Národná identita z Budapešti

Zrejme aj pri príležitosti 100 rokov od Trianonu vydal maďarský parlament deklaráciu o ochrane národnej identity. Text v 12 bodoch žiada, "aby v OSN a v európskych organizáciách spoločne iniciovali uznanie práva národnej identity ako základného ľudského práva a aby toto právo aj sami uznali ako ústavné právo" .

Účel tohto textu je jasný - je to snaha dať do rúk menšinám, tzv. maďarským, zákonný nástroj, ktorým bude Budapešť v týchto krajinách presadzovať vlastné záujmy. Teda niečo, čo samozrejme nemožno akceptovať.

Ako nám tu pred pár rokmi povedal náš maďarský priateľ Balu, my si nedokážeme ani predstaviť, ako sú Maďari posadnutí nafukovaním. Územným nafukovaním. Kým Slovák je rád, že k nám nepatrí podkarpatská Ukraina, v Maďarsko by sa oslavovalo ako víťazstvo storočia, ak by bola k nim pripojená.
Je to v dôsledku komplexov menejcennosti, malosti a opustenosti, keďže sa identifikujú s uralskými kultúrami, napospol neúspešnými a kultúrne v podstate vyhynutými.

Žiaľ, naše ministerstvo zahraničia na čele s kozmopolitom Ivanom Korčokom reagovalo slabošsky a vyhýbavo. Ministerstvo vydalo nejaký blábol, kde sa píše o rovnosti občianskych práv a podobné teórie. Pritom je reakcia na podobné tendencie absolútne jasná:
Národná identita? Áno, posilníme našu národnú identitu vo všetkých štátotvorných národoch v a okolo Dunajskej kotliny - na Slovensku, v Čechách, Slovinsku, Chorvátsku, Srbsku, Bulharsku, Macedónsku a Rumunsku. Všetky tieto štáty by mali spolupracovať a uznávať spoločné dedičstvo národov, ktoré tu sídlia tisícročia. Spojiť sa, aby sa bránilo oslabujúcim cudzím vplyvom a prípadne zvyškom pakultúr, ktoré tu boli prinesené v minulosti z Ázie, napríklad Turkami.

Ok? Je všetko jasné? V Dunajskom povodí, v širšom slova zmysle na Balkáne, jestvuje jedna prastará kultúra od dôb kultúr Vinča a podobne, alebo ešte starších. Je tu jedna stredoeurópska tradícia - usadená, kľudná, silná. Táto musí riešiť a brániť sa neurotickým stepným tendenciám. My tu nie sme sto rokov, ani tisíc rokov, ale oveľa dlhšie, a z mnohými prišelcami sme si už poradili. Či už boli čierni, alebo žltí. Má niekto na Balkáne šikmé oči a rovné čierne vlasy, ako uralské národy? No, tak vidíte, vyhynuli aj tu.
Tak prečo ich chce niekto napodobovať?

Lea

Si ma pobavil a rozosmial hneď zrána Norman, dik . )
" Neurotické stepné tendencie ", to slovné spojenie si zapamätám, skvelý stručný popis diagnózy. Tzv. " stepná neuróza ", ha.

Výborný článok. Možno problém Maďarska bude tu čoskoro v našej vláde na stole, keď bude treba zakryť iné problémy. Lebo problém nacionalizmu vznikal vždy po hospodárskych krízach, bol a je jej " dieťaťom " .

A nakoniec, čo ak by sme sa ako V4 zjednotili a tak trochu odtrhli od EÚ, to by bola opovážlivosť, nájsť spoločne ekonomické ciele a s tým súvisiacu samostatnosť...A teda aj národnú hrdosť, ktorá sa nebude musieť vynucovať zákonmi, ale bude úplne prirodzená všetkému a všetkým. Mohla by to byť jedna z vízií našej krajiny do budúcnosti. Uf, ak vôbec dáka dobrá :)

Neviem však, či z hľadiska spoločnej vojenskej bezpečnosti V4, môže sa rovnako hovoriť o spoločnom úspechu. Myslím, že zatiaľ a asi ani v budúcnosti, nie. A zrejme v tom to celé je :)

Náhodný okoloidúci

Celé storočia je náš národ slovenský vystavený útokom na svoju národnú identitu. Boli to tak tlaky náboženské, s cieľom potlačiť národnú identitu a nahradiť ju konfesionálnou identitou, čo by samozrejme viedlo k strate národnej identity a k prevzatiu cudzej identity (čo možno často aj bolo cieľom tlaku rôznych zo zahraničia riadených cirkví), ako aj priame tlaky zo strany iných národov. Frankovia našich predkov chceli ovládnuť a ponemčiť, Maďari nás chceli pomaďarčiť (genetika dokazuje, že u veľkej časti Slovákov sa im to podarilo), Česi nás chceli počeštiť, úplne im to nevyšlo, ale množstvo Slovákov, ktorí sa presťahovali do ČR, už po návrate na Slovensko "mluví" alebo mieša jazyky - osobná skúsenosť.
A najnovšie nám chce národnú identitu vymazať Brusel a pokúša sa vyvolať v nás pocity viny za to, že sme si svoju identitu uchovali.
A netreba zabúdať, že aj v Poľsku sa stále vyskytujú jedinci, ktorí snívajú o spoločnej hranici s Maďarskom.
Takže aj rámci spolupracujúcej V4 sme obkľúčení národmi, ktoré nám išli alebo stále idú po krku. Na to netreba zabúdať. A nie, nie je to z mojej strany prehnaný pesimizmus, je to "predsudok" získaný priamou životnou skúsenosťou našich predkov. Aj priamo mojich predkov, v zmysle rodinných príslušníkov.

Ale keď už je reč o Maďaroch a národnej identite z Budapešti, tak keď súčasní obyvatelia Maďarska hovoria maďarsky, je to niečo také, ako keď bolívijský Indián zabudne jazyk kečua a hovorí španielsky a pokladá sa za Španiela. Podiel ugrofínskeho genotypu N1c1 v mužskej línii v maďarskej populácii predstavuje len 0,5% !!! Ak by sa to prepočítalo na celú populáciu, vrátane žien, aj keď tie, ako vieme, chromozóm Y nemajú, tak to znamená, že v takmer 10-miliónovej populácii Maďarska žije asi len 50 000 genetických etnických Maďarov.

Distribution of European Y-chromosome DNA (Y-DNA) haplogroups by country in percentage
https://eupedia.com/europe/european_y-dna_haplogroups.shtml

nové