Úžasná brilantnosť islamu. Alebo ako biologizácia náboženstva napomáha jeho šíreniu.

Viete čo si skutočne myslia, z akých pohnútok a podmienok konajú, resp. majú konať veriaci moslimovia? Ak hovoríme o veriacich moslimoch, myslíme tých, ktorí sa modlia päť krát denne, denne čítajú korán a doslova sa riadia náboženskými predpismi. Pre moslima to je samozrejme radostné čítanie, ale dôsledky pre okolitú spoločnosť už také radostné nie sú.

Prinášame preklad zaujímavého článku z portálu Citizen Warrior. Udivujúce je, že ako sa zdá,  nemienime sa poučiť. Podobné názory a komentáre sa po svete šíria dlhé roky (konkrétne tento pochádza z roku 2009). Hoci sa situácia s moslimským fundamentalizmom, radikalizmom a terorizmom neustále zhoršuje, hoci sa potvrdzujú tie najpesimistickejšie scenáre, množstvo ľudí stále intenzívnejšie tvrdí, že ide len o „ohováranie islamu“ a odmieta si priznať, že problém je v skutočnosti v samotnom fundamentalistickom výklade islamu.

A medzitým umierajú ľudia.

 

Zadivili ste sa niekedy nad tým, prečo chcú milióny moslimov zabíjať Európanov, Američanov či Austrálčanov? Alebo prečo sa ich toľko túži nechať vyhodiť do vzduchu kvôli zabitiu pár Izraelčanov? Alebo čo ich vedie k tomu, že dokážu vyhodiť do vzduchu náhodných ľudí na Bali, v Londýne, alebo v Madride?

Fundamentalistickí moslimovi to robia všade na svete. Útočia na ľudí zo Západu aj na vlastných spoluvercov. Ale prečo?

Kvôli doktríne. Doktrína je súbor myšlienok – ideí. Ideami môžu byť zvyky, slová, náboženské názory, a pod. Náboženstvo nie je jedna idea. Je to súbor ideí. A práve súbor ideí tvoriacich náboženstvo zvané islam je to, čo spôsobuje, že sa moslimovia správajú a uvažujú tak, ako to skutočne robia.

História ako súboj ideí

Súbory ideí spolu navzájom súťažia rovnakým spôsobom, akým spolu súťažia bunky či organizmy v boji o prežitie. A pretože súbory ideí spolu súťažia, a pretože tieto súbory môžu prijímať nové idey a iných sa zbavovať, a pretože niektoré z týchto súborov získajú viac nasledovníkov (veriacich), ako iné, dochádza k ich evolúcii.

Pozrime sa teraz ako sa také súbory náboženských ideí vyvíjajú, a ako spolu súťažia. Pre začiatok predpokladajme, že máme už zavedené náboženstvo. Už má svoju svätú knihu a milióny veriacich.

A teraz drobná obmena.

Pôvodná verzia hlásala prístup „ži a nechaj žiť“ a nikdy nikoho nenútila ku konverzii. Teraz niekto príde s myšlienkou, ideou, že keď presvedčíte neveriaceho, aby sa stal veriacim, získate nejaký druh spirituálnej odmeny. Spasil si dušu, tvoja šanca na vstup do raja vzrastá.

Teraz máme dve varianty toho istého náboženstva. Jedna obsahuje myšlienku, že na tom, či niekoho presvedčíte, aby sa k tomuto náboženstvu pripojil, nezáleží. Druhá potom motivuje svojich veriacich, aby ostatných aktívne presviedčali.

Uplynie tisíc rokov. Ktorá verzia bude mať viac veriacich? Ja vsádzam na tú s motiváciou k šíreniu.

Teraz teda predpokladajme, že táto motivačná verzia získa oveľa viac stúpencov. Znamená to, že robí ľudí šťastnejšími? Alebo úspešnejšími v živote? Alebo vedie k zdravším potomkom? Nie. Keď nejaký súbor ideí úspešne získava nasledovníkov, neznamená to, že komukoľvek z týchto veriacich prináša nejakú výhodu.

Podobne je tomu u génov. Úspešný gén napodiv nemusí organizmu vždy prospievať. Je „úspešným“ v tom, že dokáže vyrobiť veľa svojich kópií v mnohých jedincoch, ale pre organizmus vlastne môže byť škodlivý.

Napríklad si predstavme gén pre alkoholizmus, ktorý spôsobí, že jeho nositeľ, čiže ten kto pije, bude mať deti skôr ako ten, kto nepije. Za tisíc rokov môže byť tento alkoholický gén úspešnejší (gén bude prežívať vo viacerých potomkoch), ako gén nealkoholický, hoci svojim nositeľom nebude prospievať.

Úspešnosť súboru ideí tiež automaticky neznamená dobro ľudí, ktorí ho nasledujú.

Ak nejaký súbor ideí označí antikoncepciu za zlé, za nejaký čas bude mať pravdepodobne viac nasledovníkov, ako verzia hlásajúca, že tieto veci sú v podstate fajn (predpokladáme, že ľudia spravidla učia svoje deti veriť tomu, čomu veria sami).

Takže sa nešťastník, ktorý nasleduje tento súbor ideí, bude snažiť dodržiavať pravidlá a byť dobrým človekom vyhýbajúcim sa zlu antikoncepcie. Čo mu to osobne prinesie? Možno bude mať viac detí, než si kedy prial, alebo ako by si inak mohol dovoliť, takže bude musieť viac pracovať, aby ich uživil. Možno si nájde druhé zamestnanie. Síce ho to môže poslať skôr do hrobu, ale jeho úsilie vyrobí viac veriacich tomuto súboru ideí, ako bude počet potomkov niekoho, kto tieto idey nezdieľa.

Súbory ideí teda v istom zmysle používajú človeka k ich vlastným záujmom, teda minimálne je to jeden z legitímnych pohľadov na vec. A z tohto pohľadu nadobúda nečakané obrysy aj Islam. To je ostatne dôvod existencie tohto textu.

Ako vytvoriť súbor ideí na ovládnutie sveta

Ak by ste chceli umelo vytvoriť súbor ideí tak, aby časom mohol ovládnuť svet – aby raz vytesnil akékoľvek iné náboženstvo alebo politický systém, museli by ste sa dosť snažiť, aby pracoval lepšie ako islam.

Pozrime sa na niektoré z jednotlivých ideí tvoriacich tento súbor. Mnoho z týchto ideí sa vzájomne podopierajú. Pridanie jednej idey k iným môže celý súbor ideí zefektívniť, pretože dôsledky ideí sa nemusia len sčítať, ale môžu sa aj násobiť.

