Mahat

Dnes si ľudia myslia, že minulosť bola temnota.

Ľudstvo malo dosť času. Tisícročia sa snažilo veci pochopiť a vyjadriť. A mnoho vecí pochopilo. Vytvorili sa svetonázory, schémy a koncepty, na ktorých nie je treba nič meniť. Mnohé sú však na Západe takmer nepoznané. Sú to trestuhodne zabudnuté koncepty. Taký je aj pojem toho, čo by sa dnes volalo informačno-evolučný potenciál.

 

Mahat

Vo filozofii sankhya sa to vola „mahat“.  V preklade do slovenčiny to znamená „mohutnosť. Je to aj etymologicky naozaj to isté slovo. Po rusky „mogučij“, možno to ale chápať aj v širšom význame magický, magnetický.

Niekedy sa to vysveľluje ako skratka zo slova mahátattva, čo znamená mohutná podstata. V každom prípade pojem vyhýbajúci sa zbytočným falošným atribútom, rešpektujúci to, že ide o princíp.

Filozofická škola sankhya, patriaca medzi 6 hlavných indických škôl, sa na Západe opisuje ako matematická, analytická a ateistická. Pojmy ako mohutnosť v nej vystupujú štýlom, akým na Západe uznávame matematické a fyzikálne pojmy – ako abstraktum reality. Napríklad pojem pole, základ modernej fyziky, je definovaný hmlisto ako forma existencie (slovenská wikipedia), alebo akési priestorové rozdelenie fyzickej veľkosti (nemecká wikipédia). Teda nič konkrétne. A predsa na ňom stojí naše poznanie sveta. A aj ten koncept, koncept pola, prebral Západ z východnej filozofie (kšétra).

Mohutnosť je popisovaná ako:

1.  Informačná množina. Poriadok v chaose.

2. Inteligencia. Každá informácia je určitá forma inteligencie.

3. Zdroj vývoja. Akákoľvek inteligencia nesie v sebe tendenciu ku zmene, a to je základ vývoja.

Ktosi to povedal takto: Primárna matéria je bez formy, mahat je jej prvotná forma. 

 

Manas

Kým mohutnosť je univerzálnej kvality, jestvuje aj limitovaný potenciál, pre ktorý sa zachoval pojem manas. Manas zodpovedá latinskému pojmu mens (myseľ), mentálny. Manas je jeden individuálny prejavy mahatu, mysle sú proste konkrétne inštancie odvodené od základnej mohutnosti. Každá myseľ je parciálny obraz vybratý z potenciálu všetkých možností. Je to ako protiklad aboslútno a relatívno. Skutočnou identitou manasu je mahat, nie nejaké dočasné formy. Preto je poznanie samého seba aj cestou pre poznanie univerzálnych princípov.

Toľko hovorí východná tradičná filozofia v pojmoch tak veľmi podobných slovanským.

 

Tradícia

Tento koncept sa časom posúval do rôznych smerov, jeho jasnosť sa zahmlievala. Bolo nemožné udržať pôvodnú čistotu a tieto koncepty boli postupne vyjadrované v nižšej terminológii. Napríklad mahat je nazývaný aj  priamo inteligencia, sanskrtsky buddhi. A mnohí si nedokázali predstaviť inteligenciu bez nejakej predstavy osoby. Postupne málokto myslel na nejakú abstraktnú informačnú štruktúru, všade došlo k degradácii učení, takže z neho zostali po svete skôr len akési detinské príbehy, pokrivený rozbitý odraz na sčerenej hladine vody.

A tradícia nielen sama korodovala, ale bola aj takmer všade a opakovane cielene ničená, dusená burinou. Preto tu dnes máme to, čo máme – prostredie bez dostatku duchovného mentálneho potenciálu.

Tieto veci treba občas pripomenúť. Zvlášť v dobách, keď sú mysle mnohých ľudí už vyčerpané ich lokálnymi, a v danom kontexte neriešiteľnými situáciami. Je možno dobre trocha myslieť na to nekonečno, čo vlastnia. Na svoju mohutnosť.

 

0
Ľubov

https://www.youtube.com/watch?v=-0l5dGiaXCo&feature=youtu.be

Toto video sa tu zrazu objavilo samé,pre mňa je to aj spomienka na Káju.
( S piesňou "Už z hor zní zvon" sa s nami rozlúčil v katedrále Sv.Víta)

Norman

Hej, "grace" je jeden z nových názvov, z odrazov pôvodného konceptu.

Ty si raz spomínala egyptskú maat, spomínaš si?

Ľubov

Prečo je práve egyptský panthenón tak nepochopiteľný,bežný človek sa v tom stráca a popravde si myslím,že len pár jednotlivcov ho pochopilo. 2 400 bohov,tisíce personifikácií,načo je to dobré? Aj tak o všetkom rozhoduje hlavných Deväť.
Ale nie tak Maat.-). Je ako jasná hviezda. Vo svojich 42 princípoch sa pýta a je to ako krížový výsluch:" Kradol si?, a o pár minút zas,tak kradol si?...hej,zlodeji večný život nemajú.

Norman

Ten egyptský pantheon vytvárali hlavne moderní archeológovia.
Ale v podstate sú to len lokálne symboly rôznych miest a oblastí. Ale je prehnané povedať, že to boli "bohovia" v našom nejakom ponímaní. Napríklad, ak by niekto spísal Dobčinského ľudové rozprávky a videl by to inak, aj z nich vyťaží tisíce "bohov". Bohmi sú posadnutí moderní archeológovia židokresťanskej výchovy, tí sa snažia všetko natlačiť do svojich mentálnych foriem. Egypt mal ten svoj pojem "nečer", ako sa to dnes číta - ale čo to pre nich znamenalo, to je odvážne odhadovať. Kedže sa to prepisuje prepisuje "ntr" (nik naozaj nevie, ako sa to presne vyslovovalo), niektorí v tom dokonca vidia spoločný základ s latinským "natus","natur", čiže prírodu (tiež od slova "zrod" ). A nemusí to byť až tak pritiahnuté za vlasy, Latinci prišli z východného Stredomoria, a Stredomorie vôbec nebola prekážka, ale spojovací prvok, Latinci možno čerpali z hodnotnej tradície (rast Ríma nemusela byť náhoda, ale odraz reálnej kvality a mentálno-kultúrnej prevahy).

V starom Kemete ale nejestvujú len lokálne nečer, ale aj všeobecné hlboko abstraktné princípy, najmä výborný imanentný princíp Amon (samotné slovo "imanentný" je zas spájaný s jeho menom, u amínokyselín a niektorých iných chemických látok je to určite jeho meno). Alebo spomínané Maat, akási spravodlivosť. Maat je koncept "harmónie" ako protiklad chaosu, a ktovie, odkaľ prišiel. V súvislosti s týmto článkom ma napadá jedno vysvetlenie:) Kedysi tie takzvané "pantheóny" boli čosi ako vedecká knižnica - nasiali všetko, čo sa dalo, považovali to za poznanie a nebránili sa tomu, na rozdiel od (neskorších) uzavretých kultov snažiacich sa hlavne o moc nad členmi alebo aj nečlenmi.

Mnoho dnešných slov abstraktných konceptov pochádza z mien "bohov", zo starovekej filozofia, a ľudia to ani netušia. Aj na to bol dobrý ten vtedajší pantheón.

A mimochodom, aj slovo pantheon je možno chápať rôzne. Jedno vnímanie je, že znamená "všetci bohovia", povedzne "mnoho bohov". Ale iné vnímanie je že, že hovorí o princípe božstva, theos, ktoré je všade (pantheos), a pantheon je len zhrnutie jeho rôznych aspektov.

Ľubov

Potešilo ma,že si spomenul Dobšinského. Poznám ho,pretože sme mali doma staré vydanie, z 50 tich rokov,keď jazyk rozprávok bol drsný,autentický ako napr. príbeh O nesmrteľnom Koštejovi. Bol strhujúci,dodnes si ho pamätám.
Keď pozerám dnešné rozprávkové knihy pre deti,sú slniečkársky upravené,čiže dementné.Už im nedajú nič.Ako sa dozvedia o večnom boji Dobra a Zla..

ps.Mimochodom,Dudáš v Lexikone menej známych a mätúcich sekulárnych a náboženských pojmov, uvádza,že vôbec prvá biofilná paradigma( etika neubližovania,láskavosti a súcitu k všetkému tvorstvu,ako k ľuďom,zvieratám aj rastlinám) sa objavila v staroindickom náboženstve džinizmus. Ale zároveň naznačuje,že toto náboženstvo ako celok sa nemohlo stať nikdy štátotvorným prvkom,pretože bolo príliš radikálne v "neubližovaní. Vegetariánstvo a učenie o karme však pretrvalo v iných filozofiách a žije dodnes.

Norman

Samozrejme, naše "rozprávky" sú len oklieštené mýty a kým Dobšínský mal ešte obsah, dnes už zostala len Cindarella poskakujúca so vtáčikmi .... kedysi to boli vážne mýty, ale nedostali sa im správneho spracovania.
Žiaľ, mytológia všeobecne je podceňovaná a ľudia sú v nich doslovne analfabeti. Pritom mytológie obsahujú naozaj nepreberné množstvo psychologických aj sociálnych paternov - teda návodov pre život.

Džinizmus je filozofia, povedzme svetonázor, nie je to náboženstvo podľa žiadnych parametrov.
Je svojou podstatou jedno z najstarších tradícii, nik ho nevytvára, ale niektorí ľudia, zvaní víra, ho objavujú rovnako, ako sa objavuje fyzika. Po čase dochádza k zabudnutiu a potom tie veci znova objavujú - to je ich názor na svet a na seba.
Preto sami hovoria, že toto je len ich také posledné objavenie, naformulované niekde v prvom tisícročí pred.n.l, ale predtým to vedeli tiež, len pod inými menami.
Džinizmus je aj z indických škôl bezpochyby najviac ahinsa orientovaný, teda proti násiliu. Má "duše" rozdelené do viacerých kvalitatívnych vrstiev, ale prirodzene, ku každej sa treba správať šetrne. Nie preto, že by to nejaký guru či boh niekedy povedal, ale proste preto, že každý taký prečin má svoje dôsledky. To je prírodný univerzálny zákon. Je až podivné, že na Západe bol koncept prírodného zákona objavený niekedy pred 500 rokmi, ale táto západná civilizácia sa díva s dešpektom na tradície, ktoré mali ten koncept už pred 3 tisícmi rokov (a ešte ich nazýva "náboženstvo" a označuje ich za iracionálne). To je taká zmes arogancie, nevzdelania, ale aj mentálnej lenivosti, až je to neuveriteľné a vidno za tým ťažkú deformitu..

Prirodzene, učenie o súcite, teda podobnosti bytosti rôznych foriem, nie je len v džinizme, ale aj v iných tamojších smeroch, prakticky všetkých, je to zrejme všeobecnejšia stará vec. Je naozaj až podivu- a obdivu- hodné, že niekedy bola nejaká kultúra schopná založiť takú vytrvalú tradíciu, ktorá doteraz v Indii ako tak funguje a doteraz im pomáha, aj keď pomery stále upadajú. Napríklad bez vegetariánstva by India už dávno skončila v absolútnom zničení celého subkontinentu a okolia.

Problém je v tom, že sa to na Západe označuje za "exotiku". To je tá najsprostejšia a zámerná lož. Nie je to žiadna exotika, sú to všetko univerzálie a aj naše tradície to poznali - len boli z určitých geografických a iných dôvodov a zhôd okolností tu zničené. Bola zničená ako idea o "prevtelovaní" (čo to naozaj je , by bolo na dlhý popis a nehovorím, že by som to vedel ja vysvetliť) ako aj tá o ahinse, teda o prirodzenom, NEemočnom súcite. A veľa iných vecí, ktoré nielen my, ale naozaj už skoro nik nepozná.
Niečo bolo ešte v klasickej antickej stredomorskej filozofii, ale aj tá bola cielene ničená.
Preto, Ľuba, preto dnes žijú ľudia ako prasce, ba horšie, doslovne kanibalsky, a preto dnes žijú ľudia v dennodennom strachu a bolesti.
Len sa na nich pozri.
A to aj bieli ľudia, potomkovia tých géniov, čo to kedysi dokázali.

