Yi a Wu

Dalo by sa povedať, že ten protiklad je starý ako samo ľudstvo. On je síce ešte  starší ako ľudstvo, pretože  je to ontologický protiklad, ale nás zaujíma história človečenstva.

 

Ak by sme sa vrátili späť nejaký ten milión rokov a pozreli sa na život humanoidov, uvideli by sme niektoré zaujímavé  veci.

Zoberme si napríklad prvý kmeň. Jeho členovia už používajú nástroje, vedia z kameňa odbiť kus tak, že sa stane ostrý. Pomaly a cielene ho postupne upravia, aby bol čo najlepší a potom ho používajú. Stačí im každému ten jeden výborný kus, nazhromažďujú viac. Tento rod sa vola  Yi ("jeden").

Ale veľmi ľahko natrafíme aj na iný kmeň. Jeho členovia už tiež používajú kamenné nástroje. Ale sú povahovo orientovaní inak. Nesnažia sa vylepšiť jeden dobrý nástroj, ale zato sa tých kamenných hrotov  snažia naznášať a nahrubo nasekať čo najviac. Tento rod  sa volá Wu ("mnoho").

To je celé.

Yi versus Wu.

Jednota versus Mnohosť.

S týmto protikladom sa stretávame každý aj dnes. Mnohí poznajú aspoň  jeho odvodené názvy, napríklad  Kvalita versus Kvantita, alebo Hĺbka versus Povrchnosť. Ale aj tak si máľokto uvedomí, ako tento základný protiklad zásadne ovplyvňoval celú históriu ľudstva.

 

 

 

1 000 000 rokov tradície Yi

 

Zostaňme v ďalekej minulosti.

Vyzbrojený flexibilným myslením a jednoduchými nástrojmi sa život človeka  určite dostal na oveľa vyššiu úroveň. V súčasných populárne náučných textoch je síce ich život opisovaný ako neustála bieda a naháňanie sa za potravou, ale nie je to pravda. Je to základná  ideologická lož, pretože aj dnešné prírodné národy, v prostredí oveľa horšom, ako bolo kedysi, potrebujú na získanie živobytia len niekoľko hodín denne a zvyšok sa venujú voľným záujmom. Tí ľudia mali dosť voľného času.

Tvrdí sa, že sa jednalo o neustály boj o prežitie, čo je takisto hlúposť. Človek  nikdy nebol hlavnou lovnou zverou veľkých šeliem, a s využitím dlhých zbraní a neskôr ohňa sa ako druh stal nepremožiteľný.

Títo ľudia sa zvyknú opisovať ako primitívi, ale  je to nevedecký názor. Objem ich mozgu bol porovnateľný s mozgom dnešných ľudí, ba ho aj prevyšoval. Nie je žiadna ani len indícia, že by ich myslenie nemohlo byť rovnako mocné, ako myslenie súčasného človeka.  Často sa, aj keď neoficiálne a implicitne, podsúva ich podobnosť s dnešnými netechnickými národmi, ktorých ľudia, aj keď formálne biologicky totožní s nami, sú predsa evidentne mentálne odlišní, jemne povedané. Ale toto porovnanie je nepresné, pretože tie dnešné zvyšky prírodných národov sú určití vyhnanci na okraji obývateľného sveta, alebo sú to populácie explicitne genticky odlišné (africké etniká). Porovnávať úroveň prehistorických ľudí s nimi je podobný omyl, ako by sa úroveň našej populácie hodnotila na základe úrovne bezdomovcov a iných asociálnych skupín z okraja našej spoločnosti.

 

Negatívne postoje voči minulosti sú zvyškom odmietania evolučných poznatkov, je to prejav nevedeckej a mylnej ideológie ospevovania súčasnosti a odmietania čohokoľvek iného, čohokoľvek staršieho. Tieto súčasné predsudky sú proste detinské.

