Prečo je Západ "liberálny"

Neustále sa spomína, že Západ je "liberálny". Hovoria to zástancovia i odporcovia Západu, jedni to vyzdvihujú ako údajný dôvod akéhosi ich blahobytu, druhí to odmietajú ako smrteľnú a vraj aj neliečiteľnú chorobu.

Tak sa pozrime, ako a prečo je Západ "liberálny".

 

Držme sa zas reality a konkrétnych faktorov:

 

1. Biologický charakter.

Správanie sa druhu je dané v prvom rade jeho dedičnými vlastnosťami. Nikde v prírode sa tieto parametre u žiadneho druhu nemenia len tak, podľa ľubovôle.  Individuálnosť alebo naopak stádovitosť, monogamia versus polygamia, to všetko sú tendencie natvrdo zadrátované v dedičnej informácii, ktorej podlieha aj homo sapiens. Tieto veci kultúra neprekoná, aj keď to skúša.

Spoločenské zriadenia, ktoré neboli v súlade s charakterom človeka, nakoniec boli nútené sa zmeniť, alebo skolabovali (najlepší a najnovší príklad je pokus vytvoriť oficiálne ľudskú spoločnosť sociálneho hmyzu, zvanú "komunizmus"   - tento pokus narazil na ťažký rozpor s vnímaním svojich členov a historicky rýchlo skolaboval).

Nebudem tu do detailov skúšať popísať, aký charakter má homo sapiens. Skúsim len to základné: antropológovia sa zhodnú, že je do veľkej miery monogamný, aj keď s určitou tendenciu za vhodných podmienok tvoriť háremy, preferuje málopočetné kmeňové formácie. Jeho spoločnosť uznáva hierarchiu a autoritu, ale nie absolútne, nie je to ani stádovitá mentalita ani spomínaný sociálny hmyz.

Niektoré parametre sú konštantné pre celý druh homo sapiens, niektoré sú u niektorých jeho poddruhov rôzne. Tvrdí sa, respektíve to vyplýva z pozorovania, že beloši majú viac radi slobodu a dynamiku, sú monogamnejší. Toto je ťažko jednoznačne zmerať a dokázať, ale ja osobne si myslím, že je to tak.

 

2. Geopolitika  A - morská civilizácia

Charakter spoločnosti je ovplyvňovaný geografickými formami. Západná Európa je kontinent ostrovov a poloostrovov, a tak vytvorila morský druh civilizácie.

Tento druh civilizácie je formovaný dostupným zdrojom bohatstva - morom, a možnosťou ľahkej rýchlej dopravy do veľkých vzdialeností. More dáva obživu, bohatstvo a voľný  čas, ľahká doprava je priam synonymom liberálneho charakteru - umožňuje efektívny obchod a lúpež. Obchod a akumulácia zdrojov sú historicky spojené s vodnými cestami, najprv riekami, neskôr morom.

Toto je druhý dôvod liberálnosti západnej spoločnosti. Bolo na tom založené ich bohatstvo a preto dúfajú, že bude naveky.

 

 

3. Geopolitika B - kolonizácia

Morský charakter Západu sa prudko zosilnil s príchodom novovekých možností moreplavby, s prekonaním oceánov, cirka pred 500 rokmi. Nastala známa doba kolonizácii. Západní dobyvatelia priplávali k brehom cudzích štátov a na to, aby tam mohli robiť svoje kšefty, prípadne ich ovládnuť, potrebovali znížiť ich pozornosť, znížiť ich obranu - potrebovali liberálne prostredie. Minimálne odvtedy je liberálnosť používaná Západom ako zbraň. Používa ju tak doteraz na neposlušné štáty, ktoré sa snaží takto rozkladať, a ktorá sa zákonite pred takýmto útokom bránia zomknutím do totality ( napr Čina, India, Rusko). Pre nás je zaujímavá stará jednoduchá pravda, že kto manipuluje s ohňom, občas sa sám spáli. Západ  dlhé storočia šíril účelové ideológie liberálnosti, až im nakoniec sám začal veriť.

