Podvedomie, mystika a moc

Všetci dnes vieme, že myseľ sa delí na vedomie a podvedomie. Rovnako vieme, že spoznanie tohto protikladu bolo oslavované rôznymi takzvanými psychologickými školami Západu len nejako pred sto rokmi. To je relatívne nedávno, a aj preto je asi prirodzné, že doteraz nie je dostatočne pochopený význam tohto protikladu. 

 

Ponor

Bežné vedomie pláva na povrchu a je zamerané externe, ako malé dieťa reagujúce na svetielka tam vonku. Pozrieť sa na druhú stranu, dovnútra, nie je jeho bežnou aktivitou. Nie je ľahké sa ponoriť.

Napriek tomu niektorí ľudia do podvedomia zablúdili. Najčastejšie to bol nejaký omyl až porucha - buď choroba, pôsobenie drog, mentálna frustrácia a preťaženosť, nemožnosť vyriešenia problémov, ktorým bola mysel vystavená. Podvedomie je podľa definície tá časť mysle, kde nie sú senzory, kde nie je vidno. Z tej oblasti sa ľudia vracali s obrazmi, ktoré sa líšili od bežnej známej mechanickej reality. Tak vznikla mystika.

Mystika je pojem, ktorý azda najlepšie zahŕňa celý ten súbor aktivít a výsledkov, ktoré ľudia dosiahli svojimi návštevami podvedomia. Duchovno, spiritualita, gnóza, proroctvo, ezoterika, vizionárstvo, proroctvá, náboženstvo, okultizmus, parapsychológia  ... a určite mnoho iných mien a kultúrnych aktivít je založených na spoznávaní a blúdení v podvedomí. Vlastne aj všetko umenie, skutočné inovatívne umenie, je iba o tomto. Možno akákoľvek invencia, aj technická a vedecká, akákoľvek imaginácia, je založená na týchto cestách.

Niektorí ľudia zrejme už dávno pochopili, že najlepšie poznanie je poznanie samého seba. Svojho myslenia, ale aj svojho nemyslenia. Dôkazy možno nájsť vo všetkých svetových tradíciách. To je pomerne dosť známa vec a akceptovaný fakt.

 

Tabu

Každé poznanie je ale hodnota a moc. Mystické poznanie sa stalo veľmi rýchlo predmetom žiarlivosti a bolo ukrývané. Podobne, ako sú napríklad technické patenty dnes držané v trezoroch, presne tak sú cenné tieto poznatky o fungovaní podvedomia. Pomocou nich možno totiž ovládať človeka, celú spoločnosť. A to je, uznáte, cenná vec. Pojem mystika znamená nielen to, že sú to vedomosti o veciach temných, ale aj to, že sú takmr vždy držané v tajnosti a určené iba úzkemu okruhu. 

Dnes je síce všeobecne rozšírená povera, že s poznaním sa každý rád rozdelí a je zadarmo. To je ale omyl vzniknutý z toho, že jestvuje toľko náboženských učení nadšene hlásaných mnohými ich prorokmi. Lenže, všimnime si pozornejšie, tie teórie, ktoré sa tak vehementne šíria zadarmo, sú práve len tie ploché, navádzajúce, aby človek nešiel do hĺbky.  

Na mystické poznanie bolo proste všade hodené tabu. Namiesto neho boli ľudu ponúknuté ploché teórie zvádzajúce ľudí na spoľahnutie sa, že za nimi nejaké to spasenie príde samo. Tie dogmy, ktoré akékoľvek hlbšie poznanie zavrhujú a zakazujú. 

 

Vertikálnosť kontra horizontálnosť

A tak všade vidíme prevažne kultúry plošné, ktoré sú horizontálne, povrchné. Prvky poznania psychológie človeka sú v nich zanedbávané, ba naopak, sú zakázané. A medzi nimi či priamo v nich sa nachádzajú kultúry zamerané vertikálne, ťažiace z hlbších vrstiev vedomia a podvedomia.

Stret týchto dvoch druhov kultúr je niečo ako stret vody s ohňom. Tento stret je za väčšinou dejov a tragégií histórie. Nebyť tejto nevyrovnanosti, sú dejiny pomerne selankovitý kolobeh, aký koniec-koncov vládol v minulosti dhodobo. Dovtedy, kým sa evolúcia človeka neprehĺbila a on neobjavil spôsob, ako ovládať, zotročiť a nakoniec kanibalizovať svoj vlastný živočíšny druh. Pretože človek je vo svojej podstate sviňa - tí, ktorí prví vystúpia na nejaký kopec, z neho začnú zrážať ostatných stúpajúcich. 

Podvedomie, mystika a kulty sa tak stali hlavnou formou moci, od pradávna až doteraz. Je to možno forma moci, o ktorej sa menej hovorí - ale čudujete sa? Nik nedovolí, aby sa vo veľkom rozoberalo fungovanie jeho najlepšej zbrane. Ak by si ľudstvo uvedomilo, že je doslovne hypnotizované, prestalo by fungovať, poslúchať.

A boj o moc pokračuje. Kultúry horizontálne ničia kultúry vertikálne. Ba každá väčšia kultúra je nútená zaujať horizontálnu bezmocnú polohu submisívneho psa. Moc vrhla na všetko tuhnúcu penu povrchných zvráteností a nedovolí rozvoj ľudstva. To je to, čo sa deje a v čom je problém.

  

Budúcnosť

V tomto boji naozaj nejde len o ekonomickú mizériu takmer všetkých národov sveta. Ba ani o sadistické kynoženie živočíšnych druhov, ba dokonca možné vyschnutie a otrávenie celej planéty nie je ta základná hrôza - základné zlo je v tom, že je zakázaná samotná evolúcia. Je zakázaný rozvoj najvyššej kvality bytia - rozvoj vedomia. To je absurdné.

Takýto zákaz je proti fyzikálnym zákonom. Je to nenormálne, je to  tupé. Taký stav nikdy nevydrží, o to nemám strach. Ale každá sekunda v takom prostredí, každá sekunda existencie tohoto stavu - to je urážka ľudskej dôstojnosti.

Väčšina ľudstva si tohto nie je vedomá. To sú obete a na tých nemá zmysel hromžiť. To je ich technický proces a úroveň - nevidia to a tak nie je skúšaný ich základný morálny kmeň. Ani mnohí kolaboranti nevedia. Ale tí, ktorí vedia a napriek tomu toto podporujú, to sú už jednoznačne dokázané a odsúdené etické nepodarky, negatívne kozmické zvrátenosti, ktoré budú zaručene zas a zas kruto ničené.

Také sú prírodné kozmické zákony.  

 

0

nové