Naproti tomu v kolektívnom povedomí ľudstva, v zachovalých mýtoch celého sveta zostali spomienky na túto dobu zachované ako spomienky na zlatý vek ľudstva, stratený raj,  na vyspelú až v metaforickom podaní božskú civilizáciu, na dobu pred pohromou, pred potopou. Toto povedomie sa nachádza  vo všetkých mýtoch sveta, vytrvalo a konzistentne až do takej miery, že ho nemožno jednoducho odmietnuť len ako nejaký spomienkový optimizmus. Všetko nasvedčuje, že je za ním reálny fakt a že mýty majú svojím spôsobom pravdu.

 

Ale nech už bola úroveň prehistorických ľudských spoločností akákoľvek, v každom prípade dokázali žiť v stabilnom vyrovnanom stave so svojím prostredím milióny rokov. To je výkon, ktorý moderná civilizácia, zdá sa, v žiadnom prípade nemôže zopakovať.    

 

 

 

10 000 rokov otrasov Wu

Pred približne 10 000 rokmi sa niečo zásadne zmenilo. Najčastejšie sa hovorí, že vtedy vzniklo a začalo sa šíriť  poľnohospodárstvo - ale nie je to presné. Poľnohospodárstvo, teda ošetrovanie a skultúrňovanie pôdy a rastlín, jestvovalo aj predtým. To, čo vzniklo v danom období a začalo sa šíriť  v podstate z jednej zóny niekde na  Blízkom východe do celého sveta, sa nazýva  totalitné poľnohospodárstvo

Toto je pojem, ktorý si treba osvojiť. Totalitné poľnohospodárstvo znamená, že okrem pestovanej plodiny bola akákoľvek rastlina na poli zničená. Daná zem už bola určená len pre tú jednu plodinu a nič iné. Všetko ostatné jej muselo ustúpiť, byť vysekané, spálené. Všetky prípadné ujedajúce živočíchy museli byť takisto vyhnané alebo zabité. Je to totalita v tom pravom zmysle slova.

Radikálnosť v poľnohospodárstve sa prejavila aj v organizovaní ľudskej práce. Kým predtým mal človek svoj voľný režim, tak teraz ho nový štýl práce naplno a bez miery využíval.

Intenzívne  poľnohospodárstvo dalo vzniku potravinových prebytkov, ktoré spôsobili rast populácie a koncentráciu obydlí -vznikli prvé mestá, prvé centrá moci, prvé štáty.

Rast populácie prináša požiadavku po novej pôde. - čo  prináša konflikty, vojny. Nová pôda prináša prebytok potravín a ten zas nový rast populácie. Nekonečný cyklus ne kontrolovaného rastu sa rozkrútil.

Podstata problému sa ale dá  charakterizovať aj jednoducho: V ľudskej civilizácii prestala prevažovať kultúra Yi a nadvládu nabrala kultúra Wu.

 

 

 

Zákonité zrútenia

Rast a komplexnosť  spoločnosti samozrejme nemôže ísť do nekonečna a po čase dôjde v každom prípade ku zrúteniu. Tento  priebeh nemožno spochybniť, udial sa prakticky s každou ríšou a civilizáciou, aká odvtedy  bola. Každá nová ríša  sa síce snažila vytvoriť nejakú novú spoločenskú štruktúru aby dopadla lepšie, ako tie predošlé, ktorých pád a zvyšky videla okolo seba - ale žiadnej sa to nepodarilo.  Milión rokov stabilného stavu vystriedali tisíce rokov neustále sa opakujúcich zemetrasení.

Žiadnej ríši sa nepodarilo vyhnúť sa kolapsu, lebo kultúra rodu Wu ovláda každú jednu z nich. Každá si už pri svojom zrode prináša so sebou prednastavenú  afinitu ku  kvantite a neschopnosť koncentrovať sa na kvalitu. Prináša si ducha nekonečného rastu a s ním aj svoju vlastnú záhubu.