 

4. Geopolitika C - zabratie Ameriky 

Amerika mala podmienky vhodné nielen na zriadenie kolónii, ale na úplné osídlenie, zabranie. Vhodnú klímu podobnú európskej, bezbranné naivné obyvateľstvo.

Zaberanie Ameriky, zvlášť severnej, vytvorilo situáciu, keď široké vrstvy obyvateľstva mali k dispozícii zdanlivo nekonečný priestor, ktorý mohli obsadiť a žiť tam mimo dosah svojich predošlých spoločenských väzieb. Taká situácia nenastáva často, z pohľadu moderného ľudstva to bolo výnimočne. Trvalo to pár storočí, teda dostatočne dlho na to, aby vytvorilo ilúziu liberálneho sveta, kde je všetkého dosť, treba len chcieť. Toto obdobie  je výrazný prvok, ktorý zdeformoval pohľad  Západu na spoločnosť, na jej ekonomiku, vytvoril dogmatiku náboženstva liberalizmu.

 

 

5. Vnútorný faktor -  industriálna revolúcia

Za jeden z hlavných dôvodov liberalizácie západnej spoločnosti je všeobecne označovaná industrializácia, ktorá zmenila štruktúru výroby a hierarchiu spoločnosti. Každá zmena potrebuje rozbiť staré - teda uvoľniť, liberalizovať pomery. To sa naozaj dialo, dosť často to prebiehalo doslovne v nárazových až explozívnych útokoch liberalizácie, ktoré sa volajú "revolúcia".  Najznámejšie príklady sú Francúzska revolúcia a Októbrová revolúcia v Rusku, ale sem treba zaradiť aj výbuch svetovej vojny v roku 1914, ktorý trval až do roku 1945. To všetko boli explózie tlakov ekonomického liberalizmu. Pramenili z vnútorného industriálneho rozkladu, ale tie v Európe boli navyše bezpochyby konkrétne podporované Amerikou, ktorá tak podobne, ako predtým koloniálne mocnosti, svet upravovala podľa seba, podľa svojich revolučných utópií.

 

6. Pôsobenie cudzích faktorov

Tak, ako Západ na podporu svojich kšeftárov používal ako zbraň zníženie imunity cudzích štátov, rovnako cudzie prvky, prenikajúce do Západného sveta, používali túto zbraň. Ak teraz vynecháme vnútorné invázie medzi štátmi vrámci Európy (Benátčania, Holandania, ale aj talianske, nemecké či francúzske a nakonie britské bankové mafie viedli spolu zničujúce ekonomické vojny), tak sa jedná v prvom rade o vplyv židovských bankárov, ktorí potrebovali pre svoje pôsobenie oslabenie imunity a robili a robia všetko pre to, aby to tak bolo. Okrem nich je samozrejme prítomný vplyv aj moslimských, arménskych a vôbec blízkovýchodných obchodníkov, ktorí neustále tlačili na liberalizáciu Európy zvnútra.

Tvrdí sa, že tieto záujmy sú skoncentrované do explicitných liberálnych škôl, majúcich za ciel nielen otvorenie sa spoločnosti cudzím vplyvom, ale doslovne úplný rozklad pôvodnej spoločnosti a jej ovládnutie  cudzími spoločnosťami (podobne, ako to napríklad skúšali v 19. storočí v Číne).

 

 

Ćo z toho vyplýva?

Ako sme povedali na začiatku, existuje  určitá prirodzená zdravá úroveň liberálnosti spoločnosti. Niektoré faktory, ktoré určujú jej hodnotu, sú stále, je to normálny stav. Iné, ktoré ju z tohto stavu odkláňajú, sú negatívne, ale aj dočasné.

