Keď prevládne zadný mozog plaza

Po  svete prebehla vlna zhnusenia po správe, že nejaký americký zubár bol na poľovačke v Zimbabwe a zastrelil tam známeho a obľúbeného leva. Ten lev mal obojok s GPS, bol sledovaný vedcami, a mal, ako domáce zviera aj meno - Cecil. Američan ho najprv vylákal z národného parku, potom ho skúsil zastreliť módnym spôsobom - kušou. Zviera ale len zranil a spolu s miestnymi lovcami ho potom 40 hodín naháňali, až kým ho dorazili.

Potom mu urezali hlavu a stiahli kožu, ktoré si "lovec" mienil zobrať domov. Cecil mal neobvyklú čiernou srsťou orámovanú hrivu - pochopiteľne, že to ten americký trulo chcel mať doma nad kozubom.

V Zimbabwe je na Američana a jeho domácich pomocníkov teraz vydané trestné stíhanie, v USA sú pred jeho domom demonštrácie, on sám sa musí skrývať, lebo, ako poznáme americkú kultúru, vážne mu hrozí, že ho niekto odbachne - čo by teda v tomto prípade bolo aspoň primerané.

 

Ale tento typický malomestský zbohatlík nie je samozrejme jediný ani najhorší prípad americkej loveckej zhovadilosti. Len sa tá zhovadilosť pri ňom vymkla kontrole. Tabuľka ukazuje, koľko percent lovcov v Zimbabwe je z USA. Absolútne najviac, viac ako z celého zvyšku sveta dohromady.

 

 

Jeden podobný prípad objavili ľudia na facebooku. Sabrina Corgatelli, veľká patriotka a zabíjačka zvierat. Jej správa ku americkému štátnemu sviatku, 4. júlu:

Happy 4th of July everyone!!! I truly hope everyone has a great and safe 4th!!!! Let's not forget the family's that are wishing they could spend this wonderful day with their family members that are deployed!!! Thank you to all the PAST, PRESENT, and FUTURE citizens that have served for the great country!!! Truly the best holiday that we celebrate!! ususususus

Vidíte to prosystémové nadšenie? To je asi možné len v USA, len tam dokážu takto zotročiť mentalitu človeka.

 

Nuž a teraz k podstate. Toto je len jedna z jej trofejí z jej terajšej safari v Afrike:

A toto je text k obrázku:

Day #2 I got a amazing old Giraffe. Such a amazing animal!! I couldn't be any happier!! My emotion after getting him was a feeling I will never forget!!!

To stojí za preloženie:

Deň 2. Dostala som nádhernú starú žirafu. Také nádherné zviera!!! Nemôžem byť šťastnejšia!!! Moje emócie po tom, ako som ho (samca) dostala, to boli pocity, na ktoré nikdy nezabudnem!!!

 

Povedzte, môže byť odpornejšie stvorenie, ako niekto takto sa nadchýňajúci nad nezmyselným tupým a dokonca bezúčelným zabitím takého veľkolepého zvierať, ktoré bolo nevinné, bezbranné a zrejme prakticky vôbec nebolo plaché?

 

Mnohi to na fb dali tejto Američanke aj pocitiť. Dá sa ale pochybovať, že ich výčitky pochopí, pretože okrem toho, že si túto fotku so žirafou dala ako svoju hlavnú na facebook, ešte tam napísala:

Genesis 9:3 says, "Every moving thing that lives shall be food for you. And as I gave you the green plants, I give you everything."

Genesis 27:3 says, "Now then, take your weapons, your quiver and your bow, and go out to the field and hunt game for me."

 

A tu to vidíme, stará chaldejská primitívnosť, rasa a z nej prameniaca subkultúra generovaná zadným mozgom plaza. Všetko môžeme zabíjať, či už pre žrádlo alebo pre zábavu.

Bodka. Náboženstvo Abrahámovo, Ježišovo a Mohamedovo.

Atavizmus, psychopacia.