Tu je niekoľko kľúčových komponentov súboru ideí pre svetové náboženstvo islam:

   1. Štandardizovaná verzia súboru ideí je k dispozícii v písanej forme.

 1. To je základna vec pre mnoho náboženstiev, rozhodne to nie je islamský vynález, ale je to dôležitý faktor úspechu islamu.
  .
  Čo sa šíri iba ústne, to sa môže časom meniť, ale čo je napísané, to sa môže udržať v nezmenenej podobe tisíce rokov. Navyše sa toho v dnešnej dobe, vďaka modernému tlače, môžu vyrobiť milióny. To je nesmierna výhoda pre šírenie identických kópií súboru ideí
  .
 2. 2. Svätá kniha obsahuje inštrukcie pre vlastné šírenie.
  Súbor ideí nariaďuje veriacim, že musia islam a slová Koránu šíriť. Šíriť Mohamedovu výzvu a islamské právo do každého kúta sveta je ich svätá povinnosť.
  .
 3. 3. Súbor ideí obsahuje inštrukcie k vlastnej konzervácii, ochrane a presnosti prepisu.
  Korán, najvýznamnejšie islamská kniha, priamo prikazuje svojim veriacim, že nesmú meniť, modifikovať ani „zmodernizovať žiadne z učení tohto súboru ideí. Každý pokus urobiť také zmeny je hrdelným hriechom. To je perfektné opatrenie konzervujúci celý súbor ideí.

Tieto prvé tri idey sú v rôznych obmenách štandardom u niekoľkých úspešných náboženstiev, ale teraz k tomu zaujímavejšiemu :

Tu je niekoľko kľúčových komponentov súboru ideí zvaného islam:

