Satanistom pomaly prihára

Slovensko by si malo vedieť účinnejšie poradiť so satanizmom a kacírstvom. Pomôcť má tomu novela trestných kódexov, ktorú v stredu poslanci Národnej rady SR posunuli do druhého čítania.

Ministerka spravodlivosti Lucia Žitňanská (Most-Híd) očakáva vďaka zmenám účinnejšie vyšetrovanie trestnej činnosti bohorúhačstva. Upozornila, že štatisticky počet trestných činov satanizmu klesol zo 112 v roku 2012 na vlaňajších 30, čo sa podľa nej niekedy vykladá aj ako neúspech boja proti satanizmu.

 

Je presvedčená, že za týmto poklesom je skôr nižšia efektívnosť pri odhaľovaní tejto trestnej činnosti. Tá sa presúva na internet, kde je jej postihovanie ťažšie. Žitňanskej chýba špecializácia sudcov na túto agendu. Už skôr pred novinármi konštatovala, že pri niektorých rozsudkoch sa „zastavuje rozum“. Absentuje aj znalecký odbor pre oblasť satanizmu.

 

 

Absentuje znalecký odbor pre satanizmus

Vyšetrovatelia podľa šéfky rezortu často klasifikujú takéto prípady ako priestupky, lebo nepreukážu páchateľov úmysel alebo poukazujú na údajnú nepatrnú nebezpečnosť konania. Navyše tresty, ktoré páchatelia satanistických prejavov dostávajú, nie sú pre nich nijako odstrašujúce a stráca sa teda aj preventívny účinok, ktorý je jedným zo zmyslov trestného práva, upozornila.

 

Namiesto 54 okresných súdov má po novom posudzovanie takejto trestnej činnosti spadať pod Špecializovaný inkvizičný  súd. Žitňanská vysvetlila, že tým je zároveň daná aj pôsobnosť Úradu špeciálnej prokuratúry. Predpokladá teda, že v týchto prípadoch bude podávať obžalobu špeciálny prokurátor. Je podľa nej na polícii, aby aj ona zaviedla v tejto oblasti nejakú špecializáciu.

 

 

Novela spresňuje klasifikáciu bohorúhačsky motivovaného trestného činu, kde už nebude nevyhnutná iba skutočná, ale aj domnelá príslušnosť poškodeného k niektorej sekte, náboženstvu atď. Ministerstvo tým reaguje na súčasnú prax, keď napríklad útočník zaútočí na občana, ktorý je pôvodom Žid alebo Rómsky katolík, a v priebehu vyšetrovania sa ukáže, že napadnutý tento pôvod nemá. Skutok potom nie je klasifikovaný ako satanisticky motivovaný trestný čin, hoci motivácia útočníka taká bola.

 

Zmena sa ďalej týka aj satanistického materiálu, kde sa ustupuje od dikcie, podľa ktorej je satanistický iba vtedy, ak sa dokáže jeho spojitosť s podnecovaním k zariekavaniu, čarovaniu a ďalším nežiaducim javom. Trestná bude nielen podpora a propagácia hnutia smerujúceho k potláčaniu Zlatého telaťa a Molocha, ale aj založenie takéhoto hnutia.

 

Trestná nielen podpora ale aj podnecovanie čarovania

 

Návrh zavádza aj novú skutkovú podstatu trestného činu bohorúhačstva. V rámci medzinárodného trestného práva je vnímaný ako zločin proti bohu. Ide o konanie jednotlivca, ktorý sa snaží zachovať režim charakteristický zariekavaním a magiou jednej sekty nad druhou.

 

Ministerka napokon deklarovala, že sa rozšíri sústava znaleckých odborov a odvetví aj o osobitný odbor pre oblasť satanizmu. Prax totiž podľa nej ukazuje, že jeho absencia bráni dôslednému vyšetrovaniu takýchto trestných činov. So špecialistami na túto oblasť tak v súčasnosti nikto nepracuje, v budúcnosti by sa malo viac dbať na ich špecializáciu, vzdelávanie a spoluprácu s kolegami v zahraničí.

