Príbeh potkana a jeho 3E

Sú to vlastne dva príbehy. Malý príbeh a veľký príbeh.Malý príbeh potkana
Potkan žil v pohode a blahobyte. Mal postarané o potravu a vodu, mal teplo a čisto. Bol totiž v laboratórnom chove.
Potom sa niečo zmenilo. Počas spánku experimentátor implantoval potkanovi do mozgu elektródu, priamo do centra rozkoše. Potkan o elektróde ani nevedel, nijako sa sama neprejavovala.
Ale aj jeho biotop, pohodlná rozľahlá klietka, sa trocha zmenil. Potkan si všimol novú páčku na stene. A keďže potkany sú zvedavé, netrvalo dlho a na páčku zatlačil. Okamžite pocítil výraznú rozkoš, ktorú mu generovala implantovaná elektróda.
A kedže potkany sú aj pomerne prefíkané, rýchle pochopil závislosť medzi páčkou a rozkošou. Stlačíš páčku, máš blaženosť.  Potkan moc neváhal a páčku stlačil po chvíli znova. A potom znova. A znova.
Potkana prestala zaujímať potrava, ba aj voda. Stláčal páčku až kým nezostal vyčerpaný ležať na zemi, neschopný ani dýchať. Potkan nakoniec zomrel.
Tak skončil malý príbeh potkana.
 
 
 
 
 
Veľký príbeh potkana
Druhý živočích mal o niečo rozsiahlejší ekologický biotop. A ten mu tiež dával s úplnou pravidelnosťou až nadbytkom dosť potravy, vody a iných príjemností. Mal vyrovnanú teplotu, vlhkosť a bol čistý.
Jedného dňa sa ale živočích tiež poobzeral okolo a zistil, že jeho biotop sa výrazne zväčšil. Že vlastne nemá k dispozícii len jeden kontinent, ale minimálne 4 ďalšie nové  Ameriku severnú, Ameriku južnú, Afriku a Austráliu (s Oceániou). 
Tieto štyri nové rozsiahle a všetkými možnými zdrojmi prekypujúce "Ačka" tak šokovali živočícha, že stratil zmysel pre úmernosť. Onedlho začal aj s celým svojím rodom pociťovať prepych. A ten chcel znova. A znova a zas. A kedže živočích to bol relatívne snaživý, prejavilo sa to v jeho troch "Ečkach".
 
1. Ekológia.
Doterajšia živočíchovo zaobchádzanie so zemou, vodou a vzduchom sa zmenilo, nemusel sa už uskromňovať, mal nadbytok. Začalo sa extenzívne vyťažovanie kovov a iných pokladov zeme, pestovanie rastlín pre exotické plody, hľadanie špecialít bez ohľadu na cenu.
 
2. Energia.
Živočích objavil možnosť, ako zmeniť prírodné zdroje na mechanickú prácu. Objavil túto transmutáciu a táto ohnivá mefistofelská schopnost bola hlavný zlom. Živočích už nebol viac obmedzený prácou svojich rúk či silou zvierat, ale dokázal svoju moc znásobiť mnohonásobne, tisícnásobne. Vynález motora, najprv parného, potom spalovacieho a následne elektrického, živočíchovi otvoril portál akoby nekonečnej sily. Faustovské varovania ignoroval, stláčal páčku znova a znova. A znova. Len jedno-dve storočia stačili, aby živočích, posadnutý zaslepenou túžbou po konzume, ktorú honosne nazval industria, strávil alebo zničil takmer celý svoj ekologický biotop.
 
3. Ekonómia.
Príval hodnôt a rozkoše, ktoré sa na živočícha a jeho rod sypali z novootvoreného industriálneho portálu, bolo treba rozdeľovať a tak vytvoril novú vedu, zvanú ekonómia. 
Ale keďže v omámení prepychu prestal vidieť pôvodné zdroje, od správnych modelov reality prešiel na hmlisté falošné fatamorgány fiktívnych čísiel. Odvráil sa od poznania kauzality sveta a začal veriť, že rozkoše mu prinášajú tieto čachre nad čísielkami. Podľahol bludu, že svet je postavený na satanistickej numerológii ekonómie, že ona je prvotná a že ona a len ona tvorí hodnoty z ničoho. 
 
Tomu naozaj ten živočích začal veriť, válajúc sa už od vyčerpania na zemi. Potom on aj jeho rod vymrel.
To je všetko. Tak skončil veľký príbeh potkana.
 
1

nové