Dve globálne príčiny zla a jeden pozitívny faktor

Prebiehajú výrazné pohyby, aj globálne aj vnútropolitické, takže je zas čas si skúsiť pripomenúť, a čo vlastne ide. Postoje mnohých, jedincov aj štátov, sa totiž dostávajú do slepej uličky, mnohé ich staré predstavy prestávajú fungovať. Preto pripomeňme overené  pravdy a hodnotové tézy, ktorých sa drží tento portál.

Krízu súčasnej ľudskej spoločnosti spôsobujú hlavne dva faktory:

 

1. Gangréna neúspešných

Každá spoločnosť má svoj čas rastu a čas úpadku. V odumierajúcich štátoch  panujú neprirodzené podmienky, ktoré vytvárajú choré spôsoby života a myslenia. Tieto ale žiaľ nezanikajú spolu so štátom, ale ako memetické mŕtve duše sa prenášajú do budúcnosti.

Jedny z najstarších spoločností, ktoré prešli takýmito procesmi, boli staroveké štáty na Blízkom východe. Opakovane tam dochádzalo k úpadku mnohých civilizácií, k dlhým obdobiam boja o prežitie.  Prirodzená zdravá etika človeka sa menila na postoje potkana zahnaného do kúta. Tieto mémy sa tam hromadili dlhodobo a neskôr difundovali do iných regiónov.

Tento neprirodzený vývoj a jeho jedovatý výsledok sú nazývané rôzne. Ja toto volám chaldeika (podľa jedného z posledných režimov v tomto regióne). Podobný vývoj nastával aj na iných miestach na Zemi,  ale najväčší dopad na históriu Európy a Západu mala a má chaldeika. Táto sa ako memetický vírus šírila aj do zdravých ríš a urýchlovala ich pád. A infikuje ich dodnes

Tento problém, toto hromadenie degenerovaných mémov, je jeden z najvážnejších problémov ľudských dejín, je ale ťažko podceňovaný a zámerne zatajovaný.

Chaldeika má niekoľko základných vlastností: paranoickú snaha zničiť okolitú konkurenciu, nenávisť, netolerantnosť. Ideológia, ktorá vznikala v odumierajúcich prostrediach, má chorobný dojem, že neustále "bojuje o život", a preto nemá takmer žiadne morálne zábrany. Ničí svojich susedov, ničí povedomie o minulosti, ničí samotného svojho nositeľa.

 

2. Americké šialenstvo

Rozloženie kontinentov na Zemi je asymetrické. Vývoj ľudstva prebiehal na zakládnom Euroázijskom kontinente, kde kontakt civilizácií znamenal pozitívnu spätnú väzbu, určité tlmenie extrémov, určitú vzájomnú kontrolu. Ak nejaká ríša zaznamenale extrémny rast, relatívne rýchlo jej došli sily a situácia sa postupne vyrovnala. A kedže miesta na extrémne expanzie bolo čoraz menej, situácia krok za krokom naberala stabilnú formu.

Veľké porušenie rovnováhy znamenalo technické ovládnutie morí a reálne objavenie druhého prakontinentu, Ameriky. S objavom Ameriky (a iných bezmocných oblastí) došlo k javu podobnému výbuchu. Konkrétne v Severnej Amerike kombinácia európskeho talentu a lokálnych prírodných mega zdrojov vytvorilo výbušný potenciál. Ten aj vybuchol a vytvoril expanzívnu pažravú cunami.

Viac azda ani netreba dodávať. Všetko ostatné je známa história:

Tento výbuch expandoval najprv na západ (go west), a keď narazil na Pacifik, nasmeroval sa na juh. Okrem viacerých vojen tento americký egregor vyhlásil, že mu patrí celá Južná Amerika (Monroova doktrína). Vyhlásil tak vojnu všetkým európskym veľmociam v Amerike, a do konca 19. storočia ich naozaj obral o všetky územia - pričom vo veľkom používal chaldejskú techniku infiltrácie a revolúcie. Samotné USA sú založené revolúciou, revolúcia sa stala základom ich politického myslenia a nástrojom šírenia ich moci. Nie marxisti, ale Američania vynašli a bez rozumu používajú túto zbraň. Revolučný rozvrat používajú doteraz, pričom sú evidentné historické dôkazy, že má výrazný a možno aj hlavný podiel na dvoch najznámejších revolúciach sveta: Veľkej francúzskej revolúcii, ktorá zničila najvyspelejšiu a najvplyvnejšiu krajinu tých čias, a Veľkej októbrovej revolúcii, ktorá zničila najrozsiahlejšiu ríšu, Rusko.

To sme na začiatku 20. storočia, ale besnenie neskončilo, ešte sa len začína. Amerika expandovala do Tichomoria, zašla až po Filipíny, a neskôr si pomocou neľudského bombardovania podmanila Japonsko. Na druhej strane Amerika dvakrát urobila inváziu do Európy, kde dobyla domlátené Francúzsko a Nemecko a mocensky ovládla zruinovanú Britániu.