Vieme, že aj v novších  časoch mnohí  skúšali tento spoločenský proces zastaviť, ale nikdy to nešlo. Má to zmysel tu spomínať? Všetky tie náboženské blúznenia,  utopické romantizmy, ekonomické  kapitalizmy a komunizmy?  Dnes napríklad niektorí ľudia navrhujú  zastaviť  technologický vývoj a nastúpiť druh návratu k akémusi primitivizmu. Ich motívy sú dobré, ale je to zásadné nepochopenie. Nimi navrhnuté riešenia sú hrubé a bez príťažlivosti,  ľudí odpudzujú, a tak problém len zhoršujú. Ten proces nemožno zastaviť, nejestvuje žiadna možnosť ísť proti prúdu kauzality, jestvuje len možnosť jeho tok upraviť.

Nie je nutné ani možné sa niekam vracať. Problém sveta nie je to, že sú technológie moc rozvinuté. ale v tom, že sú primitívne. Problém automobilizmu nie je v tom, že je auto moc  komfortné, ale naopak to, že je a bude to stále neinteligentná, ťažká, hrubá, drahá,  neefektívna, nestabilná a životu nebezpečná kopa šrotu. Kto sa nadchýna modernou technikou nie je inteligent a invenčný talent, ale naopak primitív, ktorému stačí aj odpad a ktorý nemá skutočnú imagináciu. 

 

 

Dobrá správa

Niekto by teda mohol povedať, že toto je katastrofický pesimistický pohľad, ale nie je to tak.

Vývoj ľudských spoločností  je proste matematika prírody. Netreba vidieť spoločnosť, toto stelesnenie nižšieho kvantitatívneho vedomia Wu , ako nejakú slepú uličku, ako nejaký omyl prírody  len preto, že každá jedna zahynie, zväčša aj so svojimi obyvateľmi.

Spoločnosť treba vidieť ako veľkú placentu, ktorá určitý čas vyživuje a chráni svoj cenný obsah, ale nakoniec príde čas  zmeny a predtým funkčný orgán sa zmení na  krvavú neživú  hmotu. Placentu teda možno podporovať, kým plní svoju úlohy, ale od určitého času pre danú konkrétnu štruktúru  nie je možnosť záchrany.

 

Mentalita jednotnej kvalitnej Yi prirodzene nezanikla ani uprostred Wu spoločenstiev, je len určitým spôsobom menej viditeľná. Stále  je to zdroj spoločenskej sily - ale jej pozitívum je zákonite postupne znova a znova premieňané na kvantitatívny odpad. Ale kým Wu dozrieva a odpadá, Yi kontinuálne pokračuje.

 

 

Tradícia versus Veľké zabudnutie

Neolitická revolúcia vytvorila koncentrovanú spoločnosť a tá zaviedla to, čo sa nazýva  Veľké zabudnutie. Človek mal byť spokojný s otročením na poli či v meste a tak nesmel nič vedieť o  pôvodnej slobode a tvorivosti. Vedomosti predošlej doby sa síce snažili ďalej používať a zachovali ich vo forme mýtov, ale mnohé z nich  zámerne pozmenili podľa svojich nových hodnôt a cieľov. Postupne, ako sa človek domestikoval, už nebol ani schopný niektoré veci z  ich podstaty chápať a tak degenerovali, až sa stávali takmer celkom nejasné a nezmyselné. Človek bol schopný interpretovať tradičné vedomosti len na základe svojho nového obmedzeného  mechanického vnímania sveta, teda falošne. Poznanie sa rozdrobilo na parciálne  hrubozrnné napodobňovacie náboženstvá. Nové štáty a spoločnosti, ako vznikali, si na jednej strane chceli privlastniť auru a tradíciu minulosti a  tak alebo onak sa vyhlasovali za jej dediča, ale na druhej strane sa deklarovali ako niečo úplne nové a minulosť ničili. Tak to pokračovalo pri každej zmene moci, celých tých posledných približne desaťtisíc rokov. 