 1. 4. Islam nariaďuje svojim veriacim vytvoriť vládu, ktorá ho podporuje.
  Toto je možno tá najdômyselnejšia idea z celého súboru. Islam je jediné náboženstvo, ktoré ju obsahuje. Iné skupiny nábožensky založených ľudí mávajú tiež politické ambície, ale žiadne iné z väčších náboženstvo priamo neprikazuje svojim stúpencom – ako ich náboženskú povinnosť – vytvoriť vládu, ktorá sa riadi jeho vlastným právom.
  .
  Islam má právny systém zvaný šaría a všetci moslimovia sú povinní neustále usilovať o to, aby sa ich miestna vláda, nech už je to kdekoľvek, týmto právom riadila. Neskôr si ukážeme, ako významné dôsledky má tento politický dodatok v súvislosti s ďalšími ideami pridanými do islamu. Nielen že je to zrejme najrafinovanejšia inovácia islamu. Je to tiež najväčšia hrozba pre nemoslimov. Prečítajte si viac o politickej povahe základných doktrín islamu.
  .
 2. 5. Povolenie šíriť náboženstvo vojnou.
  To je ďalšia z brilantných inovácií. Hoci aj iné náboženstvá boli šírené násilím, spravidla na to mali len nepatrné ospravedlnenie priamo v náboženských textoch.
  .
  Nie tak islam. Expanzia územia dobýjaním je pre tento súbor ideí prijateľnou a dokonca podporovanou myšlienkou. Islamské učenie to prezentuje takto: Úbohí nemoslimovia nežijúci v islamskom štáte potrebujú byť uchránení od hriechu, ktorého sa dopúšťajú nasledovaním iných zákonov, ako zákona Allahovho. Ak dobrovoľne nepristúpia na právo šaría, povinnosťou moslimských bojovníkov je konať. Na svete nemôže zavládnuť mier, kým sa nebude každá vláda na zemi riadiť právom šaría.
  .
  Dokladom nech je Mohamedov vlastný príklad – teda príklad, ako je v Koráne 91 krát zopakované, ktorý by mal každý moslim nasledovať. Najprv sa Mohamed snažil šíriť islam mierovými prostriedkami. Za 13 rokov získal len 150 stúpencov.
  .
  Potom ale zmenil taktiku. Začal viesť vojny, masakrovať, popravovať a vraždiť. Z lúpeže, vojnovej koristi a majetku nemoslimov urobili legitímny nástroj obohacovania sa. Počas desiatich rokov presvedčil desaťtisíce ľudí, ktorí po jeho smrti pomocou rovnakej taktiky získali milióny. A z tých sa potom populačným nárastom stalo dnešných 1,5 miliardy.
  .
  Použitím vojny sa znásobil efekt hore uvedenej povinnosti zriadiť islamský štát. Takže islam sa šíril tak rýchlo, ako rástli jeho armády. Obsadil územia a založil na nich islamské štáty, ktoré väčšinou trvajú dodnes. A zákony zakotvené v islamskom štáte robia islam veľmi ťažko vypuditeľný. Vďaka týmto zákonom je dokonca veľmi výhodné k islamu konvertovať.Toto je jedna z najefektívnejších metód, ako dostať súbor ideí do čo najväčšieho počtu ľudských mozgov. Je to metóda kontroly a indoktrinácie, podobná tej, ktorú úspešne používajú v komunistických a iných totalitných režimoch. Ale ako si ukážeme ďalej, islam je unikátny využitím sily práva pre vynútenie úplnej konverzie k náboženstvu.
  .
 3. 6. Krajina musí byť dobytá.
  Krajiny, ktoré islam stratil, musia byť znovu dobyté, ako napr Španielsko, či Izrael. Islamské impérium musí neustále expandovať. Zmršťovania je zlé, expanzia dobrá. Teda, ak bola pôda raz islamská a teraz nie je, došlo k zmršteniu a musí to byť napravené.
  .
  Podľa islamského učenia patrí Zem Allahovi. Ak ešte existujú časti Zeme ktoré nenasledujú islamské právo šaría, povinnosťou verných je tieto územia ovládnuť a zaviesť tam šaríu. Nechať ich byť, je hriech.
  .
 4. 7. Súbor ideí zaisťuje prísun nových bojovníkov pomocou polygamie a vydaja vdov.
  Moslimský muž sa môže oženiť až so štyrmi ženami a môže mať sex s toľkými otrokyňami, s koľkých bude chcieť.
  .
  Korán najmä nabáda mužov, aby si brali za ženy vdovy. To je dôležitá idea v prípade straty bojovníkov vo vojne. Ak by armádu nebolo z čoho dopĺňať, súbor ideí by mohol zaniknúť na nedostatok potomkov. Prečítajte si viac o tejto zásade
  .
 5. 8. Kritika islamu je zločin [ktorý je nutné potrestať].
  Je zrejmé, prečo táto idea tak dobre slúži k podpore súboru ideí. Pomáha potlačovať akúkoľvek inú ideu, ktorá znižuje autoritu islamských myšlienok. Táto idea, ako mnoho iných, slúži síce dobre svojmu súboru ideí, ale zle ľuďom. Obmedzuje slobodu prejavu. Táto idea je súčasťou Koránu a Mohamed sám dal nemilosrdný príklad ako trestať ľudí, ktorí kritizovali buď jeho samotného, alebo islam ako taký. Trestom bola zvyčajne smrť. Čítajte viac
  .
  [Poznámka: Zároveň je táto zásada efektívnym nástrojom na začatie vojny, ktorá je z hľadiska islamu vždy obranná. Ak islamská krajina ponúkne neislamskej konverziu, vstup do Ummy ( islamského spoločenstva) alebo sa podriadi vláde islamu a táto to odmietne, ide o urážku Allaha. Urážku je nutné potrestať.]
  .
 6. 9. Ak raz prijmete islam, nemôžete ho opustiť.
  To je veľmi zaujímavé. V islamskom štáte je v podstate ilegálne islam opustiť. Je to zásadná súčasť práva šaría. Kto bol raz moslimom a zriekne sa islamu, stáva sa „odpadlíkom,“ čo je hriechom aj zločinom, ktorý sa trestá smrťou (a večným zatratením v pekle krátko potom).
  .
  Samozrejme, je jasné, prečo bola táto idea pridaná do súboru, ale zároveň tu vzniká problém, pretože tí, ktorí nasledujú islam doslovne, považujú viac „umiernených“ moslimov (ktorí by najradšej ignorovali, alebo pozmenili násilnejšie pasáže Koránu) za odpadlíkov. A pretože trestom pre odpadlíka je smrť, fundamentalistickí moslimovia všade na svete bojujú proti búriacim a modernizujúcim sa moslimom (MINO) a pod hrozbou smrti im bránia sa vyjadriť.
  .
  Vždy, keď sa skupina moslimov rozhodne, že by sa islam možno mal aktualizovať pre dvadsiate prvé storočia, alebo že by ženy predsa len mali mať nejaké práva, či snáď, že by vláda mohla byť demokratickejšia, zbožní moslimovia ich nazvú odpadlíkmi, diskreditujú ich, alebo sa ich dokonca snažia zabiť.
  .
  Súbor ideí sa týmto bráni proti zmenám. To nie je dobré pre organizmy (ľudské bytosti – moslimov), ale je to dobré pre súbor ideí.
  .
  Ďalšia idea práva šaría hovorí, že presviedčať moslima ku konverzii na iné náboženstvo je protizákonné.
  .
 7. 10. Islam musí byť to prvé, s čím sa identifikujete.
