revolúcie

mocenský rozvrat, rebélie, prevraty, revolúcie a iné zámerné rozvraty spoločnosti

Stránky