 

Ešte pre doplnenie jej statusy zo safari. Fotky som už nekopíroval, lebo texty určite samé o sebe stačia, za každým textom je odfaklené jedno veľké bezbranné zviera:

 

Yesterday was day 1 an amazing day!!! Got my beautiful beautiful Kudu!! It was my #1 want on my list and I got him on the first day!!! Loving it there!!

Day #2 I got a amazing old Giraffe. Such a amazing animal!! I couldn't be any happier!! My emotion after getting him was a feeling I will never forget!!!

Hunting Impala in South Africa

13 inch wart hog!! What a fun hunt!!! Loving it here!! The guys at old days safari in South Africa have got me on another amazing animal.

Got me a beautiful Blue Wildebeest today!! The guys at Old Days Safari got me another great trophy!!

Aaron's 13 foot Crocodile. What a great Trophy and fun hunt!!

 

Už konečne chápete, s kým máte do činenia (?!)

Ak sú ich ženy takéto bezcitné zdochliny, ich chlapi oddrbú naše decká bez toho, aby pocítili čo len drobný závan výčitky. Veď im to všetko prikázal sám boh.

 

Buheh

Že niekto v dnešnej dobe vidí radosť v tom, keď zabije nejakého tvora... to je prejavom nejakých primitívnych pudov, nedostatkov v osobnostnom vývoji, nedostatkov v etike, pôsobenia nevhodného prostredia a možno nejakých komplexov.

Keď navyše zabije toho tvora nedérovým spôsobom, modernou strelnou zbraňou, na diaľku, teda tak, aby ten tvor nemal žiadnu šancu sa brániť, to je o to väčšia úbohosť.

Ale keď navyše ide o nádherné vzácne zviera, ktorých je na zemi málo a čoraz menej, a ešte sa tým chvastá, tak to je ťažká psychopatológia, ktorú by bolo vhodné oceniť okamžitým odstrelením vadného jedinca a umiestnením jeho debilnej hlavy na vhodné miesto uprostred buša, kde by slúžila ako míľnik napredovania skvelej západnej civilizácie.

Buheh

Hospodin mi řekl: „Pohleď, už to začíná! Vydávám ti Sichona i jeho zem. Začni si ji podmaňovat a obsaď ji.“ … Tenkrát jsme dobyli všechna jeho města. Každé z nich jsme vyhladili jako proklaté včetně mužů, žen i dětí. Nikoho jsme nenechali naživu. Z dobytých měst jsme si rozebrali dobytek a kořist. … Hospodin, náš Bůh, nám je všechny dal.

Buheh

Hospodin mi řekl: „Neboj se ho! Vydal jsem ho s celým jeho lidem i s jeho zemí do tvých rukou. Naložíš s ním, jako jsi naložil s emorejským králem Sichonem, sídlícím v Chešbonu.“ … Bili jsme je, až z nich nezůstal jediný živý. Všechna jeho města jsme tenkrát dobyli. Nebylo tvrze, kterou bychom jim nevzali – šedesát měst, celý kraj Argob, Ogovo království v Bášanu. … Navíc jsme dobyli veliké množství venkovských osad. Vyhladili jsme je jako proklaté, jako jsme to učinili chešbonskému králi Sichonovi, vyhladili jsme každé město – muže, ženy i děti. Všechen dobytek a kořist z těch měst jsme si pak rozebrali.

Buheh

Hospodin promluvil k Mojžíšovi: „Než budeš připojen ke svému lidu, vykonej pomstu synů Izraele nad Midiánci.“ … Vytáhli tedy do boje proti Midiánu, jak Hospodin přikázal Mojžíšovi, a pobili je do posledního muže. Zabili také midiánské krále: Eviho, Rekema, Cura, Chura a Rebu – pět midiánských králů. Také Balaáma, syna Beorova, zabili mečem. Midiánské ženy i jejich děti ale Izraelci zajali. Ukořistili také všechen jejich dobytek, stáda a veškeré bohatství.

Buheh

atď

peto

ked navstivite fbstranku tej nebeskej kravy, uvidite hlbku ludskeho upadku v celom rozsahu... preboha, norman, ako ste natrafili na tu pucu?!

nové