Pekne spravené video o indoeurópanoch v strednej Ázii

Dnes ich volajú menom "Skýti" a podobne, jednalo sa o ľudí jasne príbuzne spojené s Iránom, ale aj s Európou. Ich typcké vlnité či špirálové ornamenty a grafiky sa nachádzajú od západoeurópskych (galských) oblastí až po oblasti Číny.

Autor: 
téma: 

nové