. televíznych zmeniek, ale aj jeho údajnej objednávky vraždy Jána Kuciaka.  Vyšetrovanie obidvoch trestných vecí, na ktorých sa mal Kočner podieľať, je sprevádzané množstvom procesných pochybení a najmä nezákonností, ktoré odporujú trestnoprávnej legislatíve.

Vráťme sa však k prebiehajúcemu konaniu, ktoré v súčasnosti nie je možné označiť iným termínom ako politický proces.

Politické procesy sú spravidla sprevádzané brutálnym porušovaním ustanovení trestného zákona

Špecialitou politických káuz, nie je len brutálne porušovanie zákonov, vyvíjanie tlaku na svedkov, vyhrážanie a spravodajské hry. Sú to najmä snahy predstaviteľov jednotlivých strán o získanie politických bodov, ktorý kriminalizovanie  Mariána Kočnera prezentujú ako boj za očistenie spoločnosti

slaven1

Vrbovčan, článok som hodil do archívu tu.

slaven1

Ilustračný obrázok pre tvoj článok, Okoloidúci.

"Genderová" utópia progresívcov - ilustračný obrázok

Ilustračný obrázok od magora, ktorý lopalu iba kreslil.

vrbovčan

zriadila Dzurindova vláda. Už vtedy bola kritizovaná Harabinom a Mečiarom, že je to príprava na špeciálny prístup k politickým kauzám. Teda kauzám politikov. Pre ich zakrývanie. Mečiar vtedy povedal, že takýto justičný úrad založil aj Hitler.
Prokuratúra zatiaľ nemá priamy dôkaz na objednávku vraždy. Keby som si chcel trochu domýšľať, povedal by som, že ak chcete na niekoho hodiť vraždu, nájdete si okrem neho niekoho, koho tiež obviníte. Následne sa s ním pri vyšetrovaní dohodnete o vine a treste, či ako sa ten úkon volá, že sa prizná a dosvedčí vinu svojho domnelého spolupáchateľa. Za to mu bude odpustený trest a domnelý spolupáchateľ bude neprávom odsúdený za vraždu. Aj takto by sa dalo vysvetliť svedecstvo Zoltána Andruška.
Tiež mi nie je jasné, prečo Kočnerovi nezabavili telefón hneď pri zatýkaní.
A ešte jedna úvaha novinárky Jany Teleki. Vraj rozsudok nad Kuciakom nebol Kočnerom vyslovený jeho vyhrážkami, ale jeho vetou "P. Kuciak, ja zistím, kto Vás kŕmi informáciami."

Norman

Respektíve potrestaný.

Celé je to o tom, že špeciálna POLITICKA prokuratúra , a to Ján Šanta a všadeprítomný americký agent Lipšic, zavreli Kočnera za "falšovanie" a stiahli ho z obehu. Už teraz je v base vyše roka, nie?
Je možné, že ak by vzdal zmenky, ak by včas zahlásil kapituláciu, nehodili by na neho ani Kuciaka, vražda by zostala nevyriešená a lepšie by sa neustále prevárala a prevárala z nej polievka pred voľbami. Ale ktovie, možno bolo odhalenie naplánované na neskoršie, tesnejšie pred voľbami, threema by išla až v januári - do boha, to by boli antismerácke preferencie.
Nejako to židia zas dokefovali. Toľko sa do nich investuje, a oni takto.
Je možné, že Kočner stál anglosionistov za Markízou veľké peniaze, o ktoré prišli pri jej nedávnom predaji. Že ich to stálo viac ako tých 70 milionov - ale prirodzene nechceli vydieračovi zaplatiť , no ... proste židia, just nedajú.

Kočner bol naozaj čudný celé tie roky sme sa čudovali, že ho štát neklofne. Ale uspokojil som sa s tým, že je to sionista, čo aj naozaj je. Takí sú chránení. Kočnera nechránil nejaký Trnka, ani nejaký Glváč, ktorého nik ani poriadne nepozná, o nejakej druhotriednej lokálnek nitrianskej rodine ani nehovoriac - Kočnera chránilo to, čo aj teraz Naďa - samotná anglosionistická zgerba.
A tam ide o iné peniaze - viď ten bezcenný americký šrot, čo tu bude lietať za drahé peniaze.