 

Treba pripomenúť, že pod pojmom Tradícia hovoríme o pôvodnom prirodzenom racionálnom spoznávaní trvajúcom státisíce rokov. Prirodzená myseľ bola logická a videla svet relatívne nedeformovane, ako ináč by ho mala vidieť? Venovala sa mu dlho a o nič menej koncentrovane, ako moderní ľudia. Pokojne by sa dalo hovoriť o prírodnej vede. Bol to priam nekonečný čas, je to dlhý vývoj, počas ktorého sa vedomosti zbierali. Moderná veda jestvuje len  nejakých 500 rokov, ale aj za toto relatívne krátke obdobie dosiahla veľa, vraj všetko, čo máme.. Dokážete tie čísla porovnať? Koľko takých vedeckých vzopätí mohlo byť v minulosti? Žiadne? Prečo by nemali byť?

Niekedy sa argumentuje tým, že v minulosti mali ľudia málo prostriedkov a bolo ich málo. Ale na väčšinu poznania nepotrebujete techniku, ale hlavne čas a pokojnú myseľ.  A na nájdenie odpovede vám je k ničomu desaťtisíc hlupákov, naopak, úplne postačí jeden talentovaný. A ten sa po čase vždy nájde. Práve v poznaní je kvalita dôležitejšia ako kvantita, Yi je dôležitejšie ako Wu.

 Napriek stratám a rozdrobeniu,  Tradícia tu je neustále a je neustále živená svojimi novými nositeľmi. Neviem, či ju dokáže každý počúvať, neviem, nakoľko je presná, ale ona je kontinuita ľudstva, nie efemérne prvky na okraji.

Nesnažím sa tu ponúkať svoju interpretáciu Tradície  Chcel som len pripomenúť, že jestvuje a prejavuje sa, racionálne vysvetliť jej pôvod a teda to, že  je oveľa staršia, dlhšia a faktická, ako si mnohí predstavujú. Chcel som naznačiť, prečo nie je všeobecne známa. Chcel som vyjadriť, že jej existencia veľa vecí vysvetľuje a dáva im zmysel, ktorý pri iných bežných vysvetleniach chýba.

Toto je hlavný fakt a čokoľvek ďalšie sú už detaily.

 

 Rideaux cave of Lespugue

Soška z Pyrenejí datovaná na 22 000 rokov. Zámerne ponechávam bez názvu a akejkoľvek interpretácie.

 
 
poznámka:
Yi   (čítaj "ji") sú hlásky vyslovované hlbšie, a tak často reprezentujú vnútro, jednotu (kruh má len jeden stred). Je to základ názvu číslovky jedna vo viacerých jazykoch, od Čínštiny po Slovenčinu.
Wu (čítaj "wu") sú perné hlásky, reprezentujúce vonkajšok, teda mnohosť. Je to indikátor množného čísla napríklad v starej Egyptštine.
Tieto názvy sú len jednoduché možné vyjadrenie spomínaných protikladov.
5
Ľubov

táto je iná.Bude moderná aj o ďalších desať tisíc rokov,asi tak si to myslel.

Naozaj stojíme na križovatke.treba si vybrať .Jednotu,jednoznačne !

Norman

aj toto je naša venuša

Ľubov

že Ty v poslednej dobe listuješ v nejakej encyklopédii dejín umenia.)?

Inšpiroval Ťa biely lev na a teraz táto Venuša.Áno,je naša,v prvom momente som si to neuvedomila.Je z kla mamuta,ale vyzerá,akoby ju stačilo trochu preleštiť,správne nasviestiť a zažiari ako krištál,.alebo alabaster.

Ja mám rada pravek už dlhšiu dobu. Veď mi aj moja vnútorná ovca hovorila,čo si pipi? Marš obdivovať humanizmus a renesanciu! Pomaly nám asi docvakáva,že obdobie neolitu je akosi mimo záujmu Velkého brata,nepočítal s tým,že by to opice mohlo zaujať a tak tam asi správne hľadáme tú autentickú stratenú"esenciu".Je to ešte relatívne čisté.Preto sa skutočne musíme vrátiť až tak ďaleko,tam,kde ešte neexistovala naša nechutná nenažranosť. Na konfesie by som už nestrácala energiu,poďme rovno do Gobekli Tepe.

