15. apríl - deň katastrof

Nevedel by som, včera ma ale správy na Markíze upozornili, že je práve 75 rokov, čo bol na smrť odsúdený prvý slovenský prezident Tiso.

No dobre.

Vzápätí televízia dala informáciu, že 15. apríl je vôbec špeciál tragickým dňom. V ten deň sa potopil Titanic, bol zavraždený Lincoln, teroristický výbuch v Bostone, nejaké záplavy v USA a ešte nejaké ďalšie veci. Asi v Markíze do toho rátajú aj odsúdenie Tisa.

Aj iné krajiny si stínali kráľov, v modernejších časoch prípadne popravovali svojich politikov, neviem, či aj prezidentov. Nespomínam si na žiadny taký prípad s vlastným prezidentom (ak nerátam Háchu, ale to nebol skutočný prezident), ale ja, samozrejme, neviem všetko. Po vojne víťazi proste aplikovali právo víťaza a vešali politikov vo všetkých krajinách, ktoré dobrovolne či nasilu žili v susedstve či v spoločenstve s nacionálne-socialistickým Nemeckom.

Na Slovensku to vlastne nebola porava vlastného prezidenta, ale bola nariadená českým prezidentom Benešom - Slovensko bolo treba ponížiť a potrestať, aby znova robilo poslušnú kolóniu Prahe. Posledná kolónia v Európe, dobre, že tu Česi nezaviedli nevoľníctvo.

Napriek tomu všetkému je poprava prezidenta u nás precedens. 

Také niečo sa, prirodzene, stáva najmä po vojne, ale vojnu tu máme aj dnes. Minimálne civilista Naď to tvrdí. Analógií je viacero. Je zachovaná aj tá tragická nechutná vec, že Tiso bol tiež tlstý, a tak mali problém zohnať vyhovujúci povraz. To by už dnes nebol problém.

 

 

 

nové