Jared Taylor - Bratstvo Európanov

Celý prejav Jareda Taylora na tému „Bratstvo Európanov“ na konferencii Comhrá Dublin [07/10/2017] v Írsku.

Jared Taylor je americký nacionalista a konzervatívec. Narodil se kresťanským misionárom v Japonsku, kde do 12 rokov žil (hovorí plynulo japonsky). Absolvoval filozofiu na Yale University. Patrí k intelektuálnym vodcom amerických rasových realistov [race-realists], usilujúcich sa o obhajobu a zachovanie belošskej rasovej identity.

Rasoví realisti sa snažia spoločnosť upozorniť na vedecký fakt, že ľudské rasy sa biologicky a dedične odlišujú do takej miery, že to výrazne determinuje schopnosti a chovanie jednotlivcov a národov.

Záujemcom o tému odporúčam pozorne celé vypočuť, lebo je to jedna z najucelenejších  prednášok, zahŕňajúca podľa mňa všetky podstatné aspekty témy (je spomínané aj Slovensko a Fico). 

Video je s českými titulkami.

(video tu už bolo už spomínané v komentári, ale pre svoju obsažnosť a presnosť som mu vyhradil separátny článok)

 

 

Autor: 
téma: 

default

  • Povolené sú HTML značky: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <img>
  • Riadky a odstavce sa zalomia automaticky.
  • Webové a e-mailové adresy sú automaticky zmenené na odkazy.

Plain text

  • Webové a e-mailové adresy sú automaticky zmenené na odkazy.
  • Riadky a odstavce sa zalomia automaticky.
  • Povolené sú HTML značky: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <alert>
Obrázková CAPTCHA
Vložte znaky zobrazné na obrázku.