  Opäť jedna z veľkých ideí súboru, ktorý sa usiluje o svetovú dominanciu. Ste v prvom rade moslimom, až potom príslušníkom rodiny, kmeňa, alebo krajiny.
  .
  Spôsobuje to jednotu ľudí naprieč hranicami, ktorá potom umožňuje skupine rásť viac, než akákoľvek iná entita. Inými slovami, „národ islamu“ môže narásť viac, než akákoľvek krajina, nech už je akokoľvek rozľahlá (čo dáva skupine obrovskú početnú výhodu).
  .
 8. 11. Smrť v boji za islam je JEDINÁ spoľahlivá garancie pre vstup muža do raja.
  To je výborná idea vytvárajúca nebojácnych a odhodlaných bojovníkov, zvlášť ak uvážime ako farbisto sú v Koráne uvedené zmyslové slasti pobytu v raji.
  .
  Moslimský muž má aj tak istú šancu na vstup do raja, ak je dobrým moslimom. Avšak, ak zomrie v boji za islam, zo šance sa stáva istota. Iba táto jediná vec mu tú istotu poskytne.
  .
 9. 12. Korán musíte čítať v arabčine.
  Toto nariadenie spája veriacich spoločným jazykom a jazyk, ako je známe, je veľmi silný jednotiaci prvok. Aby bola motivácia k štúdiu arabčiny ešte mocnejšia, ďalšia idea v súbore hovorí, že sa nedostanete do raja, ak sa v arabčine nemodlíte.
  .
  Takže všetci moslimovia na svete zdieľajú jazyk. To uľahčuje koordináciu veľkoplošných protestných kampaní, politického tlaku, a vojny. Pochybujem že bol Mohamed schopný tieto dôsledky predvídať, ale idea je to brilantná, aj keby vznikla náhodou. Čítajte viac
  .
  [Poznámka: Ďalšou výhodou tejto idey je, že tvorí súčasť obranného valu proti spoznaniu a kritike nemoslimov. Prakticky na akýkoľvek druh námietky, ktorá sa zakladá na texte koránu, je možné napadnúť oponenta, ktorý necituje z originálneho arabského textu, že je to nedôveryhodné a zle preložené.
  .
  Keďže väčšina moslimov vo svete dnes neovláda arabčinu, čítajú Korán v preklade, musia sa spoľahnúť na výklad zasvätených ľudí, imámov. Títo riadia pohyb celej komunity podľa vlastného uváženia.]
  .
 10. 13. Musíte sa modliť päťkrát denne.
  To je jeden z piatich „pilierov„, čiže piatich základných praktík, islamu. V islámskom štáte je to zákonom prikázané. Každý moslim sa musí päťkrát denne modliť. Táto praktika pomáha súboru ideí určovať každodenný život moslima. Jeho denný rytmus je potom úplne preniknutý islamom.
  .
  Je nemožné zabudnúť niečo, čo robíte dobrovoľne tak často. Päťkrát denne, každý deň, sa musí moslim ohnúť k zemi a modliť sa k Allahovi.
  .
  Výskum ukázal, že čím viac úsilia človek niečomu venuje, tým viac tomu verí a váži si toho. Takže je to nakoniec dobrý spôsob, ako vyrobiť veriaceho z niekoho, kto sa stal moslimom z donútenia.
  .
  Islam kompletne ovládne každý aspekt moslimského života. Nie je to len spomínané modlenie sa päť krát denne, je to aj povinné rituálne umývanie, ktoré mu predchádza. Islam diktuje rad nariadení, ako sa má moslim správať v mnohých situáciách, či už sa týkajú verejného, alebo súkromného života. V islamskom štáte je nemožné byť bezstarostným moslimom.
  .
 11. 14. Modlitba sa vyznačuje synchronizovaným pohybom.
  Keď sa moslimovia spoločne modlia, všetci sú orientovaní jedným smerom, všetci sa ohýbajú k zemi, opierajú sa rukami a kolenami a pokladajú hlavu na podložku. Všetci naraz. Potom sa zase vzpriamujú a tak stále dookola.
  .
  Keď sa ľudia spoločne pohybujú, či už je to pri tanci, pochodu, či modlitbe, vytvára to medzi nimi fyzické a emocionálne puto. To je aj dôvodom, prečo sa žiadny vojenský výcvik nezaobíde bez drilu v podobe poradových cvičení (pochodovanie), hoci je tomu dávno, čo sa do bitiek ešte pochodovalo. Táto zručnosť už nie je potrebná, ale vojenský výcvik túto praktiku využíva, pretože je tak efektívna pre vytvorenie silného pocitu jednoty medzi vojakmi. Čítajte viac.
  .
  To isté platí pre akýkoľvek fyzický pohyb ľudí synchronizovaný v čase. Takže metóda modlenia v islame je jednotiacou ideou.
  .
 12. 15. Žena je dôsledne v podriadenej pozícii – polovička ľudstva je systematicky nerovnoprávna.
  Táto idea pomáha pri podpore iných ideí súboru, ako sú opísané v bode 5 a 6.
  .
  Ak by žena mala príliš veľký vplyv, mohlo by to obmedziť vojnu. Žena obvykle nerada posiela manžela a synov do vojny. Ale ak nemá žiadne slovo, zvyšok ideí sa môže voľne prejaviť. Umiestnením žien do podriadeného postavenia sa súbor ideí bráni proti ich hlasu proti vojne, násiliu a dobývanie.
  .
  Pravidiel a nariadení islamu, udržujúcich ženu v podriadenom postavení je nespočetné množstvo.
  .
  Napríklad jej nie je dovolené opustiť dom bez sprievodu mužského príbuzného. Podľa striktného výkladu islamského práva nesmie byť žena na čele štátu, alebo súdu. Môže zdediť len polovicu toho, čo muž, pokiaľ to nie je jej veno. Na súde má jej svedectvo polovičnú váhu, oproti svedectvo muža. Nemá právo si vybrať, kde bude žiť, a za koho sa vydá. Nie je jej dovolené si vziať nemoslimov, alebo sa s manželom bezdôvodne rozviesť. Manžel, sa však rozviesť môže mávnutím ruky. A podľa práva šaría, muž môže (a dokonca by mal) svoju ženu biť, ak ho nepočúva.
  .
  Všetky tieto idey udržujú ženu v podriadenosti, čo pomáha udržať vojnový stroj v pohybe, bez problémov v podobe domácich rebélie. Čítajte viac
  .
 13. 16. Jediný spôsob, ako sa žena s istotou dostane do raja, je to, keď je s ňou je jej manžel až do jej smrti spokojný.
  Keď som o tom čítal, povedal som si: „Mohamed, Ty si teda líška prefíkaná!
  .
  Táto idea zjavne napomáha podriadeniu ženy. Motivuje ju, aby sa sama podrobila. Dáva jej silný impulz podriadiť svoje priania tým manželovým, pretože hoci aj keď má nejakú šancu na raj, ak je dobrou moslimkou, jedinou skutočnou zárukou jej vstupu do raja (a vyhnutie sa večnému utrpeniu v pekle) je, keď s ňou manžel bude spokojný až do jej smrti.
  .
 14. 17. Allah dáva Prorokovi povolenie redigovať jeho vlastnú prácu.
  Zaujímavá a geniálna idea. V Koráne stojí, že ak pasáž písaná neskôr, odporuje pasáži písanej skôr, tá napísaná neskôr je lepšia (čítaj viac).
  .
