Zo života v EU

 
Zde jsou neveřejné dokumenty týkající se imigrační politiky ČSSD, které zpracoval premiérův hlavní politický poradce Oto Novotný. Jsou určeny pro Sobotku, pro vedení ČSSD a členy vlády. Poskytují důkazy o vlastizrádných aktivitách a intenzivním lobbingu za dovoz imigrantů do naší země.
Neomarxista Novotný v něm lobbuje za přijetí imigrantských kvót a prosazuje, aby se ignorovalo bezpečnostní hledisko a aby se nebral ohled na názory a vůli české veřejnosti.
Některé fráze z tohoto dokumentu se později objevily v prohlášeních Sobotky a členů vlády, např. narážky na "fašizaci společnosti", nebo vyjádření, že v otázce imigrace a menšin nemají být brány ohledy na názory většiny národa.
 
Politický poradce premiéra Oto Novotný a žid Ivan Gabal si pozvali tým prominentních sociologů a společně připravují pro vládu komunikační strategii, pomocí které chtějí zmanipulovat a zpracovat českou veřejnost, aby se přestala bránit a polevila v odporu k dovozu imigrantů.
Nejprve hodlají prostřednictvím sociologie zjistit, kde jsou ta citlivá místa a na koho se zaměřit. Následně pomocí metod psychologie a propagandy zaútočit na společnost a zvrátit veřejné mínění ve prospěch jejich ideologie.
 

Z odtajnenej emailovej komunikácie vyplával na povrch “plán komunikačnej stratégie Českej republiky k migrácii” vypracovaný poradcom českého premiéra Otom Novotným. Z neho vyplýva, že je nutné preorientovať komunikáciu viac na laickú verejnosť cez masové médiá, facebook, blogy, články a diskusné fóra s verejnosťou za účasti politikov a predstaviteľov mimovládnych organizácií. Informovanie musí zasahovať emócie a tiež vraj treba ovplyvňovať internetové diskusie.

Z prevedených sociologických prieskumov má vyplývať, že širokú verejnosť v otázkach migrácie ovláda strach, obavy a predsudky, a preto politiku migrácie odmietajú, avšak predsa len je možné verejnú mienku tvarovať, negatívne postoje oslabovať a u niektorých skupín i transformovať pozitívnym smerom. Je preto potrebné vypracovať hypotézy akou formou a akými typmi informácií, by sa dali tieto bariéry odstrániť a ako by sa dalo negatívne postoje meniť na pozitívne alebo ich aspoň neutralizovať.

Hlavným účelom stratégie má byť pomoc vláde získať pre jej migračnú politiku pochopenie a podporu verejnej mienky. Citlivý problém migrácie totiž nie je bez podpory významnej časti verejnosti riešiteľný. Predpokladom úspešnej komunikácie tohto problému je zdôrazňovanie potencionálnych prínosov integrácie migrantov do našej spoločnosti. Navrhuje začať tým, že masová imigrácia do Európy nie je žiadny nový jav. V dejinách Európy sa už opakovala veľakrát a Európa si s ňou vždy poradila a že máme dobré skúsenosti s integráciou Ukrajincov či Vietnamcov. Prínosy integrácie majú byť nielen kultúrne, ale aj ekonomické – údajný nedostatok pracovných síl.

Ďalšie varianty toho, ako česká vláda hľadá spôsoby, ako verejnosť oklamať miesto toho, aby záujmy verejnosti obhajovala, si prečítate aj v ďalších dokumentoch, v ktorých sa píše, že český minister vnútra Chovanec išiel na hlasovanie o kvótach v európskej rade ministrov vnútra ako ten, čo sa nechá prehlasovať a to z dôvodu, aby mohol hrať na domácej scéne silného muža, ktorý háji český národný záujem proti bruselskej byrokracii. Zdá sa že politici a médiá na Slovensku postupujú podľa presne rovnakého scenára.

http://www.hlavnespravy.sk/poradca-ceskeho-premiera-vypracoval-strategiu-ako-transformovat-nazory-verejnosti-na-priatelske-voci-prilivu-migrantov/728175

Autor: 
region: 
Sinuhe

by nám mali byť príkladom také svetlá medzi národmi (a súčasne naši priatelia a spojenci, všakáno), ako sú Izrael a Saudská Arábia. Izrael nepripúšťa (mimochodom veľmi správne) inú, než židovskú imigráciu, aby sa nenarušil židovský charakter štátu a Saudský Arábia nepripúšťa imigráciu aby sa neznížil blahobyt saudských občanov a aby sa nenarušila náboženská prevaha sunitov - čo je už diskutabilný dôvod, ale oba tieto štáty robia si svoju politiku vo svojej krajine a nikto zvonku nemá právo im do toho kecať. A to isté by malo platiť pre každý štát, a nie tak ako za ostatné roky, že vyvolení a vyvalení budú uplatňovať dvojitý meter a vodu kázať a víno piť!