Politologický slovník anglického jazyka

Malý slovník aktuálneho newspeaku

 • Celý civilizovaný svet – všetky kolónie USA.
 • Celosvetové civilizačné hodnoty – podmienky vazalstva pod patronátom USA.
 • Demokracia – moc anglosasov nad národmi.
 • U nás je demokracia – u nás moc patrí anglosasom.
 • U vás niet demokracie – máte niečo, čo anglosasi považujú za svoje.
 • U vás je totalitarizmus – máte niečo, čo anglosasi považujú za svoje a nechcete im to dať.
 • Porušujete ľudské práva – porušujete právo anglosasov vziať si u vás to, čo chcú.
 • Bojujeme za ľudské práva – bojujeme za právo anglosasov zabíjať tých, ktorí im nechcú voľačo odovzdať.
 • U nás je sloboda slova – u nás možno hovoriť len to čo schváli State Department USA.
 • U vás nemáte slobodu slova – vy si dovoľujete hovoriť to, čo nepovolil State Department USA.
 • Rusko je hrozbou pre civilizovaný svet – Rusko z nejakého dôvodu nechce byť kolóniou USA.
 • Celý civilizovaný svet je proti Rusku – všetky kolónie USA sú proti Rusku.
 • Naše činy nie sú nasmerované proti Rusku – hlavne proti Rusku sú nasmerované naše činy.
 • Pokračujeme v boji za ľudské práva v Rusku – podporujeme ničenie Rusov všetkými možnými spôsobmi.
 • Sme znepokojení stavom ľudských práv v Rusku – bojíme sa, že ničenie Rusov ide nedostatočnými tempami.
 • Ruská propaganda klame – anglosasi klamú a nečervenajú sa.
 • Svet už začína s ruským prezidentom Vladimirom Putinom strácať trpezlivosť – kolónie USA už nechcú čakať, kým budú môcť rabovať ruské prírodné zdroje.

 

Slovník je nedokončený a môžete si ho podľa potreby doplňať.

 

 

 

 

Zdroj: https://seva-riga.livejournal.com/888857.html 

Preložené, krátené a rozšírené:

https://diskuter.wordpress.com/2018/03/27/politologicky-slovnik-anglicke...

 
Autor: 
forma: 
Jozef Novak

Výstižný slovník. Oplatí sa ho ďalej doplňať.

slaven1

Šírením vojnovej propagandy sa Senník N dopustil, keď ich pracovník v mene redakcie odkázal na tento článok o "zdraví nezávadnom ochudobnenom úrane". Článok zmäkčuje vojnový zločin USA (a ich vazalov), ktorý spáchali počas bombardovania Juhoslávie v 1999.

V dnešnom Srbsku (a okolitých krajinách) je zvýšený výskyt rakoviny ako dôsledok bombardovania uránom.

Odkaz, a aj článok samotný, bol vložený do slovenského infopoľa, ako súčasť PR kampane NATO reagujúcej na činnosť srbského parlamentu "vytvoriť výbor, ktorého úlohou bude preskúmať, aké zdravotné následky na tamojšom obyvateľstve zanechali nálety NATO z roku 1999".

Pre doplnenie uvádzam, že Srbsko je momentálne provincia podriadená USA, keďže tí ich porazili vo vojne. Srbský parlament sa riadi z americkej ambasády v Belehrade, a taj sa neočakáva, že ním vytvorený výbor bude svojich náčelníkov "silno hryzkať".