Progresívne voľby v Arménsku

Arméni boli prvý  národ, ktorý prijal kresťanstvo ako štátne náboženstvo.

Ťažko povedať, či v ňom cítili árijsky základ, indoeurópske hodnoty, ale v každom prípade sa prví dali zavrieť do jeho jarma. 

Zrejme sú doteraz takto ochotní fatálne experimentovať, pretože na včerajších parlamentných voľbách používali systém, ktorý rozpoznáva voličov podľa odtlačkov prstov. Systém sice fungoval s problémami, nerozpoznal ani identitu úradujúceho prezidenta Sarkisjana, ale predsa len je to, aspoň pre mňa, zaujímavý experiment.

Viem si predstaviť ďalšie aplikácie. Kto bude chcieť mať voličské právo, bude musieť odovzdať otlačky do systému. A možno to zavedú "z bezpečnostných dôvodov" na právo vstúpiť do dôležitých objektov, do nákupných centier, na športové či slávnostné podujatia, do stredov miest všeobecne ... 

Nemienim to porovnávať s elektronickými kartami a špekulovať o budúcnosti. Tieto arménske možno nie sú také prvé, ale je to fakt, ktorý stojí za zaznamenanie. 

Aha, a ešte, že kto vyhral vo voľbách? No, to je naozaj úplne jedno, ešte aj pre Arménov.  

 

 

zdroj

 

Autor: 
téma: 
frooyo

Co su to tie indoeuropske hodnoty ? Poznate dr Timuru, v jednej relacii na SV od 45:30 https://www.youtube.com/watch?v=uNgwNdSXLUw hovoril ,ze nijaky indoeuropsky jazyk ani narod neexistoval. Okrem toho tvrdi ,ze Slovania su povodni obyvatelia europy. Ak ho poznate aky mate na to nazor ?

Norman

Timurove knihy vlastním. Je to seriózne úctyhodné dielo.

V tom rozhovore v rádiu sa ale prejavuje nevýhoda skratkovitosti takých prednášok. Skúsim vysvetliť, ako je daná myšlienka o "neexistencii indoeurópskeho jazyka" myslená:
Ak by sa dnes zobrali rôzne slovenské nárečia, západoslovenské, stredoslovenské a východoslovenské a robila by sa z nich tá jazykovedná spätná analýza, konštroval by sa pôvodný predošlý jazyk, vznikla by rekonštrukcia "praslovenčiny". Ale nebol by to presne ten jazyk staroslovenský, ako je doložený v spisoch spred tisíc rokov. Dôvod je proste ten, že dodnes zachované jazyky-nárečia neobsahujú už všetky prvky prajazyka, nie sú jeho presným odvodením, sú v nich aj prvky cudzích jazykov atď atď.
Ale napriek tejto nepresnosti je nepochybné, že slovenské nárečia sú príbuzné, že odrážajú jednu spoločnú národnú jednotu.

No a to isté platí aj pre indoeurópske jazyky, ktoré sú vlastne len nárečia nejakej pôvodnej jazykovej (kultúrnej, národnej) jednoty. Praindoeurópština, ako je zrekonštrovaná, presne v takej forme neexistovala, to je vedecky presná formulácia. Ale ona je dôkaz reálnej jazykovej a národnej jednoty indoeurópskej. O tom nik nepochybuje, podľa mňa ani Timura, je to len nedorozumenie.

Druhá vec je, že rekonštrukcia tzv. praindoeurópštiny, čím je dnes lepšia a prepracovanejšia, tým je podobnejšia slovanským jazykom. To si dovolím tvrdiť. A to je aj racionálny podklad tej myšlienky, že najrozšírenejší jazyk Európy pred 2000 rokmi a predtým možno považovať za jazyk praslovanský. Ako si to ty napísal ty: ("Slovania su povodni obyvatelia europy"). To nie je teda žiaden výmysel, toto je to zdôvodnenie.

Je pravda, čo kritizuje Timura, že fakt indoeurópskej jednoty bol používaný pre národné povedomie, napríklad teda u "Germánov", ale aj Indov. Ale to je prirodzené, je to naozaj veľkolepý pranárod, jednota národov, s titanskými výsledkami. Nevidím dôvod túto jednotu nabúravať, keď, ako bolo spomenuté aj v predošlom odstavci, my, Slovania, sme priamo v jej strede. Asi by sa dalo povedať, že Slovanstvo je najviac zachovaná pôvodná forma indoeurópskej civilizácie. Ostatné známe veľké indoeurópske kultúry - latinská kultúra, germánska kultúra, indická civilizácia - sú relatívne "novodobé" novotvary, ichh odlišnosť vznikla čiastočne aj pod vplyvom iných (neindoeurópskych) kultúr.
Toto neznamená pre Slovanstvo ani automaticky nejaké plus, ale ani minus. proste je to tak - pôvodné indoeurópska stepná národná kultúra, ktorá sa roztiahla od Atlantiku až po nížiny Ďalekého východu, bola priam identická s tým, čo bolo Slovanstvo ešte v 19. storočí. Niektorí túto spoločnosť považujú doslovne za romantický ideál - a možno majú pravdu.
Na svojich okrajoch narazila na cudzí svet a tak sa prispôsobila, stvrdla - vznikli spomínané germánske, latinské, grécke, iránske a indické civilizácie, ríše. Na Ďalekom východe boli indoeurópania dosť pohltení (aj keď sú tam doteraz ich genetickí potomkovia, ale ich civilizácia (posledný prejav je Tocharská kultúra) bola udusená. Veľmi poučný aj tragický prípad, čo sa môže stať).
Myslím, že Timura to vidí tiež tak nejako. Našťastie sa ho môžeme ešte spýtať:)

Sloven

Nikto nepochybuje o prajazyku? No dobre, ani ja nepochybujem, pretože viem, že praslovanský a aj indogermánsky neskôr nazvaný indoeurópsky jazyk je výmysel a nikdy nič podobné nejestvovalo,
že "stará angličtina" je vytvorená hlavne z "modernej" nemčiny a angličtiny, že staromaďarské runy sú rovnaký novodobý výmysel ako tie nemecké..
že všetky severské jazyky boli vytvorené hlavne z "modernej" nemčiny a angličtiny, že ruské písmo je novšie ako čeština,
že slovenské písmo je najstaršie na svete.
Otázka je že odkiaľ to viem a odpoveď na ňu je ukrytá v slovách všetkých jazykov..

Neviem zas čo je horšie:
Či mať sny a nesplniť si ich, alebo nemať sny a splniť si ich?
Či vidieť zmysel v nezmysloch, alebo ho nevidieť?
Či si klásť nesprávne otázky a nájsť nesprávnu odpoveď, alebo si klásť správne otázky a odpoveď poznať?
Či vidieť veci z nadhľadu a byť prekvapený zo spodku, alebo sa pozerať zo spodku a byť prekvapený z nadhľadu?
Či mať prehľad o sračkách a nemať prehľad na spodku, alebo sa pozerať zo spodku a vidieť len hviezdy?
Či poznať cudziu gnózu a nepoznať seba, alebo poznať seba a nepoznať nepriateľa?
Či byť severan a narodiť sa na juhu, alebo žiť na juhu a nevedieť kde je sever?
Či byť okoloidúci a držať sa jednej veci, alebo chodiť v kruhu a nedržať sa ničoho?
Či si nechať poradiť od nepriateľa, alebo sa poradiť s nepriateľom?
Či posudzovať seba podľa druhých, alebo druhých podľa seba?
Či ísť za zlatom strednou cestou, alebo ísť s davom?
Či nepoznať začiatok a stred príbehu, alebo nepoznať jeho stred a koniec?

Čo je lepšie?
Byť trávou a čakať na spasenie, alebo byť človek a spásať trávu ako ovca?
Ustúpiť a nechať postúpiť hlúpejších, alebo postupovať s hlúpymi?
Hádzať chlieb nepriateľom, alebo do nich?
Chcieť pomoc od nepriateľov, alebo pomáhať nepriateľom?

Byť, či nebyť? Dúmal nejaký anglický Whiteshite.
To nieje otázka, ale odpoveď pre samovrahov s mincou v ruke, odvrkol mu NATO nejaký žobrák na ulici..

Istý rímsky dejepisec Svetoň vraj raz povedal: Líška mení srsť, ale nie zvyky.

Istý slovenský vládca a 1. "fascista" vôbec menom Svetovlad 1. hlava pomazaná, zas hovoril svojim synom niečo o sile a sväzku nejakých 3 prútov, či čo..
Samotný motív príbehu je písomne doložený z iránskej oblasti vraj už z dôb pred nejakým Krstom potopou, či potupou sveta, či čo, pomätenými jazykmi criss-krážom, sfascipásky..

A vraj mal ešte aj nejakého syna Bojomila.

Náhodný okoloidúci

Samozrejme, že taký národ ani jazyk nikdy neexistovali, žiadny staroveký národ pre seba nepoužíval etnonymum "Indoeurópania". Sú to len súčasné pracovné názvy, používané ako súhrnné označenie národov a jazykov patriacich do určitej jazykovej rodiny.
O čo ide:
Lingvisti pri výskume jazykov porovnávajú súčasné jazyky navzájom a porovnávajú aj súčasné jazyky so staršími až naozaj starými zápismi jazykov, ktoré sú predkami súčasných jazykov. Tak porovnávajú súčasné indické jazyky (hindi, urdu a iné) so sanskritom, porovnávajú súčasné perzské jazyky (farsí, tadžičtina, paštú a iné) so staroperzským jazykom Avesty, porovnávajú súčasnú gréčtinu so starovekou mykénskou gréčtinou, porovnávajú súčasné slovanské jazyky s najstarším zaznamenaným slovanským jazykom u nás označovaným "staroslovienčina", zo zistených rozdielov zisťujú zákonitosti vývoja jazykov a pri porovnávaní najstarších zaznamenaných jazykov prišli na to, že čím ďalej do minulosti, tým viac sú si tieto jazyky podobné. Takže existencia spoločného prajazyka pracovne označovaného "praindoeurópsky" bola v podstate "vypočítaná".

Tu máš napríklad tabuľku, v ktorej sú uvedené slová s tým istým významom z jazyka Avesty a zo sanskritu. A ako vidíš, niektoré slová sú spoločné aj so slovanskými jazykmi.
https://en.wikipedia.org/wiki/Proto-Indo-Iranian_language#Subsequent_sou...

Čo sa týka rôznych slovanských nadšencov, ktorí vidia stopy starých Slovanov a slovanského jazyka úplne, ale naozaj úplne všade, tak Ti tu môže uviesť príklad od Horáka, aby si videl, ako on postupoval.
Horák napríklad vzal dielo Bhagavad Gíta písané sanskritom - názov sa prekladá ako "Pieseň vznešeného". Čo z toho urobil Horák? Samozrejme, slovo "bhaga" má spoločný pôvod so slovanským slovom "boh", "bog". To je teda jasné. Potom Horák vzal slovo Gíta, ktoré podľa neho súvisí s bulharským slovom "chitar", čiže chytrý. A takto Horák názov diela Bhagavad Gíta "preložil" ako "bohová moudrost".
Takže - z uvedeného si môžeš sám
Horákovu knihu doma nemám, ale toto je taký nezmysel, že mi to navždy utkvelo v pamäti.

Takže z uvedeného si môžeš sám urobiť predstavu o tom, ktorá cesta výskumu jazykov je seriózna a ktorá nie. Stačí takto?

default

  • Povolené sú HTML značky: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <img>
  • Riadky a odstavce sa zalomia automaticky.
  • Webové a e-mailové adresy sú automaticky zmenené na odkazy.

Plain text

  • Webové a e-mailové adresy sú automaticky zmenené na odkazy.
  • Riadky a odstavce sa zalomia automaticky.
  • Povolené sú HTML značky: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <alert>
Obrázková CAPTCHA
Vložte znaky zobrazné na obrázku.