Buheh

authenticated user,dopisovatel

texty

Stránky

komentáre

Buheh

Pravdu treba hovoriť otvorene a bez ružových mašličiek. A treba mať za každú cenu dobrú náladu. Umenie života spočíva v tom, dokázať to spojiť.

Buheh

vôbec som nepochopil, o čom vlastne píšeš. Neviem ani koho personifikujú jednotlivé postavy v tej Tvojej bájke, a preto sa pre istotu priamo a jednoducho opýtam: naznačuješ, že ten Baláž je nejakým spôsobom namočený v špinavostiach, ktoré sa okolo lesov dejú?

Ale keby to tak aj bolo, nemení to nič na tom, že podstata toho, čo hovorí, je správna. Príroda nie je iba naša a aby dlhodobo mohla aspoň čiastočne prežiť v podobe, aká tu bola kedysi, potrebuje, aby tu boli bezzásahové sektory v primeranom rozsahu.

A áno, to všetko aj za cenu, že sa budeme musieť uskromniť. Áno, presne to by sme mali urobiť. A nehľadať zámienky prečo prírode "pomáhať a chrániť" ju pred lykožrútom, polomami a čojaviem ešte čím. Les prežil milióny rokov aj bez lesníkov a má moju plnú dôveru, že to dokáže aj teraz, a dokonca aj milióny rokov potom čo my už tu nebudeme. Jediné pred čím ho musíme naozaj chrániť, sme my sami.

Buheh

či je lepšie stúpiť do mačacieho alebo psieho. Ale fakt, na ktorý by sme nemali zabúdať je, že socík kedysi vznikol ako pokus o svet lepší než ten, v ktorom vtedy žili, čiže v podstate ten istý prúser, v ktorom žijeme my dnes. Ja viem, poviete že to celé v skutočnosti bolo zorganizované inak – isteže. Ja ale mám na mysli tie milióny úprimných ľudí, ktorí rozhodne odmietli panstvo degenerovanej zločineckej elity a naozaj verili tomu, že sa im podarí vytvoriť niečo lepšie.

Dnes sme zase tam, kde boli naši dedovia či pradedovia pred sto rokmi. Neviem či sme na tom lepšie ako boli oni – my máme síce nejaké historické skúsenosti, ale aj oni mali veľmi zaujímavé historické skúsenosti, stačí sa začítať do dejín 19. storočia. Oni urobili zopár heroických pokusov zmeniť svet a skončilo to fatálnymi prúsermi s miliónmi mŕtvych. Ale niečo z ich úsilia predsa len malo zmysel a v nejakej podobe pretrvalo – som o tom presvedčený. Evolučná špirála sa síce zdanlivo vracia na rovnaké miesto, ale predsa len to nie je celkom rovnaké.

Sme na tom lepšie než naši dedovia či pradedovia? Planéta je dnes oveľa viac preľudnená, otrávená, degenerovaná. No ale aj dnešná moc je vo väčších stračkách než tá spred sto rokov. Dnes síce majú oveľa silnejší fízlovací a ovládací aparát, ale nemajú všemocného pánbožka, toho starého sa ovečky dnes už vôbec neboja. Majú mocné médiá, ibaže im verí čoraz menej ovečiek. Majú hypotékové páky, ale my zas máme internet. Aspoň zatiaľ.

Buheh

ale ani prava-net.

Neostáva nič iné, len si poctivo prešliapavať vlastnú, zlatú strednú cestu.

Buheh

toto treba zdôrazňovať niekoľkokrát denne, pred jedlom aj po jedle.

Sionistický bruselský LGBTI kalifát nie je Európa, ale naopak, je to smrteľný jed pre skutočnú Európu pestrých národných štátov a regiónov. Zavrieť a zadusiť európske národy v bruselskom eurožalári národov, rozpustiť ich v bahne exotických votrelcov a multikultúrnych zvráteností, to je presný opak toho, o čom by prosperujúca, prekvitajúca a zdravá Európa mala a mohla byť.

Európska únia je dobrá vec! Lenže v podobe čohosi ako fungujúcej OSN (na rozdiel od tej skutočnej, totálne skorumpovanej a nefunkčnej) – ako voľná dohoda suverénnych štátov o infraštruktúrnych a koordinačných záležitostiach. Nič viac!

V minulosti nám ukradli a pošpinili toľko dobrých slov! Toto si nenechajme ukradnúť. Európa znamená: slobodné a zvrchované národné štáty Slovanov, Germánov, Románov a iných pôvodných etník. A žiadny islam!

Buheh

astmu.

Buheh

ako prvé. Daňo a Chmelár... niekto sa veľmi vydesil keď začul meno Harabin :D

Buheh

Čierni sú skrátka mužnejší? Ako vtip to nebolo zlé, ale bolo by dobré uviesť pár vecí na pravú mieru.

1. čierni ho nemajú automaticky väčšieho. Štatistiky sú rôzne, stačí si dať do gúglu vyhľadávanie napr. "average penis size world map" a ukáže sa vám množstvo máp, ktoré sa dosť líšia, ale vcelku potvrdzujú, že s tými rozdielmi je to oveľa komplikovanejšie, než tvrdí tento klasický predsudok. Áno, v zásade černosi nigersko-konžského typu ho majú najväčšieho, ale tie rozdiely nie sú také dramatické a napríklad aj my tu v strednej Európe na tom nie sme v tomto parametri najhoršie. Pochybujem, že by priemerný rozdiel 1 cm bol až taký dôležitý, hoci pripúšťam, že to by mali posúdiť skôr dámy. A mimochodom, myslím že tu platí podobné evolučné pravidlo ako pre veľkosť nosa a iných periférnych výstupkov: jedinci žijúci v mrazivých oblastiach majú periférie menšie, aby im neomŕzali. Funkčnosť je ale vždy zachovaná v plnej miere.

2. Veľkosť neznamená jedinú kvalitu. Samice hodnotia samce komplexne z hľadiska kvality pre reprodukčné účely a v tomto smere degenerovaný idiot by bude u zdravej inteligentnej samice diskvalifikovaný, aj keby ho mal metrového. Pravda, u samíc často funguje mechanizmus túžby po exotických génoch ako mechanizmus na ozdravenie genetickej základne a zväčšenie jej variability. Preto tie niektoré slepice tak slintajú po exotických cudzincoch. Ak sa však tie gény v populácii rozšíria, prestanú byť atraktívne.

3. Mužnosť v posteli neznamená mužnosť v boji. Až v boji na život a na smrť, pri obrane vlasti sa ukáže celková kvalita chlapa. Stačí sa pozrieť napríklad do Sýrie, tam je úplne jasné ktoré etniká sú všeobecne považované za akých bojovníkov. Mimochodom, veľký problém vraj je naučiť Arabov lietať na stíhačkách, lebo na to proste nemajú psychické danosti.

4. Osudový stret etník a civilizácií nemusí prebiehať ako boj muža proti mužovi. Bude to historická epocha, kde bude záležať skôr na okolnostiach nahrávajúcich jedným alebo druhým. Momentálne je výhoda na strane votrelcov, lebo biela civilizácia má zakázané sa brániť. To sa však môže zmeniť a v takom prípade budú karty rozdané inak. V rozhodujúcej fáze môže ísť o boj stratégií, koncepcií, technológií (psychologických i vojenských) a tam nie je vôbec o čom hovoriť – veď žiadna arabská či africká krajina dodnes nevyrobila napríklad ani len vlastný spaľovací motor.

Buheh

ktoré čiste náhodou práve teraz dal "ktosi" votrelcom do ruky – nič iné toto úžasné "odhalenie" nie je. Treba opäť otvorene zopakovať, že pigmentácia je veľmi variabilná vec: na horúcom juhu je výhodnejšie byť tmavý, na studenom severe biely a každé etnikum po presídlení v priebehu niekoľkých málo desiatok generácií si farbu prispôsobí. Po konci ľadovej doby pochopiteľne prišli do GB ľudia z juhu, a teda prirodzene tmavší. To ale nijako neznamená že to boli predkovia dnešných negroidov – to iba Európanov ľad dočasne vytlačil na juh a keď sa vrátili viac na sever, boli trochu viac opálení.

Buheh

je ako predávať vlastné mäso.