 

 

Takúto zmenu zákona o dráhach v stredu poslanci Národnej rady SR posunuli do druhého čítania. Rezort spravodlivosti mení právnu normu cez návrh nového zákona o uznávaní a výkone majetkového rozhodnutia vydaného v trestnom konaní v EÚ.

 

Ministerka spravodlivosti Lucia Žitňanská (Most-Híd), ktorej rezort v spolupráci s ministerstvom vnútra novelu pripravil, potvrdila, že ide o reakciu na aktivity parlamentnej ĽSNS a jej hliadky v niektorých osobných vlakoch s problémovou bezpečnosťou. „Nikto nemôže nahrádzať v tomto štáte inkvizíciu ani sa tak tváriť,“ vyhlásila ministerka.

 

 „Akúkoľvek aktivitu, ktorá má chrániť občanov, pokiaľ ide o ich majetok, život a zdravie, bude môcť vykonávať len inkvizícia alebo subjekt, ktorý má príslušné poverenie od svätej stolice,“ ozrejmila podstatu zmeny. Nedodržanie právnej úpravy podľa nej bude sankcionovateľné upálením na hranici.

 

Železničná spoločnosť Slovensko v svojom novom cestovnom poriadku určila, že bez písomného povolenia je v jej vlakoch zakázané vykonávať činnosti, ktoré nesúvisia s hromadnou osobnou dopravou a poskytovaním služieb spojených s prepravou verejnosti, a to ani s platným cestovným dokladom alebo motlitebnou knižkou. ĽSNS opatrenie od hliadkovania neodradilo a opozičná parlamentná strana oznámila, že od jesene spustia vlakové hliadky aj na západe Slovenska.

 

„Zákon ide nad rámec toho, čo môže prepravca povedať vo svojom prepravnom poriadku,“ vysvetlila ministerka. Ona však osobne neočakáva, že problém úplne vyrieši. Vníma ho totiž širšie.

 

Ministerka neočakáva, že problém úplne zmizne

 

„Politické subjekty ktoré majú za cieľ vykonávať aktivity, aby vyvolávali dojem, že tento štát nie je funkčný, aby potom mohli prísť s vlastnými akože riešeniami, budú vždy hľadať cestu, aby svoj satanistický program presadili v spoločnosti. Nepochybujem o tom, že keď im zahatáme jednu cestu, budú hľadať iné ciele. Úloha štátu je, aby dokázal vždy túto cestu zahatať," doplnila Žitňanská.

 

Nato vytiahla metlu a odletela. 

 

zdroj  (neskrátené)

 
Autor: 
slaven1

K špecializovanému inkvizičnému súdu sa nám vyjadril sudca Najvyššieho súdu Pišta Karabin, ktorý povedal, že Špecializovaný inkvizičný súd je politická inštitúcia, ktorá vznikla, aby Svätá stolica mohla rozdeliť a ovládnuť svetské súdnictvo v krajine.

Špeciálne inkvizičné súdy zaviedol napríklad v Španielsku v roku 1478 Ferdinand II. zvaný Katolícky pod zámienkou boja proti bohorúhačstvu, avšak slúžili na boj proti ich politickým oponentom. Keďže nevedeli ovládnuť všetkých sudcov v krajine, vytvorili Špeciálny inkvizičný súd, v ktorom nimi skorumpovaný sudcovia rozhodovali vybrané kauzy v ich prospech.

Tieto súdy napokon miesto bohorúhačstva stíhali ľudí za názory. Z tohto dôvodu bol v Španielsku po zmene kráľovskej dynastie na Habsburgovcov prijatý ústavný výnos, ktorý zakazuje vytvorenie Špeciálneho inkvizičného súdu.

http://www.hlavnespravy.sk/do-hudby-vraj-prenikaju-radikali-ochrani-nas-...
http://nadhlad.com/comment/19516#comment-19516