Norman

Je to ako silné lano, matrica, ktorá je naozaj húževnatá, flexibilná ale pevná, a v bežnom časovom rozsahu nemenná. Je taká, pretože sú len dve možnosti:
ľudstvo buď chápeme ako produkt postupného vývoja, a potom sú ľudské formy už staré státisíce až milióny rokov a teda sa nezmenia len tak ľahko pod vplyvom výbuchu pár storočí besnej spotreby,
alebo ľudstvo chápeme ako výtvor na základe nejakej inej externej informácie, a v tom prípade je matrica pevne určená svojím vznikom a tiež sa len tak ľahko sama od seba nezmení.

A preto tá matrica, ten "pravek", je nielen nejaká minulosť, ale aj súčasnosť, a čo je najdôležitejšie, aj budúcnosť.

Ľubov

Iste aj Vy ste sa častokrát zamysleli,prečo tak zriedkavo môže človek využiť možnosti univerzálnej matrice,vždy ide len o náhodilý,nelogický kontakt.Tak sa tomu hovorí pre istotu osvietenie.Vždy ma pritom napadne pravdaže Nikola,podľa mňa typický Yi,a hneď je odpoveď aj jasnejšia. Priveľa wu,po našom chamrade:((.Práve to je ten dôvod,prečo matrica ostáva zablokovaná.

Nie sú to radostné úvahy,aj keď potenciál tu stále je. Možno v tom,že začneme lepšie vidieť. Mám tu takú známu zrakovú hračku,volá sa to diablov trojzubec.
http://brainden.com/hlavolamy/zrakove-klamy-nemozne.htm tak sa trochu pobavme

Ľubov

Pardon,preklep: 23 000 rokov

svarga

Norman Ti zamlcal, ze katolicizmus je len transformovane pohanstvo . On to vie vysvetlil som mu to. A rovnako vie aj to , že protestantizmus je prave okrem snahy istych ludi obohatit sa aj snahou o ocistenie od pohanstva. V tom zmysle je prave protestantizmus to co on nazyva levantinstvom. Nemyslím rasove miesanie, myslím talmudizacia krestanstva jeho posioncenie, uznanie za odnoz sionu.
Samozrejme, myslím , ze Norman tieto veci vie, velmi dobre to vie. Nemóze nevediet, lebo je múdry a vie premýslat. Problem je ze sa mu to nehodi do jeho teorii. Ked polozí katolicizmus a protestatizmus na svoju Prokrustovu postel. Bude natahovat alebo skracovat, kym mu nebude sediet do jeho teorii. Sever a Juh. Normani a Levantinci. Lenze je to naopak. Normani su levantinci a "juzania-katolíci" su dedicia Normanov.
Bohuzial rasovo Juzania stratili ale nabozensky nie. Naopak Severania si dlhsie podrzali rasovu cistotu ale este predtym stratili prave protestantizaciou svoje pohanske dedictstvo.
Toto je pravda a preto nemusíte vobec liezt na stromy ☺ ako ste vtipne zvolali. Stačí otvorit oci. Ked sedíte v kostole, myslím katolíckom( v prostestantskom by ste si oči vyocili, tam nie je k videniu nic, iba hole steny) je plný pohanskeho dedicstva. Gotika je totál, skrz naskrz pohanska. Plna pohanskej symboliky. Chodte sa prejst do Čičmian, drevenice su ozdobené pohanskými symbolmi. Úplne totozne nájdete aj v gotickych chŕamoch. V baroku nastal posun. Ale ved co iné sú zástup svatych a blahorecenych ako zástup transfomovanych bóžikov, vil, ... začitajte sa do ludovych povesti a baji. To je to transformovane pohanstvo.
Ak chcete normanské dedicstvo. To vsak nenájdete v protestantizme, iba hole mury a jediného boha. Židovskeho a komplet Starý zákon. To je predsa Talmud.
Tak to je. To su paradoxy. Preto Sion ma hlavné mesta totozne s hlavnymi mestami protestatizmu. AMSTERDAM A NOVY AMSTERDAM-HAARLEM A LONDYN A GENEVA.
Môze to Norman natahovat na Prokrustovej posteli, neurobi s faktami nič, absolutne nic. Treba sa zmierit s pravdou a neíst proti času. Stredomorská civilizacia je znicená. To bola najkrajsia normanska hviezda. Trvala viac ako 5000 rokov. Znicil ju islam. Otazka dna je, uchranime pozostatky nasej civilizacie, ukryté v katolicizme ako transformovanom pohanstve. Alebo sa ho vzdáme a nebudeme mat vobec nič. O pretestantizmus sa nedá opriet, tam je nic. Prazdno. Tak ako vyzerajú kalvínske kostoly, hole biele múry a hole drevenne lavice, taka je aj ich náplň. Prazdno a hrabivost. To je otázka? Toto chceme? Ja za seba hovorim NIE. A vlastne volba je jednoducha.medzi Ničím a Niecim. Volim Nieco.