  Korán bol písaný po častiach (Mohamedových zjaveniach, zaznamenaných ako Sury, čiže kapitoly) po dobu 23 rokov. Okolnosti Mohamedovho života a rovnako tak aj jeho náboženstvo, sa za tých 23 rokov značne zmenili.
  .
  Jedna z ideí Koránu hovorí, že „toto je slovo Allahovo„. Ľudia si už pamätali Mohamedove ranné zjavenie, takže už ich nemohol dodatočne meniť. Vyzeralo by to trochu zvláštne, keby vševedúci a nekonečne múdry Allah chcel meniť niečo, čo raz vyslovil.
  .
  Ale s touto novou ideou, že nové zjavenie rušia, či prepisujú tie časti skorších zjavení, s ktorými sú v rozpore, sa Allahove metódy mohli meniť kedykoľvek, keď Mohamed prišiel na lepšie fungujúce idey.
  .
  Ako som písal vyššie, za 13 rokov mierumilovného kázania získal Mohamed iba 150 nasledovníkov. Zato ako vojenský vodca a dobyvateľ bol schopný podrobiť celú Arábiu islamskému právu za menej ako 10 rokov. Mierumilovná cesta bola príliš pomalá. Konverzia dobytých území a zavádzanie práva šaría bolo oveľa rýchlejšie a účinnejšie. Takže neskoršie násilné a netolerantné verše rušili predchádzajúce mierne a tolerantné pasáže. Čítaj viac o odvolaných veršoch.
  .
 15. 18. Korán používa cukor a bič na vynútenie si žiadúceho správania.
  Kniha je plná kolorovaných obrazov pekla, kde musia hriešnici a nemoslimovia piť vriacu, páchnucu vodu, kde sú zrazení tvárou do žeravých plameňov a kde musia naveky trpieť v nekonečných mukách. Čítaj viac.
  .
  Sú tu však aj rôznorodé líčenia života v raji. V raji sú veriaci odetí v zelených hodvábnych róbach a polihujú na luxusných pohovkách v tieni stromov plných ovocia. Je tam chutné jedlo a osviežujúce nápoje podávané v strieborných čašiach. Aby mal človek nejakú šancu tieto slasti dosiahnuť, musí byť dobrým moslimom. Ale aby mal istotu, musí buď zomrieť v džiháde ak je to muž, alebo, ak je to žena, musí zabezpečiť aby s ňou bol manžel stále spokojný.
  .
 16. 19. Ponúka veľký a inšpirujúci cieľ.
  Hlavy štátov, firiem i cirkví dávno prišli na to, že najväčšie motiváciu a nadšenie vzbudí v ľuďoch nejaká nesmierne lákavá vidina, či cieľ. V islamskom súbore ideí je cieľom neustále rozširovať vládu islamského práva, kým mu nebude podliehať celý svet.
  .
  Mnoho náboženstiev má za cieľ konverziu všetkých ľudí k nemu, ale islam má k dispozícii metódu, ktorú nemá žiadne iné: expandovať zmocnením sa vlády a jej podriadením právu šaría.
  .
  Až bude celý svet islamský, zavládne mier. To je dôvodom, prečo aj terorista môže úplne úprimne vyhlasovať, že „islam je náboženstvom mieru„.
  .
  V Koráne sa hovorí, že je lepšie, keď neveriaci prijmú islam bez nátlaku. Ale keď to odmietnu, musíte s nimi bojovať, premôcť ich a spasiť ich úbohé duše tým, že budete trvať na tom, aby aj oni žili podľa zákonov Allahových. Čítaj viac.
  .
  Až sa všetky krajiny podriadia, svet bude v mieri, čiže islam je vlastne náboženstvo mieru.
  .
  To je nesmierne inšpirujúci cieľ a silne jednotiaci prvok. Vyrába motivovaných a nadšených nasledovníkov.
  .
 17. 20. Nemoslimovia musia platiť vyššie dane.
  Keď moslimovia dobijú nejakú krajinu a podriadia jej vládu islamskému právu, každý nemuslim si môže vybrať, či sa stane moslimom, alebo dhimmi. Dhimmi môžu praktizovať svoje náboženstvo, ak platia tzv džizja (daň). Ak konvertujú na islam, túto daň už platiť nemusia, takže je tu praktický dôvod ku konverzii. Čítaj viac.
  .
  Ale je tu ďalší aspekt tohto opatrenia, ktorý z neho robí rafinovaný prvok súboru ideí. Daň presúva prostriedky od nemoslimov resp. ich súborov ideí a používa ich k podpore islamu. To je úplne geniálne.
  .
  Výťažok z tejto dane (až 25% príjmu) pomohol financovať islamské dobývanie počas dvoch prvých veľkých svätých vojen. Islam postupne dobyl obrovské územia, väčšinou už obývané kresťanmi a židmi, z ktorých veľká časť spočiatku nekonvertovala a ktorých džizja tak poskytla islamskému vojnovému stroju ďalšie obrovské množstvo peňazí.
  .
  Nakoniec sa počty kresťanov a židov výrazne zmenšili, ako mnohí z nich postupne konvertovali, či emigrovali. Dnes tvoria vo väčšine islamských krajín len nepatrnú menšinu.
  .
  Idea vytiahnuť z nemoslimov daň, pomohla islamskému súboru ideí vyrobiť viac vlastných kópií znevýhodnením konkurenčných náboženských ideí a finančnou podporou islamu.
  .
  Mnoho ideí práva šaría tento efekt ešte zväčšujú. Napríklad, nemoslimom je zakázané stavať nové modlitebne. Dokonca nesmú ani opravovať už existujúce kostoly a synagógy. To zaisťuje, že sa počty modlitební zviazaných s inými súbormi ideí budú neustále zmenšovať. Perfektné!
  .
  Ďalej, neislamské modlenie nesmie prebiehať v dosluchu moslima, čo opäť bráni moslimovi byť infikovaný konkurenčným náboženstvom. A konečne, žiadna verejná prezentácia symbolov iných vieroúk.
  .
  Všetky tieto opatrenia zabraňujú šíreniu akýchkoľvek konkurenčných náboženstiev a spôsobujú, že ich súbory ideí postupne vymierajú. Preto je dnes toľko „moslimských krajín„. Skoro každá z ostatných krajín na svete má mnoho rôznych náboženstiev.
  .
  Jedna ďalšia idea značne uľahčuje moslimom ovládnuť nemoslimov v islamskom štáte. Nemoslimovia nesmú vlastniť akúkoľvek zbraň. K podrobeniu ľudí si všetci diktátorskí vládcovia na svete obvykle pomáhajú jednou a tou istou vecou: odzbroja ich. S odzbrojenými sa lepšie manipuluje, sú menej nebezpeční a menej schopní svoju situáciu zvrátiť.
  .
 18. 21. Moslimovi je zakázané priateliť sa s neveriacim [nemoslimom].
  Moslim smie predstierať priateľstvo, ale vo svojom srdci nikdy nesmie byť skutočným priateľom s nemoslimom.
  .
  To je jedno z najlepších ochranných opatrení, ktoré islam má proti odstúpenie moslimov od viery, pretože v každom inom náboženstve dochádza ku konverziám obvykle z dôvodu : priateľ ma presvedčil. Zákaz priateľstva k neveriacim túto možnosť v podstate vylučuje. Viď časti Koránu na túto tému.
  .
 19. 22. Korán radí používanie podvodu v styku s neveriacim.
  Mohamed nariadil jednému zo svojich nasledovníkov, aby klamal, ak bude musieť (za účelom vraždy Mohamedovho nepriateľa). Účel bol zrejmý. Ak to pomôže islamu, oklamať nemoslimov je v poriadku. Čítaj viac.
  .