Kšeftovanie s jedovatými hadmi je nebezpečné, robiť s nimi orgie už duplom. Slansky, Masaryk, samotný Gottwald, alebo manželia Rosenbergerovci na druhej strane, Kennedy ... vždy je nutné niekoho zabiť, prípadne aj odsúdiť. A to len tak z prevej várky pamäte, samozrejme že cestu "demokracie" lemujú stohy mrtvol, aj vlastných kolaborantov.

Ľubov

Píšu,že v najbližších dňoch bude Kočner odsúdený. Nemôžem si pomôcť,on mi pripomína Forresta Gumpa,presnejšie,jeho karikatúru.Ale to "moja mama mi hovorila,že život je ako bonboniera,nikdy nevieš,aký bonbon si vytiahneš",tak to mi na neho sedí presne.

Krytie už za veľa nestojí,mali by si to uvedomiť další,čo si myslia,že sa im nič nestane.

Norman

https://gumurin.blog.pravda.sk/2019/11/29/november-1989-naschval-zakonsp...

Murín tam spomína na konci dosť otvorene verziu provokačnej vraždy Kuciaka, niečo, čo sme sem dali ako prví.
Teraz je to teda už salonfaehig verzia a je to jedna najpravdepodobnejšia. Konieckoncov sám Kočner - či už je vinný alebo nie - bol zapletený s tajnými službami a provokáciami. Jeho drzé kšefty boli preto také drzé, lebo ho kryli sily silnejšie, ako naša republika. Ti epotrebovali najprv Kuciakovu smrť, a neskôr potrebovali Kočnerovo odstránenie z obehu (nielen kvôli židomarkíze).
To len tak bokom, aby mal Murín aj nabudúce čo písať.

Ľubov

sa vyjadruje velmi, velmi negatívne spisovateľ Gustáv Murín,dokonca tvrdí,že neexistuje žiadny faktický dôkaz o fungujúcom matriarcháte. Podla neho s chorým genderom začal Marx,a zveličil význam niektorých lokálnych spoločenstiev,kde sa presadili agresívne lesby.
Priznám sa,že sme ako pionierky čítali Engelsov Pôvod rodiny,čo nám dal taký starý komunista,červenali sme sa. Noo,však skúste tú knihu zohnat dnes.-).
Tu píše G.Murín na tému feminizmu :
https://gumurin.blog.pravda.sk/2018/10/08/amerika-na-razcesti-od-zleho-k...

Ľubov

a náš nepokoj. Pozorujem ho už dosť dlho.Je to robotník internetu,každý deň ,chvalabohu.
Možno je to naozaj tak,že sa nám na konci všetko sčíta .A možno aj to je podvod.
Čo píšeš o tých veciach,ťažko povedať.Nikto už nie je zdravý,ako pôvodne.Myslím na čas zhruba pred 10 000 rokmi,keď ešte fungovali endokrinné žĺazy (niektorí ich označujú ako hlavné čakry) ako švajčiarske hodinky a preto sa nemôžeme porovnávať s nimi, myslím,že dnes sme už determinovaní,intuície je ako šafránu . Veď to sama vidíš,s lampou na poludnie aby si hľadal človeka.

Dosť pesimizmu. Pár dní predsa ešte ostáva do ehm..moratória.

Mahulena

Oni sú údajne dohodnutí so Smerom. Už dávno.

Teší ma to, že tu, na Nadhľade sa nik s nimi nezaoberá, nik viac ako treba. Nič viac nezmôžeme. Tu na internete.

Len nám dobre padne, že sa porozprávate, a niekto si to prečíta a možno pod vplyvom toho vloží do volebnej urny hlasovací lístok, podľa ktorého sa budú ďalej diať veci. To je to málo, resp. nič.

