Svetonázor - toto predsa nie je o politike

V poslednom čase sa opäť raz začali viac prejavovať rôzne tie reči, že sú ľudia z politiky unavení, ba že ich to dokonca nebaví. Ba že to nemá zmysel. 

Vážení, treba znova pripomenúť : nebláznite. Toto nie je o politike.

Politika je dnes v reále naozaj prízemné špinavé remeslo bábkových pandrlákov. Možno ešte tak prinajlepšom  povedať, že politika je jedna forma aplikácie moci. Len jedna forma, a to ešte nie tá najsilnejšia. Toto, čo píšeme tu a o čom je náš život, určite nie je o politike.

Ak by sme chceli robiť politiku, boli by sme niekde v tých mafiách, ktoré sa volajú "politické strany". Myslíte, že je problém tam vstúpiť a realizovať tam svoj hnev, prípadne robiť určitú kariéru?

My nechceme byť obmedzení na jednu mechanickú a formálnu formu presadzovania spoločenskej sily, a v prvom rade, nechceme byť ani obmedzovaní len úvahami o spoločnosti. Tajomstvo je totiž mimo tieto problémy stáda - tieto politické grotesky sú len jeden z jeho vonkajších prejavov.

Ktokoľvek, kto sa bude koncentrovať len na nízke prejavy toho zdochýňajúceho monštra, zvaného spoločnosť, teda na "politiku", skončí vyčerpaný a zatrpknutý. Prosím vás, to slovo "politika" je jedovaté a tak si dávajte pozor, ak ho používate.

Samozrejme, situácia sa v poslednom čase zas raz vyostruje, napätie stúpa. Sledujte následky vo svojom okolí a na webe. Teraz bude zas väčšie percento ľudí hovoriť, že sa treba venovať "svojim veciam", svojim peniazom, a že to a to už nemá zmysel. 

Ako môže nemať zmyseľ dýchanie? Ako môže nemať zmysel magnetické pulzovanie krvi? Čo iné, ako "toto" má zmyseľ?

Nie je to o politike, ale je to o poznatkoch hlbších a starších, ako tie dnešné povrchné, ktoré sú tlačené deťom do hláv. Toto je napríklad o tom, že mentálny charakter človeka možno typologizovať, že patrí vždy do niektorého charakteru. To je celý ten komplex kvalít, ktorý ťaháme so sebou. Preto niekto pociťuje nezastaviteľnú túžbu po pravde, niekto neutíchajúcu energiu boja za spravodlivosť. Spomenúť v blízkosti tejto sily slová ako "politika" je v podstate svetokrádež, je to ako v kostole začať hovoriť o problémoch kydania hnoja a močovky.  Áno, aj hnoj a močovku treba rozhadzovať, ale chrám je o nekonečnosti a o absolútne. Ak pochopí človek svoju absolútnu podstatu, žiadna práca s hnojom viac nebude preň problém, pretože hnoj je len pasívna nepodstatná špina a nie je problém ho dať tam, kam patrí - do zeme.

Len to treba pochopiť a nebáť sa toho. Taký je svet, taký je život, je to dar, ktorý sme dostali, že to vieme a že to dokážeme ľavou zadnou. To, že občas odstraňujeme hnoj, nie je problém a nemôže ľudí so správnou karmou unaviť či znechutiť. Nemôže ich to zabiť.

 

 

 

 
Autor: 
téma: 
0