  Tento princíp slúži výborne islamským záujmom po celú históriu islamu až do dneška. Na DVD „Posadnutosť: Vojna radikálneho islamu proti Západu“ možno vidieť, ako islamskí vodcovia tvrdia jednu vec anglicky pre západnú tlač a niekoľko dní potom hovoria v arabčine niečo úplne odlišné svojim vlastným nasledovníkom.
  .
  Podvedenie nepriateľa je užitočné v každej vojne a kým celý svet nepodlieha práve šaría, islam je vo vojne s neislamským svetom. Všetci nemoslimovia žijúci v neislamských štátoch sú nepriatelia. Takže podvádzať obyvateľov západu je úplne v poriadku. Je to podporované, ak to pomôže cieľu, ktorým je šírenie islamu.
  .
  A tak máme podivný fenomén, ktorý popísal Steven Emerson v „Terorizme medzi nami„, že americké organizácie organizovali zbierky pre moslimské siroty, ale peniaze išli do rúk teroristov. Podvedení dobrosrdeční západní neveriaci poslali peniaze organizáciám, ktoré aktívne zabíjali západných neveriacich. Ako hovorí korán, „vojna je úskok„. Táto idea dáva islamu obrovskú výhodu oproti súborom ideí podporujúcim pravdovravnosť bez výnimky. Čítaj viac.
  .
 20. 23. Islam musí byť vždy obraňovaný.
  Táto idea je základným prvkom ospravedlňujúcich vojnu takmer s kýmkoľvek, ako bude zrejmé aj v súvislosti s nasledujúcou ideou. Potom, čo je nepriateľ porazený, moslimovia sú samozrejme povinní založiť islamský štát.
  .
 21. 24. Islamské texty učia, ako používať zámienku na začatie vojny.
  Korán venuje značné miesto sťažnostiam na tých, ktorí nepodporovali Mohameda, v začiatkoch šírenia jeho náboženstva. V texte sa píše, že ich Allah väčšinou následne odsúdil na utrpenie v pekle. Korán je vôbec veľmi netolerantný k nemoslimom. (Viď zdroj)
  .
  Mohamed bol pomerne bezohľadný a neústupný v presadzovaní svojho náboženstva a ak sa tí, ktorým to vadilo, odhodlali k protestu, chápal to ako pokus znemožniť Allahovmu svätému prorokovi odhaliť ľuďom podstatu Allahovho sveta, takže sa cítil v práve s nimi bojovať a zničiť ich ako Allahových nepriateľov. Toto je ukážka použitia zámienky.
  .
  S týmto princípom by sa mali nemoslimovia vo svete rýchlo zoznámiť. Zo všetkých ideí v islamskom súbore ideí je práve táto najnebezpečnejšia pre obyvateľov západu, pretože nás zbavuje prirodzenej tendencie k sebaobrane. Používanie zámienky znižuje našu obranyschopnosť voči islamskej invázii, ktorá už prebieha.
  .
  Moslimskí teroristi nie sú naivní ľudia. Sú rozumní, vzdelaní resp. dobre platení a konajú pod vplyvom veľmi chytrého súboru ideí.
  .
  Invázia do Západného sveta už prebieha a to tak šikovne, že väčšina jeho obyvateľov nemá ani potuchy, že sa tak deje. (Prečítajte si viac o 20-ročnom pláne na zvrhnutie vlády Spojených štátov. A tiež o šarizácii Európy)
  .
  Použitie zámienky znamená, že na začatie nepriateľstva potrebujete hoci len bezvýznamný dôvod. Znamená to, že tento dôvod neustále aktívne vyhľadávate, alebo sa dokonca snažíte vyprovokovať svoj náprotivok k prvému úderu (ktorý „začne“ nepriateľstvo).
  .
  Ak je jediný spôsob, akým sa dostanete do raja, smrť v boji za islam, tak vojnu jednoducho potrebujete. A ak je vaša svätá povinnosť usilovať o to, aby sa všetky vlády sveta riadili právom šaría, musíte ich najskôr premôcť. Ale zároveň nechcete vyzerať ako agresor. Na dojme záleží. V celom Koráne sa Mohamed snaží ospravedlňovať agresiu obranou islamu.
  .
  Korán opakuje 91 krát, že sa jeho nasledovníci majú správať po vzoru Mohameda. Takže sa moslimovia po celom svete snažia nájsť krivdu, alebo si pocit krivdy navodiť, aby mohli začať svoju svätú vojnu, v ktorej by mohli padnúť v mene Alaha, aby svet raz podliehal jeho zákonom.
  .
  A vďaka vzostupu multikulturalizmu (rešpektu ku všetkým iným kultúram) na Západe, je používanie zámienky veľmi efektívne voči ľuďom, ktorí islam dobre nepoznajú. Mnoho ľudí sa domnieva, že sa Al Kaida hnevá na Západ napríklad kvôli jednotkám v Saudskej Arábii. To je však len zámienka. Oni chcú, aby všetci nemoslimovia zmizli z Blízkeho východu. Potom, hovoria, prestanú s nepriateľstvom. To je smiešna a nerealizovateľná požiadavka, takže sú vlastne v práve viesť boj so Západom neustále.
  .
  Je prekvapujúce, že tak veľa obyvateľov Západu túto zámienku akceptuje, pretože ide o zjavnú facku základnému západnému princípe: princípu rovnosti. Ako keď Usáma bin Ládin hovorí: „neveriaci sú tak biedni, že ich samotná prítomnosť je pošpinením našich svätých miest„. Paráda, čo to asi vypovedá o nemoslimoch?
  .
  Prečo tento zjavný rasizmus, predsudok a xenofóbia (či už to nazveme akokoľvek) poburuje tak málo obyvateľov Západu? Namiesto toho sa kdekto domnieva, že by sme sa naozaj mali radšej z Blízkeho východu stiahnuť, aby sa ti urazení islamskí „nadsamci“ na nás už toľko nehnevali!
  .
  Princíp zámienky znamená, že sa snažíte vyprovokovať nepriateľskú reakciu náprotivku a tú potom využijete ako dôvod k eskalácii nepriateľstvo. To je rovnaká metóda, akú odnepamäti používajú školskí bitkári, čo šikanujú ostatných: „Čo čumíš? Máš problém? My Ti ho vyriešime, chudák!
  .
 22. 25. Zjavné používanie dvojakého metra.
  Islam má jeden meter na moslimov a iný na nemoslimov, pričom majú moslimovia vždy výhodu, čo v moslimskej krajine znamená silný tlak ku konverzii.
  .
  Napríklad islam musí byť jeho veriacimi šírený kdekoľvek na svete. Ale ak sa iné náboženstvá snažia šíriť svoje vlastné súbory ideí, Moslimovia by to mali považovať za agresiu proti islamu – agresiu, voči ktorej sa musia „brániť„. Spomeňme si, že islam musí byť vždy bránený.
  .
  Iný príklad toho, ako idea dvojakého metra zvýhodňuje islam: Keď je islam akýmkoľvek spôsobom hanobený, moslimovia by ho mali násilím brániť. Dokonca aj kvôli karikatúre. Ale moslimovia môžu a mali by v moslimských novinách a televíziách hanobiť židov a kresťanov. Takisto by mali hanobiť akéhokoľvek neveriaceho, či nepriateľa, rovnako, ako dnes hanobia Spojené štáty.
  .
  A ďalší príklad: Islamskí nadradenci zo Saudskej Arábie sypú peniaze do výstavby mešít všade na svete. Ale podľa práva šaría, ktoré je právnym systémom Saudskej Arábie, sa žiadny nemoslimský náboženský objekt stavať nesmie.