Ale zas tu ľahko pomôže tradícia. Je to proste okruh, proces konfliktu, boja, prehry a výhry. Samé o sebe to nie je zlo, podobne ako odpadová rúra pod cestou nie je zlo. Len sa treba udržiavať NAD tým.

Ľubov

https://www.tarak.cz/vznesena-mantra-soucitu-modlitba-k-avalokitesvarovi/

Bonbónik pravda len v tom prípade,ak je text tejto budhistickej mantry originál. To my už posúdiť nevieme.Ale aj keby nebol(originál a pieseň bola nahratá v nejakom štúdiu)nemôže sa líšiť od hlavnej línie.

Norman

máločo je "originál". Je to vždy kultúrne premiešané s tamojšími rôznymi kultúrami. Čokolvek, čo je v jazyku, už nie je univerzálne. Také môže byť len niečo hlbšie, ako jazyk. Čokoľvek, kde je nejaká postavička, je zásadne nezmysel. Kde je lotos, je nezmysel. Kde je budha, je nezmysel. Originál je proste len to, čo je mimo jazykový význam. Žiaden preklad.

V Indii našli mnoho diamantov, ale žiaden nenájde človek na ich uliciach. Podobne ťažko nájsť na webe reálne hodnoty. Možno niečo. 

 

Ale fyzika platí rovnako po celom svete, aj u nás sú ľudia, ktorí mohutnosť dokázali spoznať a profesionálne vyjadriť. 

 

Pravda, to už je dosť hĺbka, Je to ako s potápaním, treba postupne a podľa svojich pocitov a potrieb. Každý sme iná inštancia.

Norman

k tej stránke tarak - je tam aj táto časť, toto video
https://www.tarak.cz/mahalaksmi-mantra-pro-odstraneni-financnich-potizi-...
Nadpis:
Mahalakšmí mantra pre odstránenie finančných poťíží ...

Aj dnešní indovia deformujú veci, tlačiac ich na svoju mentálnu formu. Ale je to tam napísané po česky, to západniar chce použiť bídža mantru pre financie?! :-)
To je absolútnym znakom jedu.
To je absolútnym znakom nízkosti a zlého smeru.

Bohužial, hlavne na Západe sa stalo bežným, ba až želanou tradíciou, že k duchovnu sa uchylujú ľudia až keď sú v potiažach a vnášajú do jeho obrazu svoju slabosť, svoju deformitu, svoje zlo. Duchovno pomáha a uzdravuje. Ale nemôže zdravo tvoriť societa zložená takmer len z (mentálne) chorých. A hovorím teraz aj o societách tzv. východných náboženstiev na Západe. Aj preto má východná filozofia u nás také zlé meno. Odstránenie finančných potíží ... :-)

Ľubov

je to už infikované,ktovie odkedy a je to odporné. Takéto duchovno stojí za starú bačkoru.
Predsa len sa ešte vrátim ktej stránke,našla som životopisný film G.Gurdejeva(na podklade autobiog.knihy),je to podľa mňa dobrý film. https://www.tarak.cz/setkani-s-pozoruhodnymi-lidmi/

Dobre urobený,akoby zachytil čosi z tých časov,keď sa európania ešte len vydávali hľadať tajomstvá východu,Blavatská Šambalu a nebola to ešte iba komercia,kšeft.
Tak kto chce,nech si to pozrie.... odporúčam

Norman

je to až odporné, možno je to individuálne, ale tamto vzývanie nie je vec, ktorá by sa východu podarila. Tá fiskula, brr.

Na tej stránke ale, pozerám, je naozaj viacero zaujímavo vyzerajúcich filmov.

Možno že sám autor stránky je v poriadku, ale mantry sú, ako aj ich meno svedčí, na zmenu mentálna, manasu. Nie na čarovanie vo svete financií:) Aj inde tam bolo na videu: túto mantru si môžete kúpiť tam a tam .... Predávať mantru - fuj:-) Bohužiaľ, hovorím, tradícia je, ale nie na ulici, ovocie je už riadne zhnité.

To už veru nemá zmysel ´ďalej zamotávať :)

nové