Inak, Ľubov, chcela by som raz dospieť k Normanovmu pokoju mysle, a vydať o tom svedectvo na tomto portáli, myslím o tom pokoji mysle, i keď to by samo o sebe nestačilo.... Môžme sa iba vyplakať, my ženy, zalamovať rukami.... Ja neviem strieľať, asi by som to nemohla nikdy urobiť, ale ver, že robím, v tom svojom malom svete to, čo i len vo svojom malom živote môžem.

Ľudia fakt konajú väčšinou podľa svojej sexuality. Sexualita v zmysle, ako som sám so sebou spokojný a čo môžem ponúknuť svojej/svojmu, ako svoj prínos pre zdravú populáciu svojich...Naš chtíč je viac ako naša česť, rozum, statočnosť, dobro, povinnosť, a tak ďalej, čo koho ďalej napadne... A to už čochvíľa všetky strany na svete vedia, alebo budú vedieť.

.

Norman, prosím, napíš niečo o tom, že ľudia proste nie sú zväčša ako Ty, a teda v budúcnosti nedokážu premyslieť, čo im naozaj hrozí, a či je naozaj treba zaoberať sa primárnou problémovosťou pomenovania politiky, alebo sekundárnou negáciou jej prvotnými klamlivými znakmi a z toho vyplývajúcim nadhľadom a vizionárstvom.

Ľubov

Dnes som sa,ako to už chodí,"náhodou" zoznámila s malým Martinom Kadlecom.
https://www.youtube.com/watch?v=3uN3sQVreVY Aj okno som otvorila a dychu sa mi nedostáva.

Je dobré to vedieť,že tu s nami exitujú aj takéto deti. Predstavujem si,že možno raz z neho bude novinár.

Roland Edvardsen

Pragmatizmus je predpokladom politického úspechu. Samozrejme je to vždy otázka aj nejakých hraníc - niekedy kompromisy nie sú možné. Ale nemôže sa tiež fungovať na báze, že žiadne robiť nebudeme. Idealizmus môže byť pekný na papieri...možno, že pred r. 1945 to bolo v niečom jednoduchšie, ale ani vtedy to nebolo možné bez ústupkov. Mnohé z radikálnych predstáv rôznych tých "estetických" hnutí sa v reáli nepodarilo realizovať, prístupy sa museli zmeniť.
A ak si kotlebovci myslia, že izoláciou budú viac osožní národu, tak opak je pravdou. Radšej do nejakej miery kolaborovať a presadiť aspoň niečo užitočné pre národ, ako byť síce "čistý", ale s nulovým výtlakom. A nebude sa viacerým páčiť, čo napíšem, ale Marián Kotleba by dnes najlepšie urobil pre národ, ak by išiel do politického dôchodku. Nech stranu prenechá Uhríkovi alebo Schlosárovi, alebo kľudne aj Grausovej, komukoľvek, kto nemá jeho druh minulosti.

Ľubov

Iste nie fanúšik,Roland,však hádam sa už trocha poznáme,ide o to,že máš vyššiu dávku pragmatizmu ako ja.-).
Len to nemáš kompletné,chýbajú tam páni Beblavý a Truban.Inak mám rovnako mizernú náladu,ako tí miliardári z tohto kokteilu.

Iste ste zachytili ,že mimovládky pripravili NSĽS v Londýne provokáciu https://magazin1.sk/kotlebovcov-v-londyne-cakali-agresivni-romovia-a-pol... , sieť donášačov a samozrejme aj réžia niečo stojí,tu naozaj ťaháme za kratší koniec. Ide o to,čo je silnejšie,peniaze,alebo duša ?

