ANTROPOLÓGIA : degenerácia

šírenie antropologickej degenerácie