Po druhej svetovej vojne Amerika zabrala väčšinu rozbitej koristi a zvyškov, a v druhej polovici 20. storočia Amerika tak ovládala všetky moria a jej expanzia sa prejavovala v konflikte so svojím nedávnym spojencom, komunistickým Ruskom. S tým ale nedokázala pohnúť. Aj na druhej strane, v Ázii, sa Amerika pokúsila zahryznúť do Ďalekého východu, jej vylodenie v Kórei skončilo len besnou vojnou a prímerím, čo znamenalo jej reálnu porážku. Podobne onedlho vo Vietname.  Historický agresívny výbuch Ameriky, toto spomínané šialenstvo technickej inteligencie spojenej s chaldejskou gangrénou a nekonečnými zdrojmi, ale neustále hrýzol, pretláčal svoju svetovládu na Blízkom východe, ale uviazol. Amerika narazila na svoje limity, napnutá pružina sa začala sťahovať.

Situácia sa zmenila keď jeden z jeho dvoch konkurentov Ameriky, Rusko, nečakane rýchlo skolaboval z dôvodu svojej vlastnej chorej ideológie nekonečnej produkcie. Vtedy americký egregor, s plnou hubou "mieru a konca histórie", zintenzívnil svoju okupáciu Európy, zabral východné Nemecko, zabral celú východnú Európu a začal zaberať okrajové bezbranné časti rozpadnutého ZSSR. Pobaltie ako drobné smetie zvládol rýchlo, a potom začal tlačiť na Bielorusko a ako anakonda požierať Ukrajinu. Veľké sústo, na ktoré už nemal.

To je stav, v ktorom sme teraz, v roku 2022. Ukrajina, aj keď už natrávená americkými žalúdočnými kyselinami, geopolitické sily doslovne vracajú do materskej matérie Ruska.

K tomu treba pripomenúť, že ľudstvo najmä kvôli týmto dvom šialenstvám, chaldeike a Amerike, stojí už hrozivo tesne pred energetickým vyčerpaním nebezpečenstvom enviromentálneho kolapsu. Tieto dve prirodné fatálne hrozby, Skyla a Charybda, čakajú. A ľudstvo vo svojej nedostatočnosti a pod tlakom chaldeických deformít na ne proste nemá dostatok inteligencie a vôle. 

 

 

3. Pozitívny faktor

To sú hlavné dve negatívne príčiny a situácia, kam nás priviedli. Kde sú ale pozitívne sily, čo sú pozitívne procesy? Čo sú hlavné bezpečné cesty, po ktorých možno kráčať?

Jestvuje jedna podstatná sila, a to je talent európskeho kontinentu.

Tento európsky génius bol vždy jeden z hlavných potenciálov ľudstva. Dôkazom je celá história. Úspechy ľudstva sú s ním pevne spojené. Ale momentálne je ťažko postihnutý práve americkou expanziou a okupáciou Európy. Preto treba oslobodiť Európu - to je základný strategický krok. 

Ďalej budúcnosť závisí od dvoch bočných odnoží tohto európskeho talentu - Ruska a Ameriky. Rusko svojím procesom liečenia postupne prechádza. Ameriku tento proces ešte len čaká, a bude to implózia, ktorá môže prebehnúť až tragicky rýchlo. Čím ďalej sa bude tento proces odkladať, tým pravdepodobnejší je katastrofický priebeh tej zmeny. 

 

 

 

Dôkazy

Svet je kauzálny. Každý by sa mal snažiť si ho vysvetlovať kauzálne, a nie ako nejaký náhodý tanec podľa nálady mravcov homo sapiens. Je síce milé, že tieto tvory veria na svoju "slobodnú vôľu", aj by bolo asi príliš kruté brať im ako jednotlivcom túto sladkú lož, ale musia si uvedomiť, že ako skupiny sa určite správajú len plocho kauzálne. Sú dopredu predpovedateľní viac, ako počasie. Toto poznanie pomáha, aby sa vedelo, čo sa deje a aby sme sa vyhli nahorším bolestiam.

Napriek tomu veci nemôžu všetci vnímať rovnako. Tento text určite nie je absolútna pravda, koniec-koncov, ako by aj mohla byť, veď je to len najstručnejšia možná  analýza konkrétne jednej nepodstatnej malej planéty a jedného druhu opice na nej.

Takže tento text je zhrnutie filozofie tohto portálu. Tej filozofie, čo je tu od začiatku vysvetlovaná všetkými dostupnými spôsobmi. Aby sme si znova vyjasnili tento svetonázor. Či si  niekto uvedomí, že to vlastne vidí podobne až rovnako, je čiste na ňom, na jeho vlastnom talente a zdraví mysle.  

 
0
Ema

Žravé, nenávistné a bezohľadné.
Prejavom chaldeika je primitívne odpudivé hulákanie médií a tzv. umenie, plné hnusu a krvavého násilia.
A nadšenými nositeľmi prastarých ohavných chaldejských mémov z rozpadnutých civilizácií sú hordy extrovertných čurákov, od prepytujem marketérov po všelijakých analytikov.

Núdza všetko vyčistí. Ako vždy.

nové