svarga

Nech ostane jeden. A teraz k teme Wu a Yi. Síce sa mi nepaci ako si to nazval, neviem preco azijske dristy treba natahovat na biele realie. V zasade sa vsak blízis k pravde. Ked uz tak Ying a Yang. Je to známejsie. Mohol by som tu zavesit fotky nasho slovenskeho dedicstva ktore mam doma vo vitrinach a popisat to neznalym. Lenze tato predstava sa mi hnusi. Poviem aj preco. Nech si ludkovia namáhajú rozumcek sami. Viem ako to chodí zo svojich skúsenosti. Dáte ľudom ako na podnose znalosti. A Vysledok? Jasné, jasné, ja som to vedel, ved to je zrejmé☺. Ale nevedel nič. Žiadna pokora, žiadna vďaka. Iba nekonečná tuposť a sprostota. Úž len to čo som tu napísal je velka vec. Ale už vidím tie kyslé ksichty.
Aby som nepísal o sebe. Na sclabonii, ma zablokovala majitelka po tretóm prispevku. Nadviazal tam jeden pan a zacal tam písat veci, ze som valil oci. Chlapik, zjavne z nejakej dynastie žrecov a vedomcov. Hneď som ho varoval , velmi zle robite pane , nerobte to, prosím Vas, preboha len to nie. No a máš ho potreťom prispevku ked im na podnose dal do pusinky len tak, fakt nieco. Sliepka Bláža, zacalo ho kádrovat. Ani to svoločí dlho netrvalo. Nuz pán sa porúčal a poprosil, nech laaaskavo zzmaze jeho prispevky. Nuz tak. Na vsetko treba dvoch aj na debatu. Ludi na pribliznej úrovni, čo chápu pojmy v ktorych sa bávia a nie si len klepkaju na celo, lebo na to nemajú. Tolko k talentom. Aj spolocnost musí byt natolko vyspelá aby pochopila a podporila talent. Pozor nehovorím o sebe. Ja aspon ten talent pocuvam a podporím. A som vstave ten talent rozpoznat. Aj to je hodnota.

Norman

Doplnil som to o vysvetlenie tých jednoduchých názvov.
To nie sú ázijské mená, to ti len tak pripadá. To sú univerzálne slabiky. Len v medzinárodnej abecede.
Nie je to ale Ying a Yang, lenže nechcel som to tam zaťahovať, vysvetlovať. Ak ale chceš, ber to ako Ying a Yang.

Len som ťa chcel pochváliť za poznanie:
"Nech si ludkovia namáhajú rozumcek sami"
Veľmi správny postoj. V tom odstavci ti dávam plne za pravdu. Tam vidno, že máš naozaj osobnú skúsenosť a prax.

Ale ľudia v podstate naozaj už vedia, ako to je, takmer čokoľvek. Naozaj. Jediné, čo sa dá robiť a čo je dobré spraviť, upozorniť ich na to, že to už vlastne vedia.

svarga

Nech je tak.

nové