Niet čo dodať. Dokonca ani ja sám by som to oveľa lepšie nenapísal.

Buheh

k tým prírodným či neprírodným lesom:

Skutočné pôvodnými prestali byť z veľkej časti už pred pár tisíc rokmi, keď boli vyhubené veľké čriedy zubrov, ktoré spásaním lúk a prešliapavaním koridorov zabezpečovali mozaikovitú štruktúru a pestrosť stredoeurópskeho lesa. Práve tá mozaikovitosť je odpoveďou na mnohé ekologické výzvy: podkôrny hmyz, polomy, stratu diverzity. Ale ani dnes nemusíme vešať hlavu: zmysel má budovať zdravé sektory: oblasti, kde je les silný, zdravý a pestrý, so všetkou flórou a faunou, ktorá k nemu patrí a plní tam svoje prirodzené funkcie. Ale ako hovoril aj Baláž: k takémuto zdravému lesu neodmysliteľne patrí mŕtve drevo, ktoré je substrátom pre veľkú časť organizmov a biologických cyklov. Tam však nemajú miesto žiadne „lesné plány“, ktoré si môže poverený úradník schvaľovať a upravovať podľa ľubovôle a miery svojej skorumpovanosti.

Buheh

som si to vypočul zo záznamu a dospel som k nasledovným záverom:

Morong (lesník): blbec. Skutočných argumentov: nula. Na všetko sú lesné plány, tie robia odborníci a tí najlepšie vedia. Bodka. Koniec debaty. Idiot. Nomen omen, len to g tam má navyše.

Pichler: rôsol. Poznal som ho osobne pred cca 20 rokmi a vtedy mal esprit. Teraz je to už len pán funkcionár, ktorý sa bojí, aby niekoho nenasral.

Hvrn: našťastie bol ticho.

Baláž: jasný a rozumný pohľad na veci. Neviem čo by v ďalšom kole požadovali títo ochranári (resp. nejakí ich sponzori?), keby sa im splnilo to, čo chcú, ale momentálne toto, o čom hovorí, je naozaj jediná rozumná cesta.

Z hľadiska skutočného nadhľadu, a nie je to len o lese, ale všeobecne o možnosti nájsť prijateľnú budúcnosťi možného harmonického spolužitia ľudstva s planétou ako takou (ak by teda, náhodou, ľudstvo už konečne chcelo začať žiť s ňou v priateľstve a naozaj „dlhodobo udržateľne“), by sme sa mali zmieriť s myšlienkou, že krajina by mala byť nemenne, nedotknuteľne, rozumne a proporčne rozdelená na striktne oddelené sektory:

- rezidenčné oblasti (podmnožinou by boli aj oblasti na rekreáciu), kde absolútnym princípom bude záujem a blahobyt ľudskej komunity

- prírodne hospodárske, čiže plantáže a priemyselné a recyklačné parky každého druhu, kde absolútnym princípom bude trvalo udržateľné hospodárenie so zdrojmi

- biosférické rezervoáre, kde absolútnym princípom bude nedotknuteľnosť a konzervácia čo najväčšej časti pôvodnej biologickej variability planéty.

Nesmie to znieť ako utópia nikomu, kto sa ešte nezmieril so so scenárom, že po nás potopa a koniec civilizácie. Súčasný stav nekontrolovateľného a nekonečného rastu, zisku, korupcie a populačnej explózie, kde sa do jedného vreca hádžu pojmy ako ekológia a zisk, a kde sa z podstaty uždibuje tu potajomky, tu otvorene, raz z toho konca, potom zas z tamtoho... smeruje jednoznačne do pekla. Krásne vidno na mapách z google earth, ktoré tu vyššie ktosi prilepil.

A celá slávna lesnícka veda... koľkože rokov existuje? 250? Veď strom má žiť 400 rokov, tak na čo sa tí pajáci hrajú? Nevedia ani obyčajnému buhehovi odpovedať na primitívnu otázku, ako vrátiť do lesnej pôdy ukradnutý dusík, fosfor, draslík či vápnik. Pche!

Buheh

Izraelské ministerstvo pre diasporu zostavuje rebríček miest podľa počtu antisemitských správ zverejnených na Facebooku a Twitteri:

https://www.hlavnespravy.sk/tri-najantisemitskejsie-mesta-sveta-podla-so...

1. Santiago de Chile
2 Dnepropetrovsk
3. Bukurešť

A my sme zase niekde na chvoste. Kurník, ešteže máme aspoň toho Sagana.

Kwa, toto mi už, ľudia boží, konečne raz vysvetlite: PREČO? Prečo sú na celom svete od Patagónie až po Kamčatku všetci a neustále práve a predovšetkým proti Židom a nie proti Uruguajcom, pekárom, epileptikom alebo rosomákom?

Buheh

postrieľal 77 jedincov, ktorých považoval za škodnú. A jeden v Nice, tuším to bol Francúz, si sadol do kamióna a zabil ich na pešej zóne 84.

Som si na nich spomenul, keď som čítal o tomto talianskom nešťastníkovi. Takto sa predsa problémy v spolužití v modernej multikultúrnej spoločnosti neriešia. Teraz pôjde do basy a čo z toho bude mať on, a čo z toho budeme mať my? Prečo sa najprv neporadil so staršími a skúsenejšími? Prečo si najprv neprečítal niečo z Havla o pravde a láske, prípadne niečo iné múdre na internete, ako sa dajú riešiť takéto veci humánne, elegantne, efektívne a multikultúrne?

Buheh

Ak je melanín tým, čo z človeka urobí tvorivého génia, ktorý vymyslí a postaví kozmickú loď či iné intelektuálne výdobytky, tak potom dozaista má pán Jeffries pravdu. Ale o takomto vysvetlení by sa dalo aj pochybovať a zatiaľ to nie je dokonca ani trestné.

Buheh

to my všetci, ktorí máme ešte zachované zvyšky zdravého rozumu, veľmi dobre vieme. Ibaže sa o nich nesmie hovoriť.

Takže stojíme a budeme stáť pred dilemou: buď politická korektnosť a pozlátená cesta k záhube, alebo cesta k oslobodeniu, neznáma a možno občas tŕnistá.

Buheh

Německá důchodkyně dostala pokutu 1350 EUR za vtip o imigrantech

Dvaašedesátiletá obyvatelka Berlína Jutta B. ze čtvrti Lichtenberg byla zatčena a její byt byl prohledán poté, co na Facebook sdílela obrázek s titulkem “Máte něco proti uprchlíkům?” Za sdílení obrázku, který obsahoval komentáře proti migrantům dostala pokutu 1350 EUR.

Po jejím zatčení Facebook její účet zablokoval. Paní Jutta se u soudu bránila, že ji obrázek přišel vtipný, a že ráda sdílí vtipné věci.

Obžaloba její čin označila za “projev schopný vyvolat nenávist a hanobení lidské důstojnosti.”

Obrázek, který se ptal “Máte něco proti uprchlíkům,” obsahoval několik odpovědí jako “Ano, samopaly a granáty.” Jeden z lidí, který obrázek u paní Jutty viděl, jej nahlásil.

V reakci paní Juttě hrozili levicoví extremisté. Antifa ji dokonce vyhrožovala smrtí.

Kontrolu tzv. nenávistných projevů na síti má v Německu na starosti bývalá agentka komunistické tajné policie Stasi, Anette Kahane, jejíž jmenování vzbudilo silnou vlnu nevole.

Paní Jutta tak není první a jediná, kdo za své příspěvky na internetu byla soudně popotahovaná. Muž ve věku 55 let dostal pokutu 3000 EUR za kritiku měkkého přístupu policie vůči kriminálním imigrantským gangům. Muž ve věku 66 dostal podmíněný trest za letáky “Uprchlíci, vy paraziti, jděte domů.” Mladý pár byl podmíněně odsouzen za vytvoření Facebooké skupiny “Hnutí proti uprchlíkům.”

Zdroj: https://stredoevropan.cz/2017/06/04/nemecka-duchodkyne-dostala-pokutu-13...

Buheh

po parížskom bulvári s kufrom a Mohamed za ním kričí:
"Čo máš v tom kufri?"
"Ešte neviem."

Buheh

Malý Pierre kričí: "Pozri, tatinko, aha, gorila!"
"Ticho, toto je ešte len pokladňa!"

Buheh

nastúpil do taxíka a hneď dôrazne žiada taxikára:
"Vypnite to rádio. Odporuje to môjmu náboženstvu. My nesmieme počúvať rádio a už vôbec nie hudbu neveriacich, lebo ani Mohamed nič také nepočúval."
Taxikár vypol rádio a otvoril dvere.
"Čo sa deje?" pýta sa imigrant.
"Vy nesmiete chodiť taxíkom, lebo ani Mohamed nechodil. Vystúpte a počkajte si na ťavu."

Buheh

na osemročnej muslimke?

Jej manžel.

Buheh

v GB.

Otázka: "Myslíte si, že je v Británii príliš veľa imigrantov?"

Odpovede: 17 % áno, 11 % nie, 72 % nerozumieť otázka.

Buheh

Tento nie je až taký šťavnatý, ale tiež je pekný:

Dvaja Angličania sa stretnú a jeden vraví:
- V poslednom čase sa Anglicko veľmi zmenilo. Je tu už toľko Arabov, Afričanov a Indov, že sa tu už človek vôbec necíti ako v Poľsku.

Buheh

tá logická reťaz súvislostí je akomak dlhšia a voľnejšia.

Buheh

Predsa Vojenno-Vozdušnyje Sily Rossiji:

https://www.youtube.com/watch?v=WR-ob4_ol-k

Buheh

Ale teraz neviem. Dali to preč preto, že to odporuje islamu, alebo preto, že je to rasistické, keďže na obraze nie je ani jedna (!) černoška?

V každom prípade BBC je veľmi hodnotný informačný zdroj. Len treba názov uvádzať korektne, v plnom znení: ВВС России.

Buheh

sú rôzne a do rôznej miery výstižné. Ľudstvo sa dá sociologicky rozdeliť na kategórie podľa veľkosti topánok a tiež to bude nejaká koncepcia. A iste aj taká koncepcia dospeje k nejakým záverom a aj ona možno bude niečím zaujímavá. Ibaže sa nedotkne podstaty.

Ja nie som nejaký jeho nekritický obdivovateľ. Len si myslím že jeho pohľad je pomerne výstižný, aj vďaka jeho znalosti typov ľudí, ktorí sa pohybujú "tam hore". Jasné že to nie je jediný zmysluplný pohľad a rozhodne nie je vyčerpávajúci či dokonalý.

Pokiaľ ide o praktické využitie toho, čo napísal... Z môjho pohľadu je predovšetkým dôležité poznať pravdu, nech je akákoľvek. On v ktorejsi knihe aj navrhuje svoje riešenia, ale aj keby nie, mne by to ani nevadilo. To je až druhý krok, to môže urobiť zase niekto iný.

Buheh

že Klimov nebol žiadny noname man, ale bol ťažký insider: azda ako jediný človek na svete bol počas jedného a toho istého života sovietskym tajným i menej tajným dôstojníkom, členom povojnovej správy porazeného Nemecka a napokon príslušníkom smotánky USA. Poznal sa takmer s každým, takže vedel o jednej i druhej strane barikády naozaj dosť.

Buheh

ale medzitým to akosi celé zmizlo. Spomínal buzerantov. Ale to je len časť celkového obrazu. Zjednodušene sa to dá povedať tak, že homosexuáli, degeneráti, jevreji, psychopati a ľudia bažiaci po moci a sláve sú jedna banda, ktorá je za všetkým. Ale treba lepšie vysvetliť ako to myslí, lebo takto to je príliš zvulgarizované.

On to vidí tak, že na košatom strome ľudstva každá halúzka raz má suchý koniec, to sú ľudia, ktorých rodostrom sa končí a ak aj majú deti, tak tie sú kadejaké pošahané a v najbližších generáciách sa ich línia definitívne zastaví. Nazýva ich degeneráti a dajú sa spoznať podľa zvýšeného počtu fyzicky i mentálne postihnutých jedincov, psychopatov, politikov, pedofilov či homosexuálov v rodine.