Západ sa nestal trvalo chorobne liberálny. Charakter či mentalita bieleho obyvateľstva sa natrvalo v žiadnom prípade nezmenili. To, čo sa deje a vidíme naokolo, je hlavne odpad v prvých líniách -  najčastejšie u neskúseného dorastu, ktorý je nepripravený a masovo válcovaný týmto konfliktom. 

Západ neustále útočí na Indiu, Čínu a Rusko a používa na to aj zbrane liberálneho dogmatizmu - čím ale otravuje v prvom rade sám seba. Ak by sa konečne vzdal tohto konfrontačného postoja voči mimoeurópskym civilizáciám a naozaj dokázal viesť politiku medzinárodného partnerstva, ktorej má plnú hubu, pomohol by v prvom rade sám sebe.

Industrializácia, ťažký vnútorný zdroj rozkladu, už takisto v určitom zmysle pomaly odznela a nie je viac dôvod držať sa jej extrémnych revolučných hesiel.

Netreba zabúdať, že samotný Západ používa rozkladnú liberálnosť len ako nástroj, sám však zostáva pod povrchom do veľkej miery hierachický a mocensky zošnorovaný. 

Hlavným negatívnym faktorom v tomto procese nám teda jasne zostávajú  externé elementy.  Po vyrovnaní sa s nimi by sa  Západ mohol rýchle vrátiť do prirodzenej spoločenskej formy a začať odstraňovať škody.

 

Nadmerná negatívna liberalizácia až anarchia bohužiaľ nie je jediný problém, pred ktorým ľudstvo stojí. Ale aj preto je vhodné pripomenúť, že to nie je ani základná príčina problémov, ani trvalý stav. Je to viac symptóm, ako príčina. Nadmerné vzdychanie nad ňou je prevažne strata času a energie.

 

Autor: 
téma: 
0
Trickster

Liberalizmus je zhrdzavené a poriadne smrdiace brnenie, v ktorom sa jeho nositelia už nie raz posrali! Niekedy od strachu, inokedy od radosti! Ako pojem stratil úplne význam, stačí sa pozrieť akí gašpari sa považujú za liberálov v NR SR.

„Je to viac symptóm, ako príčina. Nadmerné vzdychanie nad ňou je prevažne strata času a energie.“

Súhlasím, otázka je čo je to „prirodzená spoločenská forma“!?

Jestvujú pojmy ako racionálny egoizmus a racionálny altruizmus. Hlavným ich problémom je ich idealizmus a „čierni pasažieri“, ktorí zneužívajú naivitu ich hlásateľov. Nebudem robiť definície, uvediem dostatočne ilustratívne príklady.
Čiernym pasažierom racionálneho egoizmu je pažravá egoistická finančná oligarchia.
Čiernym pasažierom racionálneho altruizmu je hysterická stárnuca herečka, ktorá keď bola pri moci, nechala si prideliť sociálny byt, neurobila nič pre mrznúcich bezdomovcov na ulici (desiatky umreli priamo na ulici, stovky v nemocniciach na následky chorôb z podchladenia) a má ešte tú drzosť moralizovať o solidarite a charite.
Čiernymi pasažiermi racionálneho altruizmu sú všetci ľudia, ktorí môžu a majú možnosť pracovať, ale volia si alternatívu húpať sa v hlúpo nastavenej sociálnej sieti.

Problémom je štát, ktorý povzbudzuje/stimuluje v ľuďoch Nietzschem definovanú otrockú morálku, ktorá toleruje oba spomenuté typy čiernych pasažierov. Do tejto kategórie patrí aj „mutti“ Merkel s jej heslom „Zvládneme to!“.

Ako prirodzenú spoločenskú formu považujem štát, ktorý podporuje aj racionálny egoizmus, aj racionálny altruizmus a zároveň NEMILOSRDNE potiera potkanov – čiernych pasažierov naivného idealizmu jeho občanov.

