Pokoj a mier

Je zaujímavé, aký pokoj a mier vládne vonku. A vraj kríza. Veď mier, myslím tým aj vnútorný mier, je to, čo si ľudia najviac cenia.

Alebo by si mali ceniť.

Aj tu na portáli zavládne mier. Trocha sa presýpali témy a rozloženie, ale teraz necháme vodu usadiť. Základná tématizácia: myselnie, človek a spoločnosť, stále platí, i keď názvy sa trocha pomenili. Miesto je ale pripravené na ľahké akumulovanie postrehov. Podľa potreby, podľa toku siločiar. Žiadne dogmy, žiadne kŕče, žiadne plány a ciele. Relax.

Ako hovorí dávno zabudnuté a skoro nikdy nepochopené - staň sa vôľa tvoja.