Klimov bol priamo pri tom, keď CIA v 50. rokoch rozbehla Harvardský projekt, ktorý bol založený na poznaní, že súčasťou postihnutia homosexuálov a iných degenerátov je aj tzv. komplex moci (komplex Lenina), teda patologická túžba (súvisiaca aj so sadizmom) ovládať, byť mocný a slávny. Táto túžba je príčinou, prečo v politike, ale aj iných sférach života na najvyšších pozíciách väčšina ľudí sú degeneráti. Navyše, tento typ ľudí je pre narmálnych jedincov tažko rozpoznateľný, keďže ich choré motivácie sú pochopiteľné len im, ale medzi sebou sa hneď spoznajú a kontaktujú. Používajú rôzne rafinované maskovania (fingované manželstvá) a pod.

Cieľom Harvardského projektu bolo rozvrátenie ZSSR (čo sa im o pár desaťročí aj podarilo) takým spôsobom, že sa infiltrujú na východ ovládateľné a vydierateľné kádre s touto psychikou, ktoré majú schopnosť a vnútornú motiváciu dostať sa až na vrchol politiky a tam plniť svoje úlohy.

Za jednu z najstarších a najdegenerovanejších skupín považuje jevrejov, u ktorých sú vyššievymenované príznaky degenerácie vraj šesťkrát častejšie než u iných národov, ale degeneráti nie sú len jevreji a pseudojevreji – tých vníma skôr ako takú globálnu zbernicu, na ktorú sa potom nabaľuje všetka degeneratívna špina z ostatných národov. Neznamená to, že čo jevrej, to homosexuál či iný degenerát – akurát že je tam pravdepodobnosť šesťkrát väčšia než u Slováka.

Klimov si celý život viedol kartotéku, kde si zapisoval tisíce rôznych ľudských osudov a jeho knihy sú neuveriteľne bizarnou zbierkou dokladajúcou vyššieuvedenú koncepciu, ktorú nazval „vyššou sociológiou“. Netvrdím, že všetko čo píše je stopercentné, problém je, že neexistuje „vedecká“ metodika, ktorá by tieto veci skúmala, lebo to všetko je príliš neuchopiteľné. Ale jeho zovšeobecnenia, vychádzajúce z tých tisícok príbehov, sú presvedčivé a pokiaľ ide napríklad aj o moje skromné osobné skúsenosti, podozrivo sedia. A keď sa človek pozrie na politikov našich či zahraničných cez túto optiku, tak mu všeličo začne dávať zmysel. Len z tých novších spomeňme napríklad mená ako Macron, Kiska, Poliačik, Drahoš, Merkel...

Buheh

"Chýba generácia macko Pu, generácia Nemo a generácia Žltá kačička"...

Ak sa udrží (čiste náhodou, teoreticky) súčasný trend budovania rozvinutej kapitalistickej spoločnosti a jej smerovania k nekonečne rastúcim ziskom a prosperite, tak aj to bude.

Jediná sociológia, ktorou má zmysel sa vážne zaoberať, je tá "vyššia sociológia" od Klimova.

Buheh

ktoré homo sapiens používa, aby vydrbal s neznámou či nepohodlnou realitou. Pomenujme to, a tým pádom je to známe, bezpečné a prenechané "odborníkom". Odborníkmi sú myslení tí, ktorí to pomenovali. A podstatou tajomstva je, že tí "odborníci" o veci, ktorú pomenovali, nevedia o nič viac než ostatní – až na ten názov.

Buheh

že nevyhral Zeman, ale Drahoš prehral. Myslím si, že pointa spočíva v niečom, čo si v podstate naznačil: základňa spoľahlivých (ovládateľných) kádrov, ktoré má nadnárodný majiteľ zemegule v týchto našich končinách k dispozícii, je veľmi malá a čoraz problémovejšia. Takže keď nie je nič lepšie, sú im dobré aj tragikomické bytosti ako podvodníček Kiska, retardovaná krava Nichoslonová, mechanický tragéd Drahoš alebo aj úplné prúsery ako Poliačik či Matovič.

