Sme pred pádom - hovorí aj Sme. Asi sa ale líšime v tom, kto padne.

Obetný baránok. Nechcem hovoriť o kresťanstve, to v židovstve bol baránok, alebo kozol, na ktorého sa symbolicky preniesli všetky hriechy spoločenstva a to zviera bolo následne aj s nimi  vyhnané. A bolo, mohlo sa hrešiť znova - to je tá typicky kšeftárska forma"náboženstva", ako ju majú primitívne semitské národy.

Neskôr im už ale prišlo ľúto stratiť zviera, a tak ho podrezali, krv a mäso zjedli. Ale princíp zostal - naše hriechy na plecia iných.

Opäť sa svet blíži k bifurkačnému bodu, kedy bude treba zaplatiť za bývalé hriechy. Tvrdí to aj egostredný "teológ" Michal Havran "mladší" na stránkach Sme. A tak hriešnici hľadajú obetného baránka. 

Za hriechy, ba rovno zločiny režimu ale podľa tohto patetické vystrčhuba, údajného ľavičiaka,  nie je zodpovedný systém totality korporácií, ale akési mafie, korupcia a last not least - samotný ľud. Ten Havran, ako vždy, nenávidí. Preto tvrdí, že je tu nedostatok morálky - aby vzápätí volanie po konkrétnej morálke rodičovstva nazval pseudomoralizovaním. Čiže morálka je to, čo povie on - a nič iné. Je to proste liberál - v žiadnom prípade nie "hulvát", atribút, ktorý rad používa.

Prečo tentoraz slintá a prská? Pre návrh sprísnenia zákona o potratoch. Vraj sa zákon nemá meniť, lebo treba dodržiavať zákon (a spomína Montesquieua - klasické to meno neurotických frankofónov - je smiešne, keď sa dospelý vzdelanec domáha autorít ako v základnej škole.). Čiže opäť kecá v kruhu - zákony sú sväté, ale len tie, čo si polepia oni, žiadne iné nie, tie sú vraj proti duchu zákonov.

Sorry, ale toto azda zacitujem:

"Hľadanie novej, exkluzívnej a špecifickej stredoeurópskej morálky na základoch náboženského myslenia, je iba novým druhom vzďaľovania nás od európskeho univerzalizmu, od práv a povinností, ktoré do našich životov v minulosti zaviedli veľké politické texty francúzskej a americkej revolúcie a neskôr európskeho odboja."

Prosím, "európsky univerzalizmus". Kto dal tomuto drogami spomalenému mozgu tvrdiť, že on zastáva európsky univerzalizmu, a nie ktokoľvek iný? Každý tvrdí, že pozná univerzalizmus lepšie, ako ktokoľvek iný - a v tom je aj tuposť Havranovho prístupu.

 A k tomu ešte tá autorita "francúzskej a americkej revolúcie" - čudujem sa, že vynechal sovietsku revolúciu, tú, ktorú jeho boľševický tatko M.H. "starší" presadzoval celý život v službách šedých agentúr. Nie, Michalko, zober si všetky svoje revolúcie a strč si ich do svojho buzerantského zadku. Pre nás to nie sú žiadne autority, my nie sme otroci prašivých dogiem ako ty.

 

Autor: 
téma: 
forma: