Hnusná lož, ktorú žijeme

trocha naivne optimistické, ale aspoň na chvílu otvoril oči

Autor: 
téma: