Už sa to stalo

Jaroslav Dušek - zostrih z debaty z roku 2013

Autor: 
afinabul

http://www.martinus.sk/?uItem=32124
Teória zrkadlových neurónov
„Patrí medzi najnovšie teórie z oblasti výskumu mozgu, bola formulovaná v prvej dekáde 21. storočia nemeckým profesorom psychoneuroimunológie Joachimom Bauerom a výskumne podporená tímom parmskej univerzity (in Ruppert, 2008). Podľa teórie existujú v mozgu neuróny, ktoré okrem toho, že vo vlastnom tele môžu realizovať určitý program, sa aktivujú aj vtedy, keď jedinec pozoruje alebo iným
spôsobom prežíva, ako iné indivíduum tento program realizuje. Tieto neuróny sa aktivujú aj vtedy, keď o nejakom konaní len počujeme alebo o ňom hovoríme.
http://www.modernabrain.sk/wp-content/uploads/2016/02/1201120413.pdf

nové