Judenhass v Nemecku?

Jestvuje nadnárodné hnutie BDS. Skratka znamená Bojkot, Desinvestície, Sankcie a je zameraná na sankcie proti činom a zločinom Izraela, vyzýva na bojkot a nespoluprácu s Izraelom a jeho firmami.

Nemecký parlament schválil nedávno,  17. mája 2019, rezolúciu proti hnutiu BDS. Označil ho za "antisemitské", pretože vyýzvy na ekonomické sankcie vraj pripomínajú historické výzvy "Nekupuj u žida", a preto sú začiatkom genocídy. Zaujímavé, prečo nie sú začiatkom genocídy sankcie a bojkot voči Rusku a Rusom - ale to už nebola téma v Bundestagu. Tam schválili rezolúciu len proti BSD, proti antisemitizmu, nie proti antirusizmu či antislovanizmu.

Napodiv, v časopise Spiegel vyšiel následne článok, kde sa rozoberá vplyv židovských lobby v parlamente, prípadne aké sú sionštruktúry a čo robia.

To samozrejme vyvolalo určitú vlnu článkov reagujúcich na Spiegel, hovoriacich o antisemitizme. Jazykové okienko: v Nemecku sa často hovorí o "Judenhass", nedajte sa zmýliť, to neznamená "nenávisť židov", ale v tradičnom význame je to  "nenávisť voči židom" (podľa vzoru  Schlangenangst ). Samotné slovo "antisemitizmus" asi prestáva stačiť, pretože "Moslimovia sú noví židia", pritom samí sú plní judenhassu, ergo z dvoch strán sa stali najmenej 3 (a občianska vojna sa môže začať).

Die Welt  nám vo svojom článku prezrádza, že Spiegel už častejšie uverejnil antisemitské články. Je to až s podivom, pretože Spiegel sám o sebe je považovaný za židovské periodikum. Ale možné to je, veď napríklad tu  sa píše o debate zameranej proti antisemitizmu, ale jeden zúčastnený, Jakob Augstein, (možno sám žid), podľa strážcov politickej korektnosti zrejme celkom zlyhal, pretože prejavil "netaktné všeznalstvo" - proste príliš mudroval.

Tu treba zdôrazniť, že z tohto nového akademického antisemitizmu sú obviňovaní ľavicoví liberáli. Proste - pravicoví alternatívci už prakticky nie sú vo verejnom diskurze, ale nejakých antisemitov treba nájsť, tak sa našli už aj medzi ľavicou a liberálmi, a aj židov možno obviniť. 

 

Čo dodať. Cisár má nové šaty - ale  zatiaľ nik nepovedal, že je nahý, len sa hovorí, že niektorí chcú naznačiť, že šaty sú azda nie zrovna zahaľujúce.

Jednoducho: žiaden štát, teda ani Nemecko, nemôže byť natrvalo kolóniou židov. Takýto stav potrvá len dovtedy, kým budú prítomné sily amerických okupantov. Ako keď skončila po  roku 1985 vôľa ZSSR ovládať Východnú Európu, netrvalo dlho a systém aj niektoré štáty sa rozpadli (iné zas spojili) - presne tak to dopadne s Nemeckom. Nad Nemeckom držia moc nielen  sionistické média, ale hlavne americká ozbrojená sily - a to nie sú len vojaci, ale aj tajné služby so svojimi  reálnymi vrahmi. Akonáhle toto padne, prestane Nemecko slúžiť židom (ako povedala myslím Merkelka, vraj jediný zmysel dnešného Nemecka je podporovať Izrael).

  

zdroje:

článok o "štátom podporovanom antisemitizme

 
Autor: 
forma: