Tri potenciálové vrstvy

Ľudstvo možno typologicky deliť podľa rôznych parametrov. Často sú to síce delenia podobné viac astrológii, ako nejakému praktickému systému, ale čo už, aspoň niečo. Vedecké delenie ľudstva je jedine v biológii, genetike - ale aj toto je modernou spoločnosťou odsúvané až zakazované.  A keď prejdeme do oblasti psychológie - tam už sme celkom v tmavom stredoveku povier a bezcenných fráz.

Napriek tomu chaosu či práve kvôli nemu chcem pridať či skôr pripomenúť základnú jednoduchú kvalifikáciu. Jej princípom nie sú nejaké z brucha (ne)definované formy a prejavy, ale je založená na gnozeologicky skromnejšom základe:  na typológii všeobecného mentálneho potenciálu.

Tu práve narážame na úskalia terminológie, čo sa pod tým pojmom potenciál myslí? Nie je to práve nič konkrétne, nechcem písať o hlúpom pojme "energia", lebo to v mnohých evokuje predstavu hrubej sily alebo naopak mágie, čo nie je ono. V minulosti sa okrem iných používal starý dobrý pojem  "pneuma", ktorým sa to pokúšali ľudia vyjadriť dávno pred tým, než to slovo nejakí primitívi ukradli pre "pneumatickú" techniku. Aj to je ďalší príklad toho, že ľudstvo prišlo o svoju vyspelú metálnu vedu a kleslo na úroveň primitívnu, mechanickú.

 

Nech už to teda nazveme akokoľvek, podľa toho abstraktného mentálneho potenciálu existujú tri základne typy či stavy človeka:

A. Najslabší  - človek, ktorý má svoj potenciálový systém narušený, až nefunkčný. Je tu možné prirovnanie k deravým hadičkám, pneuma sa nedá zadržať, ani pri najlepšej snahe.

B. Druhý typ je človek, ktorého systém je schopný potenciál viesť a udržiavať - ale nemá ho. Je prázdny.

C. Tretí typ je typ, ktorý určitý potenciál získava. Jeho problém je ale v tom, ako nepravidelne sa daná pneuma zjavuje a kadiaľ chaoticky prebieha.

Ponúka sa nadefinovať aj ďalšiu kategóriu, človeka, ktorého systém je funkčný a pravidelný - ale berme to bez vysvetľovania predbežne tak, že takýto ideál nie je.

Toto delenie je principiálne. Nedá sa povedať, že niekto patrí len a len do jednej kategórie. V životnom cykle sa človek môže meniť, môže rásť a neskôr upadať, ba aj v kratšom časovom období  môže profil človeka kolísať. Ale určitý charakteristické hodnotu človek má - podobne, ako má svoju charakteristickú výšku.

Pri individuálnej snahe sa typ človeka môže pozmeniť, upraviť, vyliečiť. Ale zmeniť masovo celé vrstvy spoločnosti je ťažké až prakticky nemožné.

 

Treba zopakovať, že podobné delenie je historicky známe, od východného taoizmu až po západný hermetizmus, ale zväčša sa aplikuje na telesné zdravie. Ja  tu zdôrazňujem rovnaký princíp aj v mentálnom, charakterovom svete. Psychologický profil človeka určuje, či a ako sa mu dá pomôcť, aký typ spoločnosti mu vyhovuje.


Typ A deravý:  Pomôcť im je veľmi ťažko. Jeho problém je zásadný, žiadne informácie či vysvetľovania mu moc nevydržia a moc nezmenia. Keď zostaneme pri našom prirovnaní, akákoľvek pneuma do neho fúknutá rýchlo vyvanie. To v žiadnom prípade nie je o nejakom odsudzovaní či pohŕdaní, to nie je o menejcennosti - skôr to vždy spomínam ako chorobu. Ale zároveň platí, že aj chorí ľudia môžu byť nebezpeční. Typ A je vhzľadom na svoju slabosť najčastejšie ekonomicky zneužívaná obeť a tak hlavná pomoc pre neho je sociálna humanita a sociálna zmena. Aj preto sú to najčastejšie tieto vrstvy, ktoré sú ideológiami revolúcií  manipulované aj ku krutostiam a zločinom.

 

Typ B prázdny: Tvorí tie vrstvy, ktoré sú objekty všetkých možných hlásateľov učení, všetkých možných náboženstiev.  S vrstvou B je spojená nádej mnohých, že ľudstvo možno "prebudiť", že mnohí ľudia na to majú, len do nich treba vložiť to správne. Kedysi sa hovorilo o "správnej viere", dnes sa hovorí o "správnej ideológii". Zároveň je vrstva B tá, ktorá spôsobuje vzdychania nad pasivitou, ľahostajnosťou a nečinnosťou spoločnosti. Ľudia typu B sú totiž ignoranti, často akoby (seba)spokojní, sami si neuvedomujú svoj problém. Až keď začnú byť neistí, keď k nim prenikne nejaké to poznanie, alebo skôr keď na nich doľahnú objektívne problémy reality, ktorej doteraz slepo verili, tak hľadajú svetonázorové zmeny, hľadajú  iný obrázok, ktorý by si zavesili pred svoje predné sklo -pretože, ako bolo povedané, vlastný tvorivý potenciál nemajú či nepoužívajú.

 

Typ C nepravidelný: Podľa definície ním prúdia podnety, ale tieto sú mimo jeho moc a jeho  inteligenciu. Podnety nedokáže zvládnuť a ani ich nedokáže pochopiť. Považuje ich za svoju vlastnú podstatu a ak patrí, ako je absolútne najčastejší prípad, ku kultúre nevedúcej k úprimnému sebapoznaniu, tak nemá ani najmenšiu šancu im porozumieť. Typ C tvorí najčastejšie rôzne vrstvy aktivistov ale varoval by som pred predstavou, že týchto ľudí je málo či najmenej. Potenciálové či pneumatické búrky sa môžu prehnať kýmkoľvek a aj v deravom systéme A dokážu dlho odoznievať.

Aj keď typ C by mohol pôsobiť a v určitom zmysle aj je najviac schopný, sú to práve tieto vrstvy, pre ktoré museli vzniknúť rôzne upokojujúce učenia "budhistického" typu. Filozofia o tom, že utrpenie sa dá odstrániť, nie je totiž o skutočnom utrpení bežného života (chudobu, chorobu a smrť žiadna filozofia z reality neodstráni), ale je oveľa viac o utrpení spôsobenom pneumatickými prúdmi, ktoré trápia tento druh ľudí. Ten potenciál, ktorého nedostatok je zlo, svojou nevyrovnanosťou spôsobuje iné zlo.

 

 

Dalo by sa ešte pokračovať vo vysvetľovaní. Ale ako základný nástroj posudzovania typológie ľudí, tak toto zatiaľ stačí.

Tento text je reflexia na určité súčasné témy a je ponúknutý ako pojmový aparát, jednoduchá spoločná platforma.

Autor: 
téma: 
1488

..nejaké slovné kotrmelce z jutubu na spestrenie hore napísaného textu..

https://www.youtube.com/watch?v=vZahwNL_sIw

 

nové texty