Čo sa stane s bielou menšinou

Vybrali sme po dvoch rokoch z archívu

 
Autor: 
téma: