Jak je to možné?

Jak je možné, že stát, který v poválečné historii rozpoutal a vede nejvíc válek, je považován za synonymum mírové politiky a jeho představitel dostal Nobelovu cenu za mír?

Jak je možné, že stát, který opakovaně porušuje mezinárodní právo, je považován za arbitra v dodržování mezinárodního práva?

Jak je možné, že stát, který od konce druhé světové války nejvíc používal zbraně hromadného ničení a masově vraždil obyvatele jiných států, rozvracel jiné státy, posílal jejich obyvatele do bídy, násilí a emigrace, je považován za symbol humanity?

Jak je možné, že stát, který opakovaně lhal a prokazatelně podváděl při uvádění celých zemí a regionů do válek, násilí a nestability, je považován za symbol pravdomluvnosti?

Jak je možné, že stát, ve kterém po desítky let vládnou korporace, oligarchové a legalizovaná korupce, je považován za symbol vlády lidu, tedy demokracie?

Jak je možné, že stát, který špicluje své obyvatele i obyvatele jiných zemí, znemožňuje jiným zemím vybrat si svobodně měnu, ve které budou obchodovat a svoji politickou budoucnost, unáší obyvatele jiných států a mučí je bez možnosti soudu na utajených místech,  je považován za symbol svobody?

Jak je možné, že stát, ze kterého vzešly ekonomické krize a podvodné tržní turbulence otřásající světovou ekonomikou, určuje pravidla světové ekonomiky?

Jak je možné, že stát, který vytvořil a podporoval fenomén islámského transnacionálního terorismu a sám se chová jako největší světový terorista, vydírá a zastrašuje, případně vojensky napadá jiné země kvůli svým politickým zájmům, je považován za hlavního protagonistu protiteroristického boje?

Jak je možné, že stát, který opakovaně podporoval fašisty a fašistické převraty v různých zemích, je považován za symbol protifašistického boje, lidských práv a humanity?

Cožpak se všichni politici takzvané civilizované a vyspělé části světa úplně zbláznili, když to dopustí?

 
 
 
Na podnet Náhodného Okoloidúceho
prevzaté z OutsiderMedia
 
Vyjadruje to relatívne stručne tie najpodstatnejšie veci, ktoré by mali šokovať a zastaviť všetkých, aj tých, ktorí nemajú čas hľadať hlbšie historcké príčiny. Tieto jasné body by ich mali prebrať, aby videli, že je už skoro všetko prehnité v štáte americkom.

nové