Pre mňa je tento moment dôkazom,že Kotlebovci nie sú zatiaľ infiltrovaní. A že sa tam dá čo-to zdokonaliť? Len počkajme po volbách . Veď oni sa naučia

ps https://www.youtube.com/watch?v=CsVx-9yoRfI ale toto odo mňa nie je pekné.-)

Roland Edvardsen

A ak ide o budúcu vládu: nie, nie som fanúšik toho, aby išiel Pellegrini s Kiskom a nie som veľmi presvedčený, že k tomu nakoniec dôjde (Smer, ako strana pragmatizmu, by s tým nemal problém a Fico s tým aj kalkuloval, ale kiskoidi podľa mňa nie sú natoľko bystrí, aby to zvážili. Ono vôbec globalisti nie sú takí inteligentní, ako sa môže zdať, mnohé veci si poserú pre svoj fanatizmus a slepotu). A aj preto chápem, že sa niektorí zdráhajú voliť kotlebovcov, lebo dobrý výsledok kotlebovcov zvyšuje pravdepodobnosť takejto koalície (hoci takáto koalícia bude stále lepšia/menej zlá ako Zlepenec/Radička 2. Jediná útecha bude v tom, že Radička 2 dlho nevydrží - to je priam fyzikálny zákon. :-) (Chcem v tomto byť optimista).
Ja by som najradšej videl koalíciu Smer - SNS - Sme rodina + Vlasť (ešte lepšia by bola Smer - KDH - Sme rodina + SNS (bez Danka), ale Hlina a jeho predchodcovia sú proste taliban :-)). Takáto národno-konzervatívna vláda s trochu liberálnejším (stredovým) premiérom (na vyváženie a zmierenie) by dnes bola tým povestným najmenším zlom (samozrejme ja mám svoju vlastnú predstavu o ideálnej politike, ale píšem v kontexte toho, čo je na Slovensku dnes reálne možné). Ale Slovensko asi také šťastie mať nebude.

Roland Edvardsen

Sama vidíš, že vznikajú nedorozumenia, keď sa šibrinkuje s pojmami liberalizmus a konzervativizmus. Takmer čo človek, to rôzna predstava (nehovoriac o tom, že existujú rôzne konzervativizmy a liberalizmy).

Tiež som sa niekedy zvykol označovať (skôr nepresne) za konzervatívca, ale pravdou je, že to čo sa pod týmto pojmom dnes zvyčajne označuje je dosť "vyprahnuté", slabošské, veľmi nedostatočné (nehovoriac, že aj za tento pojem sa rád skrýva globalistický parazit, že ho využíva na svoje manipulácie). Na Slovensku by som zjednodušene detekoval dva konzervatívne smery: jeden viac pro-západný a mainstreamovejší (Postoj), druhý viac orientovaný na Rusko a "mysticizmus" a i populistickejší (HS). Ale ani jeden, ani druhý neponúkajú adekvátne riešenia na ten najpálčivejší problém Slovenska. A potraty a registrované partnerstvá nimi jednoducho nie sú a nikdy neboli. Je ním postupná dysgenika, či už v podobe cigánskeho problému, emigrácie Slovákov alebo niektorých zle nastavených spoločenských podmienok podporujúcich dysgenické reprodukčné paterny. A z dlhodobého hľadiska zaváži len jedno: či na Západe (Európa + sev. Amerika) ostane europoidná rasa dominantná a či si zachová úroveň života a intelektuálnych schopností aspoň na dnešnej úrovni, alebo ju čaká postupný nástup na úroveň Blízkeho východu či Latinskej Ameriky. To isté platí v menšom pre Slovensko. Toto nie je boj za kresťanstvo, marxizmus, kapitalizmus či iný obdobný -izmus.

Ja som vôbec neriešil mojim príspevkom nejakú našu domácu politiku. Píšem len o tom, že si treba uvedomiť podstatu, mať jasnú predstavu čo je primárny cieľ. Potom je tu celá škála oblastí, kde v záujme spoločenského zmieru treba hľadať kompromisy, vždy v závislosti od toho aké sú pomery v danej krajine a ktoré tendencie sú dominantné.