Buheh

Nerád prikladám linky, ale tu je veľa zaujímavých myšlienok, stojí to za pozretie:

http://www.nwoo.org/2018/01/30/jared-taylor-bratrstvi-evropanu/

Buheh

"Bude ještě aktivističtější, emancipovanější, protože mu už o nic nejde. Je znovu prezident, v dalších volbách nemůže kandidovat, tak se nemusí na nic ohlížet. Bude se chovat ještě svobodněji."

Kiež by to tak bolo. A kiež by sa mu pri tom nestala nejaká nešťastná nehoda. Modlime sa, bratia a sestry.

Buheh

https://www.lidovky.cz/prezidentske-volby-2018.aspx?k=vysledky-druhe-kol...

Napriek tesnému celkovému výsledku je to jednoznačné:
mestá = Drahoš
vidiek = Zeman

V Prahe v niektorých okrskoch mal Drahoš okolo 85 %...

Hoci žijem v meste, musím žiaľ konštatovať, že zásobárňou zdravého rozumu je vidiek, kým mestá sú zásobárňou hlupákov (a čím väčšie mesto, tým je to vypuklejšie). Zdá sa mi, že to platí všeobecne: podobne to bolo nedávno vo Francúzsku, podobne to je v prípade Moskvy, Viedne... o hanebnej úlohe Bratislavy vo všetkých doterajších slovenských voľbách ani nehovoriac.

Iste v tom zohráva svoju úlohu viacero fenoménov, či už zámerná a systematická podvýživa poľnohospodárskeho sektora, koncentrácia médií, vysokých škôl a iných zdrojov nákazy v mestách a pod. Ale odhliadnuc od týchto vplyvov mi to vychádza tak, že vidiečania v priemere celkovo majú zdravší pohľad na svet.

Buheh

Skutočnou tragédiou nie je to, že sa na Európu valia hordy dobyvateľov. To bývalo aj vždy v minulosti.
Skutočnou tragédiou nie je ani to, že tu máme, ako si raz pekne napísal, chovateľov tejto zveriny – kastu bezočivých vierolomných zločineckých zmrdov. Aj to bývalo.
Skutočnou tragédiou nie je ani to, že v dôsledku invázie ide dole vodou kultúra, infraštruktúra, vzdelanosť... Aj to sa cyklicky dialo v minulosti.
Skutočnou tragédiou je, že väčšina ľudí sa nad tým ani nepozastaví, príde im to všetko úplne normálne. Vôbec nefunguje inštinkt brániť sa.

Po takom výroku ako povedal ten idiot Schultz by s ním v zdravej spoločnosti urobili to, čo nesmiem napísať, ak nechcem aby bolo považované za hate speech a explicitnú výzvu k násiliu.

Buheh

mi v tejto súvislosti napadá meno Grigorij Klimov. Tím je řečeno vše.

(Ak tu náhodou niekto nevie o čom hovorím, vrelo odporúčam si nájsť niečo z jeho kníh na internete a prečítať.)

Buheh

Sú to stále rovnaké typy slizošov. A je tu tá istá otázka ako vždy:

či je v danej krajine viac ľudí s mozgom alebo je viac tých, ktorí uprednostnia tuningové napomádované hovno.

Buheh

a slovenský rep.

Buheh

v kultúrnom a umeleckom vývoji bude, že v kostoloch a sobášnych sieňach budú na stenách sprejerské podpisy ako z podchodu. Odstráni sa obraz s rámom, ostane len bezprostredné čisté umenie, bez akýchkoľvek -izmov a umelosti. Proste dokonalosť.

P.S. Ten Načeradského autoportrét je naozaj pozoruhodný. Umelec dobre vystihol dobu, ktorú žijeme. Radšej ani nechcem pomyslieť na to, čo by naň povedal psychiater.

Buheh

to poteší.

Buheh

ja som to netvrdil stopercentne. Bola to len úvaha, podľa mňa pomerne logická.

Ale, konieckoncov, človek môže nejaké meno zdediť a ani nemusí patriť k etniku, z ktorého to meno vzišlo. A opakujem, aj keby bol čistokrvným členom obce, vôbec by to nevadilo – nie je dôležité aké gény človek má, ale aké sú jeho činy.

