Kargo kult na Nadhľade

V nedávno v tu uverejnenom článku o Kargo kulte v politike sa hovorí o metódach, ktoré používa alternatíva, a ktoré sú analógiou metód používaných režimovými sluhami - ale ktoré nemôžu dobre fungovať, pretože sú len napodobeninou bez reálnej surovej sily, ktorá stojí za farebnými dúhovými sračkami režimu. 

V článku je jedna pasáž, platná aj pre nás:
"O něco obtížnější však může být přiznat si a vyrovnat se s naším vlastním kargokultismem na pravici disidentské. Vidíme, co dělají levičáci a ve víře, že nám to přinese moc, je napodobujeme. Levice manipuluje jazykem, proto si musíme vytvořit svůj vlastní slovník. "

Je to presne tak. Režim manipuluje jazykom, vytvára slovný aparát, naratív - to je základ jeho mentálnej moci, jeho hypnokracie. A my, nielen my tu, ale alternatíva všetkého možného druhu, my sa pokúšame vytvoriť protijazyk, presné termíny a koncepty, ktoré ľuďom môžu pomôcť preraziť moc režimových mentálnych štruktúr, jeho "hodnôt". Ale, žiaľ, ako hovorí ten článok, treba si priznať, že tomu chýba tá štruktúrna moc v pozadí. Bez propagačnej sily, bez šírenia v masmédiách a bez opakovania masovými autoritami sú to "len slová".
 
Vieme to. Šanca na viditeľný prudký efekt je nizka. Sme len rozsievači, možno niečo vzíde, určite niečo vzíde, ale pravdepodobne neviditeľne, nie hneď a tu. Alebo nevzíde úplne nič. Nula, zero.
Podstatné je to, že to vieme, a tak nie sme prekvapení či dokonca emočne rozhodení zo stavu sveta. To nie sme my. 
 
 
                  
                  ilustračná fotka znázorňujúca pokoj :)
 

nové