A či je to dnes iné ako v minulosti? Prečo si myslíš, že to má byť dnes nejako výrazne iné? Samozrejme vždy je to iné, ale vždy zostáva tá podstata, ktorú som menoval. Oveľa išlo aj predtým - a vidíš, napriek tomu, že konzervatívci prehrali viaceré veľké bitky, stále sú tu a chcú bojovať. :-)

Norman

že debaty aj tu stále skĺzavajú od reálneho Zla k nejakému sexuálnemu správaniu.
Ale v tom je práve pointa, takže znova - že reálna moc zahlcuje ľudí zástupnými témami, teda najmä sexualitou, lebo to je základný inštinkt a na to sa ľahko dajú nachytať.
Skúsená moc si vždy nájde odchýlky, ktoré zaručene vzbudia odpor, a tie bude vystavovať a dávať pod nos verejnosti či deťom, takže sa povracajú od hnusu - a opačne, bude stále vnucovať normálom abnormálne obmedzenia a zákazy a potom ich obviňovať z hriechov.

Samozrejme, že sexuálne a rozmnožovacie správanie je podstatné pre spoločnosť. A aj pre jednotlivého človeka. Ale rovnako aj fungovanie srdca alebo trávenie, stav chrbtice a korózia ciev. A napriek tomu o týchto druhých veciach nie je verejná politická debata - pretože kĺby predsa len netrápi každého a nik sa nemusí tváriť, že rozumie srdečnému chveniu - na rozdieľ od sexuality.
Mne je popravde jedno, aký ma kde aký blázon hemeroidy, pásovnice a iné parazitické červy v mozgu, ani to nechcem vedieť. Považujem za jednoznačné, že na uliciach sa má KAZDY správať v určitej norme a estetike, a že BLAZNI majú byť zatváraní na šetrenia do patričných ústavov, aj proti ich vôli.

Ale podstatná téma:
Definovať to NadZlo bez toho, aby sa to skĺzlo do kolají triviálnosti a povier je naozaj to najambicioznejšie, čo sa rieši. Síce to tu tak trocha robíme celý čas, a s rôznymi úspechmi kolíšeme od základného typického vyplakávania nad tým, čo za krivdy sa dejú k postupnému ukázaniu, čo je zrejme za tým, ako to vzniklo, kam to smeruje a čo by sa dalo robiť.
Ale pokúsiť sa objaviť a ukázať Zlo v celej jeho nahote je naozaj niečo, čo by znieslo len málo ľudí.
Prvým priblížením a úspechom by bolo to, čo hovoríš - nadefinovať, že vôbec také niečo jestvuje (bez toho, aby niekto začal hovoriť o démonoch, satanoch, tých povestných jašteroch a inej umelo zámerne vytvorenej šaškárni). Ukázať, že pojem a téma Zla sú dôležité, a to ako pre objektívne poznanie, tak aj pre psychologický život či zdravie každého človeka.

Lenže, zopakujem, na Slovensku či v Európe niet o to záujem a pochopenie, ľudia sa boja nielen zla, ale aj poznania o ňom. Ba ho vlastne neustále popierajú, väčšina označuje rozhovory o prejavoch zla za nezmyselné ( okrem iného za "konšpiračné teórie" a podobne).

mailer

Dobre, aj keď sú pre mňa tie neuroimaging papers stále ešte dosť nepresvedčivé, vďaka za tie linky. Tá fetišmapa ma vskutku vyľakala, hoci som sa na nej nenašiel. (Podľa mňa tam chýba ten môj: krásne veľké kozy.)

Ale to je všetko zavádzajúce. Ja som mal konkrétne na mysli niečo omnoho horšie ako pedofíliu. Nämlich pedofilný sadizmus. To ja považujem za maximálne možné priame individuálne zlo. Nezávislé od kultúry, viď vyššie načrtnutého modelového pedofilného sadistu. O tom by sa dalo teraz siahodlho diskutovať, ale ani to by nemalo patriť sem.

To, čo nás ohrozuje, a o čo ide, je akési integrálne, organizované NadZlo, nadradené všetkým možným odtieňom satanizmu, zahrňujúce všetky mysliteľné zvrhlosti, vrátane politických. Toto NadZlo som ja vlastne myslel ako synonymum pre satanizmus v mojom prvom príspevku.