Buheh

Nie som entomológ, ale zdá sa mi, že "ha-" je v tom ich semitskom jazyku čosi ako člen. Ak vieš menej naivne vysvetliť pôvod toho mena, tak sem s vysvetlením.

Buheh

pokiaľ ide o pôvod, neviem či náhodou nie je tak trochu členom našej obce. Ale to by vôbec nebolo na škodu. Inak súhlasím so všetkým, čo si napísal a aj ja by som mu dal hlas. Už len preto, že by bolo fakt zábavné sledovať prestitútov ako si trhajú vlasy pri každom jeho slove.

Mám z neho taký vodojem, že on je jedným z tých vzácnych ľudí, ktorých ten obrovský mediálny a intrigánsky psychologický nátlak nezlomil, ale naopak posilňuje.

Buheh

to je niečo také ako šedá ekonomika a čierna ekonomika. Keby sme to mohli konkrétne ulapiť, už by to nebolo to, čo to je :)

Už neviem kde som to kedysi veľmi dávno čítal a od koho je, ale jedným z mojich obľúbených citátov je tento:

"Ľudské poznanie je len nevedomosť obalená smiechom."

Mimochodom, teória tmosáka, ktorú tu Okoloidúci spomenul, stojí za prečítanie:
https://pataveda.cuzco.sk/?ds

Okrem toho, že je to veselá intelektuálna hra, ja v tom vidím aj peknú alegóriu tých rôznych talmudistických chucpe pavied, ktoré stavajú realitu hore nohami, aby čierna bola bielou.

Buheh

Takto vznikajú náboženstvá...

Ale tá relatívne veľmi čistá energia takmer (zdôrazňujem to slovko takmer) zadarmo, to by nemusel byť nesplniteľný sen. O čom všeličom bola pred takými sto rokmi laická i odborná verejnosť presvedčená, že je to utópia a dnes je to bežná vec... Napríklad o využívaní jadrovej fúzie vodíka sa hovorí dlho a zatiaľ, vyzerá to tak, že sa to nikam neposunulo, ale teoreticky by to ísť malo. Pravda, je tu taká maličkosť, že dnes k tomu potrebujeme pracovnú teplotu tuším milión stupňov, ale keby niekto prišiel na to, ako s tým vybabrať, napríklad nejaký druh kontroly či katalýzy tej reakcie, spomína sa magnetická pasca či iné finty... popravte ma ak sa mýlim, nie som odborník na tieto veci a ani nekritický zastánca tej myšlienky, netvrdím, že sa to určite podarí zrealizovať, ale na rozdiel od mnohých rozprávkových fantazmagórií, myslím že toto je minimálne v rovine seriózneho odborného problému s otvoreným koncom.

Buheh

to pekne, úsporne a výstižne.

Chovatelia, veru tak. A oni sú pôvodne tiež teplomilný invázny druh...

Buheh

Presne tak, prichádzajú sem invázne teplomilné druhy, to je zjavný fakt. Týka sa to flóry, fauny i populácie. Tie humanoidné sa od pôvodného obyvateľstva odlišujú okrem iného tým, že nikdy nepotrebovali, a preto nemajú vyvinutý vyspelý konštruktívny intelekt a altruizmus ako skupinovú stratégiu na prežitie v nepriaznivých prírodných podmienkach studenej Európy. Ruský plyn a ropa im dnes v celej Európe zabezpečujú rovnaké teplúčko, ako mali... napríklad v Mali.

Ale v tejto súvislosti mi napadlo možno trochu drsné, ale zaujímavé riešenie, také, hm, na ruský spôsob, ako si môžu pôvodní Európania zachrániť svoju vlasť pred inváziou dobyvateľov z teplých krajín.

Kde si zmokol, tam sa suš, hovorí staré príslovie. Keď sa raz zavrú na Sibíri kohútiky a teplé radiátory v Európe vychladnú, výhoda bude opäť na strane tých, ktorých predkovia po tisícročia selektovali a adaptovali svoje gény na nevľúdnu studenú Európu...

Buheh

Čína dnes spúšťa petrojuan:

https://www.hlavnespravy.sk/cina-spusta-petrojuan-nemecko-francuzsko-zac...

Držte si klobúčiky.

Stránky