islamika

plošná varianta blízkovýchodnej mocenskej kultúry