Ľubov

Viem,si právnik,považuješ sa za realistu,rozmýšľam nad Tebou,prečo nám nechceš rozumieť.-(. Nám,konzervatívcom. Vidíš nejaké možné kompromisy s progresívcami?Ty naozaj necítiš,že toto je celkom iné,ako čokolvek doteraz?

Jediný kompromis,ktorý bol možný,urobil Tiso,keď vymenil pár plieškov za slovenské životy na námestí v BB. Ale kompromisy s progresívcami naše životy zničia.Možno teoreticky uvažuješ,že Pellegriny predsa len pôjde do koalície s Kiskom,že na chvíľu zavrie tie satanistické papule. Ale Kiska je klzký ako úhor,stvorenie bez kostí,
Ak sa toto stane,nebude to už moja vojna.

Roland Edvardsen

Každá spoločnosť vo svojej dobe rieši iné problémy a uvažuje inak. Ten rozsah problematík, ktoré konzervatívne skupiny dnes riešia je samozrejme omnoho širší, než to čo menuješ. Ak už si vezmeme taký klasický prípad ako sú potraty, tak v stredoveku to určite nebol pre cirkev primárny problém (prioritu boli také "veľké" otázky, ako či Ježiškov rodič č. 1 mal hymen nedotknutý alebo nie), pričom cirkevní otcovia mali na potraty rozdielne názory - a niektoré z nich možno považovať za viac liberálne, ako sú názory katolíckych teológov v súčasnosti (napokon problémom je u nich aj ivf - ďalšia nová záležitosť). Rovnako ak sa niekde objavila v dávnych časoch nejaká sirota, šupli ju prvému, kto bol ochotný sa postarať. V stredoveku sa o opustené deti starali pohlavne segregované mníšske rády, napríklad (a netvárme sa, že nevieme, ako to s celibátnikmi často je). A ktovie, možno aj pred 1000 alebo 2000 rokmi existovali konzervatívne skupiny a "chrámové myšky" protestujúce proti novej forme rodiny a bojujúce s gitarou na námestí za zachovanie tradičnej polygamnej rodiny a únosu nevesty. :-)

Dnes tzv. konzervatívci argumentujú, že dieťa má právo na otca a matku. Alebo pri potratoch hovoria o "momente počatia" či bití srdcia šibrinkujúc nejako novšími biologickými poznatkami. To je pointa - že mnohé z toho o čo sa dnes opierajú je v skutočnosti "moderné", vychádzajúce z humanizmu osvietenstva. Ešte aj ten konzervatívec Palko si v rozhovore vypomáhal napr. anti-rasizmom (ak sme uznali rovnosť rás, treba uznať aj rovnosť embryií s porodenými jedincami). A áno, ten rozsah skupín, za ktoré sa bojuje sa konštantne rozširuje. Onedlho možno budú ľudia bojovať za právny status goríl v ZOO. Akým právom ich tam väzníme a čo sme to za monštrá, že konzumujeme mäso cítiacich bytostí (zvierat) - vlastne ono sa to už aj deje. Ja teda píšem o tom, že veci nie sú statické a aj konzervatívci boli a sú deťmi svojej doby.

Náhodný okoloidúci

"Dnešní konzervatívci bojujú za veci, ktoré by ich praprapra(a viac pra) predkom prišli nepochopiteľné, alebo ktoré ani nejako extra neriešili."

Keď žili naši praprapraprapredkovia, nikto nespochybňoval funkciu prirodzenej rodiny tvorenej mužom a ženou, nikto nespochybňoval existenciu len dvoch pohlaví, nikto nevymýšľal desiatky nových "pohlaví", nikto nepropagoval úchylné zvrátenosti drogy (s výnimkou nosatých dedinských krčmárov predávajúcich chľast), nikto z vrchnosti im nevnucoval inkluzívne multikulti spolužitie s parazitickými hnedoidmi.

Stránky