  .
  Moslimovia na celom svete protestujú hlasno a násilne, keď sa ktokoľvek v Európe, či Amerike postaví proti výstavbe mešít v ich vlastných krajinách.
  .
  Islamskí nadsamci v tom nevidia žiadnu iróniu. Nepríde im to nijako zvláštne, správať sa podľa tak zjavného dvojakého metra. Sú to oni, kto nasledujú Allaha a ktokoľvek iný môže byť klamaný. Férové rokovania a rovnosť sú mimo hru, pokiaľ ide o obyčajných neveriacich. Z tohto uhla pohľadu je dvojaký meter úplne na mieste.
  .
  Princíp dvojitého metra je kľúčovou súčasťou súboru ideí a veľkou výhodou pre šírenie islamu (a pre potlačovanie konkurenčných náboženstiev).
  .
  Šesťdesiat jeden percent Koránu je o nemoslimoch a o tom, ako s nimi jednať. Žiadny z platných veršov o nemoslimov nie je pozitívny (zdroj)
  .
 23. 26. Je zakázané zabiť moslima (okrem aktu spravodlivosti). Zabiť neveriaceho zakázané nie je.
  To vytvára puto medzi moslimami, strach u nemoslimov a motiváciu stať sa moslimom. Je to tiež ďalší príklad zjavného dvojitého metra.
  .
 24. 27. Ak sa moslimovia zrieknu Mohamedovho učenia, Alah skoncuje so svetom.
  To robí zo šírenia Islamu vec prežitia. Tiež to motivuje moslimov, aby sa vzájomne odrádzali od straty viery.
  .
 25. 28. Posolstvo štandardného Koránu je ťažké dešifrovať.
  Či už to bol účel, alebo nie, posolstvo Koránu je mätúce a do značnej miery šifrované. To bráni takmer všetkým nemoslimom a významnej časti moslimom v jeho porozumení.
  .
  Akým spôsobom je toto oznámenie mätúce? Po prvé, v štandardnom Koráne sú kapitoly radené zvláštnym spôsobom. Než aby boli zoradené chronologicky, podľa doby, v ktorej boli zjavené, 114 kapitol (súr) Koránu je zoradených nepochopiteľne podľa rozsahu, od najdlhších po najkratšie. To je tradičné poradie.
  .
  Ak čítate štandardne Korán tak, ako normálne knihu od začiatku do konca, posolstvo na seba nenadväzuje, príbeh skáče z miesta na miesto a mnohokrát si protirečí. Jeden z dôležitých dôsledkov tohto kuriózneho členenia je, že zakrýva zreteľný prechod od Mohamedovej skoro-tolerancie k nemoslimom, ku násiliu a nenávisti voči nim.
  .
  Napríklad najdôležitejšia časť koránu z hľadiska budúceho správania sa, ktorá bola vyslovená pred smrťou proroka, má v štandartnom členení číslo 9!. T.j. úplne na začiatku tradičného členenia sa spomína vraždenie, zabíjanie a dobýjanie nemoslimských častí sveta, nástojčivo sa vyzýva na účasť v boji v džiháde a označuje hanbou ten, kto bojovať nechce. A spomeňte si na časť o odvolávaní (bod 17) – ak je niečo vyslovené skôr, je zmenené, anulované tým, čo bolo vyslovené neskôr. Takže odkazom, testamentom proroka pre jeho nasledovníkov, je fakticky výzva a povinnosť neustáleho boja, nemožnosť priateliť sa s nemoslimom a zabíjať bez obmedzenia.
  .
  Lenže za touto súrou nasledujú ďalšie ktoré mätú čitateľa, používajúceho tradičné členenie a toto zmätené radenie kapitol bráni čitateľovi, aby si uvedomil, ktoré pasáže boli anulované novšími, ak nepozná chronologické poradie jednotlivých častí Koránu.
  .
  Druhým spôsobom, ktorým je oznámenie Koránu šifrované, je kľúč umiestnený inde. Väčšine Koránu nemožno porozumieť bez podrobných znalostí o živote Mohameda, získaných čítaním Síry a Hadisov. Tieto zdroje sú prevažne o živote Mohammeda – čo kedy povedal a urobil.
  .
  Inými slovami, Korán – zásadný zdroj, najdôležitejšia svätá kniha islamu, nemôže byť pochopený bez kľúča a tento kľúč sa nachádza inde, čo je podobné jednému zo spôsobov, akým sa šifruje správa: Uplatňuje sa kľúč, ktorého časť sa umiestni inam, ako do onej správy. To je postačujúce, aby to zabránilo väčšine nemoslimom Koránu porozumieť a zároveň to udržuje aj väčšinu moslimov v stave, kedy je možné ich o veciach poučovať. Tí, ktorí skutočne poznajú pravdu, sú iba imámovia a učenci. Iba oni vedia. Ostatní tápu.
  .
  Ak nebol Korán zakódovaný naschvál, musela to byť neuveriteľne šťastná náhoda, ktorá výborne slúži cieľom islamu po celú dobu jeho existencie. Našťastie Korán samotný už nejaký dobrovoľník dešifroval
  .
 26. 29. Sex je zneužívaný ako nástroj na manipuláciu
  Frustrácia z nedostatku naplnenia najsilnejšieho pudu vôbec je nielen základom mizogýnie, ale aj popudom na zapojenie sa do džihádistických aktivít.
  .
  V islame sú deti od určitého veku striktne oddeľované na základe pohlavia. Neskôr je žena zabalená do neforemného vreca rôzneho stupňa, eliminujúc tak väčšinu sexuálnych signálov. Kontakt medzi mužmi a ženami je prísne kontrolovaný a za únik spod tejto kontroly sú prísne tresty (silne asymetrické, prísnejšie voči ženám než voči mužom, Allah predsa potrebuje bojovníkov).
  .
  Ženu v plnej kráse vidí mládenec prvý raz najskôr po vlastnej svatbe. Sexuálny pud je však jeden z najsilnejších vôbec, čo sa teda asi deje v hlave (a medzi nohami) mladého muslima?
  .
  Časť to najskôr prežije bez úhony, džihádisti sú však regrutovaní z tej druhej skupiny – silne frustrovaní, prudko mizogýnni, resp. nešťastní z výberu svojej partnerky. Frustrácia mladíka bude tiež znásobená nedostatkom žien – bohatý a starý moslim môže mať viacero žien a konkubín, ktoré si ako svoj majetok žiarlivo stráži a na mladíka sa nedostáva.
  .
  Presviedčanie vodcov džihádu o ľahkej dostupnosti žien, ich sexuálnej poddajnosti na územiach mimo islamu, potom umožňuje veľmi ľahko presviedčať nových aktivistov dobyvačných vojen. Takisto islamom sľúbené odmeny v raji a 72 panien znamená pre takýchto ľudí veľmi kladnú motiváciu ísť do rizika vojny, alebo nebodaj ísť na mučenícku smrť v samovražednom atentáte.
  .
  Sex je tiež dobrým nástrojom pri konverzii – mládencom ponúknu milú moslimskú ženu a keďže podmienkou na vydaj s moslimkou je konverzia, islam získava ďalšieho adepta. Mladí muži môžu byť infikovaní nadradenosťou k ženám, čo osloví mnoho pubertálnych frustrátov.
  .
  K dokonalosti chýba už len jeden bod – brutálne tresty pre tých, ktorí sa s nedostatkom ženských vnemov vyrovnávajú homosexuálnymi praktikami.

Úspech islamu je hrozba pre globálnu slobodu

Môžeme obdivovať rafinovanosť islamského súboru ideí v abstraktnej intelektuálnej rovine, ale jeho existencia je zároveň desivo reálna. Milióny ľudí sa snažia nasledovať jeho idey doslova. A ich viera v tento súbor ideí je silne podporovaná vedľajšími účinkami práva šaría. Vďaka podriadeniu vlád islamskému právu, môže súbor ideí používať dva silné druhy kontroly: Sociálny dôkaz [čo je princíp, kedy sa správanie väčšiny považuje za správne] ​a autoritu.

V islamskom štáte toto náboženstvo praktizuje každý (inak je zbičovaný, zabitý, alebo platí daň) a nikto ho nesmie kritizovať. Ani medzi priateľmi, ani v médiách. Psychologický dopad musí byť nesmierny. Po troch generáciách bude takmer nemožné, aby moslim žijúci v tomto štáte premýšľal mimo islamu. Kontrola pomocou autority a sociálneho dôkazu je zdrvujúca.

To, že obdivujem genialitu tohto súboru ideí, samozrejme neznamená, že mu fandím. Ako nemoslim som celým srdcom proti. Spomeňte si, že úspech súboru ideí neznamená, že robí ľudí šťastnými alebo zdravými. Úspešnosť znamená len to, že sa dobre šíri.

To isté platí o genetickej informácii. Úspešný gén je ten, ktorý v ďalšej generácii vyrobí najviac vlastných kópií. Genetická informácia uložená v smrtiacom víruse môže spôsobiť smrť a utrpenie miliónov ľudí, ale z hľadiska počtu kópií je vlastne úspešná. Genetická informácia sa nestará o nás ľudí. Nesnaží sa nás urobiť šťastnými. Je chladná a ľahostajná k nášmu utrpeniu.

A tak je to aj s ideami. Súbor ideí pokojne využije a zahodí ľudský život za účelom vlastného rozmnoženia, nedbajúc na bolesť, utrpenie alebo smrť, ktorú spôsobí.

Súbor ideí, dobre zavŕtaný do niečej hlavy a podporovaný autoritou, či sociálnym dôkazom, môže ľahko spôsobiť aj to, že sa niekto vyhodí do vzduchu kvôli zabitiu iných. Kvôli tomu, aby sa splnil fantastický cieľ, ktorým je triumf Allaha nasledovaný celosvetovým mierom. (A tiež kvôli tým sedemdesiatich dvoch zmyselným tmavookým kráskam, ktoré splnia všetky jeho priania.)

Islamský súbor ideí je impozantný. Je to sila, s ktorou by sme mali počítať a nie ju na vlastné riziko ignorovať. Islam už vládne mysliam a životom miliardy a pol ľudí, a je to pritom najmladšie z hlavných náboženstiev.

Ale nemyslím si, že by situácia bola beznádejná. Mnoho moslimov v islamských štátoch sa cíti byť v pasci, a títo ľudia by od islamu odišli, ak by to bolo bezpečné.

Prvá vec ktorú my, v multikultúrnom a tolerantnom Západnom svete musíme urobiť, je pomôcť jeden druhému uvedomiť si, ako mocný súbor ideí nás ohrozuje. Musíme pomôcť svojim priateľom pochopiť, že islamskí nadsamci využijú našu toleranciu a slobodu na to, aby nás o ňu navždy pripravili.

Toto je ideologická vojna, takže idey v hlavách našich ľudí, obyvateľov Západu, sú zatiaľ všetko, čo môžeme ovplyvniť. Aj vy môžete pomôcť obrátiť kormidlo. Nájdite si spôsob, ako odovzdať tieto informácie priateľom nemoslimom. Možno vám pomôže pár nápadov.

Budete šokovaní, ako málo toho vie väčšina ľudí o islame. Aj oni budú šokovaní, až to zistia. Až bude dosť nemoslimov poznať islamskú taktiku, ako je používanie zámienok, alebo klamstiev, budú ľahšie rozpoznávať nebezpečenstvo a už voči nim nebudeme bezbranní. Ak budeme vedieť viac o zakladateľovi (o tom, v čom ho všetci moslimovia musia napodobňovať) a o cieľoch islamu, naše kolektívne rozhodovanie a činy môžu účinne mariť jeho plány. Naše kolektívne pochopenie reálnej situácie prinesie racionálne zmeny do našich zákonov a opatrení (ako je napr. súčasná imigračná politika).

Ale na vykonanie tejto misie musíte byť trochu zbehlý v islamskom učení. To bude vyžadovať nejaké štúdium. Ja viem, že máte iné veci na práci, a nemôžete tomu obetovať celý pracovný deň . Ale zároveň viem, ako vážna je situácia. Natoľko, že si žiada úsilie aj z vašej strany.

Vytvoril som učebné osnovy. Snažil som sa zistiť, aký by mal byť materiál, ktorý by ste mohli študovať, čo by vám mohlo dodať najdôležitejšie vedomosti najjednoduchším spôsobom s najmenšou investíciou času. Tu sú moje učebné osnovy.

Prečítajte si kritické blogy o islame, prinášajúce v stručnej a zrozumiteľnej forme základné informácie. Študujte tieto materiály a začnite s tým čím skôr. Potom, čo milióny ľudí bojovali proti tyranii a umierali v boji za práva a slobody, ktorým sa teraz tešíme, sme teraz opäť konfrontovaní so zhubným súborom ideí, ktorý si brúsi zuby na to, aby nás tieto výsady zbavil. A súbor ideí zvaný islam môže reálne uspieť s mrazivou brilantnosťou.

Začnite konať ešte dnes. Učte sa o islame. S každým novým poznatkom, ktorý získate, budete odvážnejší o tejto téme otvorene hovoriť. A otvorene hovoriť je prvá vec, ktorú musíme urobiť, aby sme neprehrali.

____________________________________________________________________________

 

Preklad článku priniesol Slobodný výber:

https://slobodnyvyber.sk/uzasna-brilantnost-islamu-alebo-ako-biologizaci...

 

Originálny článok v anglickom jazyku:

http://www.citizenwarrior.com/2009/05/terrifying-brilliance-of-islam.html

 

senil

Bohužel i Evropa podlehne tlaku islámu. Bohužel demografie předpovídá, že tohle se bude dít stále častěji. Muslimů bude přibývat a tak se bude rozšiřovat jejich násilí, domácích bude míň a budou stárnout.

nové