Norman

No, ťažko povedať, čo je prirodzená forma, stupeň liberálnosti. Ale na začiatok by to chcelo sa aspoň celospoločensky zhodnúť, že také niečo objektívne jestvuje, že sa to dá zistiť. Že to nie je náhodná, ľubovoľná vec, vec dohody.

Za druhé by to chcelo celospoločensky pochopiť a akceptovať, že tieto parametre sú pre rôzne rasy výrazne odlišné. Že každá rasa si vytvára okolo seba svoju spoločnosť a ak ich je niekoľko dohromady, nejestvuje nejaké ideálne riešenie, nejaký trvalý dobrý kompromis.
Ak je spoločnosť heterogénna, musí uvolniť parametre, čo vedie k chaosu a jej rozkladu.
Ak je homogénna, parametre sa ľahko a priam samé nastavia na ideálne hodnoty a spoločnosť funguje efektívne (mám uviesť príklad z minulého storočia?).

Tí rôzni teoretici súčasnej vládnucej liberálnej ekonómie vlastne snívali o takej spoločnosti - ich spoločnosť, ako ju vnímali, bola homogénna a považovali to za samozrejmosť, takže ich ani nenapadlo to vo svojich teóriách špeciálne zdôrazňovať. Občania ich modelov spoločnosti majú všetci nejakú podobnú úroveň. Tí, čo ju nemajú, sú považovaní za problém, ale klasici ich vnímali ako zanedbateľnú menšinu.
To už dnes vôbec neplatí.
Súčasný kapitalizmus je teda na homogenitu nastavený, ale sa mu jej nedostáva a tak skapína.
Socialistický model bol nastavený na homogenitu a dokonca na príliš ideálneho človeka, a tak skapal rýchlo.

Príčinou problémov teda nie je liberalizmus - liberalizmus je len nevyhnutný dôsledok heterogenity. Liberalizmus je príznak, naozaj len symptóm problému. Preto márne konzervatívci voči nemu bojujú. Kým neodstránia príčinu, môžu len vyplakávať a pateticky si sťažovať.

Ľubov

Každá rasa si vytvára svoju spoločnosť.No tak si ju tvorme.Tomuto rozumiem,toto chcem.
Napíšem niečo,o čom si myslím,že Vás celkom poteší.Včera mi dobrý priateľ rozprával,ako trávil jeho 8 ročný syn prázdniny v skautskom tábore.Prišiel nevyspatý,s modrinami a škrabancami na nohách,ale šťastný a hrdý.Mladší,5 ročný brat ho počúval s obdivom.Učili sa chytať ryby,potom zakladali oheň,liezli na skaly,a...mali pri sebe nožíky,skutočné.Súčasťou tábora boli nočné hliadky,striedali sa po dvoch hodinách.No a ráno,skoro,boli všetci nastúpení pri vztyčovaní slovenskej zástavy. tak hej,desať dní,mimo počítačových hier,toto je dobrý príklad prirodzenosti.

Okrem toho si myslím,že ozdobou mužov je to,že kdesi v nich je ten večný chlapec. Toto som u žien nikdy nevidela,ale zato som videla,ako sa starí otcovia tešili,keď prichádzala tá parná lokomotíva v Čiernom Balogu.Skoro viac,ako vnuci.

Tak takto to vidím ja,ako vždy,trochu zjednodušujem.Ak nás má niečo naozaj vrátiť do hry,tak je to spolupráca,nie konfrontácia.

Norman

Nedá mi to... nie je mi jasné, ako to súvisí, čo si chcela povedať? Večný chlapec?
Veď problémom je to, že už sú všade len chlapci čo sa chcú len hrať a nikde niet chlapov, čo sa neboja konfrontácie.

Sinuhe

vyznieva správa, že znížený ruch na nemeckých železničných staniciach nie je spôsobený poklesom počtu nájazdníkov, ale tým, že ich "nemecká" vláda potajme vozí po nociach lietadlami:
http://www.zvedavec.org/vezkratce/13210/